4. třída

2018 - 2019

Stránky třídy budou průběžně aktualizovány, doplňovány důležité informace a termíny. 

Děkuji za pochopení!

 

V případě dalších dotazů či připomínek mě můžete kontaktovat telefonicky v době výuky (cca 8:00 - 14:00) na telefonním čísle školy nebo na mail hejclovamica@seznam.cz. Popřípadě se zastavit ve škole (doporučuji předchozí domluvu!!!).

 
 

Prosím rodiče, aby veškeré záležitosti týkající se žáků 4. třídy konzultovali přímo s třídní učitelkou (p. Hejčlová Michala) elektronickou formou přes email, telefonicky do školy nebo osobní návštěvou ve škole (po domluvě!) DĚKUJI!!!

 
 

Obalit sešity a učebnice!!!

Každé úterý diktát nebo pravopisné cvičení z českého jazyka a každý čtvrtek prověrka z matematiky. Vždy na probíranou látku.

Každý poslední týden v měsíci budeme mít Matematiku - GEOMETRII!!!

 

INFORMACE:

23. 10. - Exkurze v Praze - historické památky a prohlídka interiérů hradu (více info v notýsku)

16. 10. - Dětské dopravní hřiště Náchod (více info v notýsku)

           - odpolední focení (pouze v případě zájmu o focení)

- tento a příští týden odpadá kroužek KERAMIKY s p. uč. Hrubou. Děkuji!!!

12. 10. - domácí úkol z matematiky, oprava a podepsání Diktátů od rodičů

12.10. - dnes jsem zapsala žákům známky z testu z 9. lekce a ze slovíček. Prosím o doučení slovní zásoby zejména po pravopisné stránce. Žáci slovíčko většinou umí, ale neumí ho napsat! Děkuji, Zelená

11. 10. - domácí úkol z matematiky

10. 10. - domácí úkol z českého jazyka

9. 10 - domácí úkol z matematiky

8. 10. - domácí úkol z matemtiky

5. 10. - domácí úkol z českého jazyka

4. 10. - domácí úkol z českého jazyka

3. 10. - domácí úkol z matematiky

2. 10. - domácí úkol z českého jazyka

          - připomínám, že za týden (9. 10.) bude opakování z vlastivědy - Česká republika + Praha a Středočeský kraj

1. 10. - domácí úkol z matematiky

Shrnutí září

V měsíci září jsme si v českém jazyce zopakovali párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky, obojetné souhlásky a nauku o slově (významy slov). V matematice jsme zopakovali pamětné početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) a písemné operace (sčítání, odčítání, násobení). Začali jsme zlehka dělení jednociferným dělitelem, ke kterému se ještě vrátíme v říjnu. Z geometrie jsme si zopakovali geometrické základní pojmy (přím,ka, úsečka, bod atd.). V hodinách vlastivědy jsme probírali Českou republiku jako demokratický stát a postupně najíždíme na kraje a krajská města. V přírodovědě jsme začali složkami neživé přírody (voda, vzduch), se kterou budeme pokračovat i v říjnu. 

27. 9. - domácí úkol z českého jazyka + čtenářský deník

- zapomněla jsem žákům vrátit karty na čtení (je možné tedy zapsat až na úterý). Děkuji!

26. 9. - domácí úkol z matematiky

24. 9. - domácí úkol z geometrie

20. 9. - domácí úkol z matematiky
19. 9. - domácí úkol z českého jazyka
18. 9. - domácí úkol z českého jazyka
17. 9. - domácí úkol z matematiky
          - v úterý diktát na párové souhlásky a psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 
Nabídka zájmových kroužků ve škole:
Deskové hry (3.-6. ročník)                     St 12:45 - 13:45          p. uč. Křivohlávková
Keramika                                             Út 15 - 16, 16 - 17       p. vych. Hrubá
                                                          St 15 - 16, 16 - 17
Florbal (4.-5. ročník)                             Út  13:30 - 14:30        p. uč. Lokvenc
Karate (od 8 let)                                   Po, St  15:15 - 16:45   p. Novák
Výtvarně tvořivý kroužek (3.-5. ročník)    Út 15 - 16                   p. uč. Gultová
Matematika hravě (3.-4. ročník)             Út 13:15 - 14:45          p. uč. Hofírková
 

Zájemci se budou hlásit u vedoucích kroužků.      

 

Žácí mají každý den za úkol číst hlasitě přibližně 10 minut a zaznamenat do "čtecí karty". Účelem není rychlost čtení ani soutěž, kdo víc! Účelem je procvičování a zlepšování kvality hlasitého čtení s čímž souvisí i porozumění čtenému.

14. září - domácí úkol z matematiky

12. září - domácí úkol z matematiky a z anglického jazyka (skupina p. uč. Hejčlové), bísnička na literaturu

11. září - domácí úkol z českého jazyka (nakopírované cvičení)

 

plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 10.9. do 16.11.2018 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 16. 11. 2018!

Sraz vždy v 6:50 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů

Cena: bude upřesněna

 

Potřeby žáka 4. ročníku:

- přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška (nebo pytel) s oblečením na TV (ven i dovnitř, PEVNÁ obuv!!!, gumička na dlouhé vlasy), kufřík (uzavíratelná krabice) na VV

- vybavený penál: 2-3x obyčejná tužka, ořezávátko, guma, pastelky (cca 12 barev), ostré nůžky se zaoblenou špičkou, 2x pero na psaní (nedoporučuji gumovací!), kružítko + náhradní tuhy!, krátké pravítko na podtrhávání

- rýsovací pomůcky: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, podložka do sešitu A4 (do sešitu geometrie, vlastivědy a přírodovědy)