4. třída

2018 - 2019

Stránky třídy budou průběžně aktualizovány, doplňovány důležité informace a termíny. 

Děkuji za pochopení!

 

V případě dalších dotazů či připomínek mě můžete kontaktovat telefonicky v době výuky (cca 8:00 - 14:00) na telefonním čísle školy nebo na mail hejclovamica@seznam.cz. Popřípadě se zastavit ve škole (doporučuji předchozí domluvu!!!).

 
 

Prosím rodiče, aby veškeré záležitosti týkající se žáků 4. třídy konzultovali přímo s třídní učitelkou (p. Hejčlová Michala) elektronickou formou přes email, telefonicky do školy nebo osobní návštěvou ve škole (po domluvě!) DĚKUJI!!!

 
 

Obalit sešity a učebnice!!!

Každé úterý diktát nebo pravopisné cvičení z českého jazyka a každý čtvrtek prověrka z matematiky. Vždy na probíranou látku.

Na začátku měsíce básnčka, na konci měsíce čtenářský deník.

Každý poslední týden v měsíci budeme mít Matematiku - GEOMETRII!!!

 

Změna rozvrhu pro 2. pololetí: Rozvrh hodin a v ŽK žáků!

INFORMACE:

Na hodinu pracovních činností ( 21.6.) budou děti potřebovat bílé triko. Je to naše poslední hodina a budeme tvořit prázdninové triko:)
 
14. 6. - třídní focení (p. Hurdálek)
 
Školní výlet: Čtvrtek 13. června 2019 sraz u školy v 6:50, odjezd od školy v 7:00. S sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv!!!, svačina a pití na celý den, kapesné (dle vlastního uvážení). Ti, kterým je v autobue špatně, budou mít s sebou kindryl (na cestu tam i zpět!!!). Předpokládaný návrat cca 15:00 - 16:00. 
 
29. 5. 2019 - Napříč školou (projektový den) - výuka končí ve 12 hodin.
30. 5. 2019 - Bambifest SVČ Déčko, Náchod - program s volnočasovými a sportovními aktivitami v areálu Déčka. Sraz u školy v 7:30!! Návrat cca 12:30 - 13:00 (oběd stihneme). V případě velmi nepříznivého počasí se odjezd ruší a budeme se učit dle rozvrhu.
31.5. - Místo PŘV budeme mít VL!!!
3. 6. 2019 DDH Náchod - Průkaz cyklisty - s sebou: helma, svačina, pití, sportovní oblečení, uzavřená sportovní obuv, 20Kč na autobus. Odjezd po 8. hodině, návrat cca 12:30.
 
Opakování:
28. 5. - Opakování z českého jazyka (podstatná jména, slovesa, věta)
4. 6. - Opakování z matematiky (písemné operace, zlomky, jednotky, obsah, obvod, grafický soušet a rozdíl úseček)
7. 6. - Opakování z přírodovědy (louka, pole, rybník)
11. 6. - Opakování z vlastivědy (Lucemburkové, Husitství)
Školní akce:
23. 5. - IQ Landie Liberec (školní exkurze)
29. 5. - Napříč školou (školní projektový den)
30. 5. - Bambifest SVČ Déčko, Náchod (sportovní aktivity - informace před akcí, podle počasí)
3. 6. - DDH Náchod - průkaz cyklisty
13. 6. - Dolní Morava (školní výlet) + 2. třída
 

V úterý 14. 5. 2019 proběhne ve škole mezinárodní testování žáků 4. tříd (TIMSS) od ČŠI. Zmínila jsem se vám o něm na třídní schůzce s tím, že vám upřesním datum. Více informací o testování naleznete na webových stránkách https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS . Žáci dnes dostali obálky, které mají předat rodičům. V obálce jsou pokyny pro vyplnění dotazníku, který je důležité vyplnit ještě PŘED termínem testování. Prosím rodiče, aby NEJDŘÍVE vyplnili dotazník na INTERNETU, poté vyplnili papírový ústřižek z obálky a poslali po žácích zpět do školy zítra nebo NEJPOZDĚJI příští čtvrtek (9.5.). Je důležité, aby se testování zúčastnili všichni žáci, v případě, že nebudou žáci ve škole, bude nutné přesunout termín na jindy. 

 

!!! Prosím rodiče, kteří chtějí nominovat své děti do Ocenění Unie rodičů, aby mi dodali potřebné informace do konce týdne (tj. 5. 5. 2019). Můžete je zaslat po žácích nebo mailem. Děkuji!!! 

16.5. v pondělí píše skupina uč. Zelené opakovací test z Aj na 1.-3. lekci (slovíčka, gramatika + poslech)
 
9.5. připomínám zítřejší test z Aj (skupina uč. Zelené) na 3. lekci
 

!!! Ve čtvrtek 23. 5. 2019 jede 4. a 5. třída na školní exkurzi do IQ Landie Liberec. Podbrobné informace budou včas poskytnuty. Záloha 300Kč. !!!

30. 4. - VL - 16.5. opakování Přemyslovci

26. 4. - DÚ M -PS 21/4, 5

25. 4. - DÚ - ČJ PS 59/16, 19

9. 4. - PŘV - 2 rostliny + 2 živočichové (Potok a řeka)

8. 4. - DÚ - M - Příklady v Matematika - D

      - vzhledem k vysokému zhoršení v písemném počítání budeme ve čtvrtek psát opravnou prověrku opět na toto téma!

Zítra 3.4. píšeme opakovací test na slovíčka (nábytek, dům...) a vazbu there is/ there are. L. Zelená

1. 4. - DÚ ČJ PS 55/1 + a

26. 3. - DÚ ČJ PS SD - 19/12, 13a

          - ve středu a čtvrtek proběhnou hodiny geometrie, na čtvrtek přinést šátek

14. 3. - domácí úkol z ČJ - PS 52/25; VL -  přečíst strany 15-16, projít stranu 17

BŘEZEN

V březnu už nám maličko

vykukuje sluníčko,

usmívá se na nás z nebe,

cítíš, jak hřeje to i tebe?

Už probouzí se semínka,

bude z nich i květinka

nebo možná jablíčko,

těíš se už maličko?

1. 3. Procvičování na prázdniny:

        ČJ - PS 51/23; 52/26, 27. M - PS II. - 31/2; 35/3; 37/3. Básnička Březen. Opakování na VL a PŘV.

28. 2. - ve čtvrtek 14. 3. budeme psát opakovací prověrku z vlastivědy - dějiny (lidé a čas - Sámova říše), v pátek 15. 3. opakování z přírodovědy - neživá příroda)

21. 2. - ČJ - UČ 70/6 do domácího sešitu

          - VL - Doplnit do PL vše, co víš nebo zjistíš z učebnice + nelapit PL do sešitu!

Od 20. 2. do 1. 3. budou probíhat hodiny geometrie!!!

14. 2. - ČJ - UČ 64/3 - vybrat jeden obrázek a dané slovo vyskloňovat ve všech pádech jednotného i množného čísla do sešitu domácího.

13. 2. - ČJ - PS Slovní druhy 13/6,7

11. 2. - domácí úkol z českého jazyka

V pátek 15. 2. proběhne školní kolo recitační soutěže. Kdo má zájem, naučte se básničku.

8. 2. - domácí úkol z matematiky

5. 2. - domácí úkol z matematiky. PŘV - čtení

3.2. POZOR! Kroužek hravé matematiky ve 2. pololetí začíná 12.2. od 13.30 hod. Kdo bude chtít zůstat do 15.00 hod., aktivit máme dostatek;-) M. Hofírková

28. 1. - domácí úkol z matematiky

25. 1. - domácí úkol z českého jazyka

V pondělí 21. ledna budeme mít ještě hodinu geometrie!

18.1. - domácí úkol z matematiky (geometrie)

14. 1. - domácí pkol z českého jazyka

Aj - skupina uč. Zelená - ve středu 16.1. píšeme opaovací test na probrané učivo (gramatika, slovní zásoba; lekce 9-12), součástí bude i poslech

22. ledna - opakování z geometrie (přímky a jejich vzájemná poloha, úhel, trojúhelník)17. ledna - opakování z matematiky (písemné a pamětné početní operace, slovní úlohy)

15. ledna - opakování z českého jazyka (vyjmenovaná, slova, skupiny slov s ě/je/mne, slovní druhy)

10. 1. - domácí úkol z matematiky

7. 1. - domácú úkol z matematiky do domácích sešitů

10. ledna - Opakovací test z Přírodovědy (houby, rostliny, živočichové)

8. ledna - Opakovací test z Vlastivědy (mapa, povrch, vodstvo, podnebí, půda a zemědělství)

19.12. - domácí úkol z českého jazyka (PL)

18. 12. - domácí úkol z matematiky

17. 12. - domácí úkol z českého jazyka

14. 12. - domácí úkol z českého jazyka

12. 12. - domácí úkol z matematiky

11. 12. - domácí úkol z českého jazyka a z vlastivědy (na pátek 14. 12.)

10. 12. - domácí úkol z českého jazyka

V pátek 14. prosince půjdeme do Hronova na výstavu vánočních ozdob a do rodného domku A. Jiráska. Vyrážet budeme pěšky společně od školy, kam se také vrátíme. Oběd rozhodně stihneme včas.

7. 12. - domácí úkol z matematiky

4. 12. - domácí úkol z matematiky

3. 12. - domácí úkol z českého jazyka

30. 11. - přečíst Vodstvo ČR ve vlastivědě na úterý

Shrnutí listopadu

V listopadu jsme v českém jazyce zopakovali veškerá vyjmenovaná slova a opět zopakovali stavbu slova. V matematice jsme procvičovali písemné počítání v oboru čísel do 10 000 a procvičovali slovní úlohy, na kterých stále budeme pracovat a zlepšovat je. V geometrii jsme ještě procvičili rýsování rovnoběžek a kolmic a přesunuli se k pravému úhlu a pravoúhlému trojúhelníku. Ve vlastivědě jsme si probrali mapu a orientaci v krajině, pracovali jsme s mapou a s buzolou. Listopad zakončíme povrchem ČR. V přírodovědě jsme se dostali k živé přírodě, kde jsme si povídali o houbách a rostlinách. Na přelomu listopadu a prosince začneme s živočichy.

27. 11. - domácí úkol na český jazyk (malování)

26. 11. - domácí úkol z geometrie

24. 11. - domácí úkol z českého jazyka

23. 11. - domácí úkol z matematiky

22. 11. - domácí úkol z českého jazyka

Důležité: 13.11. Hravá matematika výjimečně končí o půl třetí. Děkuji za pochopení M. Hofírková

12. 11. - tento týden domácí úkoly nebudou zadány - samostatná domácí příprava (opakování)

          - v pondělí 19. 11. - opakovací prověrka z matematiky na písemné početní operace (sčítání, dočítání,  násobení, dělení) + sloví úlohy

         - v úterý 20. 11. - opakovací prověrka z českého jazyka  na vyjmenovaná slova a stabvu slova (předpony, kořen, přípony)

9. 11. - domácí úkol z matematiky

9.11. - v pondělí píšeme opakovací test z Aj na 10. lekci (skupina p. uč. Zelená)

7. 11. - domácí úkol z matematiky (část na 8. 11., část 9. 11.)

6. 11. - domácí úkol z českého jazyka

5. 11. - domácí úkol z matematiky (pouze ti, kteří nestihli v hodině)

          - domácí úkol z literatury na pondělí  12. 11.

2. 11. - domácí úkol z českého jazky do Domácího sešitu

Shrnutí října

V měsíci říjnu jsme v českém jazyce zopakovali stavbu slova (předpona, kořen, přípona), předpony vs. Předložky a skupiny slov s ě/je. Začali jsme opakovat vyjmenovaná slova po B. V matematice jsme opakovali a procvičovali písemné počítání – sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným dělitelem. Dále jsme se zaměřili na čísla do 10 000. V geometrii jsme rýsovali přímky a jejich vzájemné polohy – různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Ve vlastivědě jsme probrali kraje a krajská města naší republiky. V přírodovědě jsme dokončili neživou přírodu – voda, vzduch, světlo a teplo, půda.

31. 10. - domácí úkol z matematiky

26. 10. - čtenářské deníky (31. 10.)

            - pracovní list z českého jazyka

25. 10.  - domácí úkol z českého jazyka

22. 10.  - domácí úkol z matematiky

19. 10. - domácí úkol  z matematiky

18. 10. - domácí úkol z českého jazyka

17. 10. - domácí úkol z matematiky

12. 10. - domácí úkol z matematiky, oprava a podepsání Diktátů od rodičů

12.10. - dnes jsem zapsala žákům známky z testu z 9. lekce a ze slovíček. Prosím o doučení slovní zásoby zejména po pravopisné stránce. Žáci slovíčko většinou umí, ale neumí ho napsat! Děkuji, Zelená

11. 10. - domácí úkol z matematiky

10. 10. - domácí úkol z českého jazyka

9. 10 - domácí úkol z matematiky

8. 10. - domácí úkol z matemtiky

5. 10. - domácí úkol z českého jazyka

4. 10. - domácí úkol z českého jazyka

3. 10. - domácí úkol z matematiky

2. 10. - domácí úkol z českého jazyka

          - připomínám, že za týden (9. 10.) bude opakování z vlastivědy - Česká republika + Praha a Středočeský kraj

          - 18. 10. opakování z Přv (neživá příroda)

1. 10. - domácí úkol z matematiky

Shrnutí září

V měsíci září jsme si v českém jazyce zopakovali párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky, obojetné souhlásky a nauku o slově (významy slov). V matematice jsme zopakovali pamětné početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) a písemné operace (sčítání, odčítání, násobení). Začali jsme zlehka dělení jednociferným dělitelem, ke kterému se ještě vrátíme v říjnu. Z geometrie jsme si zopakovali geometrické základní pojmy (přím,ka, úsečka, bod atd.). V hodinách vlastivědy jsme probírali Českou republiku jako demokratický stát a postupně najíždíme na kraje a krajská města. V přírodovědě jsme začali složkami neživé přírody (voda, vzduch), se kterou budeme pokračovat i v říjnu. 

27. 9. - domácí úkol z českého jazyka + čtenářský deník

- zapomněla jsem žákům vrátit karty na čtení (je možné tedy zapsat až na úterý). Děkuji!

26. 9. - domácí úkol z matematiky

24. 9. - domácí úkol z geometrie

20. 9. - domácí úkol z matematiky
19. 9. - domácí úkol z českého jazyka
18. 9. - domácí úkol z českého jazyka
17. 9. - domácí úkol z matematiky
          - v úterý diktát na párové souhlásky a psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 
Nabídka zájmových kroužků ve škole:
Deskové hry (3.-6. ročník)                     St 12:45 - 13:45          p. uč. Křivohlávková
Keramika                                             Út 15 - 16, 16 - 17       p. vych. Hrubá
                                                          St 15 - 16, 16 - 17
Florbal (4.-5. ročník)                             Út  13:30 - 14:30        p. uč. Lokvenc
Karate (od 8 let)                                   Po, St  15:15 - 16:45   p. Novák
Výtvarně tvořivý kroužek (3.-5. ročník)    Út 15 - 16                   p. uč. Gultová
Matematika hravě (3.-4. ročník)             Út 13:15 - 14:45          p. uč. Hofírková
 

Zájemci se budou hlásit u vedoucích kroužků.      

 

Žácí mají každý den za úkol číst hlasitě přibližně 10 minut a zaznamenat do "čtecí karty". Účelem není rychlost čtení ani soutěž, kdo víc! Účelem je procvičování a zlepšování kvality hlasitého čtení s čímž souvisí i porozumění čtenému.

14. září - domácí úkol z matematiky

12. září - domácí úkol z matematiky a z anglického jazyka (skupina p. uč. Hejčlové), bísnička na literaturu

11. září - domácí úkol z českého jazyka (nakopírované cvičení)

 

plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 10.9. do 16.11.2018 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 16. 11. 2018!

Sraz vždy v 6:50 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů

Cena: bude upřesněna

 

Potřeby žáka 4. ročníku:

- přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška (nebo pytel) s oblečením na TV (ven i dovnitř, PEVNÁ obuv!!!, gumička na dlouhé vlasy), kufřík (uzavíratelná krabice) na VV

- vybavený penál: 2-3x obyčejná tužka, ořezávátko, guma, pastelky (cca 12 barev), ostré nůžky se zaoblenou špičkou, 2x pero na psaní (nedoporučuji gumovací!), kružítko + náhradní tuhy!, krátké pravítko na podtrhávání

- rýsovací pomůcky: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, podložka do sešitu A4 (do sešitu geometrie, vlastivědy a přírodovědy)