4. třída

2018 - 2019

Stránky třídy budou průběžně aktualizovány, doplňovány důležité informace a termíny. 

Děkuji za pochopení!

 

V případě dalších dotazů či připomínek mě můžete kontaktovat telefonicky v době výuky (cca 8:00 - 14:00) na telefonním čísle školy nebo na mail hejclovamica@seznam.cz. Popřípadě se zastavit ve škole (doporučuji předchozí domluvu!!!).

 
 

Prosím rodiče, aby veškeré záležitosti týkající se žáků 4. třídy konzultovali přímo s třídní učitelkou (p. Hejčlová Michala) elektronickou formou přes email, telefonicky do školy nebo osobní návštěvou ve škole (po domluvě!) DĚKUJI!!!

 
 

Obalit sešity a učebnice!!!

Každé úterý diktát nebo pravopisné cvičení z českého jazyka a každý čtvrtek prověrka z matematiky. Vždy na probíranou látku.

Na začátku měsíce básnčka, na konci měsíce čtenářský deník.

Každý poslední týden v měsíci budeme mít Matematiku - GEOMETRII!!!

 

Změna rozvrhu pro 2. pololetí: Rozvrh hodin a v ŽK žáků!

INFORMACE:

9. 4. - PŘV - 2 rostliny + 2 živočichové (Potok a řeka)

8. 4. - DÚ - M - Příklady v Matematika - D

      - vzhledem k vysokému zhoršení v písemném počítání budeme ve čtvrtek psát opravnou prověrku opět na toto téma!

Zítra 3.4. píšeme opakovací test na slovíčka (nábytek, dům...) a vazbu there is/ there are. L. Zelená

1. 4. - DÚ ČJ PS 55/1 + a

26. 3. - DÚ ČJ PS SD - 19/12, 13a

          - ve středu a čtvrtek proběhnou hodiny geometrie, na čtvrtek přinést šátek

14. 3. - domácí úkol z ČJ - PS 52/25; VL -  přečíst strany 15-16, projít stranu 17

BŘEZEN

V březnu už nám maličko

vykukuje sluníčko,

usmívá se na nás z nebe,

cítíš, jak hřeje to i tebe?

Už probouzí se semínka,

bude z nich i květinka

nebo možná jablíčko,

těíš se už maličko?

1. 3. Procvičování na prázdniny:

        ČJ - PS 51/23; 52/26, 27. M - PS II. - 31/2; 35/3; 37/3. Básnička Březen. Opakování na VL a PŘV.

28. 2. - ve čtvrtek 14. 3. budeme psát opakovací prověrku z vlastivědy - dějiny (lidé a čas - Sámova říše), v pátek 15. 3. opakování z přírodovědy - neživá příroda)

21. 2. - ČJ - UČ 70/6 do domácího sešitu

          - VL - Doplnit do PL vše, co víš nebo zjistíš z učebnice + nelapit PL do sešitu!

Od 20. 2. do 1. 3. budou probíhat hodiny geometrie!!!

14. 2. - ČJ - UČ 64/3 - vybrat jeden obrázek a dané slovo vyskloňovat ve všech pádech jednotného i množného čísla do sešitu domácího.

13. 2. - ČJ - PS Slovní druhy 13/6,7

11. 2. - domácí úkol z českého jazyka

V pátek 15. 2. proběhne školní kolo recitační soutěže. Kdo má zájem, naučte se básničku.

8. 2. - domácí úkol z matematiky

5. 2. - domácí úkol z matematiky. PŘV - čtení

3.2. POZOR! Kroužek hravé matematiky ve 2. pololetí začíná 12.2. od 13.30 hod. Kdo bude chtít zůstat do 15.00 hod., aktivit máme dostatek;-) M. Hofírková

28. 1. - domácí úkol z matematiky

25. 1. - domácí úkol z českého jazyka

V pondělí 21. ledna budeme mít ještě hodinu geometrie!

18.1. - domácí úkol z matematiky (geometrie)

14. 1. - domácí pkol z českého jazyka

Aj - skupina uč. Zelená - ve středu 16.1. píšeme opaovací test na probrané učivo (gramatika, slovní zásoba; lekce 9-12), součástí bude i poslech

22. ledna - opakování z geometrie (přímky a jejich vzájemná poloha, úhel, trojúhelník)17. ledna - opakování z matematiky (písemné a pamětné početní operace, slovní úlohy)

15. ledna - opakování z českého jazyka (vyjmenovaná, slova, skupiny slov s ě/je/mne, slovní druhy)

10. 1. - domácí úkol z matematiky

7. 1. - domácú úkol z matematiky do domácích sešitů

10. ledna - Opakovací test z Přírodovědy (houby, rostliny, živočichové)

8. ledna - Opakovací test z Vlastivědy (mapa, povrch, vodstvo, podnebí, půda a zemědělství)

19.12. - domácí úkol z českého jazyka (PL)

18. 12. - domácí úkol z matematiky

17. 12. - domácí úkol z českého jazyka

14. 12. - domácí úkol z českého jazyka

12. 12. - domácí úkol z matematiky

11. 12. - domácí úkol z českého jazyka a z vlastivědy (na pátek 14. 12.)

10. 12. - domácí úkol z českého jazyka

V pátek 14. prosince půjdeme do Hronova na výstavu vánočních ozdob a do rodného domku A. Jiráska. Vyrážet budeme pěšky společně od školy, kam se také vrátíme. Oběd rozhodně stihneme včas.

7. 12. - domácí úkol z matematiky

4. 12. - domácí úkol z matematiky

3. 12. - domácí úkol z českého jazyka

30. 11. - přečíst Vodstvo ČR ve vlastivědě na úterý

Shrnutí listopadu

V listopadu jsme v českém jazyce zopakovali veškerá vyjmenovaná slova a opět zopakovali stavbu slova. V matematice jsme procvičovali písemné počítání v oboru čísel do 10 000 a procvičovali slovní úlohy, na kterých stále budeme pracovat a zlepšovat je. V geometrii jsme ještě procvičili rýsování rovnoběžek a kolmic a přesunuli se k pravému úhlu a pravoúhlému trojúhelníku. Ve vlastivědě jsme si probrali mapu a orientaci v krajině, pracovali jsme s mapou a s buzolou. Listopad zakončíme povrchem ČR. V přírodovědě jsme se dostali k živé přírodě, kde jsme si povídali o houbách a rostlinách. Na přelomu listopadu a prosince začneme s živočichy.

27. 11. - domácí úkol na český jazyk (malování)

26. 11. - domácí úkol z geometrie

24. 11. - domácí úkol z českého jazyka

23. 11. - domácí úkol z matematiky

22. 11. - domácí úkol z českého jazyka

Důležité: 13.11. Hravá matematika výjimečně končí o půl třetí. Děkuji za pochopení M. Hofírková

12. 11. - tento týden domácí úkoly nebudou zadány - samostatná domácí příprava (opakování)

          - v pondělí 19. 11. - opakovací prověrka z matematiky na písemné početní operace (sčítání, dočítání,  násobení, dělení) + sloví úlohy

         - v úterý 20. 11. - opakovací prověrka z českého jazyka  na vyjmenovaná slova a stabvu slova (předpony, kořen, přípony)

9. 11. - domácí úkol z matematiky

9.11. - v pondělí píšeme opakovací test z Aj na 10. lekci (skupina p. uč. Zelená)

7. 11. - domácí úkol z matematiky (část na 8. 11., část 9. 11.)

6. 11. - domácí úkol z českého jazyka

5. 11. - domácí úkol z matematiky (pouze ti, kteří nestihli v hodině)

          - domácí úkol z literatury na pondělí  12. 11.

2. 11. - domácí úkol z českého jazky do Domácího sešitu

Shrnutí října

V měsíci říjnu jsme v českém jazyce zopakovali stavbu slova (předpona, kořen, přípona), předpony vs. Předložky a skupiny slov s ě/je. Začali jsme opakovat vyjmenovaná slova po B. V matematice jsme opakovali a procvičovali písemné počítání – sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem. Dále jsme se zaměřili na čísla do 10 000. V geometrii jsme rýsovali přímky a jejich vzájemné polohy – různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Ve vlastivědě jsme probrali kraje a krajská města naší republiky. V přírodovědě jsme dokončili neživou přírodu – voda, vzduch, světlo a teplo, půda.

31. 10. - domácí úkol z matematiky

26. 10. - čtenářské deníky (31. 10.)

            - pracovní list z českého jazyka

25. 10.  - domácí úkol z českého jazyka

22. 10.  - domácí úkol z matematiky

19. 10. - domácí úkol  z matematiky

18. 10. - domácí úkol z českého jazyka

17. 10. - domácí úkol z matematiky

12. 10. - domácí úkol z matematiky, oprava a podepsání Diktátů od rodičů

12.10. - dnes jsem zapsala žákům známky z testu z 9. lekce a ze slovíček. Prosím o doučení slovní zásoby zejména po pravopisné stránce. Žáci slovíčko většinou umí, ale neumí ho napsat! Děkuji, Zelená

11. 10. - domácí úkol z matematiky

10. 10. - domácí úkol z českého jazyka

9. 10 - domácí úkol z matematiky

8. 10. - domácí úkol z matemtiky

5. 10. - domácí úkol z českého jazyka

4. 10. - domácí úkol z českého jazyka

3. 10. - domácí úkol z matematiky

2. 10. - domácí úkol z českého jazyka

          - připomínám, že za týden (9. 10.) bude opakování z vlastivědy - Česká republika + Praha a Středočeský kraj

          - 18. 10. opakování z Přv (neživá příroda)

1. 10. - domácí úkol z matematiky

Shrnutí září

V měsíci září jsme si v českém jazyce zopakovali párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky, obojetné souhlásky a nauku o slově (významy slov). V matematice jsme zopakovali pamětné početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) a písemné operace (sčítání, odčítání, násobení). Začali jsme zlehka dělení jednociferným dělitelem, ke kterému se ještě vrátíme v říjnu. Z geometrie jsme si zopakovali geometrické základní pojmy (přím,ka, úsečka, bod atd.). V hodinách vlastivědy jsme probírali Českou republiku jako demokratický stát a postupně najíždíme na kraje a krajská města. V přírodovědě jsme začali složkami neživé přírody (voda, vzduch), se kterou budeme pokračovat i v říjnu. 

27. 9. - domácí úkol z českého jazyka + čtenářský deník

- zapomněla jsem žákům vrátit karty na čtení (je možné tedy zapsat až na úterý). Děkuji!

26. 9. - domácí úkol z matematiky

24. 9. - domácí úkol z geometrie

20. 9. - domácí úkol z matematiky
19. 9. - domácí úkol z českého jazyka
18. 9. - domácí úkol z českého jazyka
17. 9. - domácí úkol z matematiky
          - v úterý diktát na párové souhlásky a psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 
Nabídka zájmových kroužků ve škole:
Deskové hry (3.-6. ročník)                     St 12:45 - 13:45          p. uč. Křivohlávková
Keramika                                             Út 15 - 16, 16 - 17       p. vych. Hrubá
                                                          St 15 - 16, 16 - 17
Florbal (4.-5. ročník)                             Út  13:30 - 14:30        p. uč. Lokvenc
Karate (od 8 let)                                   Po, St  15:15 - 16:45   p. Novák
Výtvarně tvořivý kroužek (3.-5. ročník)    Út 15 - 16                   p. uč. Gultová
Matematika hravě (3.-4. ročník)             Út 13:15 - 14:45          p. uč. Hofírková
 

Zájemci se budou hlásit u vedoucích kroužků.      

 

Žácí mají každý den za úkol číst hlasitě přibližně 10 minut a zaznamenat do "čtecí karty". Účelem není rychlost čtení ani soutěž, kdo víc! Účelem je procvičování a zlepšování kvality hlasitého čtení s čímž souvisí i porozumění čtenému.

14. září - domácí úkol z matematiky

12. září - domácí úkol z matematiky a z anglického jazyka (skupina p. uč. Hejčlové), bísnička na literaturu

11. září - domácí úkol z českého jazyka (nakopírované cvičení)

 

plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 10.9. do 16.11.2018 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 16. 11. 2018!

Sraz vždy v 6:50 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů

Cena: bude upřesněna

 

Potřeby žáka 4. ročníku:

- přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška (nebo pytel) s oblečením na TV (ven i dovnitř, PEVNÁ obuv!!!, gumička na dlouhé vlasy), kufřík (uzavíratelná krabice) na VV

- vybavený penál: 2-3x obyčejná tužka, ořezávátko, guma, pastelky (cca 12 barev), ostré nůžky se zaoblenou špičkou, 2x pero na psaní (nedoporučuji gumovací!), kružítko + náhradní tuhy!, krátké pravítko na podtrhávání

- rýsovací pomůcky: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, podložka do sešitu A4 (do sešitu geometrie, vlastivědy a přírodovědy)