2.A

29.6. Zítra se sejdeme ve třídě v 9 hodin, děti si mohou přispat :-) . Předání vysvědčení potrvá asi půl hodiny.
 
Nezbývá mi, než na konci našeho trochu jiného školního roku moc poděkovat rodičům za výbornou spolupráci, bez které bychom to těžko zvládli. Byli jste báječní :-). Přeji Vám krásné léto, odpočiňte si na dovolené a v září se budu opět těšit!
 
25.6. V pondělí končí vyučování po 3. vyučovací hodině, tedy v 10:50 h!!! Oběd bude zajištěn dřív. Odpolední činnost bude jako obvykle.
 
24.6.
Domácí výuka - M - str. 10/cv.1,5, Pís - str.30, 31, Prv - PS - 53 - 55
 
23.6.
Domácí výuka - M - str. 9, Prv - PS - str.52, Pís - str. 31, Čít - str.152,153
 
22.6.
 
20.6.
Domácí výuka - M - začali jsme násobilku 6, str.9/ cv.1,2,3 + vytrhat kartičky s příklady a násobky 6 z přílohy, Čj - procvičovali jsme druhy slov a slova příbuzná, Pís - str. 30 - úkol s třešničkami, Čít - str. 148-150, Prv - str.62
Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. v 9.00 h. ve třídě. Mohou přijít všichni společně ( s rouškou ), ti, co byli doma, musí si přinést vyplněné čestné prohlášení. Kdo si nepřijde pro vysvědčení, dostane ho až v září!
 
19.6.
Domácí výuka - M - str. 8, matematické minutovky - str.19/38 a,b, Pís - str. 28 - jablíčko a str.29, Čít - str. 146,147, Čj - procvičovali jsme párové souhlásky na konci slov a tvrdé a měkké slabiky, Prv - PS - str.50
 
18.6.
Domácí výuka - Čj - procvičovali jsme na školákově podstatná jména, slovesa a předložky, dále slova příbuzná, M - str.8/ cv.2,6, matematické minutovky - str.19/ 37 a,b, Pís - str. 27, Čít - str. 141 -143
Sdělení pro všechny: příští týden se budou vybírat učebnice - v pátek, nové učebnice budou dostávat děti až v září. Také sešity jsou objednané, tak prosím zbytečně žádné nekupujte.Ty, co zůstali doma prosím, zda by mohli učebnice doručit během příštího týdne.Také je potřeba vrátit klíč od skříňky! Dále děti tady mají ještě věci, kufříky a košíčky, nejpozději v pátek příští týden si vše odnesou. Dejte mi, prosím, vědět, kdy přijdete. Vysvědčení se vydává v úterý 30. 6. , podrobnější informace ještě pošlu.
 
17.6.
Domácí výuka - Čj - procvičovali jsme tvrdé a měkké slabiky a spodobu na interaktivní tabuli a pracovních listech, M - str.7, Pís - str.26 - dokončit, Čít - str. 141, Prv - str. 60 -61, PS - str.49
 
PLAVÁNÍ - 7.9.2020 dětem začíná plavecký kurz
 
16.6.
Domácí výuka -  Čj - psali jsme diktát a procvičovali abecedu a vlastní jména, M - str. 6, matematické minutovky - str.18/ cv.35 a,b, Prv - PS - str.46-48, učebnice - str.60,61
Info z ŠD - pokud máte příští rok zájem o školní družinu, je nutné do pátku 19.6. vyplnit přihlašovací lístek. Je možné ho vytisknout ze stránek školy, případně vyzvednout ve škole.
 
15.6.
Domácí výuka - Čj - str. 102/ cv.4, M - str.6/ cv.1, 2, matematické minutovky - str.17/cv.34 c,d, Pís - str. 26 - 4 řádky, Ćít - str.137
 
12.6.
Domácí výuka - Čj - procvičovali jsme tvrdé a měkké souhlásky a spodobu na interaktivní tabuli a pracovních listech, M - matematické minutovky - str. 17/ cv.33 a,b,c, a cv.34 a,b - prosím poslat, dále jsme procvičovali učivo geometrie (bod, přímka, úsečka), Prv - učebnice - str.57 - 59 (pročíst), PS - str.46/cv.1
 
11.6
Domácí výuka -  Čj - PS - str. 46/cv.2, M - str. 4/cv.1,7, cv.4 - napsat do sešitu a poslat ke kontrole, procvičovat násobky 2 - 5, Pís - str. 25 - dokončit, Čít - str. 134 -136
 
10.6.
Domácí výuka - ČJ - procvičovali jsme psaní ú -ů a tvrdé a měkké souhlásky -                 uč. str.114/cv.27 - prosím poslat ke kontrole, M - str.4/cv. 2,3,5,6, Prv - učebnice -str.56 - přečíst
 
9.6.
Domácí výuka - Čj - psali jsme diktát cv.3 na str.101 - vyzkoušej doma také a pošli ke kontrole, procvičovali jsme tvrdé a měkké slabiky na pracovním listě, M - str.1/ cv.5 - pošli ke kontrole, str.3/cv.4,5,6, procvičuj násobilku 5, Pís - str.25 - 4 řádky, Čít - str.134 - 136
 
8.6.
Domácí výuka - Čj - str. - procvičovali jsme párové souhlásky na pracovním listě a na školákově, v PS - str.46/cv 1 Š-Ž - prosím poslat, M - začali jsme násobilku 5 - učebnice - str.3/ cv.1,2,3 ( nové matematiky mají Matěj a Nellča u Kuby Andrže, Sam a Valča je musí vyzvednout ve škole), Pís - str. 25 -5 řádků, Čít - str.134
Dnes dostaly děti domů opravené opakování z matematiky, prosím podepsat a vrátit do školy. Děkuji.
 
5.6.
Domácí výuka - Čj - str. 102/cv. 1,2, cv.3 - doplň a napiš jeden řádek - pošli ke kontrole, PS - str.45/cv.S-Z, M - opakovali jsme geometrii - bod, přímka, úsečka, měření úsečky, Prv - str. 54 -opakovali jsme ústně, str. 55 - Les - jehličnaté a listnaté stromy, Čít - str. 133
 
4.6.
Domácí výuka - Čj - procvičovali jsme slabiky dě,tě,ně, v PS - str.45 cv. 1 V-F - správně doplň a rozděl podstatná jména - pošli mi, M - procvičovali jsme a napsali opakovací test - str.32- cv.1,2,4,5,8,9,10,11,12 - prosím poslat, Pís - str. 24 - poslední 4 řádky, Čít - str.132,133
 
3.6.
Domácí výuka - Čj - str.101/ 1,2,3 - procvič ústně, cv.4 napiš do procvičovacího sešitu a pošli mi,  PS - str.43/1, str.44/2,  M - str. 31 - opakování geometrie - pošli ke kontrole,  procvičování násobilek 2,3,4, Čít - str.130, Pís - str.24 - další 4 řádky
 
2.6.
Domácí výuka - Čj - str. 100/ cv. 1,3,5, cv.2 doplň a napiš - pošli ke kontrole, M - procvičovali jsme násobení a dělení 4, Matematické minutovky - str. 16/cv.32 a,b - pošli ke kontrole, Prvouka - str. 45 v PS - pošli ke kontrole
Info ŠD - prosíme o poplatek 50 Kč za březen -  N. Carvová, M. Jirman a P. Hajná.
 
 1.6.
Domácí výuka - Čj - str. 99/ cv. 1,2 a cv.3 napiš jako diktát a pošli mi!, M - procvičovali jsme násobilku 4 v pracovních listech a na školákově, Pís - na str. 24 procvičovat psaní velkých tiskacích písmen - 4 řádky, Čítanka - str. 131
Zítra dostanou děti domů lístečky ohledně školní družiny v době hlavních prázdnin (činnost ŠD nebude přerušena). Prosím o vyplnění a vrácení do pátku, dejte vědět i v případě nezájmu. 
 
29.5.
Domácí výuka - Čj - str. 98/cv.1,2 (cv. 2 prosím poslat), M - opakovat měření úseček na cm a mm, procvičovat násobilku dvou a tří, Čít - str.128,129
Pís - str.17 - úkol s jablíčkem
 
28.5.
Domácí výuka -  M - pokračujeme v procvičování násobilky 3, Čj - str.97/ cv.1,2,3, Prvouka -str. 52,53
 
27.5.
Domácí výuka -dnes jsme procvičovali dál v písance velké a malé x na str. 17,  v matematice měření na centimetry a milimetry - str.21 (celá), v českém jazyce psaní i/í a y/ý  ve slovech (pracovní list), čítanka - str. 125-129
 
26.5. 
Info pro domácí skupinu: dnes jsme opakovali násobení a dělení dvěma formou her a na skolakov.eu. , četli jsme na str.125 - 129, v písance jsme psali dva řádky x na str. 17, v českém jazyce jsme procvičovali tvrdé a měkké slabiky, psaní ů-ú a párové souhlásky  P-B
 
25.5. 
Informace ŠD - Děti, které měly zaplacenou školní družinu, dostanou zítra peníze zpět. Budou mít obálku v aktovce.
 
 
21. 5.
 
Posílám provizorní rozvrh v tabulce.
 

 

PO

 

      ČJ

 

        Č

       M

     M

 

ÚT

  

  M 

 

    M

 

   ČJ

 

  PRV

 

 

ST

    ČJ

 

     ČJ

 

    M

   PRV

 

ČT

   M

 

   ČJ

 

   M

   VV

 

   ČJ

 

   ČJ

 

   M

   ČJ

 

 

20. 5.

Přeji všem pěkný večer,

mám pro vás důležité informace, které se týkají nástupu dětí do školy. Naše skupina ( 2. A + 2. B) se sejde před školou přesně v 8,05 hodin, ne dřív a ne později! Je potřeba dodržovat rozestupy a mít samozřejmě roušku na obličeji. Pokud by někdo dorazil dříve, nesmí čekat před školou, aby se nemíchal do jiných skupin!

Přesně v 8,05 hod.si děti vyzvednu před školou a společně půjdeme do naší třídy. Tam se děti přezují a boty si budou nechávat ve třídě. Pouze v pondělí půjdeme nejprve do šaten, aby si tam mohly vzít přezůvky a zbylé věci ze skříňky. Potom už se do šaten chodit nebude! Cvičební úbor nepotřebují.

Rodiče do školy nesmí!

Ve třídě nás bude i se mnou 15, děti budou sedět po jednom v lavici. Každý mít 2 roušky v sáčku! Budeme se zdržovat pouze ve třídě, na toaletu budou chodit po jednom v určených časech. Pokud si bude ráno dítě stěžovat na bolení bříška event.bude mít jiné zdravotní potíže, v žádném případě ho do školy nepouštějte!

První den ať si všichni přinesou do školy všechny sešity a učebnice, které mají doma. Necháme si je ve škole. Domácí úkoly nebudou.

Hlavními předměty nadále zůstane M a ČJ, doplněny Prvoukou. Nebudeme mít pevný rozvrh, budeme procvičovat, opakovat a snažit se dodělat učivo 2. ročníku. Samozřejmě podle situace si uděláme přestávku, budeme i malovat, občas třeba i něco tvořit, event.můžeme jít i na procházku.

Děti musí dodržovat pokyny a hygienické zásady, být ukázněné, jinak mohou být ze školní docházky vyloučeny. Je mi jasné, že to bude pro někoho velice těžké, proto prosím, vše jim doma důkladně osvětlete, stejně jako to já udělám ve škole.

Odchod ze třídy bude v 11,50 hod., kdo má objednané obědy, půjde se mnou do jídelny, s sebou musí mít v jídelně sáček na roušku, kam si ji odloží při jídle. Po obědě děti odchází samy domů. Děti přihlášené na odpolední činnost, budou odcházet v časech, které jste uvedli do přihlášky.

 

 

20.5. Aktualizované informace pro žáky, kteří nastoupí příští týden do školy:

Pokud budete chtít obědy, nezapomeňte si je nejpozději ve čtvrtek objednat! (Nutné z organizačních důvodů.)

Na stránkách školy (hlavní panel) najdete informace ke znovuotevření zájmových kroužků. Vedoucí kroužků potřebují mít počty dětí také do zítřka!

 

 

18.5.

Milé děti, všechny Vás moc zdravím v novém týdnu. Příští pondělí začíná dobrovolná školní docházka, takže se s některými brzy uvidím a budeme pracovat společně ve třídě. Podrobné informace o návratu do školy budou brzy na webových stránkách. Pro ty, kteří nenastoupí, platí nadále domácí výuka. Sledujte každý den stránky třídy! Tento týden se uvidíme při online výuce opět v úterý a ve středu, od příštího týdne již nebude!
A tady jsou úkoly pro tento týden.


Český jazyk

 -při online hodině jsme si začali povídat o párových souhláskách na konci slov, jako první procvičíme psaní b -p
- na str. 96 si přečti cv.1 a podívej na úkoly pod ním, společně si je projdeme v úterý
- cv.2  slova a slovní spojení správně doplň a napiš do procvičovacího sešitu - pošli ke kontrole!
- další cvičení na této straně uděláme společně rovněž v úterý
- PS - str.43 vylušti doplňovačku P-B
- PS - str.42 /cv.4 doplň slova a zařaď do správného sloupečku - pošli ke kontrole!

 
Písanka

- str.23  - vypracuj všechny "ovocné" úkoly podle zadání :-)))


Čítanka

 - procvičuj čtení podle svého výběru, a protože v prvouce se budeme učit o tom, co roste a kdo žije na louce, doporučuji přečíst str.122 -123


Matematika

- na str.29 jsme ve cv.1 začali dělit čtyřmi, pokračuj a vypracuj cv.2 a 3, cv.4 uděláme společně ve středu
- na str.30 vypracuj cv. 1,6,7,8 a cv. 4 procvičuj ústně
- kontrolní cvičení 5 - vypočítej do cvičného sešitu a pošli ke kontrole
- pri online hodině si uděláme cv.2,3

- Matematické minutovky - str.16/cv.31


Prvouka

- nejprve si zopakujeme, co už umíme - vypracuj str. 42 v PS a pošli ke kontrole!
- v učebnici na str.50 a 51 si přečti o přírodním společenství, kterému říkáme LOUKA a zjisti, co všechno na ní můžeme vidět
- PS - na str. 43 vypracuj tři úkoly, u cv.1 můžeš květiny i namalovat 

 

Tak ať se vám práce daří, procvičovat můžete nadále na stránkách skolakov.eu a já se těším na setkání v úterý a ve středu. :-))

 

 

 

DŮLEŽITÉ - přečtěte si odkaz a rodiče, kteří budou vyplňovat Čestné prohlášení ho odevzdají do 18.5.2020 do 12:00 ve škole nebo mi ho pošlou na můj mail

 

 

11.5.

 

Milé děti, milí rodiče, zdravím v novém týdnu a moc děkuji za píli a výdrž při plnění školních povinností. Ještě chvíli to budeme muset takto zvládat, pusťme se proto do dalších úkolů.
Velmi se těším na naše další společná setkání u počítače :-))), tak nezapomeňte na pomůcky, ať neztrácíme čas.


Český jazyk

- na str.93 máme opakování, projdi a zopakuj si ústně

- kontrolní cvičení - úkol č.4 - přečti si diktát, popros někoho z rodiny, aby ti ho nadiktoval, vyznač barevně skupiny bě, pě, vě a zkontroluj podle učebnice - pošli mi!

- str. 94 - budeme procvičovat skupinu, cvičení 1 udělej ústně, v úterý se budu ptát :-) , společně uděláme také cv.3

- cv.2/ str.94 - spávně doplň a napiš 12 slov a vytvoř dvě věty  - pošli ke kontrole

- při online hodině se také seznámíme s novým učivem, budou to párové souhlásky na konci slov

Písanka

str. 22 - procvičuj psaní ž,Ž a napiš věty k obrázkům

 

Čítanka - přečti si pohádku Zajíc a hlemýžď na str. 120 a vyzkoušej s rodiči čtení podle rolí, jinak procvičuj čtení podle vlastního výběru


Matematika

- budeme pokračovat v násobení čtyřmi na str. 28, vypracuj úkoly 1 -5
- v Matematických minutovkách na str. 15 vypočítej cv. 30 - pošli ke kontrole!
- při online hodině dokončíme str. 28 a začneme dělení čtyřmi, společně si uděláme cv.1 na str.29


Prvouka

- v PS pokračujeme v učivu o domácích zvířatech - vypracuj na str. 41 cv. 9,10,11 ( cv.12,13 jsou dobrovolné)

- kontrolní úkol:  Projekt "Moje oblíbené hospodářské zvíře" - vyber si jedno hospodářské zvíře,  napiš o něm na čtvrtku vše, co víš ( můžeš pracovat podle učebnice na str. 48,49) a namaluj pěkný obrázek. Vaše projekty si prohlédnu po návratu do školy, ale můžete je i dopředu vyfotit a poslat :-))

- včera měly maminky svátek, tak ještě přeskočíme na str. 44 v PS, tady si můžeš dobrovolně udělat cv. 1-3,  úkoly 4 a 5 jsou povinné :-)

 

Ať se Vám práce daří a na shledanou v úterý a ve středu!


 

 

 

 

4.5. 

Milé děti, máme tu první květnový týden, všechny Vás moc zdravím! Doufám, že jste si užily pálení čarodějnic i první prodloužený víkend. A bude následovat další, protože pátek je opět svátečním dnem - připomeneme si Den vítězství.
Pojďme se tedy pustit do úkolů pro následující čtyři dny a já už se těším na naše společná setkání v úterý a ve středu. :-)))) Nezapomeňte mít připravené pomůcky.

Český jazyk

- str. 91 a 92 budeme pokračovat v procvičování skupin pě,vě
- cv.1  (Zpěváci a Páv) si přečti a v úterý se společně podíváme na úkoly pod nimi
- str. 91/2 a 92/2 - z každého cvičení do sešitu správně doplň a napiš jeden řádek
- kontrolní cvičení - str.92/3 doplň počáteční písmena v názvech měst - prosím poslat
 
Písanka - str.21 - procvičuj písmenko z,Z a utvoř čtyři věty k obrázkům (obrázky napovídají slovesa, která tímto písmenkem začínají)

Čítanka - str. 116 - přečti si  básničku  Na zahradě a udělej úkoly pod obrázkem, úkol č.3 napiš do sešitu a pošli ke kontrole
        - str. 118 - 119 jsou věnované maminkám, které mají tuto neděli svátek 
          Nezapomeň dát mamce velkou pusu, namaluj přáníčko, zazpívej písničku, natrhej kytičku!


Matematika
 
- na str. 27 začneme násobení čtyřmi, vytrhej si kartičky s násobky v příloze
- ve středu společně uděláme úkoly 1 - 4
- kontrolní cvičení - napiš do sešitu a vypočítej příklady ve cv.5
- můžeš procvičovat i v Matematických minutovkách- str.15/cv.29 a,b - není povinné

Prvouka

-na str. 48 a 49 si přečti o hospodářských zvířatech a v PS vypracuj str. 39,40 (jsou tady pěkné úkoly, ve kterých budeš hodně malovat, cv.4 - postupuj podle čísel) :-))

 

A opět odkaz na video – čtení od paní knihovnice.

Ahoj děti,
 
určitě už víte, že jsem na internetu pro vás založila youtube kanál. Najdete ho pod názvem knihovna městyse Velké Poříčí. Jestli vám to rodiče dovolí nebo vám pomohou se spuštěním, najdete zde videa se čtením. Např. knihu Dobrododružství v psím hotelu, Dusty dělá nepořádek - 1. a 2. čtení. Nebo příběh Čarokrásné knihkupectví. Na první i druhé čtení přikládám odkaz.

 

 

27.4.

Milé děti, zdravím v posledním dubnovém týdnu. Čeká nás pálení čarodějnic (letos aspoň doma na zahradě), v pátek sváteční den, ale je tu i naše školní práce. :-)
Pustíme se tedy do toho. Snažte se nadále pracovat co nejlépe, dbejte na pěknou úpravu a vše si dobře kontrolujte. Mám radost, když mi přijdou krásně vypracované úkoly. :-)) Vím, že vám teď rodiče s učením hodně pomáhají, zkuste  jim na oplátku pomoci s něčím i vy. Určitě je potěšíte.
A samozřejmě se opět uvidíme v úterý a ve středu jako obvykle. Nezapomeňte si vždy nachystat pomůcky, ať nemusíte odbíhat.
Takže - s chutí do toho, půl je hotovo! :-))


Český jazyk

 

 - učebnice - str.89 - začneme skupiny bě,pě,vě,mě, společně uděláme v úterý cvičení 1 a 2
 - cv. 3 - napiš do sešitu podle diktátu, oprav podle učebnice a vyznač barevně skupiny dě, tě, ně  - pošli ke kontrole
 - str. 90 - přečti si cvičení 1 a podívej se na otázky a úkoly pod ním, v úterý budeme dělat společně
 - cv. 2 - napiš jeden řádek do sešitu, barevně vyznač skupinu bě - prosím poslat ke kontrole

 - procvičovat můžeš i zde  skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e


 - PS - str. 40 - můžeš procvičovat dobrovolně, není povinné
 
 -
PS si připrav také na úterní online hodinu, budeme ho potřebovat

 

 

Písanka - str.20 - úkol s hruškou  - piš slova se slabikami podle vzoru

Čítanka -  str. 109 - 110 - přečti si básničky a povídání o včelách a nadále procvičuj čtení podle vlastního výběru


Matematika

 - budeme dále procvičovat násobení a dělení třemi
 - na str. 25 vypracuj úkoly 2,3,4,5
 - cvičení 6 napiš a vypočítej do procvičovacího sešitu a pošli ke kontrole
 - na str. 26 si společně ve středu na online hodině uděláme úkoly 1,2,3,4, samostatně potom vypracuj cv.7,8
 - kontrolní cvičení - cv. 5 a 6 na str. 26 - z každého napiš a vypočítej do sešitu dva sloupečky a pošli mi
 - kdo má chuť, může procvičovat v Matematických minutovkách na str. 14 - není povinné

   Procvičuj zpaměti násobky 2 a 3!!

 - procvičovat můžeš také zde   skolakov.eu/matematika-2-trida

Prvouka

 - na str. 46-47 si přečti povídání o tažných (stěhovavých) a stálých ptácích a v PS vypracuj stranu 38 ( kdo už zapomněl, najde nápovědu k úkolu 2 v učebnici na str.13)
 - cv. 3 - správně doplň chybějící slova do vět a pošli ke kontrole

 

Paní knihovnice posílá odkazy na další video - čtení z knihovny

Dusty dělá nepořádek, druhé závěrečné čtení - https://studio.youtube.com/video/N14gPEZ_3GI/edit

 

Čarokrásné knihkupectví, Podivuhodný křeček Harry, první čtení - https://studio.youtube.com/video/HvAVmzYrLwU/edit

 

 

20.4.

Milé děti, zdravím opět v novém týdnu. Věřím, že jste v pořádku a máte se dobře. Všichni se snažíte pěkně pracovat, chválím! A rodičům moc děkuji za spolupráci. Po pěkném víkendu se zase pustíme do naší školní práce. A samozřejmě se také opět uvidíme, tentokrát v úterý (český jazyk) a ve středu (matematika).
Už se na Vás moc těším. :-)
Co nás tedy tento týden čeká:

Český jazyk


Budeme nadále procvičovat slabiky dě, tě, ně:
- na str. 85 si přečti cv.1 a ústně splň úkoly pod ním
- cv.2 - napiš správně první řádek do procvičovacího sešitu a pošli ke kontrole
- cv.5 - přečti si pečlivě slova v diktátě, připomeň si psaní ú a ů, popros mamku (nebo taťku, babičku...), aby ti nadiktovala 10 slov do sešitu, zkontroluj si - prosím také poslat
- na str. 86/cv.2  - opět doplň a napiš první řádek, dále vyber dvě slova a napiš s nimi dvě věty - pošli ke kontrole
 PS - str.40/cv.1  doplň správně slabiky

Písanka - str. 20 - úkol s jablíčkem - napiš přirovnání

Čítanka - přečti si básničku Duben na str.111 a projdi úkoly pod ní, společně se na ně podíváme v úterý
             - nadále procvičuj čtení, využij pěknou knížku ze své knihovničky


Matematika

- v PS vypracuj str.24, cvičení 1 a 3 napiš do sešitu a pošli ke kontrole
- začneme také dělit třemi, doporučuji nejprve se podívat na video Matýskova matematika -

www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-14/


- na str.25 ve cv. 1 rozděluj třešně po třech a zapisuj příklady
- společně se na dělení třemi podíváme ve středu při online výuce
- procvičovat můžeš také na ŠKOLÁKOVĚ

skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

Prvouka

- učebnice - pokračuj na str. 44-45 ve čtení o proměnách přírody na jaře
- vypracuj v PS na str. 36 cv.1,2 a na str.37 cv.3 (vezmi si na pomoc učebnici)
- úkol pro šikulky - vzpomeň, co jsme se učili o částech stromu a zkus doplnit jeho názvy ve cv.4 (nápověda v učebnici na str.15)

 

Na závěr přeposílám pozvánku od paní knihovnice.

 

Milé děti, v knihovně jsme pro vás připravili videa čtení z knihy na pokračování, které si můžete kdykoli pustit. Založili jsme proto knihovní youtube kanál a najdete ho pod názvem knihovna městyse Velké Poříčí.

 

1.       Dobrodružství v psím hotelu, Dusty dělá nepořádek – pro 2. a 3. třídu (čte teta Agáta a knihovnice Petra), bude na dva díly, odkaz na první čtení:  https://www.youtube.com/watch?v=UIz4fqyCs5g

 

 


 

 

 

 

 

14.4.
Milé děti, milí rodiče, 
doufám, že jste si hezky užili Velikonoce a sluníčko se svými nejbližšími. Teď se opět vrátíme k našemu vyučování. Musím Vás moc pochválit za pěknou práci. Potěšilo mě naše první online setkání. Ráda jsem Vás opět po tak dlouhé době viděla, byli jste všichni moc šikovní a už se těším na další. Sejdeme se zase ve středu v 11 hodin. Rodiče mají v mailu pozvánky s informacemi, Vy si na středu připravte učebnice Čj a M, sešit na psaní a tužku.
A  co nás tedy čeká tento týden:

Český  jazyk

 - v učebnici na str. 83 si nejprve trochu zopakujeme tvrdé a měkké slabiky, do procvičovacího sešitu správně doplň a napiš cv.5 - prosím poslat ke kontrole

 - podívej se na video www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74   a zopakuj psaní slabik dě,tě,ně
 - v učebnici na str. 84 si přečti cv.1 , budeme s ním pracovat ještě společně ve středu
 - cv. 2 vypracuj podle zadání do sešitu - budeme opět dělat i společně

 - procvičovat můžeš i zde skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

Matematika

 - PS -str. 22- procvičuj určování poloviny (dělíme na dvě stejné části, dělíme dvěma)

 - na str. 23 začneme s násobilkou 3, vytrhej si kartičky s násobky v příloze
(stránku si projdeme opět společně ve středu, můžeš pracovat i napřed)
cv. 5 napiš do procvičovacího sešitu - prosím poslat ke kontrole

- matematické minutovky - str. 12/ cv.23 a,b a str.13/ cv. 25  - k tomuto cvičení si také něco povíme ve středu

Písanka

 - str. 19 - procvičíme ý,Ý

Čítanka

 - přečti si na str.94  Filipův počítač  a odpověz na otázky a nadále procvičuj čtení v čítance a ve své knížce

Prvouka

 - v PS na str. 33 je opakování učiva - tuto stránku prosím také zaslat ke kontrole

 - v učebnici si přečti Proměny přírody na jaře - str.44 a v PS vypracuj úkoly na str. 34 -35 (pokud máš možnost, můžeš zkusit i cv.7)

 

 

6.4. 

Milí rodiče, hlásím se opět v dalším týdnu. Konečně se zadařilo a mohu Vám nabídnout online spojení přes ZOOM. :-) Pokud budete mít zájem a možnost se připojit, dejte mi vědět. Informace zašlu na e- mail.

Jinak doufám, že jste všichni v pořádku a daří se Vám vše zvládat. Tento předvelikonoční týden máme trochu kratší, úkolů si tedy nedáme mnoho. Další úkoly zadám až v úterý 14.4. Hlavně si užijte v rodině Velikonoční svátky a prosluněné dny!

Český jazyk

V učebnici budeme pracovat na str.82.

 - cv. 1 ústně přečíst a poté  tužkou správně očíslovat pořadí vět.

-  cv. 2 - v článku najít a přečíst včechna slovesa (připomeň si, co jsou slovesa v růžovém rámečku dole!)

-  cv. 3 -  vymýšlej a říkej, co osoby, zvířata a věci dělají

-  cv. 7  - opiš do cvičného sešitu celou báseň podle učebnice a podtrhni vlnovkou slovesa (cvičení prosím zaslat ke kontrole)

Čítanka

Přečti články na str. 89 - 93 a přemýšlej o tom, proč je zdraví nejdůležitější a jak o něj musíme pečovat. Ve škole si tom pak popovídáme. Dobrovolný úkol pro šikulky - přepiš do sešitu správně bez "huhňání" básničku Rýba na str. 94, můžeš připojit i obrázek.

Písanka

Tady si přidáme stránku 18 a procvičíme písmenko y,Y ( k písmenku x,X se vrátíme až ve škole).

Matematika

Na str. 20 v učebnici nadále procvičujeme násobení a dělení, vypracuj úkoly 1,2,3,5,6. Kdo zvládne, může i cv.7 a 9. Cvičení 4 opiš a vypočítej do cvičného sešitu - prosím zaslat ke kontrole).

Prvouka

V učebnici si přečti str. 41 Práce a volný čas a v PS na str. 31 cv.2 a str.32.

 

1.4.

Prosím posledních pět rodičů, od kterých nemám zpětnou vazbu, aby mi poslali svou e - mailovou adresu, přes kterou s nimi budu moci komunikovat.

Úkoly mi prosím posílejte (pokud máte možnost) na WhatsApp, děti budou  mít rychlou odezvu. Mohu jim práci ohodnotit a upozornit na případné chyby. Jinak samozřejmě využijte mail. Děkuji a přeji pěkný den!

 

 

30.3.
Milé děti, zdravím Vás všechny v novém týdnu. Omlouvám se za zpoždění, mám nějaký problém s počítačem, snad už to bude v pořádku. Rodičům moc děkuji za zprávy o tom, jak se Vám daří a jaké jste šikulky!
Doufám, že jste doma všichni  v pořádku a užili si o víkendu hodně sluníčka. Teď se zase vrátíme k dalším úkolům. Určitě je pěkně plníte. :-) Až se opět vrátíme do školy, všechny vaše pracovní sešity i procvičovací sešit na český jazyk a matematiku zkontroluji. Můžete mi také úkoly (pokud máte možnost) poslat na WhatsApp nebo mail. Učivo pak společně ještě procvičíme a na vysvědčení  Vám určitě budu moci dát všem hezké známky. :-)

 
Co nás tento týden čeká:
 
Český jazyk -  na str. 78 si přečtětě cv.1 + růžový rámeček, je to opakování předložek (ve škole jsme se již o nich učili) a procvičíte si je v PS na str.17. Vaším úkolem bude ve cvičení 1,2,3 správně doplnit předložky,úkol pro dobrovolníky - cv. 1 můžeš opsat na volné řádky
- na str.79 máme opakování tvrdých a měkkých slabik, vaším úkolem bude doplnit a napsat do procvičovacího sešitku 5 vět ( kdo bude mít chuť, může napsat celé cvičení)
 -na str. 81 si přidáme slovesa (ve škole jsme si už o nich taky povídali), pracuj jen ústně a říkej, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje;  v PS potom  ti, kteří nemají hotovo ze školy, vypracují cv.16 na str.37 a cv.21 na str.39
 
Matematika
 -tady budeme pokračovat v násobení a dělení dvěma, pokud ti ještě moc nejde, pusť si video www.youtube.com/watch?v=N0_YqUl-aG4
- úkol budeme mít na str.19, cv.1-4 ( u prvního a druhého cvičení nezapomeň znázorňovat) a v matematických minutovkách procvičuj na str.12
 
Prvouka
 - tady budeme pokračovat kalendářním rokem, v učebnici na str. 36 - 39 si prohlédni obrázky a přečti o všech měsících v roce a procvičuj jejich názvy,  v PS vypracuj  str. 29  a křížovku (cv.1) na str.31
 
Čtení a psaní
 - v písance přidáme str.16, je tady nové písmenko w,W, nejprve obtahuj velké tvary písmen u obrázku (procvičovat můžeš i na volný list), potom pěkně napiš do písanky
 - v čítance si na str. 88 přečti básničku a do procvičovacího sešitu napiš celou větou odpovědi na otázky ve cv.1, můžeš přidat i obrázek, jinak nadále  procvičuj čtení v čítance, případně ve své knížce
 
 
 
 
29.3. 
Dobrý den všem trpělivým rodičům!
Máme za sebou druhý týden domácího vzdělávání a já bych ráda věděla, jak se Vám daří vše zvládat. Vím, že toho teď máte opravdu hodně, ale poprosila bych Vás o krátkou zpětnou vazbu do mého mailu. Zda je množství úkolů na týden přiměřené a stihnete je s dětmi vypracovat, případně nemáte s některým učivem problémy. Moc děkuji a budu se těšit na Vaše zprávy. 
Přeji hezký zbytek neděle, pevné nervy do další práce a hlavně hodně zdraví!
 
 
 
 
23.3.  Zdravím po týdnu a věřím, že jste všichni v pořádku a zdraví. To je teď nejdůležitější. Doufám, že jste úkoly zvládli a můžeme něco málo přidat. :-)
 V matematice nadále procvičujte násobilku 2 v malém sešitě Matematické minutovky 2 na str.11. Jinak můžete průběžně opakovat na předešlých stranách libovolná cvičení na sčítání a odčítání do 100. Ve velké matematice si tento týden přidáme jen str. 18 - přípravu na dělení ( v sešitech máte vložený návod, jak při práci postupovat  - omlouvám se za překlep ve slově měly).
V českém jazyce budeme procvičovat vlastní jména v pracovním sešitě na str. 16.
V písance si přidáme jen stranu 15.
 A nakonec prvouka. Opakujte nadále orientaci v čase - hodiny. Procvičujte v pracovním sešitě na str. 27 a 28 (rodiče poprosím o spolupráci ve cvičení 5).
 V sešitech, které posílám, máte také čtenářské deníky. Budu ráda, když do nich přibude (než se zase uvidíme) jedna pěkná knížka. :-) Takže čtěte, sportujte, užívejte sluníčka a pomáhejte rodičům. A hlavně buďte zdraví!
 
22.3.
Vzhledem k nejasné situaci, co se týká nástupu dětí do školy, Vás prosím, abyste se dostavili do školy a vyzvedli si pracovní sešity dětí. Jak víte, mají u sebe pouze PS z matematiky, ty ostatní ( PS z ČJ, PS z Prv., Mat.minutovky, Písanka )bychom připravili na kupičky ve vestibulu školy. Stačí jen přijít vchodem od jídelny v určenou dobu, najít si správnou kupičku a zas hned můžete odejít.
Doba, kdy bude otevřena škola pro Vás: PO 23.3.    10,00 - 12,00 h.
                                                            ÚT 24.3.    15,00 - 16,00 h.
                                                            ST 25.3.     10,00 - 12,00 h.
Úkoly na příští týden dáme na stránky během zítřejšího dopoledne.
 
16.3.
Milí rodiče, vítáme Vás po prázdninách prostřednictvím webových stránek. S ohledem na probíhající situaci naleznete zde každý týden domácí práci, kterou by měly děti udělat a zároveň posíláme užitečné odkazy na stránky, kde je možné učivo procvičit. Doufáme, že situaci společně zvládneme a po návratu vše doženeme.
 Prosíme, pořiďte dětem procvičovací linkovaný sešit, do kterého budou moci psát cvičení z ČJ popř. z M.
Úkoly z ČJ:
  Tento týden budeme procvičovat vlastní jména. Učebnice ČJ strana 75 - cv. 1, 2 ústně, do sešitu vypracovat cv. 3, 4, 5. Strana 76 celá ústně a na straně 77 písemně cvičení 3 a 4. Zbytek ústně a cv. 6 doporučujeme pro dlouhé večery. :-)
Každý den musí děti nahlas číst z čítanky, případně z vhodné dětské knížky !
 
Úkoly z M:
Máme hotovou přípravu na násobení, teď začnou procvičovat násobilku. K procvičení využijí kartičky, které určitě už mají připravené. Prosíme rodiče, aby pracovali s dětmi podle pokynů na zadní straně přílohy.
V PS děti vypracují str. 15 - 17, do malého sešitu pak úkoly 16/8 a 17/5.
Věřím, že většina dětí násobky 2 už bezpečně zná.
 
Úkoly z Prvouky.
Učebnice str.34 - 35, orientace v čase. Procvičovat hodiny! ( čtvrt, půl. třičtvrtě, celá )
 
Užitečné odkazy: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida, https://skolakov.eu/matematika-2-trida, https://www.rysava.websnadno.cz/
  Doporučujeme též sledovat výuku na ČT 2 - dopolední vyučování.
 
 
 
 
 
6.3. Úkol na prázdniny - vytrhat z přílohy v matematice kartičky k násobilce 2 (růžové) a procvičovat hlasité čtení.
Kdo nestihl došít rukavici nebo opět neměl věci, přinese hotové po prázdninách.
Na příští hodiny PČ budou děti potřebovat papírová plata od vajíček, barevné knoflíčky, korálky nebo třeba molitanové kuličky.
 
5.3. Dú: M - str.5/5
 
4.3.  Dú: Čj - str.73/5
Pro nemocné: Čj (PS) - str.15/1,3, M - str.12/1, Pís - str. 13
 
3.3. Dú: Pís - str.13 - úkol s jablíčkem
 
 2.3. Dú: M - str.13/cv.3 - žlutý rámeček
 Ve třídě je výskyt vší, prohlédněte dětem hlavičky!
 
27.2.  Dú: Pís - str. 11 - úkol s jablkem a hruškou
Do konce února mají děti odevzdat ke kontrole čtenářské deníky, ještě mi 7 chybí. :-)
 
26.2. Dú: M - str.10/cv.5
 
25.2. Dú: Čj - str. 71/cv.4, Prv (PS) - str.24/cv.2,4 - na příští týden
 
24.2. Dú: M - str. 9/cv.1,5
 
21.2. Pro nemocné: Čj (PS) - str.30/cv.12, M - str.8/cv.2, Pís - str.10 - 6 řádků, Čít - str.83
 
20.2. Dú: Pís - str.7 - úkol s jablíčkem
P. ro nemocné: Pís - str.9, M - str.7/cv.5, str.8/cv.1
 
19.2. Dú: M - str. 7/cv.3,6
 Pro nemocné: M- str. 7/cv.1,4, Pís - str.7 - úkol s třešinkou
 
18.2. Dú: Čj - str. 68/cv.3 - napsat 5 vět do sešitu
Pro nemocné: Čj (PS) - str.38/cv.20, M - str.6/cv.8, str.7/ cv.2, Pís - str.9 - 8 řádků,        Čít - str. 82, Prv (PS) - str-22,23
 
17.2. Dú: Pís - str. 8 - úkol s jablíčkem
 
14.2. Dú: M - str. 6/cv.6
Pro nemocné: Čj (PS) - str. 38/cv.17,18, M - str.6/cv.4,5,7, Pís - str.8- 8 řádků, Čít - str.81
 
12.2. Zítra nebude kvůli Soptíkovu lyžování doučování.
 
11.2. Pro nemocné: ČJ - str.67/3, Pís - str. 6 -dokončit, Čít - str. 79,80, Prv (PS) str. 23/6
 
Tento týden nebudou s ohledem na Soptíkovo lyžování domácí úkoly.
Pro nemocné: Čj - str.69/ cv1, M - str. 4 - dokončit, Prv (PS) - str. 22/cv.4
 
 
7.2. Pro nemocné: Čj (PS) - str.36/13, 37/15 , M - str.4/cv.4, Pís - str.6 - 4 řádky,             Čít - str.78
Na příští hodinu PČ / ve čtvrtek 14.2. / prosím, aby děti měly velkou jehlu s velkým uchem + bavlnku nebo přízi. Bavlnku prosím navléknout do jehly.
 
 
 
6.2. Dú: M - str.4/ cv.2,3
Pro nemocné: M - str.3/5, Pís - str.6 - 4 řádky
 
5.2.  Dú: Pís - str. 4 - úkol s jablíčkem
Pro nemocné: M - str.2/ cv.7, Čít - str.77, Pís - str.5 - dokončit
 V pátek 7.2. nebude florbal!
 
4.2. Dú: M - str.3/cv.6
 Pro nemocné: Čj - procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, M - str.3, Prv - str.26,27 a PS - str.22/1, Pís - str.5 -8 řádků, Čít - str.75,76
 Připomínám třídní kolo recitační soutěže - 10.2. , nacvičujte :-)
 
3.2. Dú: Čj (PS) - str. 36/cv.12
Děti si mají přinést větší igelitku na výkresy.
Zítra v 16,30 se koná v mediální učebně informační schůzka ohledně Soptíkova lyžování.

3.2. bude v ŠD beseda na téma Zdravověda, čas 13,30 - 14,30 (15,00) Děti by měly mít s sebou na převlečení starší oblečení, mohou se umazat.
 
28.1. Dú: Pís - str.3 - 3 řádky
Ve čtvrtek máme karneval na ledě spojený s vydáním vysvědčení. S sebou masky, brusle, svačinu, teplé oblečení, pořádné rukavice, doporučuji i helmu. A samozřejmě desky na vysvědčení! Teplý čaj bude k dispozici na zimním stadionu. Sraz máme ráno v šatně, odjíždíme v 8 hod, návrat kolem 11,30.
 
27.1. Dú: M - str. 3/ cv.3,6
 
23.1. Dú: M - str.1/ cv.2,3
 
22.1. Dú: Pís - str.2 - 4 řádky
 
21.1 Dú: Čj - str. 58/ cv. 4
Pro nemocné: Čj (PS) - str.32, 34/4, 5,  M - str.29/7, str.30/1,4,5, Prv  (PS) - str.20,21,     Čít - str.71
Zítra nás čeká souhrnné opakování z matematiky ( str.32)
ŠD bude zítra opět od 12,15 do 13,30 v knihovně.
 
20.1. Dú: M - str. 29/cv.4 a 6
 
17.1. Děti dostaly domů čtenářské deníky a mají za úkol namalovat hlavní postavy.
 
16.1  Dú: Pís - str.1 - 4 řádky
Začátkem února proběhne opět recitační soutěž, před školním kolem si uděláme také třídní kolo, každý se naučí libovolnou básničku.
 
15.1. Dú: M - str.27/cv.2
 
14.1. Dú: Čj - PS - str. 30/ cv.11
 
13.1. Dú: Pís - str.32 - úkol třešinky
 
 6.1.  Dú: Čj - PS - str. 27/cv.2
Pro nemocné: Čj -PS - str.27/1, M - str.21/5,6,7, Čít - str.62,63, Pís - str.30 - 4 řádky, Prv - str.21 + PS str.18/cv.1
 
19.12.  Domácí úkol na prázdniny: procvičovat čtení a počítání.
Zítra stačí dětem do školy jen batůžky, aktovky nepotřebují. Odnesou si domů cvičební úbor a ručník na vyprání.
Přeji všem příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce!
 
18.12. Dú: Pís - str. 27 - úkol s hruškou
Zítra přijde do školy p. knihovnice vybrat knížky, které si děti půjčily na začátku školního roku. Nezapomeňte!
Doučování zítra není, budeme pokračovat v novém roce.
 

17.12. Dú: Čj - str. 47/ cv.3 - jeden řádek

Pro nemocné: Čj - str.46,47, M - str.20/ cv.1,2,4,5,6, Prv - PS str.17, Čít - str.60,61

Děti si mají přinést nějakou krabičku na keramický výrobek z Domina. Připomínám ještě dárečky do tomboly na pátek. Děkuji.

16.12. Dú: M - str. 18/cv.4 ( 2 označené sloupečky )

 Pro nemocné: Čj - PS - str. 25/12, M - str.18/ 3,6, Pís - str.29 , Čít - str.60, Prv - str.20 + PS - str.17/cv.1,2

12.12. Dú: M - str.17/cv.6

 Pro nemocné: Čít - str. 57,58, Pís - str.29 - 5 řádků

11.12. Dú: Pís - str.28 - úkol s hruškou, Čít - naučit se do prázdnin jednu z básniček na str.54 a 56

Zítra nebude doučování!

V pátek 20.12. budeme mít třídní vánoční besídku. Poprosím Vás opět o jeden malý dáreček do tomboly a pár kousků cukroví. Děkuji.

10.12. Dú: M - str.16/cv.6

Pro nemocné: Čj - str.42,43, M - str.15, Čít - str.54,55

 9.12. Dú: Pís - str.26 - 3 řádky

Pro nemocné: M - str.16/ cv.1,2,3,5, Pís - str. 26 - 5 řádků, Čít - str. 54,55

 6.12. Dú: Čj - PS - str.26/cv.3

Ve středu 11.12. zveme rodiče a veřejnost na tradiční Vánoční cinkání (vánoční prodej výrobků našich žáků spojený se společným zpíváním pod vánočním stromem). Prodej bude zahájen v 15:30 h, zpívání s dětmi z MŠ bude v 16:30 h.

Ve čtvrtek 12.12. proběhne Den otevřených dveří, od 15:30 do 18 h budou konzultace pro rodiče o chování a prospěchu dětí. (Pokud nemáte nic k řešení, chodit nemusíte...)

 
 4.12.  Dú: M - str. 14/ cv. 2,5,7
 
 3.12.  Dú: Pís - str.24 - úkol s jablíčkem
Pro nemocné: M - str.13/cv.1,2
 
 2.12.  Dú: M - str.12/cv.3 - zelený rámeček
 
29.11.  3.12. pojedeme do Hronova na divadelní představení Dva sněhuláci, cena  50 Kč vezmu z TF
 
28.11. Dú: Pís - str.24 - 4 řádky
Zveme rodiče a děti na slavnostní rozsvícení vánočního stromku - viz. lístek.
Opět Parlament vyhlásil soutěž O Poříčského beránka - téma je "Vánoční svícen".
 
27.11. Dú: M - str.8/cv.8,9
 
26.11.Dú: Čj - str- 34/cv.6
Ve čtvrtek jde družina od 12.30h  do 13.30h  do místní knihovny.
Prosím, zda byste pomohli dětem vystřihnout kruh z kartonu, který budou ve čtvrtek potřebovat na PČ. Dnes si ho nesou domů. Děkuji.
 
25.11. Dú: M - str.7/cv.2,4
Pro nemocné: Čj - str. 34/cv.1,2, M - str.6/cv. 1 -4, str.7/ cv.1, Pís - str.23 - 5 řádků
Děti mají v notýsku zapsanou částku za fotografie.
 
22.11. Pro nemocné: Čj - PS - str. 14/cv.8,9,10, M - str.5, Pís - str.22 - půl stránky,          Čít - str.45
 
21.11. Dú: ČJ - str.33/cv.2
Pro nemocné: Čj - str.33 +PS str.13/ 7, M- str.4
Zítra odpadá kroužek florbalu!
Příští týden v úterý bude divadlo ( ve škole ) - 50.-Kč vezmeme z třídního fondu.
 
Domácí úkol na víkend: Z matematického sešitu (dostanou zítra domů)  vyjmout všechny české peníze - mince i 100 KČ( NE EURA!), zbytek papíru přinést podepsaný zpět. Prosím, aby peníze měli v nějaké obálce nebo papír.pytlíčku. Děkuji.
 
20.11. Dú: M - str. 3/ cv.4,6
Pro nemocné : Čj - str.32 + PS - str.12, str.23/ cv.7,8, M - str.2/ cv.3,6,7,8 , str.3/cv.1,2, Pís - str.21, Čít - str.42-44
Prosím o přinesení tvrdého kartonu na PČ, stačí během příštího týdne. Budeme dělat menši adventní věneček. Mohou si přinést také drobnou vánoční ozdobu ( např. malou hvězdičku, andělíčka, badyán, vločky apod. )
 
 
19.11. Dú: Pís - str. 20 úkol s jablíčkem
 Pro nemocné: Čj - str.31 + Ps - str.13/cv.6, M - str.1, str.2/cv.4, str.5/cv.3,  Pís - str.21 -  5 řádků, Čít - str.42,43
 
18.11. Dú: M - str. 2/cv. 1,2
 Zítra si napíšeme malé opakování z Prv (druhy ovoce, zeleniny, zemědělských plodin).
Pro nemocné: Čj - PS - str. 13/ cv.4,5, M - str. 24, Pís - str.20 - 3 řádky, Čít - str.39,40
 
14.11. Dú: Čj - str.29/cv.3
Zítra si napíšeme  souhrnné opakování z M -na str.26
 
13.11. Dú: Pís - str. 19 - úkol s jablíčkem
 
12.11. Dú:  M - str.25/ cv.3,5
 
11.11. Dú: Pís - str.18- 3 řádky
 
 7.11. Dú: Čj - str.26/cv.4
Pro nemocné: M - str. str.22/7,str.23/1, Čj -str. 27/ cv.1
 
6.11.
Prosím, zítra na PČ zda byste mohli dětem dát malé nůžky od manikúry.
 
 
 5.11. Dú: M - str.22/ cv.1,2 - na čtvrtek
Zítra jedeme do Domina, ráno se sejdeme v šatně, děti z družiny vyzvednu. S sebou mají mít děti batůžek, přezůvky (ne pantofle), svačinu a pití. Vracíme se na oběd.
 
 4.11. Dú: Pís - str. 16 - úkol s jablíčkem
 
 1.11. Dú: M - str.19/ cv.4  - do malého sešitu
Pro nemocné: Čj -PS str.10/11, str.11/1,2, M - str.19/ 1,5, Pís - str. 16 - 4 řádky
Vybíráme 100 Kč na uhrazení faktury za autobus do Perníkové chaloupky (cena pro jednoho žáka je 94,-,zbytek necháme do TF).
Příští středu 6.11. jedeme na zážitkové dopoledne do DDM Domino Hronov, zaplatím z TF. Další informace napíšu po neděli. Přeji pěkný víkend :-)
 
31.10. Od listopadu do konce února nabízím doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, které bude pravděpodobně ve čtvrtek po 4. vyučovací hodině. Děti budou mít možnost procvičit si učivo, příp. si nechat dovysvětlit probíranou látku. Informace budou v notýsku.
 
25.10.  Dú: M - str.16/ cv.4
Pro nemocné: M - str.16, Čj - str.25, Pís - str.15, Čít - str.29,30
Příští čtvrtek budeme mít projektový den "Strašidelné vyučování", děti si mohou přinést strašidelný kostým na přehlídku a jablko (lístečky mají v notýsku).
 
24.10. Dú: Pís - str. 14 - úkol s jablíčkem
Pro nemocné: M - str.16/ cv. 1,2,3, Čít - str.29,
 
 
23.10.  Dú: M - str.18/cv.5+a,b
Pro nemocné: M- str.17/1,2,5,6,8,str.18/3,4, Čít - str.28, Pís - str.13, str.14 - 5 řádků
 
22.10. Dú: Pís - str.13 - úkol s jablíčkem, procvičovat hlasité čtení!
Pro nemocné: Čj - str.24, M- str.15, Čít - str.27
 
21.10. Dú: M - str.14/cv.5,6 , Prv - opakování (podzim, živočichové ve volné přírodě)
Pro nemocné: Čj - PS - str.10/ 13, M - str.12/7,8 , str.13/ 1,7, Pís - str.13 - 4 řádky, Čít - str.27
 
17.10. Dú: M - str.11/cv.2
Pro nemocné: M - str.11, Čj - str.22 + PS str.7/6 a str.8/8,
 
Bude možnost vánočního focení s p. Hurdálkem (termín bude upřesněn), objednávky jsou závazné.
 
16.10. Pís - str.10 - úkol s jablíčkem , naučit se jednu básničku ze str.26 v čítance -do příští středy
Děti dnes dostaly domů fotografie. Pokud o ně budete mít zájem, pošlete 290 Kč.              V opačném případě vraťte fotografie do školy.
Pro nemocné: Čj - str.21, 22/1,2,  M - str.9/7, str.10/ 1,2,4,5,9,. Pís - str.11 -dokončit, str.12 - 6 řádků, Čít - str 26
Vytvořte a přineste do 30. 10. jakýkoliv výrobek na téma dušičky, který by bylo možné zavěsit.

undefined informace-pro-zaky/a2-trida/
 
14.10.  Dú: Čj - PS - str.7/cv.5
 
Na příští týden na PČ přinést několik vylisovaných listů.
 
9.10. Dú: M - str.5/ cv.8,9 (na pátek)
Informace : Ve čtvrtek ráno v 7,15h sraz před školou, odjezd v 7,30h autobusem, návrat kolem 12,00h. S sebou jako vždy vhodné oblečení a obutí, něco nepromokavého, svačinku a pití, drobné kapesné.
 
8.10. Dú: Pís - str. 9 -úkol s hruškou
 
7.10. Dú: M- str.1/cv.9
 
4.10. DÚ: M - str. 30 dodělat cvičení, která nestihli ve škole - měli si zakroužkovat
 
3.10. Dú: M - str. 28/cv.3
Příští týden ve čtvrtek jedeme na exkurzi - Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic,               vstupné ( 80,- ) uhradíme z třídního fondu, dopravu potom dopočítáme.
Prosím podepsat lístky a poslat zpět. Podrobnější info příští týden.
 
2.10. Dú: ČJ - str.15/ cv.4
 
1.10. Dú: Pís - str.7 úkol s třešničkou
 
30.9. Dú: M - str.24/cv.4 - do malých sešitů
Zítra přijde paní knihovnice do třídy, kdo má doma nějakou knížku půjčenou před prázdninami, tak jí přinese vrátit!
Fotografování ve škole Prestige photo  - 3.10.
 
26.9. Dú: Pís - str.6 - 3 řádky
 
25.9. Dú: M - str.19/cv.1 -2 sloupečky
Pro nemocné: Čj PS str.4/cv.3, M - str.18, Pís - str. 4 - dokončit, Čít - str.13
 
24.9. Dú: Pís - str.5 - úkol s jablíčkem
Pro nemocné: Čj - str.13, M - str.18/ cv.1,2,3, Prv - str.10,11 a PS str.6 a 7/cv.5,                Čít - str.12
 
23.9. Dú: M - str. 17/ cv.4, 5 (žlutý sloupeček)
Pro nemocné: Čj - str.12, M -str.17, Pís -5 -5 řádků, Čít - str.10,11
 
20.9. Pro nemocné: M - str.17/1,2, Čj - PS str.3/ cv10, Pís - str.4 - úkol s jablíčkem a hruškou
Děti dostaly do notýsku nový rozvrh.
Informace pro rodiče, kteří se nezúčastnili třídních schůzek.
Vybíráme 1000 Kč : pracovní sešity a sešity 326,-
                             kopírování a čtvrtky        70,-
                             Unie rodičů                   130,-
                                                               ------
                                                                526,-
Zbytek do 1000,- je na třídní fond (divadla, akce školy apod). Prosím zaplatit nejpozději do konce října. Děkuji.
 
19.9.  Dú: Pís - str.4 - 2 řádky, Čít - str.10
 
18.9. Dú: M - str.16/3 (zel. rámeček), Čít - str.9
Pro nemocné: ČJ -str.11, M - str.16/1,2,5, Pís - str.3 dokončit stránku
 
Zítra děti dostanou přihlášku na cyklistický závod ,,Časovka do vrchu". Závody se konají ve středu 25.9.2019. Kdo se bude chtít účastnit závodů, musí vyplněnou přihlášku přinést do pátku.
 
17.9. Dú: Pís - str. 3 - řádky
 
16.9. Dú: M - str.14/cv.4
Pro nemocné: Čj - str.10/cv.1, M - str.14/cv.2,3,5, str.15 - 2 řady, Čít - str.8, Pís - str.3 - 2 řádky
 
13.9. Dú: Čj - PS str.2/ cv.4
Pro nemocné: Čj -str.9 + PS str. 2, M- str.14/ cv. 1,2, Pís - str. 2 úkol s hruškou
 
12.9. Dú: Pís - str.2 - úkol s jablíčkem, Čít - str.8
Pro nemocné: M - str. 13, Prv - str.8 + PS - str.4/ cv.1, Čít - str.8
Dnes děti dostaly lístky ohledně tř. schůzek, prosím podepsané vrátit.
 
11.9.  Dú: Matematika - str. 13/cv.1,2

 
  Opět dětem 1. st. nabízíme lyžařský kurz Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách. Tentokrát v termínu 10. - 14. února 2020. Kurz bude probíhat v odpoledních hodinách od 13 do 17:30 h, je veden zkušenými instruktory a je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé lyžaře. Máte-li zájem, hlaste se u p. uč. Borsové nebo u tř. uč.
 
10.9. Dú: Pís - str.1 - opiš psacím písmem báseň, Čít - str. 6,7
 
9.9. Dú: M - str. 11/cv.3 - do malých sešitů, procvičovat hlasité čtení (nutno každý den!)
 
6.9. Dú: Čítanka - str.3-5 (hlasité čtení)
 
5.9. Dú: Prvouka (PS) - str.3/cv.3 - na úterý!
 
 4.9.Zítra budeme potřebovat stíratelnou tabulku a fix, někteří ještě nemají. Kdo má zájem i nadále o pitný režim, přineste hrníček a 20 Kč. Děkuji
 
 3.9.
Milí rodiče a žáci, zdravím opět po prázdninách a píši pár informací: dnes děti dostaly PS a malé sešity, prosím o obalení (nejlépe do zítřka, nejpozději do konce týdne). Zítra už pojedeme podle rozvrhu. Kufříky s pomůckami a cvičební úbor prosím také co nejdříve, kdo ještě nedonesl. Přihlašovací lístek do družiny musí být vyplněný i z druhé strany, jinak ho vracím na doplnění, někteří také nemají vyplněnou první stranu ve velkém notýsku. Ostatní informace o placení apod. až na třídní schůzce 19.9.
V neděli 8.9. se konají Poříčské slavnosti a potřebujeme zpěváky, kteří by tam na úvod zazpívali s p. Úlehlovou, pár dětí se přihlásilo, to je super, zkouška se koná ve čtvrtek 5.9. ve 14,30 ve školní družině.