5.třída

28.3. ČJ-procvičování pravopisu příd. jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích (např. uč. str. 83/cv. 8, str. 82/cv. 6), určitá a neurčitá slovesa-str. 85 celá, M-kopie str. 4 - odvozování desetinných čísel od desetinných zlomků, čtení desetinných čísel.
 
Na PČ přinést roličku nebo i víc od toalet. papíru (ne ty splachovací), složku barevných papírů.(na čtvrtek)
 

21.3. Milí rodiče, celý týden se ve třídě supluje, ale učitelé pokračují v plánované výuce. Pokud jsou děti nemocné, musí si úkoly zjistit např. telefonicky od svých spolužáků. V 2. polovině května jedeme celá třída na týden v přírodě (rozloučení s 1. stupněm ZŠ). V dubnu nás také čeká školní exkurze do IQ parku v Liberci, proto počítejte dopředu s vyššími finančními výdaji.          Děkuji, s pozdravem M. Hofírková

14.3. ČJ-kopie-dokončení zbývajících cvičení se společnou kontrolou, M-procvičování všech početních operací s většími čísly, zaokrouhlování, řešení slovních úloh z oboru čísel do miliónu i vyšších (uč. str. 24-25)

13.3. ČJ-PS str. 6/cv. 2 dokončit a zdůvodnit, str. 7/cv. 3 (vybarvit stejnou barvou příd. jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, M-uč. str. 24/cv. 6, 7, AJ-opakování časových údajů, názvů dní a měsíců, ročních období a odpovědí na otázku What do you do on/in....?

10.3. ČJ-kopie cv. 4, 5, PS-str. 6/cv. 1, M-uč. str. 24/cv. 3, 9, str. 23/cv. 8

Zopakovat na pondělí slova písně Jaro dělá pokusy.

9.3. ČJ-kopie-vzor MLADÝ cv. 1, 2, 3, MG-obsah obdélníku, opakování učiva o obvodu čtverce a obdélníku

8.3. ČJ-PS str. 5/cv. 4 (nadepsat vzory MLADÝ nebo JARNÍ v daném tvaru), uč. str. 60/cv. 5 do ČJ 2, tvoření přídavných jmen z podstatných jmen (př. bratr-knihy....bratrovy knihy), M-uč.str. 23/cv. 6, PS-str. 13/cv. 2

D.ú.: M2-uč. str. 23/cv.5 (na pátek)

Do konce týdne nezapomeňte odevzdat čtenářské deníky. Vybíráme 45,-Kč na divadlo.

17.2. ČJ-uč. str.72/cv. 5 (vybrat přídavná jména a přiřadit do tří skupin, určování slov. druhů-procvičování), str. 74/cv. 3 (doplnit a zdůvodnit pravopis), M2-uč. str. 18/cv. 1, 9 (dle potřeby), cv. 2 (najít samostatně řešení, ne s nápovědou v učebnici), AJ(Hof.)-křížovky-Months and days

V týdnu po prázdninách vybíráme záznamy o domácí četbě.

16.2. ČJ-PS-dokončení strany 4, M-geometrie-převody jednotek obsahu uč. str. 25

15.2. ČJ-PS str. 4/cv. 6, M-kopie cv. 9, 11, ČT-Jiří Suchý: Polednice (srovnání s textem K. J. Erbena)
 
D.ú.: ČJ2-uč. str.74/cv.4
 
Na VV-PČ (28.2): Promyslet a připravit suroviny na výrobu vtipné svačinky, případně plastový nebo papírový talíř.
 

14.2. ČJ-PS str. 4/cv. 1, 7 (příprava diktátu s pomocí přehledu skloňování-uč. str. 73), M- uč. str. 17/cv. 5, 6, 7, procvičování zlomků z daného čísla

13.2. ČJ- uč. str. 72/cv. 4 (+vybrat příd. jména podle vzoru MLADÝ), PS-str. 4/cv. 3, M-uč. str. 16/ cv. 4 do M2, kopie cv. 7.

Na VV (zítra): fixy a připravené pastelky.

D.ú.: M-kopie-cv. 12

10.2. ČJ-uč. str. 73 tabulka skloňování vzoru MLADÝ v rodě mužském (skloňování slovních spojení např. pyšný páv, chytrý muž, veselý chlapec v obou číslech), PS-str. 4/cv. 2, M-kopie cv. 5, 6, 8

V pátek 17.2. se uskuteční školní kolo recitační soutěže. Připomínám zájemcům přípravu vhodného textu.

9.2. ČJ-PS-str. 3/ cv. 1, AJ (Hof.) Psaní do sešitu-věty, co dělám ve volném čase v pondělí-v pátek

8.2. ČJ-uč. str. 71/cv. 1, 2, učivo ve žlutém rámečku, M-kopie cv. 1, 2, 3, 4, procvičování učiva o zlomcích a písemného dělení.

Promyslete zájem o akci Noc s Andersenem v poříčské knihovně, která začíná 31.3. od 17,00hod. a končí 1.4. po 8,00hod. Zítra si zapíšu vážné zájemce.

Prosím o nahlášení zájmu o přihlášky na osmiletá gymnázia. Děkuji M. Hofírková

7.2. ČJ-uč. str. 70/cv. 8, tvoření přivlastňovacích přídavných jmen ze svého jména, tvoření přídavných jmen ze slov (Adršpach, Poříčí, učitelka, slunce, únor, jelen, běhat, vesele, papoušek, chladně), M-uč. str. 17/cv. 1, str. 15/cv. 7, 8, počítání zlomků z daných čísel na úrovni malé násobilky-procvičovat doma, AJ (Hof.) učebnice str. 42-rozhovory a příběh, WB-str. 43/cv. 4

6.2. ČJ-PS2 str. 2/cv. 2 + a) do sešitu Čj 2,str. 3/cv. 4, M-uč. str. 15/cv. 6, počítání zlomku z určitého čísla do sešitu M1-opakování, SLOH- PS str. 41 celá

2.2. ČJ-uč. str. 69/cv. 2,3, str. 70/cv. 7, MG-uč. str. 8/ jednotky obsahu, obsah čtverce, AJ (Hof.)-my free time-L9, zakreslit symboly aktivit do diáře v sešitě

Doma: VV(úterý)-Příprava ústřižků z novin, časopisů (téma Reklama na cokoliv), připomínám info o známé osobnosti na sloh, důkladné doplnění oprav v sešitech

1.2. ČJ-uč. str. 69/ cv. 1 a, b, hledání přídavných jmen ve vyjmenovaných slovech, skloňování spojení -český pán-v č. j. i mn. (pozor na 1.a 5. pád mn. čísla), M-procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení dvojcif. číslem, PS str. 18/cv. 3, str. 19/cv. 1

30.1. Nezapomeňte ve středu 1.2. každý přinést svou oblíbenou knihu nebo zápis o ní (akce v místní knihovně).

27.1. ČJ-uč.str. 67/cv. 4 (vypsat slova, která neznáme do sešitu 1 a ověřit jejich pravopis), PS-str. 36 celá, M-uč. str. 14/ cv. 1, 2, 3, 4, AJ-WB str.

26.1. Nezapomeňte napsat opravu pololetního testu do ČJ1 a nechat podepsat testy rodičům. Zítra vybíráme.

25.1. ČJ-
uč. str. 64/2, uč. str. 67/cv. 2 do sešitu 1, M-PS-str. 25/cv. 4, str. 36-37 celé
 

24.1. ČJ- uč. str. 67/ cv. 1+určování vzorů, 1a, 3 do sešitu Čj2, PS str. 39/cv. 1, M- uč. str. 12/cv. 1, 7, 9

23.1. ČJ-uč. str. 64/1, ČJ1-vypsat zvýrazněná slova a určit pád, vzor

19.1.-20.1. ČJ-PS-str. 34/cv.4, uč. str. 65 celá-opakování, str. 60/cv.5, str.61/cv. 2, M-procvičování poč. příkladů se závorkami a více operátory (kombinace +,., :, -), řešení slovních úloh se zlomky, MG-rýsování čtverce, obdélníka a jejich úhlopříček, vlastnosti úhlopříček (různoběžnost, kolmost), AJ-(Hof.)-příprava a vypracování projektu na téma Watching TV)

AJ (Hof.)-znovu pročíst od začátku všechny díly komiksu The Dragon crown až do str. 37-osvěžit paměť, opakovat vyjádření času (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá-i písemně)

13.1. ČJ-uč. str. 61/cv. 1 a, b +vypsat PJ do sloupců podle rodu, PS str. 34/cv. 2, M-písemné násobení dvojciferným číslem, PS-str. 19/cv. 3,4, 5 (samosatně vyřešit a zapsat odpověď), AJ (Hof)-přinést v pondělí výstřižky programů oblíbených TV kanálů, obrázky z TV pořadů, oblíbeného TV pořadu.

12.1. MG-rýsování kružnic daného poloměru, konstrukční úlohy do sešitu (dopsat ze sešitu od spolužáků), ČJ-uč. str. 58/cv. 2, str. 56/cv. 16, AJ-procvičování určování času, zápis digitálního času i slovní zápis (half, quarter, o´clock)

11.1. ČJ-PS str. 33/cv. 3, 4, M-uč. str. 5/cv. 6 ústně, 8 (samostatné řešení)

ČJ-podle mapy ČR vyhledat další města typu Bratislava a Čáslav

10.1. ČJ-PS- str. 33/2, M-uč. str. 5/cv. 3,4, PS-str. 8/cv. 1. str. 5/cv. 2
Zítra jdeme místo čtení a TV bobovat-nezapomeňte pekáč, boby aj. a teplé převlečení, rukavice, čepici... Ve čtvrtek máme místo čtení TV.
Na čtvrteční PČ připomínám hlubší polystyrenovou vaničku od masa, knedlíků atd. (kdo neměl dnes na VV)
 

9.1. ČJ-uč. str. 59/cv. 3, str. 60/cv. 4a, b, PS-str. 32/cv. 3 (dokončit za D.ú.), M-písemné dělení dvojciferným číslem procvičování, uč. str. 5/cv. 7

5.1. MG- PS2-str. 9, str. 10/cv. 3, opakování rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem, ČJ-uč.str. 58/1 a, b, c, opakování pádových otázek, určování pádů PJ v textu, ČT-čítanka str. 60-62 (příští hodinu práce s textem). AJ(Hof.)-Zítra teplé rukavice.

D.ú.: ČJ-PS str. 32/cv. 4, příští týden odevzdat zápisy o četbě.

4.1. ČJ-uč. str. 56/cv. 17 (příprava diktátu), M-PS2- str. 5/cv. 1, procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem

D.ú.: M-PS str. 5/cv. 2-první tři příklady na dělení (na pátek)

3.1. Zítra jdeme v hodině TV bruslit-nezapomeňte se teple obléct a z důvodu bezpečnosti musíte mít silnější rukavice.

Pro nemocné: M-PS2-str. 11/cv. 1+procvičování písemného dělení, ČJ-procvičování určování slovních druhů, tvarů podstatných jmen a určování čísla, pádu, rodu a vzoru PJ, AJ-procvičování určení času, TV programmes-slovní zásoba.

15.12. ČJ-uč. str. 57/cv. 1 celé i zadání pod textem, do Čj1-zapsat tabulku (osoba, zvíře, věc, činnost, vlastnost)+dopsat slova jako příklady, MG-rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem

14.12. PČ-připomínám skleničku od Opočenského jogurtu, zbytky krajek nebo starých záclon, kousek úzké stužky (na zavázání kolem skleničky), případně světlý korálek, perličku atd.

Na VV (úterý 20.12.): ozdobná širší stuha (cca 40 cm), ke zdobení: např. sušená kolečka jablek, pomerančů, badyán, skořice, buráky, vlašské ořechy, mandle, slaměnou ozdobu, slaměnky atd. (každý na ozdobu asi 40cm pruhu).

9.12. ČJ-uč. str. 56/15, 55/cv. 13, M-  PS1-str. 34/cv. 2, uč. str. 57-Od pondělí už nosíme 2. díl učebnice.

AJ-přinést roličku od WC papíru, 2 kousky papírové stužky na zavázání kliček, balicí papír (vánoční nebo jiný cca 30cm x 20cm)

8.12. ČJ-uč. str. 55/cv. 12 +c, PS-str. 31/cv. 8, 10, G-uč. str. 23/cv. 3 do sešitu

7.12. ČJ-PS str. 20/cv. 3, 4, uč. str. 56/cv. 14 ústně, M-písemné násobení dvojciferným činitelem (procvičovat doma příklady typu 123 . 15), PS str. 35 celá, uč. str. 49/cv. 5 ústně, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

D.ú.: ČJ1-str. 56/cv. 14 (vybrat 4 částice a vytvořit s nimi věty)

Zítra 8.12. odpadá hodina reedukace z důvodu semináře.

6.12. ČJ-práce na adventním listu č. 2+číslování slovních druhů v prvních 4 větných celcích, M-uč. str. 53/cv. 2, str. 52/cv. 4, 7. Zítra připomínám recitaci básně z čítanky a připravené pozvánky na večírek, oslavu atd.

24.11. Vybíráme 200,-Kč na Advent v Ratibořicích(je to včetně doplatku 50,-Kč na dopravu do planetária v HK). Prosím o podpis souhlasu s účastí dítěte na této akci. Děkuji M. Hofírková

23.11. Řešitelé MO, připomínám termín odevzdání prvních tří úloh i s postupem řešení do 30.11.

22.11. AJ(Hof.)-do rozvrhu hodin zapsat předměty podle str. 35 v učebnici (Science=přírodověda, History=vlastivěda) a nalepit do sešitu+zač. a konec hodiny, M-opakování učiva o zlomcích, ČJ-opakování učiva o slovních druzích

Na páteční představení lístky koupím pro Vendy V., Verču Š., Míšu A., Míšu M., Michala M. a Sárku K. Pokud se k nám někdo připojí dodatečně, musí si lístek obstarat sám a nahlašte to, prosím, p. asistentce Z. Köhlerové. Děkuji M. Hofírková

21.11. AJ-doučit se hodiny podle ciferníku-pojmy čtvrt, půl tři čtvrtě, ČJ1-dopsat věty, kdo nedodělal, M1-doplnit do ciferníku římské číslice, SLOH-příprava poutavé pozvánky na večírek (do 28.11.), chválím za vydařené reklamní scénky:-)

Zítra přinést 80,-Kč, kdo má zájem o zakoupení vstupenky na divadlo fyziky (25.11. v 18hod. v Hronově)-nabízím možnost mého dohledu na představení, pokud rodiče nemají v plánu jít s dětmi. Sraz před divadlem v 17,40 hod., předpokládaný konec cca v 19,15hod.

16.11. ČJ-uč. str. 33/cv. 7 (podle oranžového rámečku), PS-str. 27/cv. 7a

D.ú.: ČJ-PS str. 27/cv. 6, 8

Připomínám skupinovou přípravu hrané scénky na téma reklama (do 21.11.), opakování a procvičování učiva M a ČJ.

15.11. Vážení rodiče, představení divadla fyziky z Brna navštívit bohužel nemůžeme vzhledem k nesouhlasnému postoji vedení školy, které považuje daný program za zbytečný a nepřínosný. Máte možnost alespoň individuálně s vašimi dětmi navštívit večerní představení (viz letáček, který pošlu zítra po dětech). Děkuji za spolupráci, s pozdravem M. Hofírková

14.11. ČJ-uč. str. 45/ cv. 1, 2, str. 46/ cv. 3, PS-str. 25/ cv. 2 a, c (nadepsat vyjmenovaná slova, kde je y, ý), M(G)-rýsování pravoúhlého trojúhelníku, SLOH-uč. str. 31 celá+PS-vytvoření vlastní grafické reklamy str. 18(do 25.11.)

V pátek 2.12. čeká naši třídu výlet do adventně vyzdobených Ratibořic s kulturním programem na zámku a ve mlýně. Budu vybírat zálohu 150,-Kč. M. Hofírková

11.11. ČJ-PS-str. 25/cv. 2 b, f, str. 26/ cv. 3, 5, M-uč. str. 35/ cv. 1, 2 (do M1), 7, čítanka str. 30 + psaní svého příběhu o vlastní výpravě na Měsíc

Milí rodiče, v pátek 25.11. máme opět možnost navštívit představení divadla fyziky v Hronově za vstupné 40,-Kč. Uvědomuji si, že s exkurzemi do Prahy a do hvězdárny (+plánovanou návštěvou Adventu v Ratibořicích 2.12.) vám trochu více vzrostly finanční výdaje. Prosím o vaše vyjádření, zda byste o toto představení měli pro své děti zájem či nikoliv. Děkuji, s pozdravem M. Hofírková

9.11. ČJ-uč. str. 33/cv. 4, oranžový rámeček, PS-str. 17/cv. 2, 3, M-písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem

Zítra máme místo geometrie aritmetiku, v pátek si nezapomeňte vzít všichni čítanku. Příští zkrácený týden naopak nosíme jen geometrii.

8.11. V pátek 18.11. je vyhlášeno ředitelské volno.

D.ú.: M2-uč. str. 27/cv. 8

7.11. ČJ-uč. str. 30/cv. 2, 3, M- PS str. 31/cv. 1, písemné násobení dvojciferným činitelem (uč. str. 30/cv. 2 pro pokročilé, ostatní příklady typu 212 . 11, 121 . 21, 112 . 23 pod sebou-princip na straně 30 žlutý rámeček)

7.11. Foto z akcí třídy najdete na www.ulozto.cz pod těmito odkazy (přístupové heslo sdělím dětem ve škole):

https://ulozto.cz/!F96qfy2lNaAe/161013-exkurze-do-prahy-zip

https://ulozto.cz/!rwRfiU5VWlXl/161025-halloween-zip

https://ulozto.cz/!qqr3aYCjnDwS/161103-planetarium-a-hucak-hk-zip

4.11. Čj-uč. str. 32/cv. 2 do seš. Čj1, str. 37/cv. 6, AJ (Hof)-uč. str. 32 celá, v pondělí test na 6. lekci

Znovu připomínám: Pokud nechají žáci zapnutý mobil při vyučování, bude jim zabaven. Mimojiné na včerejší exkurzi jsme dvakrát hledali ztracený mobil!!!

D.ú.: ČJ- převyprávět pověst uč. str. 29/cv. 1 (nepsat!!!)

2.11. ČJ- PS str. 16/cv. 6, uč. str. 29/cv. 1

Důležité: Děti, které nemají písemný souhlas rodičů o účasti na exkurzi, nemohou s námi odjet.

1.11. ČJ-PS str. 16/cv. 1, 3, M-procvičování základních početních operací v oboru čísel do 100 000.

D.ú.: ČJ-PS str. 16/cv. 4

25.10. M-uč. str. 20/cv. 5-do M2, PS- str. 19/cv. 1, 2, připomínám AJ-básně malované v obrázku a reportáž o Praze do ČJ-S (Děti dostaly přesné instrukce, aby nepsaly reportáž do sešitu!ČJ-S je název předmětu český jazyk-slohová výchova.).

1.11. Vítej na palubě-40,-Kč, 3.11. Exkurze do hvězdárny HK-záloha 100,-Kč.

24.10. ČJ-uč. str. 28/cv. 3, 6, M- uč. str. 32/cv. 2 (do M2), PS str. 5/cv. 2, ČJ-S příprava reportáže o Praze

D.ú.: ČJ2 uč. str. 28/cv. 7, SLOH- na papír napsat povídání o průběhu cesty Prahou (do 31.10)

Připomínám zítra masky na obličej a čtenářské deníky, kdo neodevzdal dnes.

21.10. AJ (obě skupiny)-vytvořit ilustrovanou báseň podle str. 30 (text již máte)-do 31.10., ČJ- uč. str. 1a, ČJ2-uč. str. 27/cv. 2+ vyznačit rozhraní částí slov, M-procvičování zaokrouhlování, PS str. 21/cv. 1, HV-PL-dolní otázky zpracovat do sešitu (do 4.11.)

D.ú.: M-PS str. 21/cv. 2

20.10. ČJ-uč. str. str. 26 celá, MG-str. 22/cv.1, 2 (v sešitě vyznačit úhlopříčky barevně), AJ-názvy dní a měsíců, roční období

Milí rodiče, některé děti nosí do školy skateboard a především při volné hodině před odpoledním vyučováním na něm skotačí na parkovišti za jídelnou-ani jeden z nich nemá přilbu. Vydala jsem třídní zákaz tento sport provozovat kdekoliv než na místech k tomu určených.

19.10. ČJ-PS-str. 14/cv. 4, uč. str.25/cv. 1, 2, M-písemné násobení jednociferným činitelem (opakování), ČT-nazpaměť báseň Óda na žulu

D.ú.: M2-str. 19/cv. 8

Ve třídě se vyskytla veš, prosím, prohlédněte dětem hlavy. Opět mají děti možnost zakoupit si sešity PIEROT (M, ČJ) k procvičování učiva-k nahlédnutí ve třídě, cena 75,-Kč/ks.

18.10. ČJ- uč. str. 24/ 8 a, b, cv. 9-možnost přípravy diktátu, PS-str. 15/cv. 6 (červeně vybarvit předložky a celá slova s předponou, modře slova následující po předložce), AJ-WB str. 29 dole nebo na papír-vytvořit kreslenou báseň viz str. 30 nahoře (dobrovolné), M-jednotky délky a převody uč. str. 19/ cv. 1, 2, 3

25.10. Halloweenská škola-každý masku ručně vyrobenou na obličej nebo pomalovaný obličej (akce žákovského parlamentu)

17.10. ČJ-seš. Čj1- uč. str. 23/3-2 řádky, slova s předponami roz-, vz-, bez-, M- rovnice s násobením a dělením (str. 21/cv. 5), PS str. 13/ cv. 2, SLOH-vytvořit vlastní  stručný popis pracovního postupu (ne recept)

D.ú.: ČJ1-uč. str. 23/cv. 3 dokončit a překontrolovat

14.10. ČJ- PS str. 14/cv. 1, 4 do ČJ1 nadiktovat sl. spojení s předponami od-, nad-, pod- atd., uč. str. 23/cv. 6, M-procvičování řešení rovnic s + a -, opakování zaokrouhlování na vyšších číslech

12.10. ČJ-uč. str. 23/ cv. 4, M- postupné písemné dělení vyšších čísel 20, řešení rovni s + a -, v pátek budeme dokončovat práci na výrobě podzimního rámečku (kdo nedělal posledně konstrukci, musí mít připraveno a provázáno)

Milí rodiče, ve čtvrtek 13.10. jedeme na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Sraz před školou je v 6,30 hod. a předpokládaný návrat nejpozději do 19,00 hod. Nezapomeňte odhlásit po internetu nebo přes paní vedoucí oběd na tento den. S sebou: pláštěnka, jídlo na celý den, pití, pevné boty, kapesné podle uvážení, pytlík (v případě možné nevolnosti) a připravený komentář podle zadání.

10.10. ČJ-PS str. 4/3, uč. str. 19/ cv. 3, 4, str. 20/ cv. 9, M-uč. str. 12/ cv. 2, 3 (příprava na řešení rovnic)

D.ú.: ČJ2-uč. str. 19/cv. 3a (4 věty se 4 dvojicemi), na VV připomínám fixy a ořezané pastelky.

7.10. Příprava informací na komentář jednotlivých míst v Praze-volná témata jsou Sv. Václav+ Národní muzeum, Staroměstský orloj, Rabi Löv, Socha železného muže, Socha Vltavy a význam kašen, Týnský chrám a Tycho de Brahe, Mostecká věž a osoba Karla IV., Domovní znamení, 27 bílých křížů, AJ (Hof.)-kreslení symbolů počasí od soboty každý den do sešitu-týdenní úkol

ČJ-PS str. 3/2 + očíslovat slovní druhy v prvních dvou větách, možnost domácí přípravy diktátu str. 5/cv. 9b, M-uč. str. str. 12/cv. 7, str. 17/cv. 5, PS-str. 6/cv.1

V pondělí 10.10. proběhne focení dětí -prosím, nedávejte jim zelené oblečení.

6.10. AJ-PS str. 28/cv. 2 dokončit, MG-dodělat nárys podle náčrtu, kdo nestihl.

5.10. D.ú.: ČJ1-str. 20/cv. 7, PČ-připomínám přinést 4 silnější klacíky a přírodní provázek (cca 3m)

4.10. ČJ-PS-str. 5/9a (příprava diktátu), str. 12/cv. 6 (vyzkoušet), M-str. str. 33/cv. 1 (vybrat 4 příklady do M1+zkouška násobením), str. 18/cv. 1 ústně, cv. 6, 7 (řešení ve skupinách na tabulku), AJ (Hof.) PS str. 28/cv. 1

Posílám k podpisu lístečky s informací o exkurzi do Prahy příští týden. Odjezd od školy počítejte v 6.40 hod. a návrat cca do 19.00 hod.

29.9. ČJ-PS str. 9/cv. 1, 2, uč. str. 11/cv. 23 odvozujeme pravopis (TI, TY, TA), M-str. 12/cv. 3, 4 (pomocí proužku papíru změřit, základy učiva o úhlu uč. str. 14

Na VV (4.10.): Přinést starou vidličku (kdo může i více)

26.9. Na PČ sbíráme suché listy a plody z přírody a zahrádky (žaludy a kloboučky z nich, kaštany, bukvice a slupky z nich, sušené jeřabinky, lískové oříšky nebo skořápky, sušené šípky, dýňová semínka, vrtulky javoru, sušené pecky z peckovic, malé šišky atd.)-prosím, na procházku do přírody přibalte igelitku-budeme potřebovat 6.10. Děkuji M. Hofírková

M-dnes hodně dětí mělo problém s písemným dělením, je nutné doma procvičovat, vracet se k malé násobilce a zítra se tomu budeme věnovat.

23.9. ČJ-uč. str. 15/cv.2, str. 16/cv. 3, 4, M-PS str. 13/cv. 1, řešení slovních úloh ze serveru https://www.hackmath.net/cz/priklady/5-rocnik

V pondělí je poslední termín k odevzdání přihlášky na cyklozávod a přihlášky do kroužku. Někteří dluží M1 s D.ú.

22.9. ČJ-uč. str. 15/cv. 1 text o netopýrech, u zvýrazněných slov určit kořen a porovnat se slovem léto, M-rýsování pravoúhlého trojúhelníku ABC o stranách 3 cm a 4 cm+přenesení stran na přímku a součet délek, AJ-PS str. 27/cv. 7

Milí rodiče, děkuji za hojnou účast na třídních schůzkách. Předem vás ještě chci informovat, že 18.11.v pátek bude vyhlášeno ředitelské volno. S pozdravem M. Hofírková

21.9. ČJ-uč. str. 14/cv. 1+b, M-PS5-str. 3/cv. 2, str. 4/cv. 3

D.ú.:M2 počítání příkladů na písemné dělení násobení a sčítání+zkoušky

20.9. ČJ-PS-str. 7/cv. 5 doplnit a případně nadepsat příbuzná vyjmenovaná slova, opakování slov s předponami a předložkami, M- PS5-úvodní strana celá kromě cv.2, AJ (Hof.)-vystříhat z časopisů, novin obrázky sportovců, lidí, kteří právě něco dělají-přinést do pátku na AJ

19.9. PČ-Na čtvrtek přineste, prosím, nasbírané pytlíky od čajů.

Pro nemocné: ČJ-PS str. 7/ cv. 1, 3, stavba slova a slova příbuzná, M-uč. str. 9/cv. 5, procvičování písemného sčítání a odčítání, AJ (všichni) uč. str. 27 čtení příběhu

Vážení rodiče, ve čtvrtek 22.9. 2016 se od 16:00 hod. konají třídní schůzky, kde se dozvíte základní informace k novému školnímu roku. V pondělí pošlu po dětech lístečky k podpisu. M. Hofírková

16.9. ČJ PS5- str. 5/ cv. 7+b, uč. str. 11/ cv. 22 do ČJ2 (procvičit, komu nešlo), uč. str. 10/cv. 21, M-kopie cv. 19, zopakovat písemné dělení

14.9. M-kopie cv. 20, 23 (D.Ú. na PÁ), procvičovat písemné odčítání s přechody přes desítku, komu dnes nešlo, ČJ-PS-str. 28/cv. 3, uč. str. 10/cv. 18, 20,        - dokončit čtyřsměrku na kopii a vložit do sešitu

 

13.9. ČJ-PS4-str. 26/cv. 4, 5, M-str. 57/ cv. 6, 7(kontrola), str. 9/ cv. 4 (procvičit), str. 9/cv. 9a (3., 4., 5. sloupec), VV-dodělat desky, kdo nestihl, na příště potřebujeme kvalitní voskovky

D.ú.: ČJ1- uč. str. 10/ cv. 17 (do čtvrtka)

12.9. D.ú.: ČJ2-uč. str. 9/cv. 13 (všichni kluci kromě dvou), AJ (Hof.)-PS str. 25/cv. 4 (jen nakreslit obrázky, NEPSAT), M2-dokončení sl. úlohy, kdo nestihl ve škole-str. 7/cv. 7

Prosím o vyplnění přihlášek do kroužků. Seznam kroužků je k dispozici i s termíny ve třídě.

9.9. ČJ-uč. str. 7/cv. 6, PS str. 24/cv. 3, M str. 5/cv. 7, AJ-dokreslit a dopsat slovníček (zezadu sešitu)

Nezapomeňte na kalkulačky, kdo slíbil.

8.9. ČJ-uč. str. 7/cv. 5 + úkoly pod textem, cv. 7, MG- uč. str. 6 opakování, cv. 2 do sešitu (náčrt a nárys+kontrola rovnoběžnosti přímek m, n), AJ(Hof.)-PS- str. 24/cv. 2 promyslet

7.9. M-str. 3/cv. 8, ČJ- uč. str. 6/cv. 1 a, b, 2, ČT-str. 4-7 (přečíst a odpovědět na otázky za textem)

D.ú.: M1-str. 5/cv. 4. Nezapomeňte zítra větší roličku na PČ.

6.9. ČJ1-kontrola diktátu podle učebnice str. 6, M1-oprava slovní úlohy uč. str. 4/cv. 8, AJ-nakreslit na první stránku obrázek sebe v nějakém sportovním výkonu nebo činnost z dovolené.

Doručit ŽK s vyplněnými údaji, kdo dosud neodevzdal.

5.9. Nezapomeňte přinést připravenou pohlednici na AJ, kdo dnes neměl a neodevzdal.

4.9. Na pondělí přinést jakýkoliv suvenýr z prázdnin (kamínek, tur. známka, pohled, foto, odznak...), na VV: 2 kartonové desky trochu větší než A3, 1,5m dlouhá stužka (výroba desek), na PČ: sbíráme papírové sáčky od čajů, delší roličky od papírových utěrek, kroužky na výrobu lapače snů, peříčka menší i delší, korálky k navlékání, bavlnky.

Pokud máte doma knihy o životě Indiánů, neváhejte je přinést do třídy.

30.8. Seznam sešitů do páté třídy:

3 ks   440 (VL, PŘ, G)

1 ks   644 (notýsek na poznámky)

7 ks   544 (M1, M2, ČJ1, ČJ2, AJ, Inf, Sloh)

2 ks   523 (diktáty, pětiminutovky)

notový sešit 20 listů, složka+folie A4 (HV)

Složka+větší zásoba folií A4 (kopie, doplňující cvičení, projekty atd.)

 

 

21.8. Milí žáci a rodiče, zdravím vás před začátkem nového školního roku. Zde máte seznam nutných potřeb do páté třídy. Seznam sešitů přidám, jakmile zjistím od vyučujících  jednotlivých předmětů jejich požadavky. S pozdravem Míla Hofírková

 

Potřeby žáka 5. třídy

Přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška nebo pytlík s věcmi na TV (ven i do tělocvičny, pevná cvič. obuv podmínkou)

Kufřík nebo zavíratelná krabice ( temperové barvy, plastová paletka, vodové barvy, kelímek na vodu, hadřík, štětce kulaté a ploché-obojí 1 slabší a 1 silný, voskovky, modelína, suché pastely, tuš, barevné papíry, igelitový ubrus 40 x 60 cm (i větší), vysouvací lepidlo, lepidlo Herkules tekuté, pracovní oděv-starší triko nebo košile)

Pozn.: Doporučuji zakoupit výtvarné potřeby např. značky Kohinoor nebo Centropen z důvodu lepší kvality.

Penál (2x tužka č. 2, 2x tužka č. 1, ořezávátko, guma, pastelky-12 barev, ostré nůžky se zaoblenou špičkou, pero na psaní (nedoporučuji gumovací), kružítko, náhradní tuha do kružítka)

Mazací tabulka A4 s 2 fixy a hadříkem, průhledná fólie A4 propisovací, plast. košík do lavice- 37 x 24,5 x 6 cm, linkovaná podložka A4-3 ks, pravítko 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník s ryskou.