Volitelné předměty ve školním roce 2016/2017

7.třída

1 hodina týdně (1 rok)

Cvičení z českého jazyka - upevňování a prohlubování učiva z českého jazyka v návaznosti na běžnou výuku, za použítí různých forem jako jsou například kvízy, tajenky, práce na PC, ale i opakování frontálním způsobem výuky

nebo

Konverzace z anglického jazyka - rozšíření komunikace a slovní zásoby, tématické okruhy:  kultura a sport, historie a geografie anglicky mluvících zemí

 

2 hodiny týdně (3 roky)

Německý jazyk - základy německého jazyka, konverzace

nebo

Španělský jazyk - základy španělského jazyka, konverzace

 

8.třída

1 hodina týdně (1 rok)

Cvičení z matematiky - rozšíření učiva matematiky. Zábavná matematika

nebo

Digitální technologie - tvorba a zpracování kreslené grafiky a fotografií. Současné trendy v komunikačních technologiích. Jednoduchý střih a úprava videa

 

9.třída

2 hodiny týdně (2 roky)

Německý jazyk - základy německého jazyka, konverzace

nebo

Španělský jazyk - základy španělského jazyka, konverzace