4. třída

Vítám vás na stránkách naší třídy a přeji vám, milí žáci, hodně radosti a školních úspěchů v novém školním roce 2017/18!

16.11.

M - pracovní listy (spočítej příklad a nalep obrázek se správným výsledkem)

Od pondělí bude změna v rozvrhu, protože nám už skončil plavecký výcvik! Všichni žáci dostali nový rozvrh, který platí do konce ledna.

 

15.11.

Zítra (místo Pč) vzdělávací beseda Jíme zdravě. 30 korun vybereme později, ať nenosíte peníze každý den :-( Jen s tím zatím počítejte...

Výsledky včerejšího testu z českého jazyka:

11x 1, 11x 2, 2x 4, 2x 5

 

13.11.

Přinést 83 korun (GVUN a čtenářský deník)

 

11.11.

VL-test: 15 žáků-stupeň 1, 6 žáků-2, 5 žáků-3, 1 žák-4.

 

9.11.

Č 29/9

v úterý píšeme test v PS s. 93

 

8.11.

VL-dokončili jsme učivo o Velké Moravě, připomínám test.

TV - dnes necvičilo 5 dětí, protože neměly přezutí, převlečení!!! Bez písemné omluvenky nemohu děti uvolnit ze cvičení (dnes 2 děti).

M. Hofírková

Žáci dostali Čtenářský deník (59 Kč). Do konce listopadu si do něj zapíší dvě libovolné knihy, které zatím přečetli.

(peníze vyberu příští týden najednou)

 

7.11.

Č 27/10 pět řádků

V pátek 10.11. fotografování žáků 1. stupně (fa Kutílek - Horák) - soubor fotografií s vánoční tematikou - děti dostanou soubor domů, ten buď vrátí, nebo zaplatí

Budu se snažit, aby nás pan fotograf vzal jako první třídu v pořadí, protože v 9:22 h odjíždíme autobusem do Náchoda. Jdeme do GVUN (Galerie výtvarných umění u zámku) na vzdělávací program Na jedné lodi. Zpátky přijedeme pravděpodobně vlakem ve 13:01 z Náchoda. Oběd stihneme.

Vstupné (10 Kč) a jízdné vyberu příští týden.

 

6.11.

M 32/19

 

3.11.

M 28/52

 

2.11.

Anglický jazyk

V pondělí v rámci opakování témat jídlo a části obličeje jsme vyráběli svačinu z toastů a zeleniny- skupina p.uč. Hofírkové 100% připravenost, bohužel ve skupině p.uč. Borsové mohlo pracovat pouze 6 dětí (je to škoda. mohli jsme si spolu užít).

Hodina k Halloweenu byla skvělá - viz foto: http://atevi22.rajce.idnes.cz/Aj_Halloween/

Domácí úkol (Borsová) Workbook 48/1 - animals

2.11.

Č 26/5 a)

Dnešní doučování je výjimečně přesunuto na zítra (hned po skončení vyučování, pak půjdeme na oběd).

 

1.11.

Pan Hurdálek nabízí vánoční fotografování dětí. Pokud máte zájem, vyplňte lístečky, které děti dnes dostaly. Objednávka je závazná.

VL-doporučuji procvičování učiva pro zájemce na: http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_01.htm anebo i na adrese http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

Výsledek testu: 14xstupeň 1, 6xstupeň 2, 4xstupeň 3, 1xstupeň 4. (Skvělý výsledek a komu se nedařilo, vylepší skóre příště)

 

31.10.

M 10/10,11 - PS

 

30.10.

AJ (Hof.) Děkujeme za podporu naší chuťové hodiny-vydařila se a fotky máme:-)

 

24.10.

Č 17/14 v PS doplň

AJ-V úterý 31.10. máme Halloween lesson.  Kostýmy a masky vítány. M. Hofírková a I. Borsová

 

23.10.

Zítra 1. a 2. hodinu učíme!!!

v 10 h odjezd autobusem od školy do České Skalice do Muzea textilu. Návrat nejpozději v 15 hodin.

S sebou svačinu. Obědy máte odhlášené.

 

Nabízím možnost doučování (Č, M) v období listopad - březen - každý čtvrtek ve 13 hodin.

 

20.10.

M 27/32 (6 příkladů se zkouškou!)

opakujte si násobilku - budeme psát pětiminutovky!

 

19.10.

M - pracovní list - spočítej a vybarvi

Č - PS 11/4 - dokonči práci z hodiny

 

18.10.

V PÁTEK PŘINÉST OBVAZOVÝ MATERIÁL - ZKUSÍME SI OŠERTŘIT RÁNU

 

16.10.

M - pracovní list - spočítej a vybarvi (úkol je na středu!)

 

13.10.

Č 26/5 b)

 

V úterý 17.10. jedeme všichni (v rámci výuky) na dětské dopravní hřiště do Bělovse.

Pojedeme vlakem v 7:53 h, vrátíme se pravděpodobně vlakem ve 13:08 h. Na oběd se stihneme vrátit.

Sejdeme se u školy v 7:40 h, na vlakovou zastávku půjdeme společně.

S sebou: cyklistickou helmu (!!!), svačinu, příp. kapesné na další občerstvení

Jízdné zaplatím najednou, vyberu ho od vás později.

 

12.10.

Č 23/3 - připrav se na diktát

Č 22/7 - napiš poslední tři řádky

Aj (Borsová) - napsat větu (zašifrovanou podle cvičení z prac.sešitu 45/8 nebo vlastní šifru), téma jídlo (I like .., My favourite fruit is ...)

                   - opakování slovní zásoby části těla, oblečení, jídlo (příští týden opakovací test)

AJ (Hofírková)-PS str. 45/8, příští týden opakovací test (opakování slovní zásoby na části těla, oblečení a jídlo)

VL-příprava pověstí O Čechovi, Krokovy dcery, O Libuši (viz sešit), opakování učiva o pravěku, Keltech a Sámově říši

 

11.10.

Č 19/17 - PS

na geometrii potřebujeme trojúhelník s ryskou!!!

 

6.10.

Č 20/4 (poslední tři řádky) - napiš, pak barevně vyznač předponu

kopírování a čtvrtky                70 Kč

Unie rodičů                           130 Kč

exkurze Č. Skalice (24.10.)      70 Kč   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.10.

Č 21/5 napiš správně do domácího sešitu

AJ (M. Hofírková) Prosím o zakoupení průhledné fólie na psaní-stačí A5-kdo tak ještě neučinil. Děkuji M. Hofírková

 

4.10.

Č - 15/9 PS (kdo nestihl ve škole...)

 

3.10.

Nezapomeňte rodičům ukázat procvičovací sešity Čj a M, pokud si je koupíte, přineste peníze (75 Kč za každou), pokud nemáte zájem, nepoškozené je vraťte.

Anglický jazyk (I.Borsová): dnes test (téma jídlo) dopadl výborně -13x1, 1x2 Congratulations!

2.10.

Připomínám sběr starého papíru ve dnech 4.-6.10.!

M - pracovní list - dopočítej a dobarvi

 

27.9.

Konečně nám vykouklo sluníčko! Užijte si čtyři dny volna, choďte do přírody, jeďte na výlet s rodiči, ale buďte na sebe opatrní!

Úkol vám tentokrát nedávám :-)

 

26.9.

M 14/82

 

25.9.

VL-kdo si chce opakovat učivo v době volna, použijte kopie o pravěku a Keltech. M. Hofírková

22.9.

Č 5/18 PS

Sběr papíru bude 4.10. a potom každý druhý měsíc.

Děti dostaly přihlášky na školní kroužky.

 

21.9.

M 13/78

procvičovat násobilku beze zbytku i násobení se zbytkem!

připomínám ručníky a ubrusy (Vv, Pč), kdo ještě nemá!

 

20.9.

příprava diktátu Č 14/4

kdo ještě nemá, doplní si do sešitů (VL, Přv, Geom) velkou linkovanou podložku, do geometrie také tvrdou podložku (kvůli práci s kružítkem)

 

19.9.

Č 9/12 PS

Aj (Borsová) - dnes měly úkol pouze 3 děti, prosím o kontrolu rodičů - domácí úkol pro někoho znamenal 4 nebo 6 vět podle toho, co stihly děti ve škole

 

18.9.

Každé pondělí dostanou všichni žáci školy dotované (zdarma!) neochucené mléko. Další nabídka mléčných výrobků k pravidelnému odběru bude později...

Přehled školních kroužků a kroužků Domina je na stránkách školy - viz Rozcestník školy - Přehled zájmových kroužků

M 8/39

Angličtina: Dnes hodina s maskami, procvičování: "Whose hat is this?" - foto: http://atevi22.rajce.idnes.cz/Aj_4tr._Who_are_you/

         p.uč. Hofírková - splnilo 9 dětí

p.uč.Borsová- splnila pouze 1 žákyně, domácí úkol: prac.sešit 40/5 - pouze odpovědi typu: It´s the clown´s hat.

 

15.9.

Č 12/3 (od 3. řádku)

přinést na Vv příští pátek suchý pastel

 

14.9.

Ve středu 20.9. proběhne tradiční cyklozávod Do vrchu. Start u jídelny ve 13:30 h.

Kdo chce závodit, odevzdá do 15.9. písemný souhlas rodičů.

 

Ve čtvrtek 21.9.2017 proběhnou od 16 hodin třídní schůzky.

 

V pátek 29.9. je volný den ředitele školy!

Žáci mohou jít na nedotovaný oběd. ŠD bude v omezeném povozu (viz lístečky).

 

Žáci dostali nabídku kroužků Domina. Přihlášky odevzdají v Dominu Hronov.

Nabídku školních kroužků (florbal, dramatický, sportovní a angličtina) ještě upřesním.

 

Děkuji za včasné zaplacení sešitů!

 

12.9.

Č 8/3 napiš věty správně

 

7.9.

Č 6/9 napiš

ukaž rodičům informace o plaveckém kurzu!

kdo si ještě nepřinesl do třídy ručník, nezapomeňte ho přinést!


cena objednaných sešitů:

malé sešity 42 Kč

velké sešity 27 Kč

notýsek        2,60 Kč

PS M 2 díly 108 Kč

PS Čj           89 Kč

celkem        268,60 Kč

 

plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 11.9. do 13.11.2017 (10 lekcí)

Sraz vždy v 6:50 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů

Cena: 10 lekcí x 30 Kč = 300 Kč celkem - žáci hradí pouze dopravu! (pokud škola ještě nesežene dotaci na dopravu)

Ostatní náklady hradí škola a městys.