9.třída

28.1. Dva žáci ještě neodevzdali lístek s podpisem rodičů. Žáci si do ŽK zapsali změnu rozvrhu na druhé pololetí.

22.1. Žákům byly rozdány lístečky s informací ohledně tiskopisům k přij.zk., prosím podepište. Žáci přišli s nápadem masky na karneval. Chválím! (vyrobí si ji při výtvarné výchově)

30.12. Chválm žáky za perfektní přístup k poslednímu dnu před vánocemi. Měli skvěle připraveny vánoční tradice pro celý první stupeň. Další pochvala patří  dívkám, které prodávaly výrobky při vánočním cinkání (zapomněla jsem jim to zapsat do ŽK). Přeji vše nej v roce 2017!

17.12. Do ŽK jsme si zapsali informaci ohledně schůzky rodičů na začátku února.

11.12. Rozdala jsem informaci ohledně konzultací i vánočního cinkání. Prosím podepište. Myslím, že si chození v přestrojení náležitě užili. Chválím za perfektní kostýmy.

4.12. Sešli jsme se při třídnické hodině a vyráběly předměty k vánočnímu prodeji. Pokud budou mít zájem, mohou pokračovat v hodině výtvarné výchovy. Zítra mají přjít žáci v přestrojení za čerty, anděly a mikuláše. Můžeme se připravovat již od sedmi hodin.

25.11. Ještě někteří žáci nevrátili kartičky s podpisem rodičů. Sešli jsme se na třídnické hodině a probírali náměty na vánoční výrobky. Děkuji za pěkné náměty.

18.11. Žákům jsem rozdala kartičky se známkami, prosím podepište je. Děkuji.

13.11. Proběhla beseda, na kterou jsme dočerpali vybrané peníze (700 Kč při rodičovské schůzce). Prosím rodiče o podepsání lístku s informací o volném dnu ředitele školy (pátek 18.11.) V úterý bude pedag.rada, po té pošlu kartičky se známkami.

26.10. 7.15h Tak jsme zvládli přespání ve škole. Za chvíli se začneme balit a půjdeme si užívat dny volna. Po prázdninách nás čeká 1.11. vzdělávací beseda prevence patologických jevů za 40 kč (někteří žáci doplatí jen 20 Kč) a exkurze Hvězdárna v Hradci Králové 3.11. odjezd v 6.30 h autobusem od školy (většina žáků má zaplaceno).

22.10. Žáci připravují přespání ve škole z 25.10. na 26.10.

16.10. Z důvodu mého znětu zubu jsem se třídou nejela do Prahy ani na výstavu středních škol do Náchoda. Věřím, že se obě akce žákům líbily. Prosím podepšte známky v žákovských knížkách.

24.9. Děkuji za účast na tř.schůzce.

Pro rodiče, kteří nebyli: pošlu materiály k podpisu, vybíráme 680 Kč, nejbližší akce: přírodovědná exkurze v Praze 6.10. (400 Kč), prezentace středních škol v Náchodě 7.10.2016