2. B třída

21.2.
Jen připomínám,  stále platí, že děti musí doma číst, nahlas, alespoň 3 - 4krát  týdně! V pondělí kontroluji zapsané čtení, poslední dobou někteří zapomínají.
Doufám, že děti doma odevzdaly lístek s informacemi o školním plese, všichni jste srdečně zváni! Zároveň děkuji rodičům, kteří již přispěli.
Šití budeme ještě určitě potřebovat příští týden, dnes někdo neměl! 
 
 
 
 
7.2.
Pro nemocné: ČJ - okop. p. druhá str.- 36/5, 6, M - PS příklady se závorkou
Dú: Matemat. minutovky 31, 32 - poslední dvě str.
Na příští hodinu PČ / v pátek 15.2 / prosím, aby děti měly velkou jehlu s velkým uchem + bavlnku nebo přízi. Bavlnku prosím navléknout do jehly.
V pondělí připomínám básničku!
 
 
6.2.
V pátek odpadá florbal.
PRO NEMOCNÉ: ČJ - učeb. 63/4, 5 - přečíst, PS - str. 36/14, 37/15, M - PS str.4/2,5
 
 
4.2.
V pondělí 10.2. proběhne třídní kolo recitační soutěžě - všichni!  Ve čtvrtek 13.2. potom školní kolo.
 
3.2.
Zítra se koná info schůzka ohledně Soptíkova lyžování v 16,30 h v mediální učebně. Jinak je vše stejné jako loni, takže kdo už to zná, tak chodit samozřejmě nemusí.
 
 
3.2. bude v ŠD beseda na téma Zdravověda, čas 13,30 - 14,30 (15,00) Děti by měly mít s sebou na převlečení starší oblečení, mohou se umazat.
 
 
28,1,
Karneval na ledě: sejdeme se před školou event. v šatně nejpozději v 7,55h ve čtvrtek, do Hronova i zpět pojedeme autobusem. S sebou do batohu brusle, masku, přilbu, všichni budou mít rukavice!, malou svačinku a pití. Nezapomenout desky na Výpis z vysvědčení. Vysvědčení se bude rozdávat na ledě asi kolem 
11,00 h. Po návratu jdou děti na oběd, do družiny nebo domů. Kdo nemůže ve čtvrtek bruslit nebo s námi nepojede, zítra prosím lísteček.
 
 
24.1.
Jen připomínám - zápis do čtenářského deníku odevzdat do středy 29.1. 
 
23.1.
Příští týden ve čtvrtek 30.1. se koná tradiční karneval na bruslích spojený s předáním vysvědčení. Pomalu připravujte masky. Bližší info ještě pošlu.
 
21.1.
ŠD bude zítra opět od 12,15 do 13,30 v knihovně.
 
17.1.
V pondělí a v úterý budeme psát souhrnné opakování z mat. ( + a - do 100 bez přechodu přes 10 , příklady typu 30 + 40, 50 + 4, 96 - 2, 80 - 5) a z geometrie
( bod, přímka, úsečka, body ležící na přímce ).
Pro nemocné: M -PS 30/1 - 5, ČJ - PS 34/4, 5, učeb. 59/1, 2
 
16.1.
Pro nemocné: M - PS opakování geopmetrie , 28 -3,  6, 7, 29 - 3, 4, 7,   ČJ - psaní slov podle obrázků do šk. seš, procvičování psaní tvrdých a měkkých slabik,
učeb. 58/2 písemně
 
15.1.
Pro nemocné: od pondělí ČJ - učeb. 54 ( sloh ), 55 - opakování, 58 - 1, okopír.papír celá str. 62, cv. 2 do sešitu školního, do sešitu také opsat 1. sloku  - Na tom pražském mostě, čít. str.69.     M - Matematické minutovky str. 29 celá, PS - 27/2, 3, 4, 5, 6, 28/1, 2, 4, 5 - do seš. školního, 29/2, Prv - Náš domov -PS 18
 
Začátkem února proběhne opět recitační soutěž, před školním kolem si uděláme také třídní kolo, každý se naučí libovolnou básničku, kdo si žádnou nevybere, tomu bude přidělena.
 
 
10.1.
Děti dostaly dnes domů Čtenářské deníky, do konce ledna ( do vysvědčení ) odevzdají a zapíší si alespoň jednu knížku, kterou čtou. Zkoušeli jsme společně, snad by to neměl být problém.
Pro nemocné: ČJ - PS str. 32, opakovali jsme slova s dy, ty, ny, M - okopír. papír - odčítání od 20, 30, 40, odčítání do 100 - 2 cvičení event.  vybarvit obrázek.
 
9.1.
Pro nemocné: M - PS 26 celá str., ČJ - učeb. 51, PS 24/4,7
 
7.1.
Informace z družiny - zítra děti navštíví knihovnu ( 12,15 h - 13,30 h  přibližně ). Ty, co mají kroužek nebo hudebku si vezmou věci a půjdou rovnou.
Pro  nemocné: M - PS 23/7, 24 - 25, Matematické minutovky 26/51 a, b, c, d, 29/57 a, b, c, d, Písanka 28/ hádanka, 29, ČJ - učeb.50/1, 2 - napsatr do sešitu Š
 
Dú: doplnit text na okopír. papíře z Prvouky, do příštího týdne naučit text hymny zpaměti.
 
 
24.12.
PŘEJI VŠEM SVÝM ŽÁKŮM A JEJICH RODIČŮM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO RADOSTI V NOVÉM ROCE.
 
Dú: přes prázdníny číst a počítat ( Počítáme zpaměti ), vyplnit okopírovanou čtvrtku - co se mi povedlo v loňském roce.
 
18.12.
Zítra přijde do školy p. knihovnice vybrat knížky, které si děti půjčily na začátku šk.roku, a dosud nevrátily. Ať si je přinesou, nezapomenout!
Ať si také vezmou zítra nějakou krabici na keramický svícen, co dělali v Dominu - box na svačinu je malý!
Na prázdniny si nesou domů cvičební úbor vyprat. 
 
11.12.
Prosím, kdo má možnost přinést pár větviček do vázy na výzdobu třídy, budu ráda.
Příští pátek se neučí, budeme mít malou vánoční besídku, občerstvení vítáno, s sebou opět sklenku nebo hrnek na šampáňo.
 
6.12.
Prosím o kontrolu penálů a šk. pomůcek. Některé děti nemají tužky na rýsování, gumy, nůžky! Zdržuje to potom v práci.
V pondělí opět podepsané a opravené diktáty, podepsané čtení.
 
2.12.
Moc děkuji všem, kdo jste poslali věcičky do adventního kalendáře. 
Zítra, jen připomínám, jedeme do divadla do Hronova na pohádku " Dva sněhuláci". Jedeme až v 9, 45h, takže první hodinu a část druhé se budeme učit.
 
28.11.
Zveme rodiče a děti na slavnostní rozsvícení vánočního stromku - viz. lístek.
Opět Parlament vyhlásil soutěž O Poříčského beránka - téma je "Vánoční svícen".
 
Prosím, zda byste mohli poslat do adventního kalendáře pro děti 19 nějakých bonbónků, čokoládiček nebo jiných maličkostí. Děkuji za spolupráci.
 
 
26.11.
Posílám fotky od p. Hurdálka, cena je nalepená na sáčku. Pošlete, prosím, peníze co nejdříve.
 
Ve čtvrtek 28.11, jde ŠD do knihovny, přibližně 12,30 h - 13,30 h.
 
22.11.
Prosím, zda byste pomohli dětem vystřihnout kruh z kartonu, který si přinesli domů. Děkuji
 
21.11.
Zítra odpadá kroužek florbalu!
Dnes mají za DÚ ze sešitu M - PS vyjmout všechny české peníze - mince i 100 KČ, NE EURA!, a zbytek papíru přinést podepsaný zpět. Prosím, aby peníze měli v nějaké obálce nebo papír.pytlíčku.
Příští týden v úterý bude divadlo ( ve škole ) - 50.-Kč vezmeme z třídního fondu. 3.12. pojedeme na divadlo do Hronova.
 
20.11.
Příští týden bychom si vyrobili malý adventní věneček, prosím o přinesení malé drobnosti na ozdobu ( např. hvězdičku, malého andělíčka, badyán, vločky apod. )
 
14.11.
Zítra připomínám focení - p. Hurdálek. 
Zítra si napíšeme diktát z uč. str. 28/4, uděláme přípravu ve škole. V pátek budeme psát souhrnné opakování z M - poslední  str. Příští týden v úterý si napíšeme kratičkou prověrku z Prvouky - dělení zeleniny a ovoce, zemědělské plodiny.
 
5.11.
Zítra jedeme do Domina, sraz ve škole normálně ( před 8,00 hod. ), s sebou batůžek s pitím a svačinou, přezůvky ( vezmou si ve škole ), sportovnější oblečení. 
Jedeme autobusem tam i zpět, na oběd jsme ve škole.
Dnes dostali také lístky o akci, pořádané Rodičovskou unií, kdo má zájem, může se zúčastnit.
 
1.11.
Dnes info v notýsku, prosím podepsat. autobus do Perníkové chaloupky vychází na 96,- /žák, vybíráme 100.- Kč, 6 Kč zůstane ve fondu. 
Vstupné a jízdné do Domina zaplatíme z fondu.
 
25.10.
Ve čtvrtek 31.10. se uskuteční v naší třídě Strašidelná módní přehlídka, kdo má nějaký vhodný kostým, ať v něm přijde! S sebou 1 jablko.
O podzimních prázdninách číst každý den chvilku, je to bída! V PS z M si mohou počítat příklady, které jsme přeskočily / do str.18 /.
Pro nemocné: M - PS str.17/1,3,5,7,   18/1, 3, 5, z ČJ jsme psali opakovací prověrku na druhy vět, dostanou, až přijdou.
 
22.10.
Ve čtvrtek při disponibilní hodině si napíšeme opakovací písemku z Prvouky na téma Podzim / podzimní měsíce, kdy začíná podzim, hl.znaky savců, ptáci stěhovaví apod. /
Také posílám lístečky na závazné objednání fotografií od p. Hurdálka, kdo nemá zájem, lísteček  vyhodí.
 
18.10.
Bude možnost vánočního focení s p. Hurdálkem (termín bude upřesněn), objednávky jsou závazné. https://www.fotografhurdalek.cz/
DÚ: přečíst z čítanky "Kamarádi v kožíšku" str. 29
 
17.10.
V neděli pořádá rodičovská unie "Drakiádu". Kdo má zájem předvést svého draka, tak sraz je ve 14,00 hod. před školou. S sebou si také vemte buřtíky! Budeme opékat u Hasičárny.
Dnes mají děti za úkol připravit se na diktát - učeb. str.22/3
 
Na příští týden přinést každý jednu větší zavařovací sklenici!
 
16.10.
Info: Zítra jdeme do knihovny na besedu  " Jak se rodí knížka". V pátek 1. hodinu budeme mít vyjímečně TV místo dnes, bude tam ukázková hodina basketu pro malé děti.
Vytvořte a přineste do 30. 10. jakýkoliv výrobek na téma dušičky, který by bylo možné zavěsit.
Pro nemocné: ČJ - PS str. 7/5, procvičování vět rozkazovacích a přacích, Písanka 13, M - PS 9/3, 5 - do  seš., 6, str.10/ 4, 7
 
10.10.
Milí rodiče, mám pro Vás vzkaz od p.hospodářky z jídelny, děti 2. tříd mají často nepřihlášené obědy. Prosím, dohlédněte a zkontrolujte, zda jste přihlásili obědy na celý měsíc, možné je to přes web.stránky nebo přímo v jídelně u přístroje - tam mohou děti i samy. Děkuji
 
 
8.10.
Informace : Ve čtvrtek ráno v 7,15h sraz před školou, odjezd v 7,30h autobusem, návrat kolem 12,00h. S sebou jako vždy vhodné oblečení a obutí, něco nepromokavého, svačinku a pití, drobné kapesné.
 
3.10.
Do příštího týdne mají děti za úkol naučit se zpaměti básničku z čít. str.26/ Říjen.
Příští týden jedeme ve čtvrtek na exkurzi - Perníková chaloupka, Ráby u Pardubic, vstupné     ( 80,- ) uhradíme z třídního fondu, dopravu potom dopočítáme.
Prosím podepsat lístky a poslat zpět. Podrobnější info příští týden pošleme.
 
1.10.
Ve čtvrtek přijde fotograf, opět, buď si fotky necháte nebo vrátíte. 
 
27.9.
V pondělí by měli všichni už umět abecedu - vyjmenovat.
Na PČ prosím vylisovat pár listů.
Pro nemocné: ČJ - učeb. 14/3 napsat do ČJ - Š, str.15 ústně, přečíst!, pamatovat!, Písanka 7/Zapisuj slova, která začínají ..., M - PS 24/5, 25 - rýsuj
 
26.9.
Pro nemocné: ČJ - do pondělí umět celou abecedu, PS - 5/5, učeb. 14/1, 2, cv. 2 a 3 z okopírovaného papíru, M - PS 24/1, 2, 3
 
25.9.
Zítra přijde paní knihovnice do třídy, kdo má doma nějakou knížku půjčenou před prázdninami, tak jí přinese vrátit!
 
24.9.
Pro nemocné: ČJ - PS 4/1, 5/4, umět abecedu až po písmenko K ( je v učebnici na str. 108 ), M - PS str.21/5, 23/1, 2, 4,  Prv. - str.6/1
 
20.9.
Pro nemocné: ČJ - PS 3/10, Písanka 4, 5, M - PS 17/5, 18/2, 20/1, 2, Prvouka PS str.4, 5/5
 
18.9.
Připomínám - zítra třídní shůzky od 16,00 h. Od příštího týdne dochází ke změně rozvrhu, vysvětlím na tř.schůzce.
Dnes někteří dostali lístky, zda souhlasíte s jejich účastí na tradičních cyklo závodech "Do vršku". Koná se příští týden 25.9. Do zítra přinést podepsaný souhlas.
 
11.9.
Dnes děti dostaly lístky ohledně tř. schůzek, prosím podepsané vrátit.
Měly by mít ve škole číslice z loňského roku, budeme je ještě nějakou dobu používat.
Dnes nemají DÚ.
 
  Opět dětem 1. st. nabízíme lyžařský kurz Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách. Tentokrát v termínu 10. - 14. února 2020. Kurz bude probíhat v odpoledních hodinách od 13 do 17:30 h, je veden zkušenými instruktory a je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé lyžaře. Máte-li zájem, hlaste se u p. uč. Borsové nebo u tř. uč.
 
 
6.9.
Od příštího týdne už začnu dávat opět domácí úkoly. Je potřeba, aby děti doma stále nahlas četly, budu to kontrolovat! V pondělí by už měly mít všechny pomůcky, někomu chybí mazací tabulka, někdo neměl barevné papíry. Také učebnice a PS na Prv. dnes někomu chyběly, musí si přes víkend doplnit.
 
 
3.9.
Hezký den všem, hlásím se opět po prázdninách a píši pár informací: dnes děti dostaly PS a malé sešity, prosím o obalení pokud možno do konce týdne, sešity si pak vyberu. Zítra už pojedeme podle rozvrhu a máme TV, takže by děti měly mít věci na cvičení, možná půjdeme ven. Kufříky prosím také co nejdříve, kdo ještě nedonesl. Přihlašovací lístek do družiny musí být vyplněný i z druhé strany, jinak ho vracím na doplnění. Ostatní informace o placení apod. až na třídní schůzce 19.9.
V neděli 8.9. se konají Poříčské slavnosti a potřebujeme zpěváky, kteří by tam na úvod zazpívali s p. Úlehlovou, pár dětí se přihlásilo, to je super, zkouška se koná ve čtvrtek 5.9. ve 14,30 ve školní družině.