Unie rodičů


"Daruj hračku nebo knížku" - pomůžeš vážně nemocným  dětem


Unie rodičů ve spolupráci se spolkem Modré srdce pořádá tuto akci pro charitativní bazar Stromek splněných přání.

Kdo má zájem pomoci, může přinést jednu hračku nebo knížku v dobrém stavu do školy do 20.11. Odevzdat je můžete p.uč. Pitašové

vždy ráno před vyučováním (2.třída) nebo p.uč. Borsové o velké přestávce (sborovna).

Děkujeme za pomoc!