Matematika

18.6. 7.tř. Polovina třídy látku z prvního pololetí nezapomněla. Čeká nás ještě opakování vzorců v geometrii.

18.6. 7.B Výsledky prověrky (zlomky, celá čísla, procenta): 1) 2x, 2) 3x, 3) 3x, 4) 7x, 5) 1x.

18.6. 7.A Výsledky prověrky (zlomky, celá čísla, procenta): 1(1-) 3x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 3x, 5) 3x.

12.6. 7.A Výsledky prověrky (procenta): 1(1-) 6x, 2(2-) 3x, 3(3-) 6x, 4( 4-) 4x, 5) 0x.

12.6. 7.B Výsledky prověrky (procenta): 1(1-) 5x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x.

12.6. 6.tř. Výsledky prověrky (násobek a dělitel): 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 1x. Rozkládáme složená čísla na prvočísla, opakujeme také převody jednotek.

4.6. 7.A Výsledky 4.písemné práce: 1) 2x, 2) 4x, 3) 6x, 4) 6x, 5) 2x.

4.6. 7.B Výsledky 4.písemné práce: 1) 0x, 2) 3x, 3) 9x, 4) 5x, 5) 0x.

29.5. 6.tř. Od geometrie jsme přešli k počítání, nyní už bez kalkulačky.

29.5. 7.A Výsledky prověrky (lichoběžník): 1(1-) 7x, 2) 2x, 3) 4x, 4(4-) 2x, 5) 5x. Zítra budou žáci psát 4.písemnou práci, na kterou jsme opakovali podle témat, která jsme si do sešitu zapsali již minulý týden.

29.5. 7.B Výsledky prověrky (lichoběžník): 1) 3x, 2(2-) 6x, 3) 5x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Zopakovali jsme a v pátek 2.6. budeme psát 4.písemnou práci.

21.5. 6.tř. Výsledky prověrky (krychle a kvádr): 1(1-) 5x, 2(2-) 6x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 0x. Pěkné výsledky.

21.5. 7.tř. Nutné nosit geom.sešity a rýsovací potřeby, budeme sestrojovat lichoběžník, počítat jeho obsah.

21.5. 7.A Výsledky prověrky (nepřímá úměrn.): 1(1-) 5x, 2(2-) 4x, 3(3-) 4x, 4(4-) 4x, 5) 1x.

21.5. 7.B Výsledky prověrky (nepřímá úměrn.): 1(1-) 3x, 2(2-) 10x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 0x.

8.5. 6.tř. Nutné nosit geometrické sešity, rýsovali jsme krychli ve volném rovnoběžném promítání, pokračujeme kvádrem. Počítáme jejich povrchy a objemy -nutné nosit kalkulačky. Prověrka bude opět v pátek.

8.5. 7.tř. Pokračujeme látkou nepřímá úměrnost, nutné nosit geometrické sešity a kalkulačky.

8.5. 7.A Výsledky prověrky (přímá úměrnost): 1(1-) 7x, 2 (2-) 4x, 3(3-) 3x, 4(4-) 3x, 5) 0x, tři žáci nepsali.

8.5. 7.B Výsledky prověrky (přímá úměrnost): 1-) 1x, 2(2-) 6x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 1x, dva žáci nepsali.

3.5. 6.tř. Opakujeme převody jednotek a značky fyz.veličin. Prověrka bude v pátek a počítat se bude do fyziky.

1.5. 6.tř. Výsledky prověrky (kružnice opsaná a vepsaná): 1(1-) 10x, 2(2-) 6x, 3(3-) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Chválím žáky - při hodině si pomáhají s rýsováním.

1.5. 7.A Výsledky prověrky (měřítko mapy): 1(1-) 6x, 2(2-) 3x, 3) 3x, 4(4-) 8x, 5) 0x.

28.4. 7.B Výsledky prověrky (měřítko mapy): 1) 0x, 2(2-) 4x, 3(3-) 7x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Je vidět, že jde o obtížnější látku.

28.4. 7.tř. Probíráme přímou úměrnost. Domluvili jsme se, že při výpočtech budeme používat kalkulačku. Příští týden nosit i geom.sešit!

22.4. 7.A Výsledky prověrky (shrnutí: poměr): 1) 5x, 2) 5x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 4x.

22.4. 7.B Výsledky prověrky (shrnutí: poměr): 1) 2x, 2(2-) 8x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 1x. Skvělé výsledky.

22.4. 7.tř. Další látka: měřítko plánu a mapy. Protože v pondělí proběhne Den Země, zadala jsem Dú již tento týden (kontrolavat ho budu ve středu 26.4.)

22.4. 6.tř. Výsledky prověrky (výšky a těžnice trojúhelníku): 1(1-) 6x, 2(2-) 7x, 3) 6x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Chválím žáky také při práci v hodinách. Kdo má narýsováno dříve, pomáhá ostatním. Pokračujeme támaty: kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku.

14.4. Přeji hezké velikonoční prázdniny.

10.4. 6.tř. Výsledky prověrky (úhly v trojúhelníku): 1(1-) 11x, 2(2-) 5x, 3(3-) 4x, č) 0x, 5) 1x. Pěkné výsledky.

10.4. 7.A Výsledky prověrky (poměr): 1-) 3x, 2(2-) 5x, 3(3-) 2x, 4(4-) 3x, 5) 2x.

10.4. 7.B Výsledky prověrky (poměr): 1(1-) ěx, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4) 2x, 5) 1x.

5.4. 6.tř. Měříme a počítáme úhly v trojúhelníku, nutné nosit rýsovací potřeby. Podobné přílkady z Dú a z geom.sešitu budou v pátek v prověrce.

5.4. 7.A Výsledky čtvrtletní písemné práce: 1) 4x, 2) 8x, 3) 5x, 4) 6x, 5) 1x, průměr: 2,8

5.4 7.B Výsledky čtvrtletní písemné práce: 1) 0x, 2) 4x, 3) 10x, 4) 5x, 5) 0x, průměr: 3,2

27.3. 7.tř. Zapsali jsme si do sešitů témata na 3.písemnou práci již minulý týden, opakujeme na ni. Na konci týdne budeme psát.

27.3. 6.tř. Výsledky prověrky (osová souměrnost): 1(1-)14x, 2(2-) 5x, 3(3-) 2x, 4) 2x, 5) 0x. Tento týden prověrka z matematiky nebude, procvičujeme látku fyziky - jednotky hmotnosti.

22.3. 6.tř. Probíráme osovou souměrnost.

22.3. 7.tř. Napsali jsme si do sešitů témata na 3.pís.práci, příští týden ji žáci budou psát.

19.3. 7.A Výsledky prověrky (rovnoběžník): 1 (1-) 6x, 2(2-) 4x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x, 5) 2x.

19.3. 7.B Výsledky prověrky (rovnoběžník): 1-) 2x, 2(2-) 8x, 3(3-) 4x, 4-) 1x, 5) 1x.

13.3 6.tř. Výsledky prověrky (početní operace s deset.čísly): 1(1-) 4x, 2(2-) 9x, 3(3-) 8x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Přecházíme opět ke geometrii, nutný je geom.sešit, 3.díl učebnice a rýsovací potřeby.

13.3. 7.A Výsledky prověrky (rovnoběžník): 1(1-) 6x, 2(2-) 4x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x, 5) 1x.

13.3. 7.B Výsledky prověrky (rovnoběžník): 1) 2x, 2(2-) 8x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 0x.

4.3. 7.tř. Přecházíme ke geometrii, nutné nosit rýsovací potřeby, učebnici 3.díl a doplnit zápis v geom.sešitě.

4.3. 7.B Výsledky prověrky (násobení a dělení racion.čísel): 1) 0x, 2(2-) 3x, 3) 7x, 4) 3x, 5) 3x. Viz. komentář 7.A

2.3. 7.A Výsledky prověrky (násobení a dělení racion.čísel): 1(1-) 2x, 2(2-) 5x, 3(3-) 4x, 4(4-) 2x, 5) 5x. Žáci si se mnou mohou domluvit doučování, možnosti nevyužívají. Někteří se to prostě naučit nechtějí.

20.2. 6.a 7.tř. Výsledky jsou horší. Možná, že to bylo nadcházejícími prázdninami. Někomu nestačí vypočítat příklady z domácího úkolu a musí si počítat a např. pomocí kalkulačky kontrolovat třeba i vymyšlené příklady.

20.2. 6.tř. Výsledky prověrky (násobení deset.ččísel): 1(1-) 3x, 2(2-) 6x, 3(3-) 9x, 4) 4x, 5) 1x. Čeká nás ještě náročnější látka - dělení deset.čísel.

20.2. 7.B Výsledky prověrky (sčítání a odčítání racio.čísel): 1-) 1x, 2) 2x, 3(3-) 4x, 4(4-) 5x, 5) 1x. Následuje násobení a dělení racion.čísel.

17.2. 7.A Výsledky prověrky (sčítání a odčítání racion.čísel): 1-) 1x, 2(2-) 6x, 3(3-) 2x, 4(4-) 5x, 5) 2x.

12.2. 7.B Výsledky prověrky (racion.čísla na čís.ose): 1(1-) 3x, 2(2-) 4x, 3) 4x, 4ú5) 1x, 5) 1x, čtyři žáci nepsali. Pokračujeme sčítáním a odčítáním racion.č.

12.2. 7.A Výsledky prověrky (racionální čísla - zobrazení na čís.ose): 1(1-) 8x, 2(2-) 3x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme sčít.a odčít.rac.č.

12.2. 6.tř. Výsledky prověrky (počítání se stupněmi a minutami): 1) 0x, 2(2-) 10x, 3(3-) 6x, 4) 2x, 5) 1x. Prověrka byla z posledních dvou domácích úkolů. Pokud žáci něčemu nerozumí, musí se zeptat při hodině nebo si se mnou domluvit doučování. Nyní probíráme násobení deset.čísel.

29.1. 7.A Výsledky prověrky již na druhé pololetí (celá čísla): 1(1-) 5x, 2) 5x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 0x. Solidní výsledky.

29.1. 7.B Výsledky prověrky již na nové pololetí (celá čísla): 1) 0x, 2) 6x, 3) 5x, 4) 2x, 5) 1x. Pokračujeme látkou záporná deset.č.a záporné zlomky.

29.1. 6.tř. Výsledky prověrky již na nové pololetí (úhel): 1(1-) 7x, 2(2-) 10x, 3(3-) 2x, 4) 3x, 5) 1x. Na tři týdny opustíme geometrii a budeme násobit a dělit desetinná čísla. Nosit učebnici 2.díl.

22.1. 6.tř. Výsldky prověrky (úhel, stupně a minuty): 1-) 1x, 2(2-) 9x, 3) 5x, 4) 8x, 5) 0x. Došlo k zhoršení. Budeme dále procvičovat. Pozor, příští prověrka se bude počítat již do nového ploletí. V den mé nepřítomnosti měli žáci zadánu sam.práce (rýsování do geom.sešitu). U šesti žáků bych prosila podpis rodičů v geom.sešitě.

22.1. 7.B Výsledky prověrky (celá čísla - násobení a dělení): 1(1-) 3x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme sčítáním a odčítáním celých čísel.

22.1. 7.A Z důvodu mé nepřítomnosti prověrka přesunuta na zítra.

14.1. 7.tř.  Budeme násobit a dělit celá čísla (geometr.sešit žáci nosit nemusí).

14.1. 6.tř. Výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 10x, 2) 5x, 3) 5x, 4) 2x, 5) 1x. K měření úhlu přibude ještě převádění stupňů na minuty a opačně.

14.1. 7.A Výsledky 2. čtvrtletní pís.práce: 1) 3x, 2) 3x, 3) 8x, 4) 5x, 5) 0x. Průměr 2,8

14.1. 7.B Výsledky 2. čtvrtletní pís.práce: 1) 2x, 2) 4x, 3) 11x, 4) 0x, 5) 0x. Průměr 2,6

8.1. 6.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu): 1(1-) 11x, 2(2-) 3x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 0x. Měříme úhly, nutné jsou rýsovací potřeby a geom.sešit.

17.12. 6.tř. Výsledky prověrky (násobení a dělení des.č. 10, 100, 1000): 1(1-) 11x, 2(2-) 6x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Nutné se naučit převodové řady délky, obsahu a hmotnosti. Hned po vánočních prázdninách přejdeme do 3.dílu a budeme celý leden probírat geometrii, žáci si musí opatřit úhloměr.

17.12. 7.tř. Do sešitů jsme si zapsali témata na 2.písemnou práci, kterou budou psát žáci hned po vánočních prázdninách.

17.12. 7.A Výsledky prověrky (osová a středová souměrnost): 1(1-) 7x, 2(2-) 6x, 3(3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

17.12. 7.B Výsledky prověrky (osová a středová souměrnost): 1(1-) 4x, 2) 1x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 1x. Mohli přijít na doučování.

12.12. 6.tř. Výsledky prověrky (deset.č. - závorky): 1(1-) 8x, 2(2-) 11x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

11.12. 7.tř. Už dvakrát jsme rýsovali do geom.sešitu. Jsou žáci, kteří si ho ještě nepřinesli. Je nutné mít v pořádku rýsovací potřeby!

11.12. 7.B Výsledky prověrky (absolutní hotnota): 1(1-) 6x, 2(2-) 6x, 3(3-) 2x, 4) 1x, 5) 1x. Tuto látku pochopili žáci dobře.

11.12. 7.A Výsledky prověrky (absolutní hodnota): 1(1-) 5x, 2(2-) 3x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Velká nemocnost (šest žáků nepsalo).

4.12. 7.tř. Některým žákům se plete princip sčítání s násobením, někteří se dané principy nenaučili za celý měsíc vůbec (nutné doučit, ve druhém pololetí se k dané látce budeme vracet). Mají možnost si se mnou domluvit doučování. Tento týden přejdeme opět ke geometrii.

4.12. 7.A Výsledky prověrky (početní operace zlomků): 1) 1x, 2(2-) 5x, 3)3x, 4) 3x, 5) 4x.

4.12. 7.B Výsledky prověrky (početní operace se zlomky): 1(1-) 2x, 2) 4x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 2x.

4.12. 6.tř. Výsledky prověrky (deset.čísla): 1(1-) 7x, 2(2-) 7x, 3(3-) 6x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Je vidět, že přechod do 2.dílu učebnice přinesl zhoršení ve známkách. Žáci se budou muset začít učit. Nejde jim převážně zaokrouhlování deset.čísel na setiny, tisíciny,....

25.11. 7.tř. Násobení zlomků většina žáků pochopila velice dobře. Pokračujeme dělením zlomků. Někteří žáci využili možnost a přišli si napsat opravnou prověrku.

25.11. 7.A Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 8x, 2(2-) 3x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 1x.

25.11. 7.B Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 7x, 2) 3x, 3)3-) 3x, 4) 1x, 5) 3x.

25.11. 6.tř Výsledky prověrky (síť a povrch kvádru): 1(1-) 12x, 2(2-) 8x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Žáci nemusí již nosit geom.sešit a rýsovací potřeby ale musí vyměnit učebnici. Začali jsme 2.díl - opět počítání s deset.čísly.

18.11. 6.tř. Výsledky prověrky (síť a povrch krychle): 1(1-) 13x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 0x. Pokračujeme kvádrem a tím budeme mít zopakovanou látku prvního stupně. V polovině týdne vyměníme učebnice a budeme nosit 2.díl.

17.11. 7.tř Pokračujeme látkou násobení a dělení zlomků. Žáci především troskotají na násobilce a krácení zlomků. Mohou si se mnou domluvit doučování.

17.11. 7.A Výsledky prověrky (sčítání a odčítání zlomků): 1(1-) 4x, 2(2-) 4x, 3(3-) 5x, 4(4-) 2x, 5) 3x.

17.11. 7.B Výsledky prověrky (sčítání a odčítání zlomků): 1) 0x, 2(2-) 6x, 3) 5x, 4) 4x, 5) 1x.

12.11. 6.tř. Výsledky prověrky (obvod a obsah čtverce a obdélníku): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 0x.

9.11. 7.tř. Od geometrie přecházíme znovu do 1.dílu učebnice, čeká nás sčítání a odčítání zlomků. Prověrku budou žáci psát příští středu.

9.11. 7.A Výsledky 1.čtvrtletní písemné práce: 1) 3x, 2) 6x, 3) 5x, 4) 5x, 5) 1x. Průměr 2,8

9.11. 7.B Výsledky 1.čtvrtletní písemné práce: 1) 2x, 2) 2x, 3) 9x, 4) 2x, 5) 1x. Průměr 2,95

4.11. 6.tř. Výsledky sam.práce (obvod čtverce a obdélníku): 1(1-) 13x, 2(2-) 7x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky.

4.11. 7.tř. zopakovali jsme na 1.pís.práci, žáci i budo psát v pondělí 7.11.

31.10. 7.B Zapsali jsme témata na pís.práci, žáci ji budou psát příští týden.

26.10. 6. a 7.tř. Na prázdniny nebyl zadán žádný domácí úkol. Budeme i po prázdninách pokračovat geometrií.

26.10. 7.A Zapsali jsme témata 1.písemné práce do sešitů. Také jsme opakovali na čtvrtletku.

26.10. 7.B Chybělo více žáků, proto jsme si témata 1.pís.práce ještě nezapsali. Opakovali jsme vzorové příklady.

23.10. 6.tř. Výsledky sam.práce (geometrie): 1(1-) 14x, 2(2-) 2) 6x, 3) 0x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

22.10.7.A Výsledky sam.práce (geometrie): 1(1-) 5x, 2(2-) 4x, 3(3-) 5x, 4) 5x, 5) 1x. Čtyřky a pětka jsou naprosto zbytečné! Opět jsme vše procvičili. Žáci mají možnost doučování.

22.10. 7.B Výsledky sam.práce (geometrie) 1(1-) 4x, 2(2-) 4x, 3(3-) 4x, 4( 2x, 5) 0x.

16.10. 6.a 7.tř. Procvčujeme nyní geometrii. Žáci mají mít geometrický sešit (A4 bez linek) a rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko,....)

16.10. 6.tř. Výsledky sam. práce (deset.čísla a zlomky): 1(1-) 9x, 2(2-) 8x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky.

16.10. 7.B Výsledky sam.práce (shrnutí - zlomky): 1(1-) 3x, 2(2-) 4x, 3) 5x, 4) 2x, 5) 0x. S výsledky jsem spokojená.

16.10. 7.A Výsledky sam.práce (shrnutí - zlomky): 1(1-) 4x, 2(2-) 4x, 3) 5x, 4) 1x, 5) 3x. Ve škole jsme procvičovali a také v domácím úkolu. Výsleky mohly být lepší.

2.10. 6.tř Výsledky sam.práce (příklady se závorkami a slovní úlohy): 1(1-) 14x, 2(2-) 4x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x. S výsledky jsem spokojená. Příště již dělení dvojciferným číslem. Děkuji rodičům za podepisování domácích úkolů.

1.10. 7.tř Jsou ještě žáci, kteří nemají od rodičů podepsanou informaci v domácím sešitě.

1.10. 7.A Výsledky sam.práce (krácení a rozšiřování zlomků): 1(1-) 4x, 2(2-) 6x, 3) 3x, 4(4-) 5x, 5) 0x.

1.10. 7.B Výsledky sam.práce (krácení a rozšiřování zlomků): 1(1-) 2x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 3x, 5) 0x.

24.9. 7.tř. Dále budeme pracovat se zlomky - krátit je, rozšiřovat a porovnávat.

24.9. 7.B Výsledky sam.práce (zlomky na čís.ose): 1) 1x, 2(2-) 2x, 3(3-) 9x, 4) 2x, 5) 0x. Jsem ráda, že nikdo nedostal pětku.

24.9. 7.A Výsledky sam.práce (zlomky na čís.ose): 1) 2x, 2) 4x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 5x. Někteří žáci reprezentovali školu v přespolním běhu, dopíší si prověrku příští týden. Látka je náročnější. Pokud nezvládnou domácí úkol, měli by si domluvit doučování.

24.9. 6.tř. Výsledky sam.práce (početní operace): 1(1-) 16x, 2(2-) 4x, 3(3-) 3x. 4) 0x, 5) 0x. Čeká nás dělení přir.čísel. Zadání domácích úkolů nebudu psát na internet, žáci by si jej měli opsat z tabule a ptát se hned při zadání, čemu nerozumí. Oni chodí do školy, ne vy rodiče.

4.9. 7.tř Domácí úkol bude zavádán vždy v pondělí, jeho kontrolu budeme provádět až ve středu. Tj. pokud něčemu nerozumí, mohou si se mnou domluvit doučování.

4.9. 6.tř. Domácí úkol bude zadáván každé úterý. Pokud jej žáci nepředloží druhý den ke kontrole, zapíši jim poznámku do ŽK.

15.9. 7.A Výsledky sam.práce (početní operace, pravidla dělitelnosti): 1(1-) 4x, 2) 3x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 6x. Danou látku jsme opakovali při hodinách, byla také zadána v domácích úkolech. S výsledky spokojená nejsem. Jsou ještě žáci, kteří si stále nezaložili sešit na domácí úkoly!

17.9. 7.B Výsledky sam.práce (početní operace, pravidla dělitelnosti): 1(1-) 2x, 2) 3x, 3) 5x, 4) 1x, 5) 5x. Žáci mají rozdány otázky k ústnímu zkoušení.

17.9. 6.tř. Výsledky sam.práce (zaokrouhlování, porovnávání přir.čísel): 1(1-) 17x, 2(2-) 4x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. Do konce listopadu budeme opakovat látku z prvního stupně. Žáci by ji měli umět. S výsledky jsem spokojená.