21. 10.    Písanka - str. 3 ( 4 řádky ) ;  procvičovat nová písmenka a skládání slabik !!

20. 10.    Matematika - str. 18 (znázorni a vypočítej dva sloupečky), vystíhat písmenko e E

Zítra začíná kroužek florbalu.

19. 10.    Dnes není domácí úkol. Připomínám na zítřek vylisované listy.

18. 10.    Matematika - str. 16 ( opsat a vypočítat příklady ze zeleného rámečku do malého sešitu - obyčejnou tužkou)

 Prvouka - str.14 - vybarvit obrázky podle předlohy - na pátek!

V úterý 25. 10. se koná ve škole DEN STRAŠIDELNÝCH MASEK.  Děti mají mít masky na obličej - ručně vyrobené  (z papíru, namalované přímo na obličej apod.)

17. 10.    Živá abeceda - str. 22 ( vybarvi listy s písmenky podle zadání )

Výskyt vší ve škole!

14. 10.   Cviky ( Psaní číslic ) - str. 1 (2 řádky),  procvičovat skládání a čtení slabik

Pro nemocné: Živá abeceda - str. 21, Prvouka - str. 13

Příští týden budeme potřebovat na Vv a Pč vylisované listy.

13. 10.   Živá abeceda - str. 20 (vybarvi políčka s l, L)

Pro nemocné:  Cviky - str. 35

Děti, které odebírají mléčné výrobky, mají v notýsku zapsanou cenu na 14 odběrů.

Do školy přišla nabídka knížek na domácí procvičování z ČJ, M a PRV (děti mají lísteček). Každá publikace stojí 75 Kč. Pokud uvažujete o koupi a chcete si je prohlédnout, napište mi do notýsku.

12. 10.     Dnes není domácí úkol, děti si jen vystřihnou nové písmenko L,l .

Pro nemocné:  Živá abeceda - str.20,  Cviky - str. 34,  Matematika - str. 16 ( slovní úlohy )

11. 10.     Cviky - str. 33

Pro nemocné:  Živá abeceda - str.18 - 19, Matematika - str.16, Prvouka - str.10 -11

10. 10.    Matematika - str. 16 (vypočítej označený rámeček)

Dnes dorazily fotografie od p. Hurdálka, děti mají ceny zapsané v notýsku. Prosím o zaplacení.

Znovu připomínám těm, kteří ještě nezaplatili - vybíráme příspěvek do Unie rodičů - 130 Kč a na kopírování a čtvrtky - 50 Kč. Prosím o platbu do konce října. Děkuji.

7. 10.    Cviky - str. 29 ( 4 řádky )

V pondělí proběhne fotografování dětí. Nemají mít na sobě zelenou barvu. Fotografie dostanou děti domů a v případě zájmu je zakoupíte.

6. 10.    Matematika - volný list ( spočítej příklady )

Připomínám na zítřek pomůcky na pracovní činnosti!

4. 10.    Prvouka - str. 9

3. 10.    Matematika - str. 15 - vypočítej 6 příkladů

Na pracovní činnosti v pátek budou děti potřebovat 1 brambor a asi 10 - 15 šípků a párátek.

30. 9.    Živá abeceda - str. 16 ( vybarvi políčka s A,a) , vystříhat písmenka , Prvouka - str. 8 ( vybarvi dopravní prostředky)

29. 9.   Cviky - str. 22

27. 9.   Matematika - str. 14 - piš čísla na řádek podle vzoru;  vytrhat číslice a tečky, podepsat na zadní straně a dát do desek na číslice

Děti dostaly do notýsku nabídku mléčných výrobků. Pokud budete mít zájem o odběr, vyplňte a pošlete do školy.

Posílám objednané výtisky novin.

26. 9.  Cviky - str. 18 (dokresli rámeček a namaluj do něj obrázek)

Pro rodiče, kteří ještě nezaplatili - vybíráme příspěvek 130 Kč do Unie rodičů a 50 Kč na čtvrtky a kopírování. Zaplaťte prosím do konce října.

23.. 9.  Živá abeceda - str. 13 -úkol označený symbolem srdíčka ( procvičovat pokládání písmenka do správného políčka, kde hlásku ve slově na obrázku slyšíme)

Pro nemocné: Cviky - str. 16, 17,  Živá abeceda - str. 13, Prvouka - str. 7

Děti si odnesly domů ručníky na vyprání, v pondělí nezapomenout přinést.

V pondělním výtisku Náchodského Deníku bude fotografie naší třídy. Pokud jste ještě nezaplatili objednané noviny, pošlete prosím 16 Kč. Děkuji a přeji pěkný víkend!

22. 9.  Matematika - str. 13 (dokresli daný počet a piš číslice na řádek)

Pro nemocné - Cviky str. 15, Živá abeceda - str. 12, Matematika - str. 13

21. 9.  Dnes není domácí úkol.

Připomínám zítřejší třídní schůzku, začátek je v 16 hodin.

20. 9.   Prvouka - str. 6 (vybarvi potraviny vhodné ke zdravé svačině)

Pro nemocné: Matematika - str.12 (první tři úkoly), Cviky - str. 13, Živá abeceda - str. 11

19. 9.  Matematika - str. 11 (nakresli hrnečky podle čísel v rámečku)

Pro nemocné: Cviky - str. 12,  Živá abeceda - str. 10, Matematika - str. 11

16. 9.  Cviky - str. 11

Pro nemocné: Živá abeceda - str.7 - 9, Cviky - str.6, 7,  Prvouka - str.5

Dnes naši třídu fotografovali do Náchodského Deníku. Výtisky s fotografií nám přivezou do školy. Pokud máte o noviny zájem, napište mi prosím do notýsku. Cena výtisku by měla být dle sdělení pana fotografa 16 Kč, ještě ji upřesním.

15. 9.  Matematika - str. 9 (nakresli klobouky podle čísla v rámečku)

14. 9.  Dnes není žádný domácí úkol.

Pro nemocné: Živá abeceda - str. 6, Matematika - str. 7 (poslední úkol - rybičky)

13. 9. Matematika - str. 7 - podle čísel domaluj chybějící zeleninu

Pro nemocné:  Cviky - str.8, 9, Živá abeceda - str.5, Matematika - str.5, 6, 7 ( až k úkolu se zeleninou)

Děti dostaly do notýsku seznam kroužků, které mohou navštěvovat na naší škole a přihlášky. Na každý kroužek musí bý jedna přihláška, v případě potřeby dám dětem další. Kroužky začínají v říjnu a hradí se podle informací na přihlášce.

12. 9. Cviky - str.5

Některé děti ještě nemají ve škole ručník, prosím přinést.

9. 9. Živá abeceda (ŽA) - str. 3 - první úkol (sovička) - zakroužkuj, co patří do aktovky, penálu a sáčku na obuv

Ve středu 14. 9. proběhne fotografování prvňáčků. V pondělí budou mít děti v notýsku závaznou přihlášku, kterou v případě zájmu vyplníte. Fotografie si můžete prohlédnout na www.fotografhurdalek.cz.

8. 9.  Moje první psaní (Pís.) - str.1 - vybarvit obrázky

Prosím o podepisování notýsku!

7. 9.  Prosím vytrhat kartonovou přílohu s obrázky ( uprostřed Matematiky ), každou kartičku vzadu podepsat a zítra přinést v obálce. Děkuji :-)

Některé děti mají v notýsku lísteček z MŠ!

6. 9.   Domácí úkol -  Matematika - str. 3 - doplň kolečka podle vzoru

Děti dostaly do notýsku lísteček s nabídkou nového kroužku  Hravá matematika.

5. 9.  Dobrý den, vítám Vás ve školním roce 2016-2017.

Prosím o sdělení do notýsku, zda máte zájem o pitný režim ve třídě. Pokud ano, pošlete 20Kč a plastový hrníček. Zítra budou děti potřebovat Živou abecedu (mají v tašce) a připomínám cvičební úbor.