Zájmové kroužky 2016 - 2017

 

Činnost kroužků spadá pod Domino Hronov ( přihlášky, příspěvek na kroužky)

 

Činnost kroužků začíná v měsící říjnu. 

 

Na naší škole se vyučují tyto zájmové kroužky:

1. stupeň

Dramatický kroužek, Deskové hry, Keramický kroužek, Florbal, Pohybové hry, Aerobik, Angličtina,

 

2. stupeň

Keramický kroužek, Florbal, Přírodovědný, Karate, Španělština, Aerobik