Nepovinné předměty ve školním roce 2015/2016

 

8.- 9. třída


Sportovní hry 2 hodiny za 14 dní - (chlapci) - herně kondiční průprava