Archiv článků

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

11.05.2020 12:58
Vážení rodiče a žáci, žáci 1. stupně ZŠ mají  od 25. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti při výuce, přičemž docházka pro tyto žáky není povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků, tato skupina je po celou dobu docházky neměnná, jak pro dopolední, tak i odpolední činnost. Vzdělávací...

Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - obnovení výuky

05.05.2020 14:36
Vážení rodiče a žáci, dle Usnesení vlády č. 491 mají žáci 9. tříd od 11. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti při výuce zaměřené především k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, přičemž docházka pro tyto žáky není povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Na naší ZŠ bude...

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 19-20

04.05.2020 10:41
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci nastává změna v hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019 -20, viz. Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb.. Podrobný výklad k hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí zde vedení školy  

Přijímací řízení - Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

22.04.2020 10:20
Přijatí žáci do první třídy. seznam přijatých.odt (15039)   Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4.,...

Rodičům a žákům

08.04.2020 11:29
Vážení rodiče, milí žáci, chtěli bychom vám v této nepříjemné situaci poděkovat za váš přístup a práci. Chápeme, že tento styl výuky je pro vás náročnější, o to více si ceníme vaší snahy a ochoty se vzdělávat. Velké poděkování patří nejen žákům, ale i vám, rodičům, kteří svým dětem s výukou...

Rozvrh hodin v mimořádné situaci

03.04.2020 12:07
Vážení žáci a rodiče, v příloze najdete Rozvrh hodin v mimořádné situaci pro jednotlivé třídy. Cílem rozvrhu je vnést žákům do práce určitou pravidelnost, systematičnost a pro vás rodiče možná trochu přehled a kontrolu nad prací svých dětí. Změny v rozvrhu a formách výuky (např. online výuka, různé...

Přijímací řízení na střední školy

30.03.2020 10:47
Vzhledem k mimořádné situaci jsou změněny podmínky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020. Podmínky pro přiímací řízení pro školní rok 2019/2020 naleznete zde: přijímací řízení 2019-2020.odt (32501)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

25.03.2020 10:56
Vážení rodiče, Vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020-21 v souladu s právními předpisy, ale bez přítomnosti dětí ve dnech 21.4. – 22.4.2020 v době od 15:00 – 18:00 hod. v přízemí budovy školy. Podrobnější informace a žádost o...

ÚHRADA ŠKOLNÍ DRUŽINY

25.03.2020 10:06
Vzhledem k mimořádné situaci se do odvolání nebude vybírat úplata za školní družinu. Úplata za měsíc březen, eventuálně za další měsíce, bude řešena po znovuotevření škol a školských zařízení.

DOMÁCÍ ÚKOLY V DOBĚ STAVU NOUZE

16.03.2020 11:21
V oddělení INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE budou průběžně zveřejňovány informace o domácí přípravě žáků. Sledujte, prosím, stránky školy.