14.10. Č pracovní list (strom)

 

11.10. - Aj - str.42, at the café, PS str. 42/2, výslovnost slovíček

DÚ načit se a psát slovíčka ze slovníčku, přinést si výstřížky nebo "slevy" Penny, Lídl, Kaufland... na výrobu MENU, příští týden test na doplnění is,are,am, have got + - ?

 

11.10. M 26/24 - poslední čtyři příklady se zkouškou

 

10.9. Č denně trénovat PLYNULÉ hlasité čtení!!!!!!

10.9. - Aj - 9. lekce str. 42, nová slovíčka Bug café, I like x I don´t like

DÚ načit se nová slovíčka číst uč. str. 42 menu (co si pamatují z hodiny)a psát (slovíčka ze slovníčku food....), ústně říci, co z toho mám rád a co ne

 

8.10. M 25/16 (zkoušku nemusiíš psát)

 

8.10. - Aj - doplňovačka tvarů slovesa být + mít v jed. čísle + - ?, dokončení rozhovorů At the shop

DÚ příprava na 9. lekci - najít doma, v obchodě anglická slovíčka (6) z okruhu potravin a nápojů, opakovat si sloveso HAVE

 

4.10. Aj - zápor have not-haven´t got, píseň My Bonnie, opakování rozhovorů At the shop

DÚ příští hodinu dozkoušíme rozhovory,opakovat si sloveso HAVE GOT (příští týden na něj bude test)

 

4.10. Č 17/14 - PS

 

3.10. Aj - opakování have got, přivlatnění Whose... Jet´s, slovíčka oblečení, text písně My Bonnie

DÚ PS str.38/1,2 + text My Bonnie plynule číst + zopakovat si rozhovory V obchodě na zkoušení

příští týden test na sloveso have got

 

1.10 Aj - přivlastňování Whose T-shirt is this? + odpověď Jet´s T-shirt... poslech uč. str. 39/53, procvičování rozhovorů

DÚ - příští hodinu test na slovíčka oblečení, dobře se připravte

 

30.9. M 14/89

Je třeba, aby měly děti (zvláště děvčata s dlouhými vlasy) na plavání koupací čepici! Opravdu není v našich silách třemi fény vysušit všem dětem vlasy dosucha. Navíc začíná být chladno, děti potřebují vhodnou čepici i na cestu z bazénu.

Ve čtvrtek 3.10. bude fotografování dětí firmou Prestige foto. Jde o již známý soubor fotografií, které si doma prohlédnete a buď zaplatíte, nebo vrátíte. Pokud víte předem, že nemáte zájem, stačí, když mi vzkážete po dětech, fotit se nebudou.

 

27.9. Aj - opakování slovíček Clothes, sloveso have got, rozhovory shopping

DÚ  - připravovat se na test ze slovíček oblečení a rozhovor v obchodě (návod ve školním sešitě)

 

27.9. Č 19/3

        (v pondělí diktát 19/4)

 

26.9. - Aj sloveso HAVE GOT  s osobami I,you - krátký a dlouhý tvar, použití ve větě I have got black shoes, you´ve got a blue cap

DÚ naučit se ze sešitu nové učivo have got
příští týden test na slovíčka "oblečení"

 

25.9. M 12/65

Informace z třídní schůzky:

- Školní řád a provozní řád školní jídelny (viz www.zsvporici.cz)

- rozvrh a vyučující, současný stav výuky

- plán akcí na školní rok

- zástupce třídy v Unii rodičů (p. Martinová)

- plavecký výcvik, dopravní výchova, Soptíkovo lyžování

- akce Ovoce do škol a dotované neochucené mléko

- ještě je třeba doplatit:

    Unie rodičů                130 Kč

    kopírování a čtvrtky    70 Kč

    třídní fond                 400 Kč    (koncerty, divadla, jízdné,...)    

                                    600 Kč

 

24.9. - Aj - doplňování am,is,are do textu, nahrazení zájmen podstatným jménem, sloveso have got v Clothes shop

DÚ - přinést si pár kousků oblečení na rozhovory v obchodě s oděvy, neustále procvičovat sloveso být I am ... it is, krátké a dlouhé tvary, příští hodinu test

 

20.9. - Aj  nahrazení zájmen podstatným jménem + tvar slovesa být (např. he is = my brother is ....)

DÚ - str. 38 obrázky oblečení - napsat aspoň 3 věty, jaké má oblečení barvu (např. A scarf is black.)

příští týden test opět na sloveso BÝT v jed. čísle se zájmeny krátké a dlouhé tvary

 

20.9. M 11/60 bez prvních dvou sloupečků

 

18.9. - Aj 8. lekce opakování slovíček Clothes, test jed. číslo slovesa "být"

DÚ čtení str. 38, čtení kopírka v ŠS

 

18.9. M 10/53

17.9. Č pracovní list 6/1, 2

         Ve středu 25.9. bude tradiční cyklozávod Časovka do vrchu. Závazné přihlášky odevzdejte do pátku 20.9.!!!! (Aby vás organizátoři stihli na závod pojistit.) Prezentace od 13 h, start ve 14 h. Podmínkou účasti je vlastní cyklistická přilba a dobrý zdravotní stav.

17.9. - Aj str. 38 sloveso have got, slovíčka oblečení

DÚ - ústně čtení, příprava na test (I am, He´s.....)

 

13.9. - Aj  8. lekce str. 38 slovíčka Clothes, informace I am ten .... přeměnit na informace o osobě HE,SHE (He is ten.....),

DÚ -ústně, slovíčka oblečení

 

13.9. M 8/39 (bez odhadu výsledku)

          Ve čtvrtek 19.9.2019 se v 16 h konají třídní schůzky rodičů. (Po skončení schůzek bude v 2.B jednání zástupců Unie rodičů.)

 

12.9. Aj - konverzace spojení otázek a odpovědí, 8. lekce opakování slovíček Clothes, čtení str.38

DÚ - ústně rozhovor dvojice 3 otázky (What´s your name, How old are you, How are you), opakovat si sloveso BÝT

        příští týden test sloveso být, zájmena osobní jed. číslo

 

The Dot Day

V pondělí 16.9. se třída připojí k mezinárodnímu "puntíkatému dni" The Dot Day. Prosím podle možností o puntíkaté oblečení a doplňky. Monika Jelínková

 

10.9. Č 7/13 - doplň a napiš

10.9. Aj - opakování osobních zájmen a slovesa BE z kopírky v ŠS (he´s - he is...), otázka What´s this? It´s ........

                přprava na Vv hodinu - story www. The Dot, příští hodinu test " barvy" včetně slovíček ze slovníčku , DÚ kopírka na slovíčka

 

4.9. Č 6/7

       Opět dětem 1. st. nabízíme lyžařský kurz Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách. Tentokrát v termínu 10. - 14. února 2020. Kurz bude probíhat v odpoledních hodinách od 13 do 17:30 h, je veden zkušenými instruktory a je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé lyžaře. Máte-li zájem, hlaste se u p. uč. Borsové nebo u tř. uč.

  • PS Hravá čeština                89
  • PS Hravá matematika         59
  • PS Hravá matematika II      59  
  • sešit 523 10x                     50
  • sešit 513 1x                         4
  • sešit 420 3x                       30
  • notýsek 644 2x                  10
  • PS Chit Chat II                  237

Prosím zaplatit                        538 Kč

 

 

5.9. Aj - opakování barev a otázek (např. How old are you - porozumění, sestavení ze slov)

DÚ - na zítra kopírka - slovíčka ze 3. tř.

        příští týden test na slovíčka - barvy

4.9. M 2/3 - PS

 

3.9. doneste si ručník!

3.9. Anglický jazyk - na příští hodinu 5.9. kontrola obaleného PS, školního sešitu

DÚ - do sešitu zezadu napsat aspoň 3 slovíčka v Aj, která najdu na obalech zboží z drogerie, potravin, oblečení ... doma

 

2.9. obalit všechny sešity a učebnice

      zjistit aktuální telefonní číslo rodičů

      zítra: Aj  Vl  Čj  Vv  M

 

Plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 9.9. do 15.11.2019 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 15. 11. 2019!

Sraz vždy v 6:45 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů, vhodné jsou i plavecké brýle

 

 

Potřeby žáka 4. ročníku:

- přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška (nebo pytel) s oblečením na TV (ven i dovnitř, PEVNÁ obuv!!!, gumička na dlouhé vlasy), kufřík (uzavíratelná krabice) na VV

- vybavený penál: 2-3x obyčejná tužka, ořezávátko, guma, pastelky (cca 12 barev), ostré nůžky se zaoblenou špičkou, 2x pero na psaní (nedoporučuji gumovací!), kružítko + náhradní tuhy!, krátké pravítko na podtrhávání, 3x velkou linkovanou podložku do sešitu

- rýsovací pomůcky: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, podložka do sešitu A4 (do sešitu geometrie, vlastivědy a přírodovědy)

- Vv: temperové a vodové barvy, kelímek na vodu, štětce 2x plochý a 2x kulatý, paleta, tričko nebo pracovní zástěru, ubrus na lavici, tuš, pastelky, voskovky, suché pastely, nůžky, lepidlo (pevné v tyčince i tekuté), barevné papíry, hadřík, černý fix (liner)

 

Prázdniny končím,

s létem se loučím.

Těším se na vás, bude legrace,

nebude to však bez práce.

Čekají na vás nové úkoly,

připravené ven i do školy.

Společně vše zvládnem zas,

až přijde ten správný čas.