2.A

13.11. Dú: Pís - str. 19 - úkol s jablíčkem
 
12.11. Dú:  M - str.25/ cv.3,5
 
11.11. Dú: Pís - str.18- 3 řádky
 
 7.11. Dú: Čj - str.26/cv.4
Pro nemocné: M - str. str.22/7,str.23/1, Čj -str. 27/ cv.1
 
6.11.
Prosím, zítra na PČ zda byste mohli dětem dát malé nůžky od manikúry.
 
 
 5.11. Dú: M - str.22/ cv.1,2 - na čtvrtek
Zítra jedeme do Domina, ráno se sejdeme v šatně, děti z družiny vyzvednu. S sebou mají mít děti batůžek, přezůvky (ne pantofle), svačinu a pití. Vracíme se na oběd.
 
 4.11. Dú: Pís - str. 16 - úkol s jablíčkem
 
 1.11. Dú: M - str.19/ cv.4  - do malého sešitu
Pro nemocné: Čj -PS str.10/11, str.11/1,2, M - str.19/ 1,5, Pís - str. 16 - 4 řádky
Vybíráme 100 Kč na uhrazení faktury za autobus do Perníkové chaloupky (cena pro jednoho žáka je 94,-,zbytek necháme do TF).
Příští středu 6.11. jedeme na zážitkové dopoledne do DDM Domino Hronov, zaplatím z TF. Další informace napíšu po neděli. Přeji pěkný víkend :-)
 
31.10. Od listopadu do konce února nabízím doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, které bude pravděpodobně ve čtvrtek po 4. vyučovací hodině. Děti budou mít možnost procvičit si učivo, příp. si nechat dovysvětlit probíranou látku. Informace budou v notýsku.
 
25.10.  Dú: M - str.16/ cv.4
Pro nemocné: M - str.16, Čj - str.25, Pís - str.15, Čít - str.29,30
Příští čtvrtek budeme mít projektový den "Strašidelné vyučování", děti si mohou přinést strašidelný kostým na přehlídku a jablko (lístečky mají v notýsku).
 
24.10. Dú: Pís - str. 14 - úkol s jablíčkem
Pro nemocné: M - str.16/ cv. 1,2,3, Čít - str.29,
 
 
23.10.  Dú: M - str.18/cv.5+a,b
Pro nemocné: M- str.17/1,2,5,6,8,str.18/3,4, Čít - str.28, Pís - str.13, str.14 - 5 řádků
 
22.10. Dú: Pís - str.13 - úkol s jablíčkem, procvičovat hlasité čtení!
Pro nemocné: Čj - str.24, M- str.15, Čít - str.27
 
21.10. Dú: M - str.14/cv.5,6 , Prv - opakování (podzim, živočichové ve volné přírodě)
Pro nemocné: Čj - PS - str.10/ 13, M - str.12/7,8 , str.13/ 1,7, Pís - str.13 - 4 řádky, Čít - str.27
 
17.10. Dú: M - str.11/cv.2
Pro nemocné: M - str.11, Čj - str.22 + PS str.7/6 a str.8/8,
 
Bude možnost vánočního focení s p. Hurdálkem (termín bude upřesněn), objednávky jsou závazné.
 
16.10. Pís - str.10 - úkol s jablíčkem , naučit se jednu básničku ze str.26 v čítance -do příští středy
Děti dnes dostaly domů fotografie. Pokud o ně budete mít zájem, pošlete 290 Kč.              V opačném případě vraťte fotografie do školy.
Pro nemocné: Čj - str.21, 22/1,2,  M - str.9/7, str.10/ 1,2,4,5,9,. Pís - str.11 -dokončit, str.12 - 6 řádků, Čít - str 26
Vytvořte a přineste do 30. 10. jakýkoliv výrobek na téma dušičky, který by bylo možné zavěsit.

undefined informace-pro-zaky/a2-trida/
 
14.10.  Dú: Čj - PS - str.7/cv.5
 
Na příští týden na PČ přinést několik vylisovaných listů.
 
9.10. Dú: M - str.5/ cv.8,9 (na pátek)
Informace : Ve čtvrtek ráno v 7,15h sraz před školou, odjezd v 7,30h autobusem, návrat kolem 12,00h. S sebou jako vždy vhodné oblečení a obutí, něco nepromokavého, svačinku a pití, drobné kapesné.
 
8.10. Dú: Pís - str. 9 -úkol s hruškou
 
7.10. Dú: M- str.1/cv.9
 
4.10. DÚ: M - str. 30 dodělat cvičení, která nestihli ve škole - měli si zakroužkovat
 
3.10. Dú: M - str. 28/cv.3
Příští týden ve čtvrtek jedeme na exkurzi - Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic,               vstupné ( 80,- ) uhradíme z třídního fondu, dopravu potom dopočítáme.
Prosím podepsat lístky a poslat zpět. Podrobnější info příští týden.
 
2.10. Dú: ČJ - str.15/ cv.4
 
1.10. Dú: Pís - str.7 úkol s třešničkou
 
30.9. Dú: M - str.24/cv.4 - do malých sešitů
Zítra přijde paní knihovnice do třídy, kdo má doma nějakou knížku půjčenou před prázdninami, tak jí přinese vrátit!
Fotografování ve škole Prestige photo  - 3.10.
 
26.9. Dú: Pís - str.6 - 3 řádky
 
25.9. Dú: M - str.19/cv.1 -2 sloupečky
Pro nemocné: Čj PS str.4/cv.3, M - str.18, Pís - str. 4 - dokončit, Čít - str.13
 
24.9. Dú: Pís - str.5 - úkol s jablíčkem
Pro nemocné: Čj - str.13, M - str.18/ cv.1,2,3, Prv - str.10,11 a PS str.6 a 7/cv.5,                Čít - str.12
 
23.9. Dú: M - str. 17/ cv.4, 5 (žlutý sloupeček)
Pro nemocné: Čj - str.12, M -str.17, Pís -5 -5 řádků, Čít - str.10,11
 
20.9. Pro nemocné: M - str.17/1,2, Čj - PS str.3/ cv10, Pís - str.4 - úkol s jablíčkem a hruškou
Děti dostaly do notýsku nový rozvrh.
Informace pro rodiče, kteří se nezúčastnili třídních schůzek.
Vybíráme 1000 Kč : pracovní sešity a sešity 326,-
                             kopírování a čtvrtky        70,-
                             Unie rodičů                   130,-
                                                               ------
                                                                526,-
Zbytek do 1000,- je na třídní fond (divadla, akce školy apod). Prosím zaplatit nejpozději do konce října. Děkuji.
 
19.9.  Dú: Pís - str.4 - 2 řádky, Čít - str.10
 
18.9. Dú: M - str.16/3 (zel. rámeček), Čít - str.9
Pro nemocné: ČJ -str.11, M - str.16/1,2,5, Pís - str.3 dokončit stránku
 
Zítra děti dostanou přihlášku na cyklistický závod ,,Časovka do vrchu". Závody se konají ve středu 25.9.2019. Kdo se bude chtít účastnit závodů, musí vyplněnou přihlášku přinést do pátku.
 
17.9. Dú: Pís - str. 3 - řádky
 
16.9. Dú: M - str.14/cv.4
Pro nemocné: Čj - str.10/cv.1, M - str.14/cv.2,3,5, str.15 - 2 řady, Čít - str.8, Pís - str.3 - 2 řádky
 
13.9. Dú: Čj - PS str.2/ cv.4
Pro nemocné: Čj -str.9 + PS str. 2, M- str.14/ cv. 1,2, Pís - str. 2 úkol s hruškou
 
12.9. Dú: Pís - str.2 - úkol s jablíčkem, Čít - str.8
Pro nemocné: M - str. 13, Prv - str.8 + PS - str.4/ cv.1, Čít - str.8
Dnes děti dostaly lístky ohledně tř. schůzek, prosím podepsané vrátit.
 
11.9.  Dú: Matematika - str. 13/cv.1,2

 
  Opět dětem 1. st. nabízíme lyžařský kurz Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách. Tentokrát v termínu 10. - 14. února 2020. Kurz bude probíhat v odpoledních hodinách od 13 do 17:30 h, je veden zkušenými instruktory a je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé lyžaře. Máte-li zájem, hlaste se u p. uč. Borsové nebo u tř. uč.
 
10.9. Dú: Pís - str.1 - opiš psacím písmem báseň, Čít - str. 6,7
 
9.9. Dú: M - str. 11/cv.3 - do malých sešitů, procvičovat hlasité čtení (nutno každý den!)
 
6.9. Dú: Čítanka - str.3-5 (hlasité čtení)
 
5.9. Dú: Prvouka (PS) - str.3/cv.3 - na úterý!
 
 4.9.Zítra budeme potřebovat stíratelnou tabulku a fix, někteří ještě nemají. Kdo má zájem i nadále o pitný režim, přineste hrníček a 20 Kč. Děkuji
 
 3.9.
Milí rodiče a žáci, zdravím opět po prázdninách a píši pár informací: dnes děti dostaly PS a malé sešity, prosím o obalení (nejlépe do zítřka, nejpozději do konce týdne). Zítra už pojedeme podle rozvrhu. Kufříky s pomůckami a cvičební úbor prosím také co nejdříve, kdo ještě nedonesl. Přihlašovací lístek do družiny musí být vyplněný i z druhé strany, jinak ho vracím na doplnění, někteří také nemají vyplněnou první stranu ve velkém notýsku. Ostatní informace o placení apod. až na třídní schůzce 19.9.
V neděli 8.9. se konají Poříčské slavnosti a potřebujeme zpěváky, kteří by tam na úvod zazpívali s p. Úlehlovou, pár dětí se přihlásilo, to je super, zkouška se koná ve čtvrtek 5.9. ve 14,30 ve školní družině.