Fyzika

Vzkazy od paní učitelky Křivohlávkové

18.6. 6.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 5x, 2(2-) 9x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 1x. Někteří žáci si zapsali pěknou známku z labor.práce do ŽK, někteří žáci ještě protokol LP neodevzdali. Nutné odevzdat zítra nebo v úterý při matematice.

18.6. 8.a 9.tř. Převody jednotek psali už jen žáci, kterým jde o lepší známku.

12.6. 7.a 8.tř. Žáci psali prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

12.6. 6.a 7.tř. Proběhla labor.práce, žáci mají vypracovat protokol LP.

 31.5. 6.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 8x, 2(2-) 6x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 2x.

31.5. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2(2-) 4x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 4x. Slabší žáci nevyužívají možnost pracovat s převodovými řadami.

30.5. 7.A Výsledky prověrky z min.týdne (tlak): 1(1-) 4x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 3x, 5) 1x.

30.5. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2(2-) 3x, 3) 4x, 4(4-) 6x, 5) 2x. Výsledky prověrky z min.týdne (tlak): 1) 0x, 2(2-) 12x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 0x.

21.5. 8.a 9.tř. Zkontrolovala jsem látku v sešitech, někdo musí chybějící látku doplnit. Žáci vědí co mají dělat, aby si zlepšili nerozhodnou známku.

21.5. 7.tř. Zopakovali jsme látku tlak v kapalinách podle otázek, které si měli žáci vlepit do sešitů. Zítra bude prověrka.

21.5. 6.tř. Při hodinách matematiky budeme opět opakovat převody jednotek a značky fyz.veličinn, v pátek budou žáci psát prověrku

8.5. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2) 5x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 3x, nepsalo šest žáků.

8.5. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 2x, 3) 8x, 4) 4x, 5) 1x.

7.5. 6.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 5x, 2) 6x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 1x. Nutné doučit se, na konci měsíce budeme psát znovu.

3.5. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 6x, 2) 7x, 3) 6x, 4) 3x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

3.5. 9,tř, Výsledky prověky (převody jednotek a značky fyz.velčn): 1(1-) 2x, 2) 1x, 3) 3x, 4) 4x, 5) 2x.

1.5. 7.B Výsledky prověrky (tlak a tření): 1-) 1x, 2) 3x, 3) 9x, 4) 1x, 5) 2x.

1.5. 7.A Výsledky prověrky (tlak a tření): 1) 1x, 2) 2x, 3) 9x, 4) 1x, 5) 5x.

1.5. 7.A, 8. a 9.tř. I když jsme otázky společně prošli, je vidět, že asi třetina žáků učivo nezvládá. U 9.tř. se to dá pochopit (ti už pěkné známky nepotřebují), ale otatní by měli zabrat! Mají možnost kdykoli si se mnou domluvit doučování.

1.5. 8.tř. Výsledky prověrky (teplo): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3(3-) 8x, 4) 8x, 5) 1x.

28.4. 9.tř. Výsledky prověrky (střídavý proud): 1(1-) 2x, 2(2-) 2x, 3) 3x, 4) 3x, 5) 3x, nepsali 4 žáci. Dopíší příští hodinu.

27. 4. 6., 7., 8. a 9.tř. Prověrka ze značek fyz.veličin a převodů jednotek se přesouvá na příští týden.

27. 4. 8.tř. Výsledky prověrky (vnitřní energie, teplo): 1(1-) 3x, 2(2-) 4x, 3(3-) 8x, 4) 8x, 5) 1x. Na to, že žáci obdrželi znění otázek (přesně věděli, co se mají učit) a navíc jsme otázky společně prošli, jsou výsledky ne zrovna nejlepší.

22.4. 6.tř. Probíráme obtížnější látku: hustota látek + značky a jednotky fyz.veličin. Budeme se k tomu vracet i při hodinách matematiky.

14.4. 7.,8. a 9.tř. Příští týden dostanou žáci otázky k zopakování učiva, po té budou psát prověrku.

14.4. 7.tř. Někteří žáci odevzdali vypracovaný protokol LP a mohou si do ŽK zapsat pěkné známky. Ostatní mají poslední termín po velikonocích.

10.4. 7.tř. Proběhla lab.práce, žáci mají vypracovat protokol LP do 12.4.

5.4. 6.tř. Výsledky prověrky (hmotnost těles): 1(1-) 7x, 2(2-) 12x, 3(3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

5.4. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 3x, 2(2-) 2x, 3) 6x, 4) 6x, 5) 0x.

5.4. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4(4-) 2x, 5) 1x.

5.4. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 8x, 3(3-) 10x, 4) 3x, 5) 0x.

5.4. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 11(1-) 2x, 2) 2x, 3) 5x, 4) 5x, 5) 0x.

27.3. 6.tř. Tento týden bude prověrka na téma hmotnost tělesa. Při hodinách matematiky budeme opakovat.

27.3. 7.,8.a 9.tř. Tento týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin

22.3. 6.tř. Výsledky prověrky (objem): 1(1-) 7x, 2(2-) 7x, 3) 2x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Probíráme hmotnost tělesa. Žáci mají vypracovat protokol LP.

22.3. 7.A Výsledky prověrky (Newt.zákony, páka): 1(1-) 6x, 2(2-) 6x, 3) 1x, 4) 4x, 5) 1x. Probíráme jednoduché stroje a počítáme příklady z praxe.

22.3. 7.B Výsledky prověrky (Newt.z., páka): 1-) 2x, 2( 2-) 8x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Viz 7.A

22.3. 8.tř. Výsledky prověrky (energie pohybová a polohová): 1(1-) 5x, 2) 6x, 3( 12x, 4) 3x, 5) 0x. Probíráme vnitřní energii (teplo).

22.3. 9.tř. Výsledky prověrky (elektromagn.indukce): 1(1-) 3x, 2(2-) 3x, 3( 6x, 4) 3x, 5) 1x. Probíráme střídavý proud.

13.3. 6.,7.,8.a 9.tř. Zopakovali jsme podle zadaných otázek. Tento týden budou psát žáci prověrku.

4.3. 7.tř. Žáci se mají naučit nazpaměť (jako když se učí básničku) Newtonovy pohybové zákony. Příští týden umístím na nástěnku příklady k procvičení nové látky moment síly.

4.3 6.tř. Probíráme jednotky objemu. Budeme procvičovat i v hodinách matematiky.

4.3. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 2x, 2) 0x, 3(3-) 6x, 4) 6x, 5) 0x.

4.3. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 8x, 3(3-) 8x, 4(4-) 5x, 5) 2x.

28.2. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 3x, 3) 9x, 4) 5x, 5) 1x. Někteří slabší žáci pracovali s pomocí vypsaných převodových řad.

28.2. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 1x, 3) 8x, 4) 5x, 5) 3x. Slabí žáci mohli mít vypsané převodové řady jednotek, možnosti nevyužili.

19.2. 7.,8.a 9.tř. Hned po prázdninách bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin (prostě konec měsíce).

19.2. 6.tř. Výsledky prověrky (měření délky): 1(1-) 5x, 2(2-) 13x, 3(3-) 3x, 4) 0x, 5) 1x. Skvělé výsledky! Pokračujeme látkou: měření objemu.

17.2. 7.A Výsledky prověrky (síla): 1(1-) 8x, 2(2-) 4x, 3-) 1x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Pěkné výsledky.

17.2. 7.B Výsledky prověrky (síla): 1(1-) 3x, 2-) 1x, 3(3-) 9x, 4(4-) 3x, 5) 0x.

17.2. 8.tř. Výsledky prověrky (mechanická práce, výkon): 1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 6x, 4(4-) 4x, 5) 0x. 

17.2. 9.tř. Výsledky prověrky (zvuk): 1) 4x, 2) 6x, 3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Žáci si mají vybrat téma na referát.

12.2. 6.tř. Žáci si do sešitu vlepili otázky (téma: měření délky). Při hodinách matematiky se k nim budeme vracet a v pátek budou psát žáci prověrku.

12.2. 7.tř. Otázky na téma síla mají vlepené v sešitech, společně jsme je prošli, zítra budou psát prověrku.

12.2. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 6x, 2) 7x, 3) 7x, 4) 3x, 5) 1x. Žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva (mech.práce, výkon, účinnost). Příští hodinu proběhne labor.práce z dané látky a na konci týdne budou žáci psát prověrku.

12.2. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 3x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 1x. Žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva (zvuk) a také jsme společně otázky prošli, příští hodinu budou psát prověrku.

4.2. 6.tř. Asi polovina žáků odevzdala vypracované protokoly LP, budou si moci příští týden zapsat známky (převážně dvojky).

4.2. 7.tř. Na to, že vždy na konci měsíce píší žáci podobnou prověrku, nejsou výsledky zrovna nejlepší. Prosím o podpis rodičů žáků, kteří mají z prověrky nedostatečnou (od pondělí ji budou mít u sebe). Příští týden jim budou rozdány otázky k zopakování tém.celku o síle.

4.2. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 3x, 3) 4x, 4) 6x, 5) 3x.

4.2. 7.A Výsledky prověrky (převody jednoek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 4x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 5x.

28.1. 6.tř. Proběhla laboratorní práce (měření délky), žáci mají vypracovat protokol LP a odevzdat nejdéle do čtvrtka 2.2.

28.1. 7.,8.a 9.tř. Příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyzikálních veličin.

22.1. 6.tř. Děkuji žákům, kteří přinesli různá délková měřidla a dívce, která měla připravený pěkný pokus. Proběhne laboratorní práce na měření délky těles.

22.1. 7.tř. Proběhla laboratorní práce, jsou ještě žáci, kteří neodevzdali protokol LP.

15.1. 7.tř. Na to, že píšeme na konci měsíce podobné převody, nejsou výsledky zrovna nejlepší. Tak zase na konci ledna (to už bude na nové pololetí).

15.1. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2) 5x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 5x.

15.1. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2(2-) 3x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 1x.

15.1. 6.tř. Výsledky prověrky (magnety): 1(1-) 8x, 2(2-) 11x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x.Pěkné výsledky. Pokračujeme látkou: měření délky. Žáci mohou přinést různá délková měřidla.

14.1. 7.tř. V pondělí proběhne lab.práce na téma: těžiště tělesa a měření siloměrem.

8.1. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 1x, 3) 3x, 4) 3x, 5) 0x (pět žáků nepsalo). Žáci, kterým vychází nerozhodná známka, mají zadané referáty.

8.1. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 8x, 5) 2x. Je vidět zhoršení. Mají měsíc na to, aby se doučili. Žáci, kterým stále vychází nerozhodná známka, budou u tabule počítat příklady z učebnice na téma: mechanická práce a výkon.

8.1. 6.tř. Zopakovali jsme podle otázek (žáci je mají vlepené v sešitě), v pátek 13.1. bude prověrka. Začínáme látku: měření délky.

30.12. 7.,8.a 9.tř. Hned první týden v lednu bude prověrka z převodů jednotek, vzorců a značek fyzikálních veličin.

18.12. 6.tř. Dokončili jsme téma magnety, prověrka bude až po vánočních prázdninách.

18.12. 7.tř. Přesto, že jsme opakovali, dopadla prověrka ne zrovna nejlépe. Příští hodinu budou moci psát znovu.

18.12. 8.tř. Výsledky prověrky (lom světla): 1) 2x, 2(2-) 4x, 3) 8x, 4) 4x, 5) 1x. Velká nemocnost, ostatní dopíší příští hodinu. Mají poslední možnosz odevzdat protokol lab.práce, jinak si zapíší pětku do ŽK.

18.12. 9.tř. Výsledky prověrky (Odpor, výpočty): 1(1-) 4x, 2-) 1x, 3(3-) 4x, 4(4-) čx, 5) 2x. Otázky jsem společně prošli, zřejmě nedávají pozor. Pouze tři žáci si zapsali známku z lab.práce do ŽK.

11.12. 6.tř. Asi třetina žáků odevzdala protokol LP v termínu a zapsali si do žák.knížek pěknou známku. Pokračujeme v tématu: magnety.

11.12.7.tř. Již dvakrát jsme opakovali na prověrku - téma: pohyb těles. Zítra bude prověrka.

11.12. 8.tř. Zopakovali jsme podle rozdaných otázek, v úterý proběhne lab.práce a ve čtvrtek budou žáci psát prověrku.

11.12. 9.tř. Proběhla lab.práce, žáci mají přinést vypracované protokoly LP. V úterý zopakujeme podle otázek a ve čtvrtek bude prověrka.

4.12. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 6x, 2) 7x, 3) 8x, 4) 4x, 5) 0x.

4.12. 9. tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2(2-) 2x, 3) 5x, 4(4-) 4x, 5) 0x.

4.12. 6.tř. Proběhla laboratorní práce . téma: magnety. Žáci mají vypracovat do zítřku protokol laboratorní práce.

27.11. 7.,8.a 9.tř. Příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

27.11. 6.tř. Výsledky prověrky (atomy a ionty): 1) 6x, 2) 7x, 3) 8x, 4) 0x, 5) 1x. Náročnější látku opouštíme a budeme probírat magnety. Příští týden bude laboratorní práce.

20.11. 7.tř. Probíráme nový vzorec na výpočet rychlosti pohybu, nutné nosit kalkulačku!

20.11. 6.tř. Při hodinách matematiky vyšetříme pět minut na opakování (atomy a ionty), v pátek bude prověrka.

20.11. 8.tř. Výsledky prověrky (rovinné zrcadlo - odraz světla): 1) 3x, 2(2-) 6x, 3(3-) 8x, 4) 10 x, 5) 0x. Čekala jsem lepší výsledky. Děkuji dívkám za průměr 2,5. Chlapci jsou o celý stupeň horší: průměr 3,5 (prostě se neučí).

18.11. 9.tř. Výsledky prověrky (měření el.proudu a napětí): 1(1-) 3x, 2) 2x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 2x. Pětky jsou zbytečné!

12.11. 8.tř. Chválím tu polovinu třídy, která již odevzdala protokol lab.práce ke kontrole. Kdo bude se známkou spokojený, zapíše si ji do žák.knížky.

9.11. 8.tř. Proběhla laboratorní práce, žáci mají vypracovat protokol lab.práce.

9.11. 8.a 9.tř. Zítra zopakujeme podle rozdaných otázek a příští týden budou psát žáci prověrku.

4.11. 6.tř. Probíráme látku: model atomu (protony, neutrony, elektrony, jádro, obal), elektrické pole.

4.11. 7.tř. Žákům byly rozdány nové učebnice - probíráme téma: pohyb těles.

4.11 9.tř. Hodina odpadla v důsledku exkurze do hvězdárny, příští hodinu budou žákům rozdány otázky k zopakování učiva- téma: měření el.proudu a napětí v el.obvodu.

4.11. 8.tř. Chybějící žáci dodatečně psali prověrku na atmosf.tlak, žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva - téma: šíření světla.

31.10. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 5x, 2) 4x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 2x.

31.10. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 7x, 3) 5x, 4) 4x, 5) 0x. Žáci mají rozdány otázky k zopakování učiva o el.obvodu. Společně jsme také zopakovali. Příští pondělí (7.11.) budou psát prověrku.

26.10. 7.tř V pondělí budou psát žáci prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin. Po třech žácích z A i B je odevzdán protokol lab.práce. Většina ještě neodevzdala.

26.10. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 6x, 2(2-) 2x, 3(3-) 8x, 4(4-) 4x, 5) 2x.

26.10. 9.tř.Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2) 1x, 3(3-) 4x, 4(4-) 3x, 5) 0x.

23.10. 6.tř.Výsledky prověrky (vlastnosti látek): 1(1-) 14x, 2(2-) 3x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Chválím za pokusy!

23.10. 7.A Zítra proběhne laboratorní práce, žáci vypracují a odevzdají protokol lab.práce.

22.10. 7.B Proběhla laboratorní práce. Žáci mají vypracovat do pondělí protokol lab.práce. Rozdám otázky k zopakování učiva.

22.10. 8.a 9.tř. Žáci měli rozdány otázky, podle kterých se mohli učit. Jednotlivé otázky jsme společně zopakovali. Pětky jsou zbytečné! Příští hodinu budou psát prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

22.10. 9.tř. Výsledky prověrky (elektr.náboj): 1) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 4x, 4) 4x, 5) 2x.

22.10. 8.tř.Výsledky prověrky (atmosf.tlak): 1) 1x, 2(2-) 7x, 3(3-) 8x, 4) 4x, 5) 2x. 

16.10. 6.tř. Děkuji za pěkné pokusy, kteří si žáci přpravili do hodin. Příští týden budou psát prověrku (zápisy mají v sešitech: látky, tělesa, vlastnosti látek, grav.síla a poslední látka - pohyb molekul)

16.10. 7.B Příští týden proběhne laboratorní práce.

16.10. 7.A, 8.a 9. tř. Žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva. Příští týden budou psát prověrku.

5.10. 6.tř. Výsledky prověrky (látky a tělesa): 1(1-) 11x, 2(2-) 11x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

3.10. 7.A Z důvodu mé čtvrteční nepřítomnosti (exkurze s 9.tř), bude v pátek místo fyziky matematika a žáci budou psát prověrku na porovnávání a krácení zlomků.

3.10. 7.B Výsledky prověrky (elektr.obvod): 1(1-) 2x, 2(2-) 6x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 0x. S výsledky jsem spokojená.

2.10. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 7x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 5x, 5) 0x.

2.10. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 2x, 3) 4x, 4) 5x, 5) 0x.

2.10. 6.tř. Děkuji za pěkné pokusy, které si někteří žáci připravili.

1.10. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 5x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 5x. Mají měsíc na doučení, na konci října budou opět psát z této látky prověrku.

1.10. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2-) 3x, 3) 6x, 4(4-) 4x, 5) 1x. V pondělí budou psát sam.práci z elektrotechn.značek a zakreslení el.obvodu.

1.10. 7.A Výsledky prověrky (elektr.obvod): 1) 1x, 2) 11x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 0x. S těmito výsledky jsem spokojena.

24.9. 7., 8.a 9. tř. příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin

24.9. 6.tř. Jsou ještě žáci, kteří nemají v pořádku zápisy v sešitě. Děkuji těm žákům, kteří si do hodiny připravili pokus. Příští hodinu (30.9.) bude prověrka. Žáci vědí, co si mají zopakovat. V hodinách matematiky budu danou látku opakovat (5 min.).

4.9. 7.tř. Zopakovali jsme převodové řady jednotek. Vždy na konci měsíce budeme psát z převodů jednotek prověrku.

15.9. 8.a 9.tř. Zopakovali jsme vzorce. Na konci každého měsíce budou žáci psát prověrku z převodů jednotek a značek fyzikálních veličin.