Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ Velké Poříčí zabezpečuje nejen stravování žáků naší školy, ale i stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků (zaměstnanci okolních firem, důchodci, maminky na mateřské dovolené,..).

    Od 16.7.2012 máme na naší škole nový stravovací systém. Podrobnější informace o novém systému VIS najdete zde

 

 

VSTUP DO SYSTÉMU OBJEDNÁVEK

JÍDELNÍ LÍSTEK

 V tomto školním roce  cena oběda  byla stanovena takto:

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. se žáci zařazují do kategorií podle věku, jakého ve školním roce dosáhnou. Za školní rok se považuje období od 1.9.2016-31.8.2017.

od 1.4.2017

kategorie cena Kč
7 - 10 let 22
11-14let 24
15 let a více 26
důchodci 55
důchodci rozvoz 55
ostatní strávníci 60

U důchodců přispívá 5 Kč Městys Velké Poříčí.

Od 13.12.2014 vzniká školním jídelnám nová povinnost informovat strávníka

o ALERGENECH obsažených v připravovaných jídlech. Podrobné informace

o alergenech jsou zde.

 

Co je to SPOTŘEBNÍ KOŠ? Podrobné informace zde

 

Provozní řád školní jídelny

Řád školní jídelny: zde:

kontakt:     tel. č.     491 482 279

                E-mail    jidelna@zsvporici.cz

                č. účtu: 35-5876900217/0100