3. třída

15.11.  Prv-PS-dokončit mapku na str. 19. Jen pro jistotu připomínám zítřejší závěrečný  plavecký výcvik-odjezd od školy v 7,00 hod. Potom budeme mít Aj, M, Pč. Od pondělí platí pozměněný rozvrh-místo plavání máme Čj-sloh a TV (viz rozvrh hodin na hlavním menu).

D.ú.: Písanka-str. 11 (opis textu-na pondělí)

14.11. D.ú.: M-PS7-str. 24/cv. 3, Aj (na pátek)-PS-str. 13/cv. 8 - nakresli sebe.

Pro nemocné: Čj-PS-str. 25/cv. 4, 3. M-PS(modrý)-str. 8/cv. 2, 4, str. 9/cv. 7, PS7-str. 22/2. Aj-uč. str. 12 trénink otázek What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?

13.11. D.ú.: Čj-PS str. 25/cv.2.

Důležité: 13.11. Hravá matematika výjimečně končí o půl třetí. Děkuji za pochopení M. Hofírková

12.11. D.ú.: M-PS (poč. zp.)-sloupec 74

8.11. PRV - PS - dolepit vlajky sousedních zemí str. 18, D.ú.: M - PS (poč. zpaměti) sloupec 67.

7.11. D.ú.: M-PS7-str. 20/cv. 4 (kdo nestihl v hodině), Aj-PS str. 11/cv. 3 (zápis číslovek vyhledat v učebnici nebo slovníčku), v pátek všichni musí mít vystřižená a podlepená čísla.

6.11. D.ú.: Čj-PS str. 24/cv. 2

5.11. D.ú.: Čj-PS-str. 23/cv. 2 dole. Zítra nutno donést fotky nebo peníze.

2.11. Připomínám malý úkol v PS AJ a dopsání stránky v písance, kdo nestihl při hodině. Příjemný víkend přeje M. Hofírková

1.11. M-rozstříhat, podlepit a učit se násobky 8. Dodělat práci z hodiny PS str. 18/cv. 4. Posílám k podpisu testy z geometrie a fotografie dětí (možnost zakoupit nebo vrátit-nejlépe do pátku).

Pro nemocné: ČJ-PS-str. 16/cv. 1 nahoře, str. 23/cv. 1 a, b, d nahoře. PRV-uč. str. 13 čtení a výběr informací pro práci v PS str. 16-17.                           M-PS str. 17/cv. 4, str. 18/cv. 4.

31.10. Přinést 20,-Kč na suroviny spotřebované na dnešní Halloween party.

Zítra 1.11. odpadá ranní doučování s paní učitelkou Škopovou. děkuji za pochopení.

26.10. PRV-dobarvit na PL státní znak. AJ-PS str. 10/cv.1. Nezapomeňte ve středu odevzdat list čtenáře ke kontrole.

25.10. D.ú.: G-PS str. 41/cv. 2 dole. Zítra poslední možnost odevzdat čtenářský deník.

Ve středu 31.10. se první 4 hodiny neučíme podle rozvrhu-třídní projekt Halloween. Můžete se převléknout do masek. Budeme potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidla, mazací tabulku a fix.

24.10. D.ú.: Čj-PS str. 19/cv. 4 -jen vybarvit stejnou barvou slova příbuzná-nic víc. Připomínám do konce týdne čtenářský deník.

PČ-přinést asi 3 krabičky-viz úkolníček.

23.10. D.ú.: G - narýsovat do sešitu 2 polopřímky ST a SV, které nejsou opačné. AJ-PS str. 8/cv. 5 - nakreslit a popsat penál podle vzoru vedle (stačí 4 věci+vybarvit).

19.10. Prosím o podpis v sešitě ČJ2-všechna cvičení jsou opis z tabule+při kontrole nahlas přečtená. Na víkend zůstávají opravy v sešitech a dokončení dělení v modrém pracovním sešitě, kdo nestihl během 15 minut v hodině. Příští týden připomínám v matematice geometrii-kružítka zatím nenosit. Pohodový víkend přeje M. Hofírková

Pro nemocné: M2-uč. str. 29/cv. 29,30, PS (modrý) str. 5/cv. 5 (škrtnout příklady 45 : 0 a 90 : 0  -tisková chyba!!!), příklady, které patří do násobilky 8, 9 zkusit odvodit od 80, 90 odčítáním, jinak nechat prázdné. AJ-kopie-doplnit slovíčka podle písmenek a obrázků, uč. str. 10 nahoře-nová slovíčka, PS str. 7/cv. 4.

18.10. D.ú.: Procvičit si, co nejvíce potřebuji (násobení, dělení 2-7, sčítání, odčítání s přechodem přes 10, párové souhlásky, pravopis ě, ú/ů, i/y, trénink čtení s kontrolou porozumění).

Posílám k nahlédnutí dvě knížky od nakl. Pierot-1 ks za 75,-Kč. V případě zájmu pošlete peníze nebo neporušené vraťte zpět - nejlépe do zítřka. Děkuji M. Hofírková

17.10. Oprava diktátů-tentokrát slabší výsledek celé třídy, proto doporučuji procvičovat.

D.ú.: M-PS7. str. 17/cv. 2

16.10. D.ú.: Čj2-kopie (založená v PS)-cv. 7-seřadit podle abecedy. Připomínám, že někteří ještě nemají zaplaceno za sešity a divadlo.

12.10. Do konce října zapsat informace do čtenářského deníku o první knize+obrázek. V úterý 16.10. focení dětí s vánočním motivem (viz hlavní info). Víkend plný sluníčka a pohody přeje M. Hofírková

11.10. D.ú.: Čj-PS str. 11/cv. 8. Posílám k podpisu testy z ČJ-prosím o podpis a vrácení do školy.

10.10. D.ú.: M-PS7-str. 14/cv. 5

9.10. D.ú.: M1-doplnit tabulku, vystřihnout a nalepit zadání ve velké tabulce. Děkuji za podporu dětí v prvouce k tématu naše obec.

Tento a příští týden odpadá kroužek keramiky z důvodu nemoci pí. E. Hrubé. Děkuji za pochopení.

Vybíráme 50,-Kč na představení Africká pohádka, které se koná 22.10. ve škole.

8.10. Posílám k podpisu testy z matematiky-barevně možno provést opravu.

5.10. Prohlédnout všechny sešity a pracovní sešity+prvést opravy a doplnit chybějící. Příjemný podzimní víkend. M. Hofírková

4.10. PRV-přinést materiály o Velkém Poříčí (pohlednice, brožury, fotky atd.)-na úterý. ČJ-S - příprava vypravování podle osnovy v sešitě. (na čtvrtek).

D.ú.: M-podlepit, nastříhat a naučit se násobky 7. (vložit do obálky nebo do sáčku)

3.10. Čj1 - provést opravu cvičení (opis z učebnice str. 19/cv.3)

         Aj - PS - provést opravy podle sešitu a učebnice. Zítra připomínám krátký testík z prvouky na dopravní značky a chování na ulici.

2.10. D.ú.: M-PS7-str. 12/cv. 2 (+ dodělat cv. 4, kdo ještě nemá). Zítra přinést hrací kostku.

1.10. M-řady násobků po násobilku 6 jsou již opakování. Trénujte.

D.ú.: Čj-PS-str. 11/cv. 6 doplnění vhodných souhlásek.

Zítra již zahajujeme kroužek hravé matematiky. Nezapomeňte bílou tabulku, fix, psací potřeby, nůžky, lepidlo. Po domluvě možno po 60 min. skončit. M. Hofírková

27.9. Volného času využijeme k odpočinku, případně k opravám v sešitech a dodělání chybějícího učiva. Příjemný prodloužený víkend přeje M. Hofírková

26.9. D.ú.: ČJ-PS-str. 10/cv.3. AJ-PS str. 5/cv. 7 vybarvit a zopakovat si číslovky a barvy (na úterý).

25.9. PRV-PS-str. 8 - vystřihnout a nalepit obrázky do dvou rámečků.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 31-32/cv. 4, 5, str. 17/cv. 1, 2, 3-ústně nebo na fólii. G-rýsování do sešitu podle zadání (pojmy bod, přímka, úsečka), PRV-PS-dokončit str. 7, str. 8/cv. 1, 2, AJ-doplňovat číslovky k číslům (kopie), učit se číst číslovky. počítáme do 12-práce s kartami.

24.9. D.ú.: Čj-PS-str. 4/cv. 4 (seřadit podle abecedy).

21.9. Čj-PS naučit se báseň cv. 1 (do konce týdne)+připomenout si abecedu.

Od pondělí máme celý týden geometrii. Vyberu si čtenářské listy.

Vybíráme částku 851,-Kč (sešity, pracovní sešity, kopírování, Unie rodičů).

Ve středu 26.9.2018 proběhne cykl. závod Časovka do vrchu. Prezentace od 13:00 hod. Start první kategorie ve 14:00 hod. Děti mají k vyplnění přihlášky. NUTNO PŘINÉST V PONDĚLÍ. Hezký víkend M. Hofírková

20.9. D.ú. M7-str. 12/cv. 4 (2 sloupce)-možno použít dnes vyrobený násobilkový domeček, PRV (na úterý) str. 7-vybarvit dopr. značky.

19.9. M1 - učeb. str. 7/cv. 28 (první dva sloupce), Aj - vystřihnout (podlepit) karty s čísly. Zítra se těším na třídních schůzkách. M. Hofírková

18.9. Ještě někteří neodevzdali podepsanou informaci o třídní schůzce.

D.ú.: Čj2 - PS str. 7/cv. 8 (opsat a zakroužkovat modře tvrdé souhlásky s y/ý, červeně souhl. měkké s i/í)

14.9. Aj-kopie cv. 4-křížovka (na úterý). Začínáme s čtenářským listem-každý den 10 min. hlasitého čtení před rodiči, zapsat knihu a počet stran+podepsat. Jedná se o každodenní trénink, o víkendu stačí jeden den. Další kolonka je pro počet přečtených stran tichým čtením - stačí 4x týdně. Posílám k podpisu informace k třídní schůzce a přihlášku do kroužku hravé matematiky pro zájemce. Hezký víkend M. Hofírková

Pro nemocné: ČJ-PS str. 6/cv.2, 3, 4 b, d (a, c-do sešitu Čj2). M7 (PS)-str. 11/cv. 4, 5. Aj - kopie cv.2 vpředu, cv. 1 vzadu.

11.9. M - podlepit čtvrtkou a rozstříhat násobky 6. Zakoupit dvoje měkké desky na zakládání eurofolií a eurofolie (materiály na Aj a kopie z ostatních hodin).

         Aj - posílám informace a slovníček pro domácí učení (není potřeba nosit zpět do školy)

10.9. M -procvičování násobení a dělení v oboru násobilek 1-5. Pokračujeme řadou násobků 6. Doporučuji trénovat doma-někteří pozapomněli.

D.ú.: M7 - PS ze 2. třídy - str. 11/cv. 5 (růžový rámeček)

7.9. Aj - v sešitě vybarvit postavičku chlapce nebo dívky, ne balonky. Pohodový víkend přeje M. Hofírková

6.9. Dnes jsme probrali systém oprav v Čj-viz sešit Čj 1.

 

Milí rodiče a žáci, mé jméno je Milena Hofírková a jsem novou třídní učitelkou ve 3. třídě. Tímto vás všechny zdravím do začátku nového školního roku a přeji, ať se všem daří a dobře se nám společně pracuje:-)

3.9. Podepsat učebnice a pracovní sešity, vše obalit, vyplnit osobní údaje žáka v žák. knížce a nalepit školní údaje na titulní stranu. Na neprůhledné obaly nalepit štítek se jménem. Na matematiku ještě ze 2. třídy využijeme pracovní sešit ALTER č. 7. Většina dětí na konci šk. roku odevzdala, ale někteří jej mají doma. Prosím dohledejte a přineste. Děkuji M. Hofírková

1.9.  Na úvod několik důležitých informací:

       Zahájení plaveckého výcviku je již příští pondělí 10.9.2018 - žáci dostanou lístečky s podrobnostmi hned první den.

       Zápisové lístky do družiny je nutno vyplnit na zadní straně a přinést v úterý 4.9.2018

       První sadu sešitů jsem pro děti objednala přes školu. Pokud dopíší nějaký sešit v průběhu roku, nový už ve škole nedostanou a musí si jej dokoupit.

       Pokud máte někdo možnost zásobit třídu papíry z jedné strany potištěnými, budeme rádi. Využijeme na kreslení o přestávkách i v                 případě zapomenutých sešitů.

Potřeby žáka 3. třídy

Přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška nebo pytlík s věcmi na TV (ven i do tělocvičny, pevná cvič. obuv podmínkou (bílá podrážka do tělocvičny)

Kufřík nebo zavíratelná krabice (od obuvi) rozměr cca 24cmx30cm i delší: temperové barvy, plastová paletka, vodové barvy, kelímek na vodu, hadřík, štětce kulaté a ploché-obojí 1 slabší a 1 silný, voskovky, modelína, suché pastely větší balení, barevné papíry, igelitový ubrus 40 x 60 cm (i větší), vysouvací lepidlo, lepidlo Herkules tekuté, pracovní oděv-starší triko nebo košile.

Pozn.: Doporučuji zakoupit výtvarné potřeby např. značky Kohinoor nebo Centropen z důvodu lepší kvality ne čínské.

Penál: 2x tužka č. 2, 2x tužka č. 1, ořezávátko, guma, pastelky-12 barev, ostré nůžky se zaoblenou špičkou, pero na psaní (ne gumovací)

Mazací bílá tabulka A4 s fixem a hadříkem, průhledná fólie A4 propisovací, plast. košík do lavice- 37 x 24,5 x 6 cm, linkovaná podložka A4-1 ks, pravítko 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, náhradní tuha do kružítka