2. třída

16. 2.  Dú:  Český jazyk - str. 59/ cv. 2 - 1 řádek
Po nemocné:  Čj - str. 59, M - str. 6/ cv. 7, Prv (PS ) - str. 48

15. 2.  Dú:  Matematika - str.6/ cv. 4, Čítanka - str. 80
Pro nemocné:  M - str.6/ cv. 1,2,5, Čj - str. 58/ cv. 3,4

14.2. Zítra 15.2. Odpadá kroužek Hravá matematika. 

13. 2.  Dú:  Český jazyk -str. 58/ cv.2 (1 řádek) , Čítanka - str. 78

Pro nemocné: Čj - str. 58, M - str. 5/ cv. 1,2, Pís -str. 40, Prv -PS -str. 47

 

12. 2.  Dú:  Matematika - str. 4/ cv.2

Pro nemocné: M - str.4/ cv.1,4,5 , Pís . str.39, Čít - str.77

 9. 2.  Dú:  Český jazyk - str. 57/ cv.3 , Prvouka -PS - str. 46

Pro nemocné:  Čj - str. 57, M - str. 4/ cv.1, 3 , Prv - str. 39

 8. 2.  Dú:  Matematika - str. 3/ cv. 5,7

Pro nemocné: Čj - str. 56,  M - str. 3

 6. 2.  Dú: Písanka -str. 38 -2 řádky, str. 36 - 2 řádky,  Čítanka -str. 76

Pro nemocné: Čj (PS) - str.29/ cv.3, M - str.3/ cv. 3,4, Pís - str.38- 6 řádků, Prv - str. 38 a PS str.45

 5. 2.  Dú: Matematika - str.2/ cv. 3,6, Čítanka - str. 75

Pro nemocné: Čj - str.55,  M - str. 2/ 1,2, Pís - str. 35 - 4 řádky

31.1. Jen připomínám: Hravá matematika zítra není-jezdíme na lyžování. M. Hofírková

29. 1. Dú: Český jazyk - str. 50/ cv. 3 , Čítanka - str. 72, 73

 

26. 1. Dú: Matematika -str. 1/ cv. 3,4 , Prvouka (PS) - str. 44 - na úterý

Pro nemocné: M - str. 29/ cv.2, Prvouka - str. 36,37, Ps - str. 36, 37

 

25. 1.  Dú: Písanka - str. 35 - 6 řádků, Čítanka - str. 72

Pro nemocné: Čj (PS) - str. 26/cv.2, str. 27/cv.5, M - str.24,25 a 28/cv.6 , Pís - str. 34 -5 řádků

 

23. 1   Dú:  Matematika - str. 30/ cv. 6,7,  Čítanka - str. 71

Pro nemocné:  Čj - str.51/ cv. 1,2 , M - str. 30, Pís - str. 33, Prv (PS) - str.34

Příští středu  31. 1. nás čeká KARNEVAL NA LEDĚ s předáváním výpisu pololetního vysvědčení. Děti musí mít přilbu, lyžařské rukavice, brusle, v batůžku svačinu, pití, desky na výpis a masku.

22. 1.  Dú: Český jazyk - str. 50/ cv. 2 - napsat 1 řádek a označit slabiky ry-rý, Čítanka - str. 70-71

Pro nemocné: Čj - str. 50, M- str. 29/ cv. 6,7 , Pís - str. 33- 6 řádků

 

19. 1.   Dú: Matematika - str. 29/ cv. 3,4,  Čítanka - str. 70,  Prvouka (PS) - str. 32, 33 - doplnit chybějící písmenka do textu (na úterý)

Pro nemocné: M - str. 28/ cv. 1,2,3,4,  str. 29/ cv. 1, Pís - str.31 - 4 řádky

 

18. 1.  Dú:  Písanka - str. 32 - 4 řádky, Čítanka - str. 68, 69

Pro nemocné:  Čj - str. 49, M - str. 19,  Pís - str. 32

 

16. 1.  Dú:  Matematika - str. 27/ cv. 3 - opiš a vypočítej do sešitu

Pro nemocné:  Čj - str.47/ cv. 1-3, M - str. 27/ cv. 1,2,3, Prv - str.30

 

15. 1.  Dú:  Český jazyk - str. 45/ cv. 9 - přepsat do sešitu 3 věty a barevně vyznačit tvrdé slabiky, Čítanka - str.65-67

 

12. 1.  Dú: Matematika - str. 26/ cv. 3,4,5

Pro nemocné:  Čj - str. 45, M - str. 26/ cv. 1,2,  Prv (PS) - 42, 43

V polovině února proběhne školní kolo recitační soutěže, děti si mohou připravit přednes básně.

 

11. 1. Dú: Písanka - str. 28 - 2 řádky, Čítanka - str. 65 - 67

Pro nemocné: Čj - str.44, Písanka -str. 29 -4 řádky, M - str.23/ cv. 4,5,6

10. 1. Pro nemocné: M - str. 15, Čj - str. 43/ cv. 5- diktát, Pís - str.28 - další 4 řádky, Čít - str. 64

 9. 1.  Dú:  Matematika -str. 23/ cv. 2,7 , Čítanka - str. 63

Pro nemocné: Čj - str. 43, M - str. 23/ cv. 3, Písanka - str. 28 - 4 řádky

V pátek budeme mít v prvouce opakování - zima (Ps - str. 42,43).

 8. 1.  Dú: Písanka - str. 30, Čítanka - str. 62

Pro nemocné: Čj - str. 43/ cv. 1,2,3 , M - str. 22/ cv. 9, str.23/ cv. 1,

 5. 1.  Dú: Český jazyk - str. 42/ cv. 2 - doplň a napiš do sešitu 4 věty

 4. 1.  Dú: Matematika - str. 22/ cv.3 - opiš a vypočítej do sešitu, Čtení - str. 60

21. 12  Domácí úkol na prázdniny - Český jazyk  (pracovní sešit) - str. 21/ cv. 7,8 a procvičovat čtení

Připomínám zítra vánoční besídku, některé děti ještě nepřinesly dárek do tomboly.

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody!

 

19. 12.  Dú: Český jazyk -str. 39 / cv. 2 (doplň a napiš po slovo úklid)

Pro nemocné: Čj - str 39,  M -str. 18 ,  Prvouka - str. 34, 35 a PS - str. 30 a 39

 

18. 12.  Dú: Matematika - str. 18/cv.4

Pro nemocné: Pís. - str.25 -  4 řádky,  Čít. - str. 38, 39, M - str. 18/ cv. 1,2,6

 V pátek se neučíme, budeme mít ve třídě vánoční besídku. Děti si mají přinést opět jeden malý dárek (budeme losovat) a několik kousků cukroví. 

 

15. 12.  Dú:  Český jazyk - str. 37/ cv. 6 -příprava diktátu, Prvouka - připravit si ústně opakování v PS str. 30 (na úterý)

Pro nemocné:  Čj - str. 38,  M - str. 17/cv. 1,2. str.12 / cv. 3 - žlutý rámeček, Prv - str. 28,29, Ps - str.29

Přišla faktura na autobus na exkurzi do Perníkové chaloupky, vybíráme 120 Kč.  Dále dostaly děti fotografie ( 230 Kč ), které můžete v případě zájmu zakoupit. Peníze nebo vrácené fotografie prosím nejpozději do úterý !!! Děkuji

 

13.12.   Pro nemocné: Písanka - str. 24 -4 řádky, Čj - str. 37/ cv. 6,  M - procvičovat sčítání a odčítání desítek

 

12. 12.  Dú:  Matematika - str.18 / cv.5,  Prvouka PS - str. 27 (na pátek)

Pro nemocné: Čj - str.37/ cv. 1,2,  M - str.17/ cv.4, 6,7,8

 

11. 12.  Dú:  Písanka - str.23 - 4 řádky,  Čítanka - str. 37

Pro nemocné:  Čj - PS - str. 19/ cv.4,5,6, M - str. 16/ cv. 7, str.17/cv.3,5

 

 8. 12.  Dú: Matematika - str. 16/ cv. 5, 6 ,  Čítanka -str. 36,  Prv - PS - str. 26 - napiš, kdy slavíš svátek a narozeniny (na úterý)

 

 5. 12.  Dú:  Písanka - str. 21 - 4 řádky,  Čítanka - str. 34,35

 

 4. 12.   Dú: Matematika -  str. 13/ cv. 2,3 , Čítanka - str. 34

Připomínám zítra po obědě opět vyrábění na vánoční jarmark!

 

1.12. POZOR! Ve čtvrtek 7.12. odpadne kroužek matematiky. Děkuji M. Hofírková

 

 1. 12.   Dú:  Český jazyk - str.33/cv.2 , Čítanka - str. 33

Pro nemocné: Čj - str. 33, M - str. 12, Prv - PS - str. 23, 25 - cv.3, připravit na opakování - str. 24

 

30. 11.   Dú:  Matematika - str. 12 / cv. 2, 4, Čítanka - str. 33

Děti dostaly informace ohledně exkurze do Perníkové chaloupky, prosím o vyplnění a podpis.

 

29. 11.    Dú:  Písanka - str. 18, Čítanka - str. 32, 33

Pro nemocné: Písanka -str. 19 - 7 řádků, Čj  - str. 33, Matematika - modelování krychle, kvádru

 

27. 11.   Dú:   Český jazyk - str. 32 / cv. 5 ,  Čítanka - str. 31

Pro nemocné:  Čj - str. 32, M - opakování  číselná řada do 100,  Pís. - str. 18 - 7 řádky

Zítra se ráno sejdeme v šatně, děti si vezmou přezůvky nebo cvičky. Družinové děti vyzvednu.

Ve čtvrtek po obědě budeme připravovat výrobky na vánoční jarmark, sejdeme se ve třídě (asi na hodinu). Komu se to nehodí, může přijít příští týden v úterý. Děkuji

 

24. 11.   Dú:  Matematika - str. 9/ cv. 3,4  + vytrhat z přílohy také trojúhelníčky s písmenky a přinést 10 špejlí, Prv - str.22 - první úkol v modrém rámečku (na příští pátek), Čítanka - str. 31

V úterý 28. 11. jedeme do Hronova na zážitkové dopoledne v DDM Domino. Odjezd v 8 hodin , návrat na oběd. S sebou batůžek, přezůvky, svačinu a pití. Peníze nevybíráme, škola nám zaplatí za loňský sběr pomerančové kůry.

 

23. 11.   Dú:  Písanka - str. 17 - 4 řádky,  Čítanka - str. 31

 

21. 11.   Dú:  Matematika - str. 7/ cv.5 , str. 8/ cv.2 , Čítanka - str. 29

29. 11. bude divadelní představení ve škole, vybíráme 50 Kč.

 

20. 11.   Dú: Český jazyk - str.30 / cv.2 ,  Čítanka - str.29

 

16. 11.   Dú:  Matematika - str. 6 / cv. 5 ; vytrhat z přílohy v matematice pouze české mince a dát do obálky, pytlíčku apod.

Čtení - str. 28

Dnes děti na besedě ,,Jíme zdravě" ochutnaly zdravé sušenky bez cukru. Recept najdete na stránkách: www.marketahradkova.cz

 

14. 11.    Dú: Matematika - str. 3/ cv. 4, 7

Děti dostaly za úkol vybrat si jednu básničku z čítanky (do str. 26) a naučit se ji do konce listopadu zpaměti.

 

13. 11.  Dú:  Písanka - str. 13 - 4 řádky,  Čítanka - str. 27

 

10. 11.  Dú:  Matematika - str. 2/ cv. 4, 6, 7

Pro nemocné:  Matematika - str. 2,  Čj - Pracovní sešit - str. 16/ cv.2,3,4,  Prv - str. 14 -17

"Daruj hračku nebo knížku"

Naše škola opět  pomáhá se sbírkou pro charitativní bazar Stromek splněných přání.

Kdo má zájem pomoci, může přinést vlastnoruční výrobky, šperky, jednu hračku nebo knížku v dobrém stavu do školy do 28.11..

Děkujeme za pomoc!

 

 9. 11.  Dú:  Český jazyk - str. 26 / cv. 4

Ve čtvrtek 16. 11. bude beseda " Jíme zdravě", vybíráme 30 Kč.

 

7. 11.   Dú:   Matematika - str. 25 / cv. 7 , Čítanka - str. 26

 

 6. 11.   Dú:  Český jazyk - pracovní list - cv. 3

 

 3. 11.   Dú:  Matematika - str. 22 / cv. 2, 4

 

 2. 11.  Dú:  Písanka - str. 12 - 6 řádků

V pátek 10.11. proběhne fotografování dětí s vánoční tematikou, fotografie je pak možné zakoupit.

Vánoční fotografování nabízí i p. Hurdálek. Zítra dostanou děti lístečky, v případě zájmu je vyplňte a pošlete zpět. Objednávka je závazná!

 

 

 1. 11.   Dú:  Matematika - str. 2 / cv. 3 , Čítanka -str. 24, 25

 

30. 10. Dú:  Český jazyk - str. 22 / cv. 3 , Čítanka - str. 23

 

25. 10.  Na prázdniny není žádný domácí úkol,  procvičujte pouze čtení.

V úterý 31. 10. budeme mít ve třídě strašidelné vyučování. Výuka bude probíhat jako vždy, jen si ji trochu zpestříme. Kostýmy a masky vítány.

Děkuji a přeji pěkné prázdniny!

 

24. 10.  Dú:  Český jazyk - str. 21 / cv. 2 - opiš 5 vět do sešitu a vyznač začátek a konec věty

 

23. 10.  Dú:  Matematika - str. 15 / cv. 4 a 6 ,  Čítanka -str. 20, 21

Připomínám středeční PROCHÁZKU SE SVĚTÝLKY, kterou pořádá Unie rodičů a žáci 9. třídy. Sraz dětí, které se chtějí zúčastnit,  je v 18 hodin před školou. Světýlko s sebou. Po procházce bude ve škole promítání. Ukončení ve 21 h. Rodiče jsou vítáni! Více informací na stránkách v sekci Novinky.

 

20. 10.  Dú:  Písanka - str. 8 -4 řádky,  Čítanka - str. 20, 21

 

19. 10.  Dú:  Matematika - str. 12/ cv. 3,4 , Čtení - str. 19

 

18. 10. Dú:  Český jazyk - str. 19 / cv. 3 - přepiš do domácích sešitů , Čítanka -str. 18

 

17.10.  Dú:  Matematika - str. 9 / cv. 6 - 2 sloupečky do domácích sešitů, Čítanka - str. 18

 

16.10. Dnes nebude domácí úkol, zůstává pouze čtení. Místo dneška bude úkol ve středu.

Tento a příští týden odpadá pro nemoc kroužek keramiky!

 

 

13. 10.  Dú:  Písanka - str. 5 - 5 řádků,  Čítanka - str.16, 17

 V pondělí ráno jedeme do Hronova na divadelní představení. Sraz bude v 7.45 v šatně, tašky si dáme do skříňky. Děti z družiny vyzvednu.

 

12. 10.  Dú:  Matematika - str. 5 / cv. 6 a 9 , Čítanka - str. 16, 17

 

 10. 10.  Dú:  Český jazyk - str. 15 / cv. 4 - věty správně doplň a napiš do sešitu,  Čítanka - str. 15

Někteří si ještě nepřinesli vylisované listy!

 

9. 10.  Dú: Matematika - str.1 / cv. 9 - opiš a vypočítej dva sloupečky do domácích sešitů,  Čtení - str. 13, 14

16. 10. jedeme do Hronova na divadelní představení  "O křišťálovém srdci", vybíráme 40 Kč.

 

6. 10.  Dú: Písanka - str. 2 - 4 řádky,  Čítanka - str. 13, 14,  

Po neděli nás čeká opakování z matematiky!

Vybíráme 130 Kč na Unii rodičů, prosím zaplatit do konce října . Děkuji

 

 5. 10.   Dú:  Matematika - str.31 / cv.3 a 5   Čtení- str.13

 

 4. 10.   Pro nemocné: Čj - pracovní sešit - str. 5/ cv. 1,2  M -str. 27/cv.4, str. 28/cv. 2,4,6   Čít. - str. 12

Na příští týden (Vv)  budou děti potřebovat vylisované listy.

Připomínám sběr papíru - 5. - 9.10.

 

 3. 10.  Dú: Matematika - str. 27 / cv. 1, 2 , Čtení - str. 10, 11

Děti dnes dostaly nabídku publikací k procvičování učiva Čj a M s informacemi na lístečku. Pokud nebudete mít zájem, vraťte publikace zpět do školy. V opačném případě zašlete pouze částku za vybranou knihu.

 

3.10. Kroužek anglického jazyka (I.Borsová): pondělí 13.00-14.00/středa 13.15-14.15

Kroužek probíhá v jazykové učebně v přízemí vpravo od ředitelny. Děti budou dostávat kopie (dejte dětem, prosím, desky nebo fólii), budeme pracovat s učebnicí Happy House I + další kopírovatelné materiály a hry.

 

 2. 10.   Dú: Český jazyk - str. 14 / cv.3 - opiš do sešitu dvě libovolné věty a označ barevně začátek a konec věty ,  Čítanka - str. 11

 

27. 9.     Dú: Matematika - str. 24/ cv.3 ,  Čtení - str. 10

Je možné se ještě přihlásit do kroužků. Volná místa jsou například v pohybovém a dramatickém kroužku.

 

26. 9.    Dú:  Písanka - str.40 (8 řádků)  , Čítanka str. 9

25. 9.    Dú:  Matematika - str. 22 / cv. 5

22. 9.    Dú: Čj - pracovní sešit - str.1 / cv.1 - doplnit slova do rámečků a věty opsat na linku

Vybíráme 263 Kč na pracovní sešity a 70 Kč na čtvrtky a kopírování. Děkuji

21. 9.     Dú:  Matematika - str. 21 / cv.3, Čítanka - str. 8

Připomínám dnešní třídní schůzky v 16 hodin.

21.9. Pomůcky na kroužek matematiky(pro přihlášené): mazací tabulka+fix+hadřík, nůžky, lepidlo, psací potřeby, eurofolie a měkké desky na zakládání kopií. Děkuji Mgr. Milena Hofírková

19. 9.     Dú:  Matematika - str. 20/ cv. 5 , Čítanka - str. 6 - 7

Pro nemocné:  Čj - str. 11, M -str.20, Prv - pracovní sešit - str. 8, Písanka - str. 39

Připomínám zítřejší "Časovku do vrchu", zápis závodníků probíhá před školou od 13 hodin!

18. 9.     Dú:  Písanka - str.36 - doplň dvojice,  Čítanka - str.6 -7