12.6. Vybíráme 1200 Kč na školní výlet.

4.6. Žáci zaslouží velkou pochvalu za skvělou přípravu projektového dne.

29.5. Ve středu 31.5. proběhne beseda, vybíráme 45 Kč. Ve čtvrtek 1.6. - projektový den Napříč školou. Žáci se rozdělli po dvojicích a mají rozdělená témata, která mají zpracovat.

7.5. Na čtvrtek 11.5. se plánuje přírod.exkurze "Cesta mravenců". Budu vybírat 100 Kč. Nezapomeňte odhlásit oběd.

27.4. Prosím rodiče, kteří nebyli na schůzce rodičů o podepsání lístkú se známkami a o jejich vrácení. Dva žáci mi stále dluží 25 Kč za besedu (Houby).

22.4. Děkuji rodičům, kteří se dostavili na schůzku. Ostatní žádám o podepsání lístečků se známkami.

14.4. Pěkné prázdniny a štěstí na otázky u druhého kola přijímacích zkoušek. Prosím v ŽK omluvenku na oba dva dny přij.zk.(12.a 19.4.). Rozdala jsem lístečky s informací ohledně rodičovské schůzky na čtvrtek 20.4. Prosím podepište a pošlete zpět. Děkuji.

5.4. Na 20.4. (ke Dni Země) je naplánována beseda na téma: Houby. Vybíráme 25 Kč.

27.3. Na středu 5.4. (poslední dvě vyuč.hodiny) je naplánována vzdělávací beseda na téma: Jeden svět na školách. Vybíráme 30 Kč.

19.3. Změna: den naruby přesunut na 28.3.

13.3. Vybíráme 200 Kč na divadlo v Hradci Král., kam jedeme ve čtvrtek 23.3. Další den 24.3. je pak Den naruby.

2.3. Žákům jsem rozdala informaci ohledně školního mejdanu. Prosíme o dar do tomboly.

17.2. Omlouvám se za zmatky s přihláškami. Přeji pěkné prázdniny!

12.2. Děkuji rodičům za většinovou účast na schůzce (pouze tři rodiče si vyzvednou tiskopisy dodatečně).

28.1. Dva žáci ještě neodevzdali lístek s podpisem rodičů. Žáci si do ŽK zapsali změnu rozvrhu na druhé pololetí.

22.1. Žákům byly rozdány lístečky s informací ohledně tiskopisům k přij.zk., prosím podepište. Žáci přišli s nápadem masky na karneval. Chválím! (vyrobí si ji při výtvarné výchově)

30.12. Chválm žáky za perfektní přístup k poslednímu dnu před vánocemi. Měli skvěle připraveny vánoční tradice pro celý první stupeň. Další pochvala patří  dívkám, které prodávaly výrobky při vánočním cinkání (zapomněla jsem jim to zapsat do ŽK). Přeji vše nej v roce 2017!

17.12. Do ŽK jsme si zapsali informaci ohledně schůzky rodičů na začátku února.

11.12. Rozdala jsem informaci ohledně konzultací i vánočního cinkání. Prosím podepište. Myslím, že si chození v přestrojení náležitě užili. Chválím za perfektní kostýmy.

4.12. Sešli jsme se při třídnické hodině a vyráběly předměty k vánočnímu prodeji. Pokud budou mít zájem, mohou pokračovat v hodině výtvarné výchovy. Zítra mají přjít žáci v přestrojení za čerty, anděly a mikuláše. Můžeme se připravovat již od sedmi hodin.

25.11. Ještě někteří žáci nevrátili kartičky s podpisem rodičů. Sešli jsme se na třídnické hodině a probírali náměty na vánoční výrobky. Děkuji za pěkné náměty.

18.11. Žákům jsem rozdala kartičky se známkami, prosím podepište je. Děkuji.

13.11. Proběhla beseda, na kterou jsme dočerpali vybrané peníze (700 Kč při rodičovské schůzce). Prosím rodiče o podepsání lístku s informací o volném dnu ředitele školy (pátek 18.11.) V úterý bude pedag.rada, po té pošlu kartičky se známkami.

26.10. 7.15h Tak jsme zvládli přespání ve škole. Za chvíli se začneme balit a půjdeme si užívat dny volna. Po prázdninách nás čeká 1.11. vzdělávací beseda prevence patologických jevů za 40 kč (někteří žáci doplatí jen 20 Kč) a exkurze Hvězdárna v Hradci Králové 3.11. odjezd v 6.30 h autobusem od školy (většina žáků má zaplaceno).

22.10. Žáci připravují přespání ve škole z 25.10. na 26.10.

16.10. Z důvodu mého znětu zubu jsem se třídou nejela do Prahy ani na výstavu středních škol do Náchoda. Věřím, že se obě akce žákům líbily. Prosím podepšte známky v žákovských knížkách.

24.9. Děkuji za účast na tř.schůzce.

Pro rodiče, kteří nebyli: pošlu materiály k podpisu, vybíráme 680 Kč, nejbližší akce: přírodovědná exkurze v Praze 6.10. (400 Kč), prezentace středních škol v Náchodě 7.10.2016