3. třída

Naše třídní fotografie zsmachackova.rajce.idnes.cz/
 
18.10.
pro nemocné: Čj s. 32, Písanka s. 10 - 11 Až na vršku Sněžky + přepsat, M 24 + Ps 9/5
 
17.10.
pro nemocné: Čj 31 - abeceda + Ps 15/1, 2, M 23 + Ps 9/1, 3
 
Bude možnost vánočního focení s p. Hurdálkem (termín bude upřesněn), objednávky jsou závazné.
16.10.
pro nemocné: Čj do s. 30 + Ps 9/4, M 22 +Ps 9/2, 4, Prv (Ps) 15, 16, 17/1
Ve třídě máme jeden případ spálové angíny.
Do 25.10. přinést čtenářský deník.

 

15.10.

Anglický jazyk (Borsová) - číst nahlas text str.14 (Katia a Adel)+ poslech v sekci Pupil´s Resource Centre, Class Audio, Unit 1, Track 1.12

 
14.10.
Pro nemocné: Čj s. 29 + Ps 9/4, M 19/16, 20/17 + Ps 8/8, 9, 11
Dú: Do 21.10. se naučit báseň z písanky s. 6 - Podzim

 

Anglický jazyk (Borsová) - nakreslit do kopie (Grammar) 3 obrázky - me (já), he (on), she (ona)+ 3 krátké větičky, např. I am Anička.                                               I am  a girl. I am happy. 

Informace pro rodiče (email od zástupce nakladatelství Macmillan p.Krausové) ohledně podpory na internetu k výuce aj, jelikož jsme zjišťovaly, co děti mají a jak se jim pracuje. Zobrazované soubory (dle dětí) nebyly shodné s tím, co by měla mít, tak jsme to ověřily u zástupce. Omlouvám se, i já jsme pochopila, že děti mají přístup k interaktivní knížce, ale tak to není.

Děti by měly po přihlášení vidět a moci vstoupit do:

1. PPK- Pupil´s Practice Kit - to jsou interaktivní cvičení, ale nerovnají se jejich učebnici, každá lekce má stejnou strukturu, jsou tam 2krát gramatika, 2krát slovíčka, písnička, flashcards a fonetika na každou lekci - jiná cvičení než v učebnici, slouží na prohloubení a práci doma.

2. PRC - Pupil´s resource centre- tam jsou jenom soubory a je tam i návod pro rodiče, jak s dětmi pracovat.

Učebnici a přístup do ní (jak máte vy) vůbec mít nemají a nevěřím, že se jim zobrazuje.

Myslím si, že vám řeknou, že se jim zobrazuje interakt.učebnice, ale ve skutečnosti myslí PPK - tedy ta cvičení pod kodem v jejich učebnici, která se nerovnají učebnici.

Přesto platí, že se s dětmi domluvíme, kdy učebnici nosit a kdy ji mohou nechat ve škole. Děkujeme za pochopení, I.Borsová, V.Macháčková

11.10.

pro nemocné: Čj s. 28, Písanka s. 10 - Oprav věty a napiš je, M 18 + Ps 6/12, 13, 14, 8/10, Prv s. 14
Příští týden se výjimečně dětem vymění Tv ze středy s PRV v pátek. V pátek bude pro děti připravena ukázková hodina basketbalu. Připomínám šnečí ulity na příští týden ( alespoň 4 na hodinu VV).
 
10.10.
pro nemocné: Čj - procvičovat párové souhlásky uvnitř slov + Ps 9/4 a), Písanka s. 8, M ( Ps) s. 7, Aj  ( Ps) s. 10
Dú: Písanka 9 - k prvním třem obrázkům napiš jednu větu jednoduchou a jedno souvětí
 
8.10.
pro nemocné: Čj do s. 26 + PS 7/25, M 12/53, 54, 13/56, 59 +  PS 5/2, 4, 1, 5, Prv (Ps) s. 13, Aj 12 - 13 + PS s. 9, 10/1, 3

 

3.10.

Anglický jazyk (Borsová): vymalovat obrázek "Rainbow"

 

1.10.
Postup při registraci na stránky Macmillan je zde .
 
1.10.
Anglický jazyk (Borsová):  domácí úkol WB 8/1 (zakroužkujte slovo podle obrázku) + napsat vybrané slovíčko pod obrázek
                                           Děkuji za zpětnou vazbu ohledně přihlášení na stránky Macmillan, I.B.
 
Dú: M 28/3, 29/8 - Některé děti úkol vypracují až zítra, mají PS u mě:)
 
30.9.
Dú - Čj 20/5 ( 4 věty) - příprava na diktát
 
Je třeba, aby měly děti (zvláště děvčata s dlouhými vlasy) na plavání koupací čepici! Opravdu není v našich silách třemi fény vysušit všem dětem vlasy dosucha. Navíc začíná být chladno, děti potřebují vhodnou čepici i na cestu z bazénu.
 
27.9.
Fotografování ve škole Prestige photo  - 3.10.
pro nemocné: Čj do s. 21, M do s. 27, Prv (Ps) s. 9, 10
Dnes jsme psali kontrolní prověrku ze znalostí PRV. Většina žáků zná a má v pořádku ( v pondělí se děti dozví známky). Kdo s tím měl problémy, musí docvičit - měsíce, kdy začínají jednotlivá roční období ( přesný datum), rozdělení měsíců podle roč. období, stěhovaví ptáci.
 
26.9. 
Procvičovat násobky do devíti a násobení a dělení do devíti. Cena Čtenářského deníku je 65 Kč - vezmu z TF. 
 
pro nemocné: Čj (Ps) 2/8, 9, 10, M 25/1, 3, 6, 26/1, 2, 8, Písanka s. 6
 
24.9.
pro nemocné: Čj po s. 17, Ps s. 3, 5/19, 20, 21, M po s. 24, Prv ( Ps) do s. 8, Aj celá lekce Welcome ( barvy, čísla)
 
Anglický jazyk (Borsová) - přepsat slovíčka (kopie barvy a čísla) - jako písanka
 
Dětem jsme předaly eurofólie s kopiií slovíček, děti by je měly nosit a dávat si do nich různé obrázky, cvičení z hodiny. Pokud se Vám podařilo zaregistrovat  na stránkách Macmillan a děti začaly pracovat s knihou interaktivně (a budou tak pracovat pravidelně), tak si mohou nechat knihu ve škole. Prosíme o krátké potvrzení do notýsku, kdo s tím souhlasí. Děkujeme, V.Macháčková , I.Borsová
 
20.9.
pro nemocné: v učebnici Čj jsme dnes opakovali podstatná jména, PS s. 5 - z básně vybrat názvy osob, zvířat a věcí a v dalším cvičení se tytéž názvy vymýšlejí, Písanka s. 4 ( končili jsme květinami), v matematice jsme začali dělit osmi - doplnit celou stranu, Prv - skončili jsme opakovací část ( po str. s hos. zvířaty + stromy), Aj - čísla 1 - 10
 
17.9. 
pro nemocné: ČJ s. 12, M 17/ 2, 3, 4, 18/ 2, 4 ( jen dělení sedmi se zkouškou), Poč. zpaměti 18/69 ( jen prvních 10 příkladů), AJ - Barvy + Ps s. 6, PRV 7/9, 10
Dú: Čj 10/3 ( po slovo průchod - do domácího sešitu)
 
Zítra děti dostanou přihlášku na cyklistický závod ,,Časovka do vrchu". Závody se konají ve středu 25.9.2019. Kdo se bude chtít účastnit závodů, musí vyplněnou přihlášku přinést do pátku.
 
12.9.
 
pro nemocné: Čj s. 10, čítanka s. 12 - Malenka, M 15/2, 3, 4, 6, Aj (Ma) uč. s. 7 + Ps 5/2
Kdo nestihl ve škole při hodině Čj s. 10/1  - vypsat z prvních třech vět jen slova s dlouhou samohláskou ( 12 slov) - do ŠS
 
Anglický jazyk (celá třída) 
Prosíme, aby si děti přinesly na příští hodinu 16.9. malou fotku/portrét (klidně kopii, starší fotku), budeme vyrábět společný plakát.
V době třídních schůzek ve čtvrtek 19.9. Vás, rodiče, seznámíme s používáním interaktivní podpory, kterou si můžete stáhnout z internetu. Získáte tím veškeré nahrávky a přístup k procvičování offline. Každé dítě má svůj přístupový kód, který je platný 2 roky. Prosíme Vás o účast na této schůzce, kde Vám vše ukážeme a zodpovíme i případné dotazy.   
V. Macháčková a I.Borsová
 
Anglický jazyk (Borsová) - některé děti mají doma dokreslit na kartičku obrázek podle zadaného písmena (učebnice str. 5 -7).
                                         Také chci děti pochválit, děti pracují pěkně! I.Borsová
 
11.9.
 
10.9.

Ceny pracovních sešitů a sešitů do 3. třídy:

 • PS Čj                              55
 • Písanka 1                        29
 • Písanka 2                        29
 • Matematika 1                   53
 • Matematika 2                   53
 • Prvouka                           80  
 • sešit 512  6x                    21                                  
 • sešit 513 3x                     11
 • sešit 5110                         4
 • notýsek 644                      5
 • PS Aj                             200

Prosím zaplatit                      540 Kč

 
 
 
9.9.
Anglický jazyk (Borsová) - domácí úkol (HW) - pracovní sešit (WB) 5/1 (doplnit chybějící písmena) + říkat slova ze stran 5/6 nahlas
 
Procvičovat sčítání a odčítání do 100 ( mají i za Dú) a násobilku do šesti - zítra začneme s násobilkou sedmi. Děti i nadále musí každý den trénovat hlasité čtení.
Na konci září si každý do školy přinese rozečtenou knihu. V říjnu vypracuje referát na již dočtenou knihu. Každý lichý měsíc ( 9., 11., 1., 3., 5.) budeme ve škole pracovat s novou rozečtenou knihou ( dle vlastního výběru) a každý sudý měsíc ( 10., 12., 2., 4., 6.) ukončíme čtení knihy referátem. Každý žák přečte během 3. ročníku nejméně 5 knih:))) 
 
Aj ( Ma) říkat slova v učebnici s. 5, 6
 
4.9.
V neděli 8.9. se konají Poříčské slavnosti a potřebujeme zpěváky, kteří by tam na úvod zazpívali s p. Úlehlovou, pár dětí se přihlásilo, to je super, zkouška se koná ve čtvrtek 5.9. ve 14,30 ve školní družině.
 

3.9.

Do pátku obalit všechny sešity a učebnice ( většina už má). Děti se již učí dle rozvrhu, je nutné nosit učebnice. Dnes jsem dětem řekla, že zatím nemusí nosit učebnici na matematiku - beru zpět, nosit ji budou. Některým dětem chybí fólie pro psaní tužkou. Zítra mají děti Tv - cvičební úbor.
 
 
2.9.
Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát!      
Přeji vám úspěšný školní rok.
 
Zítra si mají děti přinést některé obaly na sešity ( A5 - 4x, A4 - 3x). Prosím o vyplnění informací o dítěti, rodičích,....je to na okopírovaném listě. Někdo si vzal přihlášku do družiny.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK ( je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy)

Probíhá v období od 9.9. do 15.11.2019 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 15. 11. 2019

Sraz vždy v 6:45 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, upravené vlasy ( gumičkou, sponkami, ...), vhodné jsou i plavecké brýle