Fyzika

Vzkazy od paní učitelky Křivohlávkové

27:11. 7.,8.a 9.tř. Příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

27.11. 6.tř. Výsledky prověrky (atomy a ionty): 1) 6x, 2) 7x, 3) 8x, 4) 0x, 5) 1x. Náročnější látku opouštíme a budeme probírat magnety. Příští týden bude laboratorní práce.

20.11. 7.tř. Probíráme nový vzorec na výpočet rychlosti pohybu, nutné nosit kalkulačku!

20.11. 6.tř. Při hodinách matematiky vyšetříme pět minut na opakování (atomy a ionty), v pátek bude prověrka.

20.11. 8.tř. Výsledky prověrky (rovinné zrcadlo - odraz světla): 1) 3x, 2(2-) 6x, 3(3-) 8x, 4) 10 x, 5) 0x. Čekala jsem lepší výsledky. Děkuji dívkám za průměr 2,5. Chlapci jsou o celý stupeň horší: průměr 3,5 (prostě se neučí).

18.11. 9.tř. Výsledky prověrky (měření el.proudu a napětí): 1(1-) 3x, 2) 2x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 2x. Pětky jsou zbytečné!

12.11. 8.tř. Chválím tu polovinu třídy, která již odevzdala protokol lab.práce ke kontrole. Kdo bude se známkou spokojený, zapíše si ji do žák.knížky.

9.11. 8.tř. Proběhla laboratorní práce, žáci mají vypracovat protokol lab.práce.

9.11. 8.a 9.tř. Zítra zopakujeme podle rozdaných otázek a příští týden budou psát žáci prověrku.

4.11. 6.tř. Probíráme látku: model atomu (protony, neutrony, elektrony, jádro, obal), elektrické pole.

4.11. 7.tř. Žákům byly rozdány nové učebnice - probíráme téma: pohyb těles.

4.11 9.tř. Hodina odpadla v důsledku exkurze do hvězdárny, příští hodinu budou žákům rozdány otázky k zopakování učiva- téma: měření el.proudu a napětí v el.obvodu.

4.11. 8.tř. Chybějící žáci dodatečně psali prověrku na atmosf.tlak, žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva - téma: šíření světla.

31.10. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 5x, 2) 4x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 2x.

31.10. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 7x, 3) 5x, 4) 4x, 5) 0x. Žáci mají rozdány otázky k zopakování učiva o el.obvodu. Společně jsme také zopakovali. Příští pondělí (7.11.) budou psát prověrku.

26.10. 7.tř V pondělí budou psát žáci prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin. Po třech žácích z A i B je odevzdán protokol lab.práce. Většina ještě neodevzdala.

26.10. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 6x, 2(2-) 2x, 3(3-) 8x, 4(4-) 4x, 5) 2x.

26.10. 9.tř.Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2) 1x, 3(3-) 4x, 4(4-) 3x, 5) 0x.

23.10. 6.tř.Výsledky prověrky (vlastnosti látek): 1(1-) 14x, 2(2-) 3x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Chválím za pokusy!

23.10. 7.A Zítra proběhne laboratorní práce, žáci vypracují a odevzdají protokol lab.práce.

22.10. 7.B Proběhla laboratorní práce. Žáci mají vypracovat do pondělí protokol lab.práce. Rozdám otázky k zopakování učiva.

22.10. 8.a 9.tř. Žáci měli rozdány otázky, podle kterých se mohli učit. Jednotlivé otázky jsme společně zopakovali. Pětky jsou zbytečné! Příští hodinu budou psát prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

22.10. 9.tř. Výsledky prověrky (elektr.náboj): 1) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 4x, 4) 4x, 5) 2x.

22.10. 8.tř.Výsledky prověrky (atmosf.tlak): 1) 1x, 2(2-) 7x, 3(3-) 8x, 4) 4x, 5) 2x. 

16.10. 6.tř. Děkuji za pěkné pokusy, kteří si žáci přpravili do hodin. Příští týden budou psát prověrku (zápisy mají v sešitech: látky, tělesa, vlastnosti látek, grav.síla a poslední látka - pohyb molekul)

16.10. 7.B Příští týden proběhne laboratorní práce.

16.10. 7.A, 8.a 9. tř. Žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva. Příští týden budou psát prověrku.

5.10. 6.tř. Výsledky prověrky (látky a tělesa): 1(1-) 11x, 2(2-) 11x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

3.10. 7.A Z důvodu mé čtvrteční nepřítomnosti (exkurze s 9.tř), bude v pátek místo fyziky matematika a žáci budou psát prověrku na porovnávání a krácení zlomků.

3.10. 7.B Výsledky prověrky (elektr.obvod): 1(1-) 2x, 2(2-) 6x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 0x. S výsledky jsem spokojená.

2.10. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 7x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 5x, 5) 0x.

2.10. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 2x, 3) 4x, 4) 5x, 5) 0x.

2.10. 6.tř. Děkuji za pěkné pokusy, které si někteří žáci připravili.

1.10. 7.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 5x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 5x. Mají měsíc na doučení, na konci října budou opět psát z této látky prověrku.

1.10. 7.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2-) 3x, 3) 6x, 4(4-) 4x, 5) 1x. V pondělí budou psát sam.práci z elektrotechn.značek a zakreslení el.obvodu.

1.10. 7.A Výsledky prověrky (elektr.obvod): 1) 1x, 2) 11x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 0x. S těmito výsledky jsem spokojena.

24.9. 7., 8.a 9. tř. příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin

24.9. 6.tř. Jsou ještě žáci, kteří nemají v pořádku zápisy v sešitě. Děkuji těm žákům, kteří si do hodiny připravili pokus. Příští hodinu (30.9.) bude prověrka. Žáci vědí, co si mají zopakovat. V hodinách matematiky budu danou látku opakovat (5 min.).

4.9. 7.tř. Zopakovali jsme převodové řady jednotek. Vždy na konci měsíce budeme psát z převodů jednotek prověrku.

15.9. 8.a 9.tř. Zopakovali jsme vzorce. Na konci každého měsíce budou žáci psát prověrku z převodů jednotek a značek fyzikálních veličin.