3.třída

28.6. Milí rodiče, děkuji vám za celoroční podporu a nasazení. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat a především učit vaše děti-jsou úžasné a bezprostřední. Také moc děkuji za dárečky a kytičky, o dortu a obrazu ani nemluvě-ukápla mi i slzička dojetí. Přeji vám vše dobré a dětem pohodové prázdniny. S pozdravem Míla Hofírková

24.6. Od zítřka končíme každý den v 11.45 hod. Zítra si děti berou do školy hry. Ve středu doodevzdáme učebnice (čítanka, angličtina). Vybraní žáci se zítra zúčastní čtyřboje, kromě sportovního vybavení nezapomeňte na kšiltovku. Ostatní chvíli budou fandit, takže pokrývku hlavy doporučuji též. Prosím o doplatky za fotky-viz deníčky. Děkuji m. Hofírková

18.6. Čj-uč. str. 108/ cv. 1,2, M-PS str. 26 celá. Zítra jdeme do knihovny na vzdělávací program na dvě vyučovací hodiny. Postupně projděte učebnice-vygumujte, slepte, vyčistěte atd.

Vyúčtování šk. výletu: Jízdné 44,-Kč, vstupné 210,-Kč. CELKEM: 254,-Kč. Ze zbytku doplatím ještě dopravu do DDM Náchod 30.5., což je 12,-Kč. Pokud již nebudou žádné výdaje, přebytek v posledním týdnu dětem vrátím. Děkuji M. Hofírková

D.ú.: Čj1-uč. str. 109/cv. 2

14.6. Čtenářské deníky schovejte i na příští rok-NEVYHAZOVAT!!! Množí se mi dotazy, kde se sejdeme v pondělí-znovu tedy informuji, že sraz před školou je v 6,30 hod. a půjdeme na vlak. stanici.

13.6. Připomínám zítřejší focení třídy-vhodné oblečení. Pokud budou děti chtít fotit i ve skupinkách-napište, prosím, na lísteček, kolik fotek navíc mohou mít. Na pondělí 17.6. jsem hromadně odhlásila obědy. Dnes si děti zapsaly podrobnosti k výletu. Děkuji M.Hofírková

12.6. Posílám informace ke školnímu výletu-poznamenejte si hlavně čas srazu a příjezd, podepište, zda souhlasíte a pošlete, prosím, nazpět. V pátek 14.6. proběhne focení tříd.

D.ú.: Aj-PS str. 39/cv. 3-dokončit+ústně trénovat celé fráze. Zítra každý převypráví velmi stručně přidělenou pohádku z knihy K. Čapka.

10.6. D.ú.: Čj-PS str. 37/cv. 1 pouze podtrhnout slovesa. M2-uč. str. 36/cv. 23-komu to nešlo ve škole ústně.

ŠKOLNÍ VÝLET: Na rozloučenou bychom se vydali do Chlumce n. Cidlinou vlakem, kde bychom prošli naučné stezky ve Fajnparku a pak si užili zábavu na různých atrakcích, případně se i osvěžili ve vodním světě. Jednalo by se o celodenní výlet. Vybírám 300,-Kč a předběžně bychom jeli v pondělí 17.6. (Čekám na potvrzení.)

7.6. Víkend věnujeme procvičování učiva, ve kterém ještě vázneme. Téměř každý má přidělenou pohádku z knihy Devatero pohádek-přečíst a zkoušet převyprávět v krátkých větách.

Pro nemocné: Čj2-pravopisné cvičení ze Školákova-Velikonoční č. 2-přepis a zdůvodnění, uč. str. 96 celá, uč. str.101/cv. 1. M-PS str. 15/cv. 3 + kontrola d.ú. cv. 4. Aj-uč. str. 38-nakreslit oblečení z textu a vybarvit.

6.6. D.ú.: Čj2-uč. str. 112/6a

Děti, které se podílejí na četbě kapitoly z knihy Devatero pohádek na charitativní příspěvek pro server Čtení pomáhá, už neodevzdávají čtenářský deník. Čtenářský deník vyplní a odevzdají ti, co charitativní čtení odmítli.

5.6. D.ú.: M-PS str. 15/cv. 4, Aj (na pátek)-PS str. 38/cv. 1.

4.6. Upozornění: Příliš mnoho dětí ve třídě pokašlává a rýmuje-vyšetření alergici to údajně nejsou. Ztěžuje nám to práci, děti se dusí a nesoustředí se i ti ostatní. Zvažte pro jistotu návštěvu lékaře. Děkuji, s pozdravem M. Hofírková

D.ú.: M-PS str. 15/cv. 1 jen vypočítat. PRV-Vystřihnout z letáků různé potraviny do denního jídelníčku-obsah všech důležitých látek(na PO).

3.6. Čj2-pravopisné cvičení ze str. Školákova-souhrnné procvičování VS - velikonoční cvičení. PS-str. 34/cv. 1a. M- uč. str. 41/cv. 21 ústně, M2 str. 41/cv. 24 dva sloupce, str. 41/cv. 23.

D.ú.: Čj 1-PS str. 34/cv. 2+ barevně dokončit cv. 1a.

31.5. Čteme zadanou kapitolu O pejskovi a kočičce-zapamatovat co nejvíce podrobností. Nezapomeneme na opravy a procvičování učiva podle vlastních potřeb. Hezký víkend a příjemné strávení Dne dětí. M. Hofírková

29.5. Zítra je sraz u školy v 7,30 hod. Vyrážíme vlakem do Náchoda na Bambifest do DDM. Vracíme se po 12,00 hod. a jdeme na oběd. S sebou batůžek se svačinou, pitím a menším kapesným.

28.5.Zítra vzít penál, svačinu, ŽK a pití do menšího batůžku. Navštívíme HZS.

D.ú.: Aj-kopie- doplnit slovíčka na kopii a nalepit do sešitu.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 100 celá ústně, PS str. 35/cv. 1, 2. M-PS str. 33/cv. 4, vlastnosti trojúhelníku, čtverce, obdélníku-opakování, uč. str. 18 celá strana. Cv. 4 zapsat do sešitu. PRV-hra s kartami fází vývoje člověka - čtení definic a přiřazování obrázků, PS str. 64 celá. Aj - clothes-slovní zásoba, práce na kopii, písnička str. 38.

27.5. Ve středu 29.5. se koná ve škole projektový den Napříč školou, končíme po čtvrté vyučovací hodině. Ve čtvrtek 30.5. jedeme do Náchoda do DDM Déčko na Bambifest. Návrat ve 12,06 na vlakovou zastávku, u školy cca ve 12,20h.

Pro nemocné: G-uč. str. 11-přenášení úseček, Čj-uč. str. 98/cv. 2 do sešitu 2. PRV-uč. str. 70-71.

D.ú.: Čj-PS str. 33/cv. 2.

22.5. Děti přestávají nosit Úkolníčky a d.ú. si zapisují na kusy papíru-dnes téměř třetina dětí měla jiné cvičení.

D.ú.: M1-uč. str. 34/cv. 18.

16.-21.5. Pro nemocné: Čj-PS str. 29/cv. 2, 3 dokončit, cv. 1 ústně, str. 30/cv. 1, 2, 3, Čj1- uč. str. 99/cv. 3+nadepsat tužkou zdůvodnění, str. 97/cv. 1 ústně, cv. b do sešitu č. 2-stránku rozdělit na 3 sloupce-on (pejsek), ona (kočička), oni(oba dva, lidé). M-uč. str. 33/cv. 8, str. 34/cv. 13, PS str. 22/cv.1, str. 23 celá. PRV-PS str. 59 vystřihnout a využít k učení o jednotlivých stádií života člověka.

21.5. D.ú.: Čj-PS str. 32/cv. 3 (bez kontroly rodičů - provedem společnou kontrolu ve škole a doplníme výklad o slovesech)

15.5. Pro nemocné: Čj - PS str. 29/cv. 3 rámeček-význam slov, cv. 4 celé a nadepsat dané VS + 4a. M - PS str. 13/cv. 1, 2, 3. Aj příprava na test L7.

D.ú.: Čj 1-uč. str. 94/cv. 5.

Vážení rodiče, pokud byste někdo měl pro dítě zájem o družinu 1. a poslední týden prázdnin, dejte mi, prosím vědět-pošlu přihlášku. Pokud máte něco důležitého, co potřebujete za přítomnosti Vašeho dítěte probrat se mnou, nabízím termíny pro tripartitní schůzky: PO 20.5. v 7,25h., odpoledne od 13,30-14,30h. ÚT 21.5. od 15,00-16,30h. , ČT 23.5. od 13,30-15,15h., PÁ 12,40 - 13,15h. Napište případně termín do ŽK. Děkuji M. Hofírková

14.5. Pro nemocné: M- PS str. 11/cv. 1 dokončit, str. 12/cv.4. Čj-zápis slov příbuzných k VS se zy/zý (str. 93/cv. 1), uč. str. 93/cv. 2. Prv-procvičování učiva o člověku, jeho zrození, vývoji a funkcích, které plní naše tělo (dýchání, trávení atd.). Aj-procvičování učiva L7.

D.ú.: M-PS str. 11/cv. 2-počítáme zpaměti nebo roznásobíme na papír podle vlastních možností.

13.5. Čj-VS se zy/zý, uč. str. 93/cv. 1 nahoře ústně, skolakov.eu-slova příbuzná k VS se zy/zý, PS str. 29/cv. 1, M1-uč. str. 26/cv. 8, 12, str. 27/cv. 22. PRV-kopie dokončit.

POZOR! V pátek 17.5. končí výuka na 1. st. z provozních důvodů v 11,40 hod. Děkujeme za pochopení

10.5. Pro nemocné: Čj-PS str. 28/2, kopie-kontrola D.ú., Čj1-uč. str. 90/cv. 5+ barevně označit předponu a zkusit ústně odpojením nebo náhradou za jinou předponu dokázat (Př.: vyměnit-změnit-měnit-neměnit), M -PS str. 11/cv. 1-1. sloupec.

O víkendu pečlivě doděláme opravy v sešitech a můžeme se připravit na diktát (uč. str. 91/cv. 4), procvičujeme slova s vy,vý/vi, ví, v matematice stále trénujeme malou násobilku a přechod do velké násobilky.

9.5. Milí rodiče, připomínám se s prosbou o podklady pro nominaci dětí do Ocenění Unie rodičů v oblasti sportovní, humanitní nebo přírodovědné za rok 2018/2019. Popište, prosím, v čem aktivita Vašeho dítěte spočívá a jakých úspěchů dosáhlo (klub/oddíl, poháry, soutěže-kde a kdy+umístění, úspěchy). Nejzazší termín je do pondělí 13.5. Děkuji M. Hofírková

V měsíci květnu (17.5.) nás čeká přednáška Mám chytré tělo-vybíráme 45 Kč. Jinak dnes jsme v prvouce lehce probírali rozmnožování-je možné, že děti přijdou s otázkami;-)K tématu Člověk doporučuji kreslený seriál Byl jednou jeden život-díly najdete na youtube.com.

3.5. Pro nemocné: Pravopisná cvičení na www.skolakov.eu: Čj2-druhý známkovaný diktát-souhrnné opakování-nejprve napsat, pak ověřit podle počítače. První známkovaný diktát ústně. PS str. 27/cv. 3. Písanka str. 17 celá. M-PS str. 21/1, 2 (doma dodělat, kdo nestihl). Aj-uč. str. 35 rozhovory a hádání podle obrázku, PS str. 37/cv.7.

Domácí procvičování: Čj-PS str. 1, 2, 3 dodělat, kdo nestihl. M-znalost dělení a násobení v oboru malé násobilky je důležitou podmínkou k řešení dělení, které děláme teď-využijte volný čas k procvičování. Pohodové volno bez úrazů a nemocí přeje M. Hofírková

2.5. Pro nemocné: Čj2-uč. str. 89/cv. 4, 5, M-uč. str. 22/cv. 1, 4, 8, PS str. 20/cv. 1, (2-pro šikovné dobrovolně), str. 22/cv. 4.

D.ú.: PRV(na čtvrtek) - PS str. 58-zelený a žlutý rámec.

30.4. Na Svátek práce pracují ti, kteří to potřebují nebo mají něco dohánět. Čtenářské deníky odevzdáváme do pátku. Veselé Čarodějnice přeje Míla Hofírková

26.4. D.ú.: Aj-PS str. 36/cv. 5 (na úterý). Doplnit opravy a chybějící cvičení, trénovat, co potřebuji.

Dobrovolný úkol Čj-zapsat 3 věty-zvyk, dobrý návyk a zlozvyk. Prosím  o rychlé navrácení podepsaných čtvrtletních hodnocení. V úterý nás čeká divadelní představení ve škole a ve čtvrtek navštívíme program v knihovně městyse VP. Odpočinkový víkend přeje M. Hofírková.

25.4. D.ú.: M-PS str. 18/cv. 4. Stále platí trénování rýsování kružnic.

24.4. Příliš mnoho dětí dnes nemělo sešit na geometrii, což nám ztěžuje práci. Je nutné zápis a rýsování doplnit do zítřka. Děkuji M. Hofírková

D.ú.: Čj-PS- str. 24/cv. 1 nahoře, cv. 3 dole.

23.4. Posílám po dětech pozvánku na seminář o kyberšikaně, která se přímo dotýká i našich žáků-vašich dětí. Pokud máte čas, využijte možnosti se zúčastnit.

17.4. Dne 23.4. je projektový den ke Dni Země na téma Vzduch. Vezmeme si jen psací potřeby, nůžky, lepidla a pastelky, případně fixy. Od 24.4. máme geometrii-nezapomeneme pomůcky včetně tvrdé ořezané tužky.

Prázdniny využijeme hlavně k odpočinku, ale kdo má mezery, procvičuje učivo dle potřeby (řada VS s vy/vý, dělení se zbytkem, násobení násobků deseti jednociferným číslem, procvičování slovní zásoby - body, Easter). Chlapcům i děvčatům přeji veselou pomlázku. M. Hofírková

15.4. Pokud při kontrole sešitů zjistíte, že zbývají dvě stránky do konce, zakupte prosím nový sešit-děti neměly v pátek kam psát a dnes se někteří vymlouvali znovu. Ztěžuje nám to práci a zbytečně mají více práce na doma.

D.ú.: M2- uč. str. 20/cv. 7 - 4 řádky (nebo i více;-))

12.4. Pro nemocné: Čj-VS-zápis slov příbuzných k syčet-sypat, PS str. 23/cv. 1, uč. str. 84/cv. 1, 2, 3,M-uč. str. 10/cv. 16,17, 18. Aj-PS-str. 34/cv. 1, 2, uč. str. 34 písnička dole+slovní zásoba.

11.4. Pro nemocné: Čj-uč. str. 83 celá strana, po tichém čtení převyprávět, M-dělení 3, 4 se zbytkem, PS str. 17 celá, procvičování násobení násobky deseti, uč. str. 4/cv. 17 do M2.

10.4. D.ú.: Čj-PS str. 22/cv. 1+a,b,c. Odpovědi celými větami. Někteří potřebují opakovat dělení v oboru malé násobilky.

Pro nemocné: Čj-VS slova příbuzná k sýkora-sýček-sysel. M-seš. č. 2-uč. str. 3/cv. 1, 4, uč. str. 9/cv. 13. Sešit slohu-zapsat jeden z příběhů z besedy Jeden svět.

9.4. D.ú.: Zopakovat řady násobků-dělíme se zbytkem. Stále se mi nevrátily všechny lístečky s podpisy.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 82/cv. 3, 4, PS str. 21/cv. 1 dole, M3-uč. str. 9/cv. 11, 12, Prv-opakování učiva o houbách a rostlinách-příprava na test (viz učebnice a prezentace na www.skolakov.eu), Aj-U7-slovní zásoba-části těla.

8.4. Nezapomeňte dodat podepsané lístečky s informacemi o tř. schůzkách a řed. volnu. Někteří ještě nezvládají řadu VS se sy/sý.

D.ú.: Prv-PS str. 47 nahoře-zapsat rostliny.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 82/cv. 1, 2, 3, sešit VS-zápis slov příbuzných ke slovům syrový, sychravý, usychat. M3. díl-uč. str. 7 dělení 2 se zbytkem. Prv-uč. str. 52 přečíst a prohlédnout obrázky, PS str. 47 celá.

5.4. Pro nemocné: Čj uč. str. 81/cv. 4a, b, do Čj 1 cv. 5, M1-uč. str. 52/cv. 27, str. 51/cv. 22.

4.4. D.ú.: Čj1-uč. str. 81/cv. 4. Poslední možnost k odevzdání čten. deníků.

Pro nemocné: Čj-PS str. 21/cv. 1, 2, M-uč. str. 51/cv. 23, str. 50/cv. 11.

3.4. D.ú.: M2-uč. str. 51/cv. 18 samostatně a stopnout čas.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 81/cv. 1, 2, 3, do sešitu VS zapsat slova příbuzná k syn-sytý-sýr, M-uč. str. 51/cv. 16, 20,  str. 50/cv. 14, 15, str. 44/cv. 12, str. 45/cv. 16, 17. Prv-PS str. 48 nahoře vybarvit a dole přiřadit názvy s obrázky.

2.4. D.ú.: Čj-PS str. 20/cv. 1 dole+naučit se zpaměti, Prv-PS str. 49 dokončit.

1.4. V dubnu nás čekají tři akce: Divadelní představení, exkurze do zázemí Jiráskova divadla a beseda Jeden svět. Tento týden vybíráme 120,-Kč.

V pátek na Pč přinést nízký květináč nebo misku a hlínu na zasetí obilí.

D.ú.: M2-vypočítej + trénovat násobení 10, kdo potřebuje. Vystřihnout VS P,S,V a připravit do obálky.

28.3. Zítra nezapomeňte věci na Prv, Čj a M. Připomínám poslední možnost vyrobit jakékoliv vajíčko do soutěže žákovského parlamentu-přinést v pondělí. Čtenářské deníky odevzdáme do konce příštího týdne.

27.3. D.ú.: Rýsování 10 kružnic z jednoho středu-dodržení všech pravidel manipulace s kružítkem.

Pro nemocné: MG-PS str. 31 celá, písanka str. 16 celá.

26.3. Doma trénujeme rýsování kružnic-dbáme na držení kružítka nahoře a lehkost rýsování-netlačíme a neobtahujeme:-)

25.3.  Pět dětí dnes nemělo funkční kružítko!!! D.ú.: Čj1-uč. str. 77/cv. 3. Přineste kopie z jarních prázdnin, kdo neodevzdal.

22.3. Příští týden nezapomeňte věci na geometrii-někteří nemají vhodnou tužku k rýsování, potřebujeme KRUŽÍTKO. O víkendu provedeme opravy a kontroly sešitů a PS. V pátek nás čeká projektový den Škola naruby-budeme mít Čj, M, Prv a hodinu her. Hezký víkend M. Hofírková

20.3. Zítra si nezapomeňte čítanku, kdo nosíte domů, a písanku, kdo neodevzdal. Na matematiku budeme potřebovat číselnou osu (měla by být v košíčku). Dnes není D.ú.

18.3. Pro nemocné: Čj-PS str. 17/cv. 2,3 dole, Čj 2 - uč. str. 74/cv. 5, VS-nalepit slova netopýr-slepýš-pyl a zapsat slova příbuzná. M-PS str. 7/cv. 5, 6+ cv. 8 pro šikovné, M1-uč. str. 22/cv. 77, 78.

D.ú.: M-PS str. 7/cv. 6 - kdo nestihl v hodině.

15.3. Pro nemocné: Čj-uč. str. 73-74 (po cvičení 4), PS str. 17/cv. 1 dole. M-str. 9/cv. 1 a procvičování pamětného sčítání trojciferných čísel. Prv- PS str. 52 celá, dokončení kopie z minulé hodiny. Aj-uč. str. 30 celá+trénink čtení, PS str. 29/cv. 3.

D.ú.: Čj-PS str. 17/cv. 1 nahoře+ naučit se řadu vyjm. slov, Aj (na úterý) PS str. 29/cv. 4. Prohlédněte si ptakopyska;-)

13.3. Zítra se sejdeme ve třídě. Do Hronova na představení Křemílek a Vochomůrka jdeme pěšky cca ve čtvrt na devět.

12.3. D.ú.: M-PS2 str. 6/cv. 1. Zítra jdeme pěšky do Domina v Hronově-pohodlné oblečení na sebe a do batůžku pití, svačinu a cvičky nebo plátěnky a věci na HV. Ve čtvrtek jdeme na divadlo-vyjdeme před půl devátou, do tašky bereme Čj, M, Prv (necháme ve škole).

11.3. D.ú.: M-PS2str.4/cv. 2. Prosím urychleně o zaplacení 100,-Kč, kdo tak ještě neučinil. Ještě mi chybí 4 čt. deníky se zápisem o přečtené knize. Zítra na Aj nezapomeňte připravený projekt na téma Rodina.

28.2.-1.3. Pro nemocné: Čj-rozlišení přídavných a podstatných jmen str. 58/cv. 2, PS str. 6/cv. 2, MG-stále procvičovat rýsování kolmic -přesnost. Aj-kopie Pirates-cv. 1,2.

D.ú.: Kopie Čj+M, MG-rýsování kolmic, Aj - nalepit foto rodiny a nadepsat MY FAMILY na čtvrtku A3 (příprava projektu). Hezké prázdniny přeje M. Hofírková

28.2. Vybíráme 100,-Kč (50,-Kč na prožitkové dopoledne v DDM Domino a 50,-Kč na div. představení v Hronově). Obě akce se uskuteční v týdnu po jarních prázdninách 13. a 14.3. Děkuji, s pozdravem M. Hofírková

Prv-přinést na ukázku encyklopedie, časopisy, obrázky k tématu Živočichové.

27.2. Pro nemocné: Čj-procvičování podstatných jmen na www.skolakov.eu. Uč. str. 58/cv. 3 celé. MG-rýsování kolmic-práce s trojúhelníkem s ryskou-trénování přesnosti, PS1- str. 48/cv. 1, 2.

26.2. Pro nemocné: Čj-PS-str. 16/cv. 2, pádové otázky podle přehledu v učebnici, uč. str. 71/cv. 1+ skloňuj slovo pes, kočka. M - uč. str. 20+str. 26-vyvození vlastností obdélníku a čtverce. Do sešitu-rýsovat kolmice pomocí rysky na trojúhelníku, dokud nevznikne čtyřúhelník, změřit a zapsat délky jeho stran a rozhodnout, zda je to čtverec nebo obdélník. Prv-uč. str. 58-60. Práce na kopii-cv. 1, 3. Aj-uč. str. 28 nahoře, povídání o rodině podle fotek, PS str. 28/cv. 2.

D.ú.:Rýsovat přesně kolmice tak, aby vznikl obdélník, případně čtverec.

25.2. Pro nemocné: Čj-uč. str. 70/cv. 4 do sešitu 2, PS str. 16/cv. 1 nahoře. M- PS1 str. 45/cv. 8, str. 47/cv. 5 a, b, c, d, f. Prv-uč. str. 56-57.

D.ú.: Čj-PS str. 16/cv. 1 dole. Nezapomeňte rodinná foto na Aj.

22.2. Pro nemocné: Čj-pád PJ-uč. str. 70/cv. 1+zapsat věty v pořadí podle pořadí pádu slova kamarád. M- vážení zboží na kuchyňské váze, odměřování kapalin v odměrných nádobách, PS str. 2/cv. 5. Aj-uč. str. 26, PS str. 27/7.

POZOR! Příští týden máme geometrii a odevzdáváme čt. list a čt. deník se zapsanou knihou (ocením především zápis kratšími větami a vlastními slovy-minule někteří nedokázali zapsané říci vlastními slovy;-)) Na Aj přinést obrázky, fotografie úzké rodiny.

21.2. Pro nemocné: Prv-uč. str. 36-vyvození živých organizmů. M-PS str. 2/cv. 1, 2, 4, str. 3/cv. 1.

D.ú.: M-PS str. 2/cv. 3, str. 3/cv. 3, 4.

19.-20.2. Pro nemocné: Čj-uč. str. 69/cv. 1, 2, PS str. 14/cv. 3, str. 15 celá. M-uč. str. 24/cv. 1, 2, 4.

18.2. Pro nemocné: Čj-PS str. 3/cv. 3+ modře vybarvit PJ rodu mužského, červeně PJ r. ženského a zeleně PJ rodu středního, str. 14/cv.1. M-uč. str. 24/cv. 2 + procvičování převodů jednotek od 1 mm do 1m.

D.ú.: Čj-PS str. 14/cv. 2 samostatně (pomůcka TEN, TA, TO)

15.2. Pro nemocné: Čj-uč. str. 68/cv. 1 + a) do sešitu 1, M-PS2 str. 1/cv 1, 3, převody jednotek délky podle pravítka a metru. Aj-uč. str. 26 popis obrázků nahoře (zakrýt text), PS str. 25/cv. 4. Písanka str. 19 celá kromě diktátu.

POZOR: Na pondělí přinést kovové součástky, alobal, plechovky, drátky atd. na výrobu strašidýlka podle obrázků v učebnici Aj str. 26. Děkujeme M. Hofírková a J. Škopová

14.2. Pro nemocné: Čj-PS str. 5/cv. 10, 11. M-PS str. 36/cv. 6, 8, 9, 10. Prv-PL-samostatné procvičování učiva.

D.ú.: Prv-PL-cvičení 3 + kontrola celého zápisu. (na pondělí).

13.2. Pro nemocné: M-PS str. 33/cv. 3, str. 35/cv. 2, 5. Čj-uč. str. 56/cv. 6, 7, str. 57/cv. 10 do Čj 2.

D.ú.: M-PS str. 34/cv. 5

12.2. Pro nemocné: Čj-PS str. 3/cv. 2 celé, diktát do Čj 2 z PS1-str. 40/cv. 4. M-PS str.35/cv. 1, 3, 4, str. 36/cv. 7. Práce s papírovým ciferníkem-úlohy na převody a orientaci v čase. Prv-čtení uč. str. 34-35, video youtube.com - Sluneční soustava-M. Vurm. Aj-věty o svém obličeji se zrcátkem+zápis 5 vět do sešitu: I have got.... PS-str. 25/cv. 3.

D.ú.: Čj2-kontrola diktátu, samostatná oprava chyb (NE RODIČE)+tužkou zakroužkovat podst. jména. Prv-PS str. 40-zapsat názvy planet bez nápovědy.

11.2. Pro nemocné: Čj-PS str. 4/cv. 5, 6. M-PS str. 34/cv. 1, 2, 3, práce s papírovým ciferníkem-orientace na hodinách-hodina, minuty. Prv-uč. str. 32-33 přečíst a prohlédnout si na obrázku.

D.ú.: Čj-PS str. 4/cv. 4. Na matematiku potřebujeme papírové ciferníky-je lepší, když má každý svůj. Na zítřejší Aj nezapomeňte malé zrcátko. Čekám i na pohlednice pro Adama-mám jich zatím jen 5.

8.2. Příprava přednesu básně na recitační soutěž-aspoň 4 sloky na středu 13.2. (výběr v knihovně nebo na internetu).

Pro nemocné: Čj-kartičky VS-vybírat podstatná jména, uč. str. 57/cv. 8 celé ústně, PS str. 2/cv. 2, M-uč. str. 37/cv. 1,2 -na proužek papíru, str. 38/cv. 6, 7 do sešitu M1. PS-str. 32/cv. 17, str. 33/cv.1. Aj-PS str. 24/cv. 2, kreslení obličeje do sešitu podle pokynů.

7.2. Prv- vyhledejte v knihovničkách nebo v knihovně encyklopedie s informacemi o Slunci a planetách, případně Měsíci. Přes víkend napište pohlednici pro Adama.

Pro nemocné: Prv-uč. str. 31-celá přečíst, PS- str. 39 doplňovačka, čtyřsměrka. Video na youtube.com-Paxi a sluneční soustava. M-PS str. 32/cv. 14, 16, str. 28/cv. 15,16, str. 24/cv. 3, str. 15/cv. 9, 10. Uč. str. 30/cv. 11. Čj-uč. str. 55/cv. 1, 2, str. 56/ cv. 5 do Čj 2. Napsat pohlednici pro Adama.

5.2. a 6. 2. Čj-uč. str. 54/cv. 2, PS2 str. 2/cv. 1, M-PS str. 29/cv. 1, 2, 4, str. 20/cv. 9, 10, uč. str. 21/cv. 68 - 3 sloupečky za 5 min., uč. str. 17/cv. 50 do seš. M2. Prv-PS str. 38 dokončit. Čítanka str. 133-134 + do sešitu ČT oodpovědět na otázku č. 2. Písanka str. 30 dokončit.

4.2. Pro nemocné: Čj-PS str. 39/cv. 4, uč. 54/cv. 1-třídění slovních druhů. Přiřazování podst. jmen k ukazovacím zájmenům TEN, TA, TO. M-uč. str. 21/cv. 70, 72. Prv-uč. str. 30 dole-čtení o půdě a jejím významu, PS str. 38-dolepit informace do obrázku a naučit se.

3.2. POZOR! Kroužek hravé matematiky ve 2. pololetí začíná 12.2. od 13.30 hod. Kdo bude chtít zůstat do 15.00 hod., aktivit máme dostatek;-) M. Hofírková

31.1. Milí žáci, blahopřeji vám ke krásnému pololetnímu hodnocení a přeji vám pěkný prodloužený víkend. V pondělí nezapomeňte na Soptíkovo lyžování, kdo jste přihlášen.

30.1. Nezapomeňte si zítra vzít desky na výpis vysvědčení. Na oběd půjdeme ve 12:00 hod.

29.1. Procvičování na prázdniny: Čj-PS str. 40/cv. 1, str. 41/cv. 3, M-poč. zpaměti- celá str. 25-každý sloupec nadepsat čas řešení. M-PS modrý-str. 26/cv. 6, 8, str. 27/cv. 10. Rozvrhnout procvičování do týdne-učíme se plánovat svůj čas;-)Vystřihnout, podlepit a slepit 2 číselné osy z kopie. 

Pozor! Lehká změna rozvrhu od 4.2. V pondělí je prvouka a Čj-s je ve čtvrtek místo tělocviku. Zítra si vemte nějaké peníze, stavíme se v cukrárně u Penny marketu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

28.1. D.ú.: Čj-PS str. 39/cv. 2 (na úterý)+ SLOH: zapsat celé věty str. 39/cv.3 (na pondělí)

Doporučuji procvičování učiva Čj a M 3. třídy na www.skolakov.eu. Zítra jdou děti bruslit zde v Poříčí (snad vydrží led) v hodině Tv s panem učitelem Lokvencem. Ve středu vyrážíme do Hronova k mistru kovářovi na exkurzi. Po návratu děti mají Hv, případně čtení a psaní.

25.1. Přes víkend nastříhat kartičky s vyjmenovanými slovy a připravit do třech pytlíčků nebo obálek-PROCVIČOVAT. Dopsat chybějící učivo a dodělat opravy v sešitech. Hezký víkend M. Hofírková

24.1. Zítra si vyjímečně bereme prvouku. Z důvodů ranních mrazů se bruslení z pondělí odkládá. POZOR! V pátek 25.1. odpadá kroužek florbalu s panem Klučkou.

23.1. D.ú.: Čj-PS str. 37/cv. 2 nahoře (doplnit a zapamatovat si co nejvíce informací o hmyzu)

V pondělí se chystáme první dvě hodiny na bruslení u hasičárny-podmínkou je teplé oblečení, silné rukavice a doporučuji přilbu. Pak pokračujeme hodinou Čj, M a Vv. V případě silných mrazů  bychom akci zrušili-sledujte, prosím, informace zde na stránkách třídy.

22.1. D.ú.: M-PS str. 44/cv.4-podle pravítka.

Vážení rodiče, uvažovali jsme o bruslení v Hronově v době TV. Nakonec to vypadá, že se bude bruslit v Poříčí, proto vyčkáme-zkontrolujte dětem brusle, případně vypůjčte atd. a buďte připraveni. Informace včas dodám. M. Hofírková

Pro nemocné: Čj - uč. str. 49/cv. 2, cv. 3 -folie, str. 50/cv. 2 ústně, VS-zapsat slova příbuzná k smýkat. MG- rýsování trojúhelníku a čtverce do čtvercové sítě a vyvozování vlastností. Aj-uč. str. 22-části dne-morning, afternoon, evening.

21.1. Pro nemocné: Kopie s písničkou-nalepit do Čj1, nová uč. str. 48/cv. 6, 8-do sešitu Čj2, VS-nalepit hlemýžď-mýtit-zamykat a dopsat sl. příbuzná. MG-kopie-vybarvit žlutě trojúhelníky, modře čtverce, červeně obdélníky, zeleně kruhy(nalepit do sešitu G a nadepsat Rovinné útvary). Uč. str. 8-přečíst, PS(modrý) str. 43/cv. 1, 2. Sloh-uč. str. 25-vypravování příběhu podle obrázků.

D.ú.: Čj-PS str. 36/cv. 6. Kdo už má zápis ve čt. deníku, může odevzdat-příští týden odevzdají všichni.

18.1. D.ú.: M-PS (poč. zpaměti) sloupec 96 (doporuč. i sloupec 97). Naučit se báseň str. 51 nahoře do týdne. Příští týden máme geometrii.

Pro nemocné: PRV-uč. str. 28-29 Voda, PS str. 36 nahoře a obrázek-dokreslit šipky. Video na youtube.com-koloběh vody (K. Jabůrková). Čj-PS str. 35/cv. 3, str. 36/cv. 5, sešit VS-zapsat slova příbuzná k mýlit se, hmyz, myš. M-PS (poč. zpaměti) str. 24/sl. 95, 96 (kdo potřebuje trénink, přidá i sloupec 97), uč. str. str. 12/cv. 18.

Příští týden bude doučování v úterý a ve čtvrtek v 7 hodin! (J. Škopová)

17.1. Nezapomeňte zítra přibalit věci na prvouku.

16.1. D.ú.: Písanka str. 28 -  8 řádků.  Aj (na pátek) PS str. 21/cv. 5.

15.1. Vážení rodiče, z organizačních důvodů začne výuka ve 3. třídě ve čtvrtek 17.1. vyjímečně v 8.55 hod. Zmeškanou hodinu i nahradíme v pátek 18.1. v 7.00 hod. Posílám k podepsání lístečky s informací a prosím o vyjádření, zda děti využijí ve čtvrtek od 8.00-8.45 hod. školní družiny. Zítra si podepsané lístečky vyberu. Děkuji za pochopení M. Hofírková

Zájemci o odpolední lyžování v Petříkovicích-viz informace na hlavní straně.

D.ú.: M-PS str. 22/cv. 2

14.1. D.ú. Čj2-doplňovačka na kopii. Učit se VS s my/mý-tento týden hlavní náplň hodin Čj.

11.1. Milí rodiče, vyskytl se mi tu dotaz z vašich řad, zda má vaše dítko umět v Aj na straně 19 přeložit dané věty. Rozhodně netrvejte na překladu. Jako první krok se učíme naposlouchat cizí jazyk a automatické odpovědi, případně pojmenování obrázků a jako druhý krok podle naposlouchaného přečíst natištěný text. Psaní je zatím formou opisu, pouze jednodušší slova se upevňují písemně. Překlady a systémová gramatika jsou předmětem pokročilého studia cizího jazyka. Stačí tedy, když děti přečtou daný úkol a reagují na něj.

Milí žáci, víkend věnujte po chvilkách procvičování toho, co je ve škole pro vás nejnáročnější a nezapomeňte na opravy v sešitech.

10.1. Dnes domácí úkol není, ale nezapomeneme na Aj-opakování str. 19+voný čas věnovat procvičování učiva, ve kterém to potřebujeme;-)

9.1. D.ú.: M-PS str. 19/cv. 5

8.1. D.ú.: Čj2-uč. str. 54/cv. 7b (nadepsat tužkou VS). Aj-uč. str. 19-ústní opakování před testem. Prv-PS str. 26-rozhovor s jedním z rodičů a zápis nabytých informací.

7.1. D.ú.: M1-uč. str. 29/cv. 4,5 (posledních 5 příkladů z každého cvičení). Stále trénujeme násobení a dělení v oboru malé násobilky-možno zkoušet ústně.

4.1. Dnes vracím čtenářské deníky-můžete zapsat i více knížek, pokud jste přes prázdniny načetli;-) Komu dnes nešla zkušební pětiminutovka z malé násobilky, využije víkend k procvičování-rychlost a přesnost. Nezapomeňte na opravy ve všech sešitech.

Pro nemocné: Čj-PS str. 33/cv. 1, 4. M-PS modrý str. 12/cv. 5, uč. str. 51/cv. 33, str. 52/cv. 40, str. 29/cv. 33. Písanka str. 27- věty o měsíci lednu.

3.1. Milí rodiče, přeji vám i vašim dětem pohodový vstup do nového roku 2019. M. Hofírková

Zítra přibalte dětem teplejší oblečení, rukavice a čepice a pekáče nebo lopaty-vyrazíme si užít sněhu. Český jazyk a matematiku první dvě hodiny odučíme podle rozvrhu. Prosím o vrácení 1. dílu učebnice matematiky-čisté a slepené.

Pro nemocné: Čj2-uč. str. 52/cv. 4, M-sčítání a odčítání čísel pod sebou, zaokrouhlování.

Připomínám - 3.1.2019 ráno doučování odpadá !  (J. Škopová)

19.12. Pro nemocné: Čj-kontrola cvičení na kopii+dokončení, uč. str. 53/cv. 6 na fólii+zdůvodnit. M-uč. str. 56/cv. 9 i se zkouškami. Čtení trojciferných čísel.

18.12. Pro nemocné: Čj-PS str. 32/cv. 2, 3, zapsat slova příbuzná k nalepeným VS. M-PS7-str. 28/cv. 6. Aj-uč. str. 18/cv. 24 dole, PS str. 19/cv. Quiz A - zápis slovíček+ práce se slovníčkem str. 66-68.

D.ú.: M-PS7-str. 28/cv. 4. Zítra je poslední možnost přinést dárek do třídní tomboly-zatím máme jen 3 dárky.

17.12. Prosím o zaplacení fotografií od M. Hurdálka-částku si děti psaly do deníčku. Děkuji M. Hofírková

16.12. Velmi prosíme o papíry pro třídu (i menší formát, z jedné strany potištěné...), kdo máte možnost. Využíváme je v případě zapomenutých sešitů, na skupinové práce nebo prostě na kreslení o přestávkách. Předem děkujeme. 

14.12. V pondělí do divadla jedeme autobusem a nazpět půjdeme pěšky. Kdo nebyl v Ratibořicích, platí 40,-Kč. Po divadle máme Vv a M. V prosinci se nepíše do čtenářských deníků-čas využijte k četbě. Geometrii tento měsíc nemáme. Ve čtvrtek zakončíme Adventní projekt třídní besídkou s předáním dárků-připravit 1 univerzální dáreček a odevzdat p. učitelce (pozornost pro radost do 50,-Kč). Dárky určené pro konkrétní kamarády si děti předají mezi sebou. Přivítáme vzorky cukroví na ochutnání. Předem děkuji za spolupráci. M. Hofírková

Pro nemocné: Čj-uč. str. 51/cv. 1, 2, 3, VS-nalepit slova vzlykat-lysý-lýtko a zapsat slova příbuzná, M-uč. str. 54 celá, práce s osou 0-100, Aj-PS str. 18/cv. 2, str. 19/cv. 3 do sešitu.

13.12. D.ú.: M-PS7-str. 29/cv. 3.

Pro nemocné: M-PS7-str. 28/2, 3, M1 - uč. str. 51/cv. 35, 33, fólie cv. 37 zakroužkovat důležité údaje a vyřešit. Čj-PS str. 31/cv. 2, 3.

12.12. D.ú.: AJ-PS-str. 18/cv. 1 (na pátek). Vyúčtování exkurze do Ratibořic: 104,- Kč (Cestovné, vstupné do zámku a na kuželník). V pondělí 17.12. jdeme do Hronova do JD na Vánoční pohádku. Vstupné 40,-Kč zaplatíme ze zbytku zaplacené zálohy na exkurzi.

Pro nemocné: Čj-zápis slov příbuzných do sešitu VS polykat-plynout-plýtvat (viz uč. str. 49-50), uč. str. 50/cv. 5 na folii+zdůvodnit pravopis. Aj-opakování základních osobních vět. M-poč. zpaměti sloupec 93, procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebou s přechodem přes desítku,M1-uč. str. 48/cv. 8, PS7-str. 26/cv. 7, str. 28/cv. 1.

11.12. Pro nemocné: ČJ-PS-str. 30/cv.2, str. 31/cv. 1, uč. str. 49/cv. 1, 2, 6. Adventní list č. 2 - cv. 4 (informace vyhledat)

10.12. Posílám k opravě diktát - po dvojí přípravě, těsně před samotným diktátem jsme si ústně společně zdůvodnili všechna slova s BI/BÍ, BY/BÝ. D.ú.:  Čj1 - uč. str. 49/cv. 5 vypsat 5 sl. spojení s LI/LÍ a 5 sl. spojení s LY/LÝ - celkem 10 spojení. Zítra jdeme v  10,00 hod. na vzdělávací program do obecní knihovny. Budeme mít ráno hodinu Čj a Prv.

Pro nemocné: Uč. str. 48/cv. 1, 3 + vypsat slova příbuzná do seš. VS, seš. Čj1 - doplnit chybějící hlásky do nalepené písničky a zdůvodnit. M-poč. zpaměti - sloupec 92, uč. str. 39/cv. 24 ústně, str. 40/cv. 28 do sešitu M1. Adventní list č. 2-cv. 1,2,3.

6.12. Pro nemocné: Diktát-PS str. 28/cv. 3, nalepit písničku do Čj 1. Zápis příbuzných slov + nalepení k slyšet (viz PS str. 30/cv. 1), M - písemné odčítání dvojciferných čísel - uč. str. 47-48, zápis příkladů do tabulky+nalepit do sešitu M1. PRV-PS - str. 32.

5.12. Pro nemocné: Čj-PS-str. 30/cv. 1, procvičování pravopisu slov s by/bi, bý/bí. M- PS7-str. 26/cv. 2, 4, 8. Aj-PS-str. 17 celá.

Přinést podepsané  informace k následujícímu plánu před Vánocemi. Do Ratibořic potřebuje každý vlašský ořech.

4.12. D.ú.: M-PS7-str. 26/cv. 1, Čj-PS str. 30/cv. 3 dokončit, kdo nestihl. Vybarvit dopis Ježíškovi - do pondělí 10.12.

Pro nemocné: Čj-PS-str. 30/cv. 3, M-poč. zpaměti- sloupec 89, adventní list-úloha 3, Aj-uč. str. 16, PS str. 16.

3.12. D.ú.: Čj-PS-str. 29/cv. 1. Učit se řadu VS s ly/lý. Posílám lístečky s informacemi k pátku-pokud někdo chce přijít v 6,45 hod. na vlakovou zastávku, musí přinést podepsaný papír, abych to věděla předem. Děkuji M. Hofírková

Pro nemocné: Čj1-nalepit a doplnit kopii s tabulkou VS, doplňovací cvičení na adventním pracovním listu. M1-nalepit osu s vyznačenými násobky 9 - naučit se. PS7 - str. 25/cv. 3, 6. Pracovní list advent - úloha 1, 2.

 

30.11. Připomínám znovupřečtení textu v čítance. V pátek 7.12. pojedeme na školní exkurzi Advent v Babiččině údolí. Podrobnosti dostanou děti v pondělí. Vybíráme částku 150,-Kč (vstupné, jízdné).

Pro nemocné: Čj - PS str. 27/cv.1, uč. str. 39/cv. 1, str. 43/cv. 2, Písanka -  dopsat stranu13. M - kopie str. 17/cv. A,D, str. 18/cv. 1A, Aj-opakování slovíček i celých vět - věk, jméno, oblíbená barva, oblíbený mazlíček.

29.11. D.ú. Čj1 -uč.  str. 42/ cv. 1.

Focení s panem Hurdálkem proběhne 5.12.

Pro nemocné: Čj-PS str. 28/cv. 3 (červeně podtrhnout vyjm. slova, žlutě sl. příbuzna k VS a nadepsat VS tužkou), procvičování dvojicí slov být-bít, býlí-bílý, pobyl-pobil atd. MG - PS7-str. 19/cv. 5, str. 27/cv. 2, 4. Kopie-označená cvičení. PRV - PS - str. 22 směrová růžice, str. 24 křížovka.

28.11. Pro nemocné:  Čj-PS str. 28/2, psaní do sešitu podle tabulky na kopii, MG - PS (modrý) - str. 42/cv. 1, 3. Aj - PS -str. 15/cv. 4 + trénovat ústně otázky Is it a.......? a odpovědi Yes, it is. x No, it isn´t. Písanka str. 13 - 6 řádků.

 Čítanka str. 31 - naučit se báseň zpaměti (do středy). Posílám k podpisu nabídku focení p. Martina Hurdálka.

27.11. D.ú.: ČJ-oprava všech chyb z PS str. 25-28 do Čj 2,upozorňuji na nedopsané opravy v některých sešitech, PRV-PS str. 22 kresba mapky do rámečku podle obrázku nahoře.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 43/cv. 1 do sešitu Čj1, kopie - vyluštit tajenku, MG-uč. str. 38, na čtv. papír barevně narýsovat rovnoběžné přímky a, b, kolmé přímky c,d a různoběžné přímky e,f (nalepit do sešitu pod nadpis Poloha dvou přímek v rovině). PRV-uč. str. 19. Aj-kopie doplnit slovíčka k tématu Pets, uč. str. 15 - trénovat otázky a odpovědi. Posílám seznam slovíček 3.

26.11. D.ú.: M-vystřihnout a podlepit násobky 9 (na příští týden). Opakovat VS s by/bý a slova příbuzná-viz sešit.

23.11. Pro nemocné: Čj-uč. str. 40/cv. 5 na folii, str. 42/cv. 5 nadiktovat 8 slovních spojení na papír, PS-str. 27/cv. 2 dole nadepsat vyjmenovaná slova, kde je příbuznost. M-uč. str. 42/cv. 3, str. 44/cv. 20, PS7 str. 21/cv. 3 růžový rámec,M1-nalepit vybarvenou tabulku s násobky 9. (učit se doma)

Připomínám geometrii příští týden a bude se odevzdávat čtenářský deník a čt. list.

22.11. Pro nemocné: Čj - sešit VS - příbuzná slova k bylina-kobyla-býk-Přibyslav a na zbytek stránky dopsat PAMATOVAT: babyka, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek. Kopie-doplnit tabulku podle zadání a nalepit do sešitu Čj 2. M - Poč.zp. sloupec 77, uč. str. 42/cv. 1, 43/cv. 7, práce s kopií, PRV-PL cv. 1,2.

Doma dodělat cv. 2 z PRV-PL.

21.11. D.ú.: Čj-PS str. 28/cv. 1, Aj - sešit - zapsat slova k obrázkům (na pátek).

20.11. Aj-PS str. 12/cv. 5.

19.10. D.ú.: M-PS7-str. 24/4. Posílám k podpisu čtvrtletní hodnocení dětí i pro děti:-)

15.11.  Prv-PS-dokončit mapku na str. 19. Jen pro jistotu připomínám zítřejší závěrečný  plavecký výcvik-odjezd od školy v 7,00 hod. Potom budeme mít Aj, M, Pč. Od pondělí platí pozměněný rozvrh-místo plavání máme Čj-sloh a TV (viz rozvrh hodin na hlavním menu).

D.ú.: Písanka-str. 11 (opis textu-na pondělí)

14.11. D.ú.: M-PS7-str. 24/cv. 3, Aj (na pátek)-PS-str. 13/cv. 8 - nakresli sebe.

Pro nemocné: Čj-PS-str. 25/cv. 4, 3. M-PS(modrý)-str. 8/cv. 2, 4, str. 9/cv. 7, PS7-str. 22/2. Aj-uč. str. 12 trénink otázek What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?

13.11. D.ú.: Čj-PS str. 25/cv.2.

Důležité: 13.11. Hravá matematika výjimečně končí o půl třetí. Děkuji za pochopení M. Hofírková

12.11. D.ú.: M-PS (poč. zp.)-sloupec 74

8.11. PRV - PS - dolepit vlajky sousedních zemí str. 18, D.ú.: M - PS (poč. zpaměti) sloupec 67.

7.11. D.ú.: M-PS7-str. 20/cv. 4 (kdo nestihl v hodině), Aj-PS str. 11/cv. 3 (zápis číslovek vyhledat v učebnici nebo slovníčku), v pátek všichni musí mít vystřižená a podlepená čísla.

6.11. D.ú.: Čj-PS str. 24/cv. 2

5.11. D.ú.: Čj-PS-str. 23/cv. 2 dole. Zítra nutno donést fotky nebo peníze.

2.11. Připomínám malý úkol v PS AJ a dopsání stránky v písance, kdo nestihl při hodině. Příjemný víkend přeje M. Hofírková

1.11. M-rozstříhat, podlepit a učit se násobky 8. Dodělat práci z hodiny PS str. 18/cv. 4. Posílám k podpisu testy z geometrie a fotografie dětí (možnost zakoupit nebo vrátit-nejlépe do pátku).

Pro nemocné: ČJ-PS-str. 16/cv. 1 nahoře, str. 23/cv. 1 a, b, d nahoře. PRV-uč. str. 13 čtení a výběr informací pro práci v PS str. 16-17.                           M-PS str. 17/cv. 4, str. 18/cv. 4.

31.10. Přinést 20,-Kč na suroviny spotřebované na dnešní Halloween party.

Zítra 1.11. odpadá ranní doučování s paní učitelkou Škopovou. děkuji za pochopení.

26.10. PRV-dobarvit na PL státní znak. AJ-PS str. 10/cv.1. Nezapomeňte ve středu odevzdat list čtenáře ke kontrole.

25.10. D.ú.: G-PS str. 41/cv. 2 dole. Zítra poslední možnost odevzdat čtenářský deník.

Ve středu 31.10. se první 4 hodiny neučíme podle rozvrhu-třídní projekt Halloween. Můžete se převléknout do masek. Budeme potřebovat psací potřeby, nůžky, lepidla, mazací tabulku a fix.

24.10. D.ú.: Čj-PS str. 19/cv. 4 -jen vybarvit stejnou barvou slova příbuzná-nic víc. Připomínám do konce týdne čtenářský deník.

PČ-přinést asi 3 krabičky-viz úkolníček.

23.10. D.ú.: G - narýsovat do sešitu 2 polopřímky ST a SV, které nejsou opačné. AJ-PS str. 8/cv. 5 - nakreslit a popsat penál podle vzoru vedle (stačí 4 věci+vybarvit).

19.10. Prosím o podpis v sešitě ČJ2-všechna cvičení jsou opis z tabule+při kontrole nahlas přečtená. Na víkend zůstávají opravy v sešitech a dokončení dělení v modrém pracovním sešitě, kdo nestihl během 15 minut v hodině. Příští týden připomínám v matematice geometrii-kružítka zatím nenosit. Pohodový víkend přeje M. Hofírková

Pro nemocné: M2-uč. str. 29/cv. 29,30, PS (modrý) str. 5/cv. 5 (škrtnout příklady 45 : 0 a 90 : 0  -tisková chyba!!!), příklady, které patří do násobilky 8, 9 zkusit odvodit od 80, 90 odčítáním, jinak nechat prázdné. AJ-kopie-doplnit slovíčka podle písmenek a obrázků, uč. str. 10 nahoře-nová slovíčka, PS str. 7/cv. 4.

18.10. D.ú.: Procvičit si, co nejvíce potřebuji (násobení, dělení 2-7, sčítání, odčítání s přechodem přes 10, párové souhlásky, pravopis ě, ú/ů, i/y, trénink čtení s kontrolou porozumění).

Posílám k nahlédnutí dvě knížky od nakl. Pierot-1 ks za 75,-Kč. V případě zájmu pošlete peníze nebo neporušené vraťte zpět - nejlépe do zítřka. Děkuji M. Hofírková

17.10. Oprava diktátů-tentokrát slabší výsledek celé třídy, proto doporučuji procvičovat.

D.ú.: M-PS7. str. 17/cv. 2

16.10. D.ú.: Čj2-kopie (založená v PS)-cv. 7-seřadit podle abecedy. Připomínám, že někteří ještě nemají zaplaceno za sešity a divadlo.

12.10. Do konce října zapsat informace do čtenářského deníku o první knize+obrázek. V úterý 16.10. focení dětí s vánočním motivem (viz hlavní info). Víkend plný sluníčka a pohody přeje M. Hofírková

11.10. D.ú.: Čj-PS str. 11/cv. 8. Posílám k podpisu testy z ČJ-prosím o podpis a vrácení do školy.

10.10. D.ú.: M-PS7-str. 14/cv. 5

9.10. D.ú.: M1-doplnit tabulku, vystřihnout a nalepit zadání ve velké tabulce. Děkuji za podporu dětí v prvouce k tématu naše obec.

Tento a příští týden odpadá kroužek keramiky z důvodu nemoci pí. E. Hrubé. Děkuji za pochopení.

Vybíráme 50,-Kč na představení Africká pohádka, které se koná 22.10. ve škole.

8.10. Posílám k podpisu testy z matematiky-barevně možno provést opravu.

5.10. Prohlédnout všechny sešity a pracovní sešity+prvést opravy a doplnit chybějící. Příjemný podzimní víkend. M. Hofírková

4.10. PRV-přinést materiály o Velkém Poříčí (pohlednice, brožury, fotky atd.)-na úterý. ČJ-S - příprava vypravování podle osnovy v sešitě. (na čtvrtek).

D.ú.: M-podlepit, nastříhat a naučit se násobky 7. (vložit do obálky nebo do sáčku)

3.10. Čj1 - provést opravu cvičení (opis z učebnice str. 19/cv.3)

         Aj - PS - provést opravy podle sešitu a učebnice. Zítra připomínám krátký testík z prvouky na dopravní značky a chování na ulici.

2.10. D.ú.: M-PS7-str. 12/cv. 2 (+ dodělat cv. 4, kdo ještě nemá). Zítra přinést hrací kostku.

1.10. M-řady násobků po násobilku 6 jsou již opakování. Trénujte.

D.ú.: Čj-PS-str. 11/cv. 6 doplnění vhodných souhlásek.

Zítra již zahajujeme kroužek hravé matematiky. Nezapomeňte bílou tabulku, fix, psací potřeby, nůžky, lepidlo. Po domluvě možno po 60 min. skončit. M. Hofírková

27.9. Volného času využijeme k odpočinku, případně k opravám v sešitech a dodělání chybějícího učiva. Příjemný prodloužený víkend přeje M. Hofírková

26.9. D.ú.: ČJ-PS-str. 10/cv.3. AJ-PS str. 5/cv. 7 vybarvit a zopakovat si číslovky a barvy (na úterý).

25.9. PRV-PS-str. 8 - vystřihnout a nalepit obrázky do dvou rámečků.

Pro nemocné: Čj-uč. str. 31-32/cv. 4, 5, str. 17/cv. 1, 2, 3-ústně nebo na fólii. G-rýsování do sešitu podle zadání (pojmy bod, přímka, úsečka), PRV-PS-dokončit str. 7, str. 8/cv. 1, 2, AJ-doplňovat číslovky k číslům (kopie), učit se číst číslovky. počítáme do 12-práce s kartami.

24.9. D.ú.: Čj-PS-str. 4/cv. 4 (seřadit podle abecedy).

21.9. Čj-PS naučit se báseň cv. 1 (do konce týdne)+připomenout si abecedu.

Od pondělí máme celý týden geometrii. Vyberu si čtenářské listy.

Vybíráme částku 851,-Kč (sešity, pracovní sešity, kopírování, Unie rodičů).

Ve středu 26.9.2018 proběhne cykl. závod Časovka do vrchu. Prezentace od 13:00 hod. Start první kategorie ve 14:00 hod. Děti mají k vyplnění přihlášky. NUTNO PŘINÉST V PONDĚLÍ. Hezký víkend M. Hofírková

20.9. D.ú. M7-str. 12/cv. 4 (2 sloupce)-možno použít dnes vyrobený násobilkový domeček, PRV (na úterý) str. 7-vybarvit dopr. značky.

19.9. M1 - učeb. str. 7/cv. 28 (první dva sloupce), Aj - vystřihnout (podlepit) karty s čísly. Zítra se těším na třídních schůzkách. M. Hofírková

18.9. Ještě někteří neodevzdali podepsanou informaci o třídní schůzce.

D.ú.: Čj2 - PS str. 7/cv. 8 (opsat a zakroužkovat modře tvrdé souhlásky s y/ý, červeně souhl. měkké s i/í)

14.9. Aj-kopie cv. 4-křížovka (na úterý). Začínáme s čtenářským listem-každý den 10 min. hlasitého čtení před rodiči, zapsat knihu a počet stran+podepsat. Jedná se o každodenní trénink, o víkendu stačí jeden den. Další kolonka je pro počet přečtených stran tichým čtením - stačí 4x týdně. Posílám k podpisu informace k třídní schůzce a přihlášku do kroužku hravé matematiky pro zájemce. Hezký víkend M. Hofírková

Pro nemocné: ČJ-PS str. 6/cv.2, 3, 4 b, d (a, c-do sešitu Čj2). M7 (PS)-str. 11/cv. 4, 5. Aj - kopie cv.2 vpředu, cv. 1 vzadu.

11.9. M - podlepit čtvrtkou a rozstříhat násobky 6. Zakoupit dvoje měkké desky na zakládání eurofolií a eurofolie (materiály na Aj a kopie z ostatních hodin).

         Aj - posílám informace a slovníček pro domácí učení (není potřeba nosit zpět do školy)

10.9. M -procvičování násobení a dělení v oboru násobilek 1-5. Pokračujeme řadou násobků 6. Doporučuji trénovat doma-někteří pozapomněli.

D.ú.: M7 - PS ze 2. třídy - str. 11/cv. 5 (růžový rámeček)

7.9. Aj - v sešitě vybarvit postavičku chlapce nebo dívky, ne balonky. Pohodový víkend přeje M. Hofírková

6.9. Dnes jsme probrali systém oprav v Čj-viz sešit Čj 1.

 

Milí rodiče a žáci, mé jméno je Milena Hofírková a jsem novou třídní učitelkou ve 3. třídě. Tímto vás všechny zdravím do začátku nového školního roku a přeji, ať se všem daří a dobře se nám společně pracuje:-)

3.9. Podepsat učebnice a pracovní sešity, vše obalit, vyplnit osobní údaje žáka v žák. knížce a nalepit školní údaje na titulní stranu. Na neprůhledné obaly nalepit štítek se jménem. Na matematiku ještě ze 2. třídy využijeme pracovní sešit ALTER č. 7. Většina dětí na konci šk. roku odevzdala, ale někteří jej mají doma. Prosím dohledejte a přineste. Děkuji M. Hofírková

1.9.  Na úvod několik důležitých informací:

       Zahájení plaveckého výcviku je již příští pondělí 10.9.2018 - žáci dostanou lístečky s podrobnostmi hned první den.

       Zápisové lístky do družiny je nutno vyplnit na zadní straně a přinést v úterý 4.9.2018

       První sadu sešitů jsem pro děti objednala přes školu. Pokud dopíší nějaký sešit v průběhu roku, nový už ve škole nedostanou a musí si jej dokoupit.

       Pokud máte někdo možnost zásobit třídu papíry z jedné strany potištěnými, budeme rádi. Využijeme na kreslení o přestávkách i v                 případě zapomenutých sešitů.

Potřeby žáka 3. třídy

Přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška nebo pytlík s věcmi na TV (ven i do tělocvičny, pevná cvič. obuv podmínkou (bílá podrážka do tělocvičny)

Kufřík nebo zavíratelná krabice (od obuvi) rozměr cca 24cmx30cm i delší: temperové barvy, plastová paletka, vodové barvy, kelímek na vodu, hadřík, štětce kulaté a ploché-obojí 1 slabší a 1 silný, voskovky, modelína, suché pastely větší balení, barevné papíry, igelitový ubrus 40 x 60 cm (i větší), vysouvací lepidlo, lepidlo Herkules tekuté, pracovní oděv-starší triko nebo košile.

Pozn.: Doporučuji zakoupit výtvarné potřeby např. značky Kohinoor nebo Centropen z důvodu lepší kvality ne čínské.

Penál: 2x tužka č. 2, 2x tužka č. 1, ořezávátko, guma, pastelky-12 barev, ostré nůžky se zaoblenou špičkou, pero na psaní (ne gumovací)

Mazací bílá tabulka A4 s fixem a hadříkem, průhledná fólie A4 propisovací, plast. košík do lavice- 37 x 24,5 x 6 cm, linkovaná podložka A4-1 ks, pravítko 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, náhradní tuha do kružítka