Unie rodičů


"Daruj hračku nebo knížku" - pomůžeš vážně nemocným  dětem


Unie rodičů ve spolupráci se spolkem Modré srdce pořádá tuto akci pro charitativní bazar Stromek splněných přání.

Kdo má zájem pomoci, může přinést jednu hračku nebo knížku v dobrém stavu do školy do 20.11. Odevzdat je můžete p.uč. Pitašové

vždy ráno před vyučováním (2.třída) nebo p.uč. Borsové o velké přestávce (sborovna).

Děkujeme za pomoc!


 

  Výtěžek dobročinného bazaru

 

Den 27.11. proběhl v Hronově bazar, kde se dražily Vámi darované knihy a hračky. Za prodané sponzorské dárky byla získána neuvěřitelná částka 82500,-,

která se rozdělila rovným dílem mezi Kryštofa Chrásku ze Ždárek a Davida Klemeše z Červeného Kostelce. Ješte jednou děkujeme za Vaši ochotu pomoci a

udělat něco dobrého pro druhé.


Pečení perníčků

V pondělí 19.12. žáci 6.třídy napekli a nazdobili perníčky, které věnovali seniorům z Velkého Poříčí.

Podvečer šli popřát vše dobré a hlavně zdraví do nového roku a největší odměnou byla radost a překvapení v očích starších lidí, že se na ně nezapomnělo.

Děkuji žákům za jejich ochotu. Iveta Borsová