4. třída

22.6.
V pondělí odevzdáme i žákovské knížky a PS z češtiny. Některá cvičení jsme si nechali na příští rok...
Objednala jsme vám opět základní sadu sešitů (Č, M, A, Př, Vl) a PS na M a Č! (platit je budete až v září)
 
Faktura za autobus do Loučně byla o něco dražší, prosím doplatit 50 korun. Děkuji!
Z výletu do Hradce nám zbylo 6 korun, dám je do třídního fondu na drobné odměny (např. za sběr kartiček).
 
20.6.
Průkaz cyklisty nezískalo letos 5 dětí, 2 se včerejší akce nezúčastnili. Všech sedm dostane možnost udělat zkoušku na DDH v Bělovsi v září.
 
Č PS 90/21
Nejpozději v pondělí odevzdejte čtenářský deník se zápisem desáté přečtené knížky!
 
Do pondělí stále učíme podle rozvrhu!!!!
Přes víkend si vyčistěte (vygumujte) učebnice, vyházejte si vložené papíry a sundejte si obaly! V pondělí začnu učebnice vybírat... :-)
 
 
 
15.6.
M PS 16/5,6
Už jsem myslela, že se obejdeme bez úkolů, ale v posledních dnech s některými z vás už není k vydržení... :-( :-( :-( Já se taky těším na prázdniny stejně jako vy, ale ještě to tu musíme vydržet :-)
 
V pondělí si napíšeme závěrečnou písemnou práci z Čj - opakování učiva /koncovky podstatných jmen podle vzorů, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, určování mluvnických kategorií podst. jmen (pád, číslo, rod a vzor) a sloves (osoba, číslo, čas), slovní druhy/
 
V úterý 19.6. pojedeme konečně na dopravní hřiště v Bělovsi! Pojedeme ráno vlakem, nezapomeňte cyklistickou přilbu, svačinu a pití! Na oběd se vrátíme.
 
13.6.
V pátek bude fotografování tříd na závěr školního roku!!!
PŘ-dokončili jsme učivo přírodovědy a od čtvrtka nosíme pouze pomůcky na vlastivědu. Děkuji M. Hofírková
 
12.6.
Č 134/2
 
6.6.
Zítra výlet do Tonga v HK! S sebou ponožky do Tonga, pití a špekáček na opékání!
 
5.6.
Č PS 71/21 doplň a vypracuj úkoly a-d)
VL-kopie cv. 3 + vyhledat informace o určování severu v krajině bez buzoly
 
4.6.
M s. 57 a 58 - připravte se na opakovací testy, napíšeme si je v nejbližších dnech
 
31.5.
Je konec měsíce a v pondělí jsme vám připomínala čtenářské deníky! Přesto 12 žáků z 28 dnes deník neodevzdalo!!! Deník přinesou zítra a dostali zatím zvláštní domácí úkol!
Souhlas rodičů se zpracováním OÚ nepřineslo 9 žáků, přestože jste si ho měli vložit do PS k domácímu úkolu....
Lajdačíte!!! Ještě není konec června...
 
Dnes jste dostali pokyny ke školnímu výletu. Dejte podepsat Souhlas rodičů a přineste zítra! Peníze nejpozději v úterý...
 
30.5.
Č 76/14 - PS doplň a vybarvi podle návodu
Dejte rodičům podepsat souhlas s užíváním osobních údajů!!!
 
25.5.
Č 123/4
   123/5 - příprava diktátu!
 
22.5.
VL-pracovní list-cvičení 1, 2
M 39/5 PS
 
Ve čtvrtek jedeme na Bambi fest do náchodského Déčka. Sejdeme se ráno před 8. hodinou u jídelny. Chvilku půjdeme na hřiště, pak společně přejdeme na vlakovou zastávku. Vlak jede v 8:52 h, vrátíme se nejpozději vlakem ve 13:08 h. Oběd stihneme. S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv.
 
 

21.5.

VL-zítra nezapomeňte na doplnění mapových značek v sešitě. PŘ-tento týden odevzdáváme hotové herbáře s popisy, na pondělí 28.5. nezapomeňte zpracovaný popis domácího mazlíčka a péče o něj v sešitě. M. Hofírková

18.5.
Č 122/2 doplň a věty napiš
Ve čtvrtek pojedeme na Bambiriádu, přineste 20 korun na dopravu.
Znovu připomínám opravy chyb v sešitech!!! Sešity mají být obalené, to dobře víte!
 
17.5.
Doplňte opravy v sešitech! Zvláště v Čj Š!
 
16.5.
Č 68/13 PS
 
 

15.5. VL-nezapomeňte doplnit mapové značky a kdo máte na ukázku různé typy map, přineste.

      -připomínám, abyste si připravili obrázky svých domácích zvířátek, případně, jaké zvířátko byste si přáli doma mít. Nezapomeňte doplnit cvičení v sešitě-  stavba těla jednotlivých skupin živočichů.

15.5.
M 23/3,4 - pracovní sešit
 
14.5
M 39/7, 9 (slovní úlohy)
 
11.5.
V pondělí přineste podklady pro nominaci na Ocenění Unie rodičů!! (výsledky závodů a soutěží, kterých jste se v letošním školním roce zúčastnili)
 
 

9.5.

Po 4 dnech volna dnes čtyři žáci nepřinesli domácí úkol!!!  :-(

Č pracovní list 43/2 - vyřeš a opiš básničku

 

4.5.

Č 110/9 doplň

 

2.5.

Nejpozději v pátek odevzdejte čtenářský deník! Chválím Terezku, Simču, Lucku, Tondu (Brné) a Vráťu, kteří ho dnes přinesli bez připomínání!!!

M 30/9

Angličtina (Borsová) - básnička pracovní sešit 13/10 (ti, kteří ještě nebyli zkoušeni), všichni číst komiks učebnice str.13 (budeme hrát ve trojicích)

 

27.4.

Č 112/6 - utvoř věty

 

25.4. POZOR! V příštích týdnech nám dvakrát odpadne hodina vlastivědy, proto ve čtvrtek 3.5. budeme mít hodinu VLASTIVĚDY místo PŘÍRODOVĚDY. Napíšeme si testík na kraje a krajská města a tradiční české výrobky + řazení k daným městům (viz kopie v sešitě). Děkuji M. Hofírková

 

24.4.

Zítra s sebou velkou svačinu, pití a přiměřené kapesné. Odjezd v 8 h od školy, návrat kolem 17. hodiny. Obědy vám odhlásím.

Foťáky a mobily s sebou jen na vlastní zodpovědnost!!!

Angličtina (Borsová) - básnička pracovní sešit 13/10

23.4.

Č 109/5 připravit se na diktát

M 24/4

 

19.4.

AJ - na pondělí připravit povídání o obrázku domu uč. str. 12.

    (soustředit se na předložky on/under/behind/next to/in/ in front of) + nábytek  

18.4.

čít. 122/3 do Čj D (na zítra)

Příští středu jedeme na exkurzi do Loučně. 200 Kč (viz lístečky k podpisu)

 

16.4.

M 18/19 (bez zkoušky)

 

13.4.

PŘ-přinést malý sešit (10 listů) na přípravu herbáře. Opakujeme učivo o rostlinném těle kvetoucích bylin, poznávání základních rostlin a znalost funkcí jednotlivých částí rostliny. Problém se zapomínáním je obdobný jako ve vlastivědě. M.H.

Č 101/6

čt 19.4. třídní schůzky (16 - 18 h)

 

11.4.

čt 12.4. - dokumentární pořad "Jeden svět"   30 Kč

           - Pyžamový den (od 3. vyuč. h učíme podle rozvrhu)

pá 27.4. nebo 31.5. DDH Běloves (průkaz cyklisty)

po 30.4. + po 7.5. ředitelské volno!!! - školní jídelna bude v tyto dny mimo provoz!!! - školní družina bude pro zapsané žáky v omezeném provozu (7-14 h), pokud využijete ŠD, nahlaste to paní vychovatelce

 

10.4. VL-Máme speciální videoúkol na doma-viz kopie;-) Jinak se nám rozmáhá zapomínání pomůcek a při jedné hodině vlastivědy týdně se tento nedostatek nutně odráží na kvalitě výuky. Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost přípravě do školy. Děkuji M. Hofírková

TV-již chodíme ven-doporučuji kšiltovku nebo šátek na hlavu v případě plného slunce. M. Hofírková

9.4.

Č 52/25 (PS) doplň (bude diktát)

 

9.4. PŘ-výsledky testu (Měření veličin): 14 žáků stupeň 1, 7 žáků stupeň 2, 2 žáci stupeň 3 a 1 žák stupeň 3-4. Test nalepit do sešit a provést opravu-nezapomeňte.

6.4.

M 7/6 (učeb.)

Čt s. 109 naučit básničku Jarní psaní (na pátek 13.4.)

3.4.

Vl - pracovní list - cv. 2 - doplň podle mapy názvy krajských měst

Přinést 3. díl učebnice M!!!

M 56/32, 36

 

27.3.

Č 98/8 b) - jen doplň a napiš (úkol je na úterý 3.4.)

- dokončili jsme kapitolu měření (délky, hmotnosti, teploty, času)a po prázdninách si napíšeme testík (základní jednotky, jak měříme, druhy měřidel-viz sešit), pokud někdo máte neúplné zápisy, využijte, prosím, prázdninového volna k doplnění. To platí i pro vlastivědu. M. Hofírková

26.3.

M 37/20 - jen 3 sloupečky

čtenářský deník odevzdáváme v úterý 3.4.

Matematický klokan - výsledky:

91 b. Tonda Kubeček (Brné)

88 b. Tonda Kubeček (Prk.)

78 b. Dominik Pavlíček a Terka Jílková

 

23.3.

M - pracovní list s. 19 (koncentrace pozornosti a orientace v prostoru)

 

21.3. Na zítřejší hodinu PŘ přineste papírové hodiny s ručičkami, kdo máte. Děkuji M. Hofírková

 

20.3.

Č pracovní list (s. 34) - vybarvi podle vzorů

 

19.3.

M 47/8

 

14.3.

Č 58/3 - na papír (můžeš doplnit vlastní ilustrací) - úkol je na pondělí 19.3.

 

13.3.

M 42/9

VL-dnes jsme opakovacím kvízem zakončili učivo z historie, na které budeme navazovat v 5. třídě. Od příští hodiny používáme modrou učebnici vlastivědy, červené jsou odevzdány.

AJ (Hof.)-dnes více dětí nemělo D.ú. v sešitě (bylo už na pondělí).

 

12.3.

Č 86/5 b) - od 3. řádku

 

9.3.

Posílám ručníky na vyprání! Nezapomeňte si v pondělí přinést čisté!

 

8.3.

Upozorňuji na článečky našich spolužáků, otištěné v březnovém čísle Poříčského zpravodaje! Všechny vaše zprávy se vám moc povedly, ale po velmi těžkém rozhodování, jsem vybrala práce Adama, Lindy a Terezky. Jste moc šikovní, mám z vás radost!!

(Domácí úkoly jsem tento týden omezila, stále nám chybí 10 dětí.)

7.3.

Č 82/10 (PS)

Aj (Borsová) - znovu přečíst text o triatlonu, str. 8, napsat do sešitu věty pod textem, které nejsou pravdivé - je nutné je opravit!

5.3.

Ve středu 7.3. půjdeme bruslit za hasičárnu, pokud nám vydrží led. Nezapomeňte vhodné oblečení a hlavně pořádné rukavice.

PŘ-ve čtvrtek píšeme testík na nerosty, horniny a energetické suroviny (ropa, zemní plyn)-dnes jsme opakovali. Připomínám z dneška dva detektivní úkoly:-)M. Hofírková

23.2.

Přeji vám všem hezké jarní prázdniny plné sluníčka!!! Bude mrazivé počasí, tak se teple strojte, až půjdete ven, ať se tu v březnu už sejdeme zase všichni! Máme ještě hodně práce!  :-)

Odpočívejte a nezapomeňte ještě tento víkend fandit! :-)

 

22.2.

Miláčkové, protože jste pořád nemocní, nedávám tento týden úkoly!  Už vás chybí 13! Marůdkům posílám jen to, co děláme ve škole...

Dnešním dnem je ukončen pětiměsíční projekt II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Zopakujeme si ho v příštím školním roce, zřejmě zase od listopadu. :-)

 

21.2.

Čtenářský deník odevzdáte v pondělí 5.3.

Úkoly vám tento týden nedávám, máme mnoho dětí nemocných

Připomínám, že tento pátek v 10 h proběhne školní kolo recitační soutěže

Angličtina - celá třída naučit se básničku o netopýrovi, pracovní sešit 9/9

 

20.2.

Zítra od 8 hodin využijeme nabídky klubu programování CoderDojo Náchod - vyzkoušíme si v praxi nejnovější technologii pro zobrazení virtuální reality Windows Mixed Reality na zařízení Acer Windows MR Headset. Bude to skutečně velký zážitek!

20.2.

Angličtina (celá třída) - pracovní sešit 8/5 - doplnit slova z boxu vpravo nahoře do textu podle obrázků

19.2.

TV-Při slunečném počasí můžeme jít ven, dnes hodně dětí nemělo rukavice ani čepice-dnes jsme spojili vycházku, dráhu obratnosti na hřišti s praktickou ukázkou výrobků z hornin v okolí školy.

-příští hodinu si napíšeme testík základních znalostí o horninách a nerostech-viz sešit.

 

16.2.

Č pracovní "list" - obě strany

   + fandíme našim sportovcům na ZOH  :-)

 

15.2.

M 36/10 (učeb.)

V pondělí píšeme kontrolní test v PS s. 37!!!

 

14.2.

Angličtina (celá třída) - pracovní sešit str.6/2 - doplnit do vět, zda činnost umíte (I can) x neumíte (I can´t)

 

13.2.

M 31/11 - 2 sloupečky se zkouškou

Školní kolo recitační soutěže bude v pátek 23.2. v 10 hodin!

 

12.2.

M 35/2

 

9.2.

Č 68/8

 

8.2.

M pracovní list Počítání s olympiádou (dokonči)

 

6.2.

M 17/14, 20/6

 

5.2.

Č 63/5

 

4.2.

Anglický jazyk (celá třída)- pracovní sešit str.3/4 - doplnit do textu slova z tabulky (osobní otázky)

30.1.

Zítra karneval na ledě! (Sejdeme se po osmé hodině u vchodu do jídelny. Společně půjdeme na zimní stadion. návrat na oběd kolem 11:40 h.)

Od čtvrtku 1.2. učíme podle změn v rozvrhu:

pondělí 2. h přírodověda

úterý    2. h vlastivěda

čtvrtek  2. h matematika, 3. h dopravní výchova, 4. h přírodověda

 

29.1. Zítra máme vlastivědu místo přírodovědy-nezapomeňte si vzít věci. Děkuji M.Hofírková

29.1.

Dnes jste měli přinést čtenářské deníky! Odevzdalo ho jen 14 dětí!!!  :-(

Č 57/12 b)

 

26.1.

VL-opakovat Husitství a Jiřího z Poděbrad. Po prázdninách si napíšeme testík. M. H.

AJ-připomínám platbu 202,-Kč za pracovní sešit Chit Chat 2. Děkuji M.H.

 

26.1.

Od 10 h máme besedu s p. Prouzou o myslivosti.

M 22/5 (bez prvních čtyř příkladů) + zkoušky

Ve středu 31.1. bude karneval na ledě s předáváním výpisu z vysvědčení - připravte si brusle a masky! Odchod od školy na zimní stadion v 8 h, návrat na oběd přibližně v 11:40 h.

Ve čtvrtek učíme podle nového (malinko změněného) rozvrhu, v pátek 2.2. jsou pololetní prázdniny!!!

24.1.

Na příští Pč (1.2.) přinést čisticí tyčinky do uší, tzv. "uchošťoury"  :-)

 

23.1.

Č 56/5

 

22.1.

M 15/7 - jen vypočítej písemně (bez odhadu a zkoušky)

 

19.1.

AJ(Hof.)-Končíme Chit Chat 1-napíšeme si test na U12. Opakujeme slovní zásobu celého kurzu. M.H.

d.cv. čítanka 80/5 - vymysli vlastní pověst a napiš ji hezky na papír (můžeš přidat i obrázek)

Výsledky kontrolního testu z matematiky: 1 - 13x, 2 -  5x, 3 - 4x, 4 - 3x, 5 - 2x (1 nepsal)

 

18.1.

Č 55/5 b)

Na Vv si zítra přineste malou suchou větvičku a kousek vaty

Angličtina:  Prosíme uhradit 202,- Kč za pracovní sešit Chit Chat 2, od 2.pololetí začínáme 2.díl (oranžový) - učivo této řady je rozvolněné na 2.pololetí 4.třídy a celou 5.třídu. Děkujeme.

 

17.1.

M pracovní list - Spojuj čísla vždy o 6 větší

nezapomeňte kružítko!

Aj (Borsová)  Připravit do sešitu popis osoby (obličej, postava, povaha). V pondělí po kontrole vytvoříme plakáty ve stylu "hledá se osoba -WANTED"

 

15.1.

Ve středu budeme psát kontrolní test z matematiky (PS s. 25)!

M 31/4, 5 PS

 

12.1.

Č 48/6 (poslední 4 řádky)

školní kolo recitační soutěže bude v pátek 16.2. (účast je dobrovolná)

čtenářský deník s další zapsanou knížkou budu vybírat 29. ledna

 

10.1.

Omlouvám se! Včera jsem napsala 11/4 místo správného úkolu 11/14. Kdo dával ve škole pozor, napsal správné cvičeni...

Č přepiš do sešitu správně příběh z pracovního listu (na pátek)

 

9.1.

M 11/4 (6 příkladů se zkouškou)

 

8.1.

Č 49/2 (Po louce...) - urči slovní druhy

 

5.1.

Č 38/10 PS

Přes opakovaná upozornění pět dětí dnes nepřineslo čtenářský deník!!!

Doneste si vyprané ručníky!

 

4.1.

Nezapomeňte, že zítra máte odevzdat čtenářský deník!!!!

 

3.1.

Přeji vám všem i vašim rodičům hodně štěstí, pevné zdraví, úspěch v práci, lásku a spokojenost v celém novém roce 2018! Ať se vám vše daří!

M - pracovní list (procvičování násobilky)

 

21.12.

Kdo nemáte kružítko, napište si o něj ještě honem Ježíškovi :-) Budeme ho letos potřebovat...

Extra úkol vám tentokrát nedávám, prázdniny máme letos krátké, tak si je hlavně užijte a odpočiňte si! :-)

Taky čtěte a nezapomeňte, že v pátek 5.1. budu zase vybírat čtenářské deníky (1 knížka)

Zítra budeme mít vánoční besídku s dárkovou tombolou, povíme si o vánočních zvycích a tradicích. Přineste si cukroví (a hrneček - když budete chtít, uvařím vám čaj)! Můžete si přinést různé stolní hry nebo si ve zbytku času pustíme krátký film :-) Končíme v 11:40 h!

 

 

 

19.12.

-příprava pracovního listu na téma Příroda před zimou přes prázdniny.

 

18.12.

M  24/8 PS

 

15.12.

M - oprava písemného testu do dom. sešitu (test dejte podepsat)

Soubory neobjednaných vánočních fotografií, které jste někteří dostali dnes, buď v pondělí vraťe nebo zaplaťte (sada = 230 Kč)

 

14.12.

Dnes jste pěkně pracovali, úkol není, jak jsem slíbila :-)

Děkuji všem dětem za vánoční výrobky pro Vánoční cinkání! Všichni naši andělé se prodali! :-)

Zítra budeme hlasovat o nejhezčího kapra v soutěži Poříčský beránek. Děkuji těm, kdo se soutěže zúčastnili domácí výrobou kapříka :-)

Příští týden si uděláme třídní vánoční besídku s tombolou dárků jako vloni. Rozdáme si dárky, ochutnáme cukroví našich maminek, zazpíváme si koledy a zahrajeme si hry... (Hezky zabalené dárky do tomboly můžete už od pondělí nosit.)

 

13.12.

Naučit básničku Koblihové dostihy (čít. s. 74) na středu 20.12.

AJ (Hofírková)-Nakreslit na A4 barevný obrázek svého pokojíčku a věcí v něm. Nepodepisovat. Do pondělí 18.12.

AJ (Borsová) - doplnit dopis Ježíškovi  (slovíčka do textu, nalepit do sešitu), 8 dětí mělo úkol navíc z 12.12. (zapomenutý úkol) - napsat 6 vět, kde se vyskytuje slovíčko z úkolu (splnilo 6 dětí)

Zítra je v 16:30 h informativní schůzka rodičů žáků, kteří se přihlásili na Soptíkovo lyžování.

 

12.12.

Č 44/7 b)

Od čtvrtka 2. díl učebnice Matematiky!!!

 

11.12.

Matematika dnes nebyla, secvičovali jsme s mateřskou školkou písničky na středeční Zpívání pod vánočním stromem.

Zítra vám rozdám objednané fotografie (p. Hurdálek), připravte si korunky! :-)

 

8.12.

Prosím rodiče, aby alespoň jednou týdně zkontrolovali žákovskou knížku a podepsali ji.

V pondělí  11.12. nebude Čj, máte výměnou první dvě hodiny vlastivědu.

M - 52/6

Č - pracovní list - podtrhni všechny chyby v textu (a spočítej je), cvičení na druhé straně je dobrovolné

Ve středu budeme psát prověrku z matematiky! (podívej se na str. 54-55 v učebnici)

AJ (celá třída) - nezapomeňte na oblíbenou hračku/věc na pondělí 11.12.

 

7.12.

Č - 40/6 a)

 

5.12.

M - kdo nestihl při hodině, dokončí Čertovské příklady

 

4.12. AJ(Hof.)-nezapomeňte přinést svou oblíbenou hračku, věc, případně tričko atd. na středu. Děkuji M. Hofírková

         Aj (Bor.)- doplnit slovíčka k obrázkům (kopie - téma hračky, věci kolem nás)

 

1.12.

M - 48/9

Chválím zápisy většiny z vás v čtenářském deníku!!! Další (jednu) knížku budete mít zapsanou po Vánocích. Deníky budu vybírat v pátek 5. ledna!

 

30. 11.

HV - Na hodinu hudební výchovy na 5. 12. zopakovat hudební nástroje z pracovního listu (podle obrázku umět pojmenovat nástroj). M. Hejčlová

V pátek nezapomeňte odevzdat čtenářské deníky!

 

29.11. POZOR! Zítra(čtvrtek) máme první hodinu přírodovědu-nezapomeňte učebnici a pracovní list Společenství vod. Děkuji M. Hofírková

 

28.11.

zopakovat si řady vyjmenovaných slov!!!!

připomínám, že v pátek se odevzdávají Čtenářské deníky (2 knihy)

 

27.11.

beseda Jíme zdravě (15.11.)         30 Kč

exkurze Dvůr Králové n.L. (22.11.) 100 Kč (vstup a záloha na dopravu)

Devatero pohádek (29.11.)             50 Kč

prosím zaplatit                            180 Kč

 

M - 45/4

 

23.11.

Č - napiš na papír zprávu (vyprávění) o včerejší návštěvě výrobního uměleckého družstva Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové nad Labem, kdo s námi nebyl, bude psát o návštěvě galerie v Náchodě nebo muzea textilu v České Skalici

úkol je na pondělí!!!

 

21.11.

Č 35/5 b)

Zopakovat si řady vyjmenovaných slov!!!

Na pátek (Vv) přinést kousek vaty a dvě dárkově zabalené prázdné malé krabičky (např. od sirek, léků,...)

 

20.11.

Ve středu 22.11. exkurze do výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem

odjezd: v 9:45 h, návrat: kolem 14. hodiny

S sebou svačinu a peníze na případný nákup ozdob v podnikové prodejně. Pokud si vezmete fotoaparát nebo mobil, musíte si ho hlídat!!!

Oběd nám všem odhlásím (kromě Majdy a Lindy)!

Záloha 100 korun (vstupné a doprava) - vyberu později

 

M - zítra budeme potřebovat trojúhelník s ryskou a ještě jedno další pravítko!

 

16.11.

M - pracovní listy (spočítej příklad a nalep obrázek se správným výsledkem)

Od pondělí bude změna v rozvrhu, protože nám už skončil plavecký výcvik! Všichni žáci dostali nový rozvrh, který platí do konce ledna.

 

15.11.

Zítra (místo Pč) vzdělávací beseda Jíme zdravě. 30 korun vybereme později, ať nenosíte peníze každý den :-( Jen s tím zatím počítejte...

Výsledky včerejšího testu z českého jazyka:

11x 1, 11x 2, 2x 4, 2x 5

 

13.11.

Přinést 83 korun (GVUN a čtenářský deník)

 

11.11.

VL-test: 15 žáků-stupeň 1, 6 žáků-2, 5 žáků-3, 1 žák-4.

 

9.11.

Č 29/9

v úterý píšeme test v PS s. 93

 

8.11.

VL-dokončili jsme učivo o Velké Moravě, připomínám test.

TV - dnes necvičilo 5 dětí, protože neměly přezutí, převlečení!!! Bez písemné omluvenky nemohu děti uvolnit ze cvičení (dnes 2 děti).

M. Hofírková

Žáci dostali Čtenářský deník (59 Kč). Do konce listopadu si do něj zapíší dvě libovolné knihy, které zatím přečetli.

(peníze vyberu příští týden najednou)

 

7.11.

Č 27/10 pět řádků

V pátek 10.11. fotografování žáků 1. stupně (fa Kutílek - Horák) - soubor fotografií s vánoční tematikou - děti dostanou soubor domů, ten buď vrátí, nebo zaplatí

Budu se snažit, aby nás pan fotograf vzal jako první třídu v pořadí, protože v 9:22 h odjíždíme autobusem do Náchoda. Jdeme do GVUN (Galerie výtvarných umění u zámku) na vzdělávací program Na jedné lodi. Zpátky přijedeme pravděpodobně vlakem ve 13:01 z Náchoda. Oběd stihneme.

Vstupné (10 Kč) a jízdné vyberu příští týden.

 

6.11.

M 32/19

 

3.11.

M 28/52

 

2.11.

Anglický jazyk

V pondělí v rámci opakování témat jídlo a části obličeje jsme vyráběli svačinu z toastů a zeleniny- skupina p.uč. Hofírkové 100% připravenost, bohužel ve skupině p.uč. Borsové mohlo pracovat pouze 6 dětí (je to škoda. mohli jsme si spolu užít).

Hodina k Halloweenu byla skvělá - viz foto: https://atevi22.rajce.idnes.cz/Aj_Halloween/

Domácí úkol (Borsová) Workbook 48/1 - animals

2.11.

Č 26/5 a)

Dnešní doučování je výjimečně přesunuto na zítra (hned po skončení vyučování, pak půjdeme na oběd).

 

1.11.

Pan Hurdálek nabízí vánoční fotografování dětí. Pokud máte zájem, vyplňte lístečky, které děti dnes dostaly. Objednávka je závazná.

VL-doporučuji procvičování učiva pro zájemce na: https://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_01.htm anebo i na adrese https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/

Výsledek testu: 14xstupeň 1, 6xstupeň 2, 4xstupeň 3, 1xstupeň 4. (Skvělý výsledek a komu se nedařilo, vylepší skóre příště)

 

31.10.

M 10/10,11 - PS

 

30.10.

AJ (Hof.) Děkujeme za podporu naší chuťové hodiny-vydařila se a fotky máme:-)

 

24.10.

Č 17/14 v PS doplň

AJ-V úterý 31.10. máme Halloween lesson.  Kostýmy a masky vítány. M. Hofírková a I. Borsová

 

23.10.

Zítra 1. a 2. hodinu učíme!!!

v 10 h odjezd autobusem od školy do České Skalice do Muzea textilu. Návrat nejpozději v 15 hodin.

S sebou svačinu. Obědy máte odhlášené.

 

Nabízím možnost doučování (Č, M) v období listopad - březen - každý čtvrtek ve 13 hodin.

 

20.10.

M 27/32 (6 příkladů se zkouškou!)

opakujte si násobilku - budeme psát pětiminutovky!

 

19.10.

M - pracovní list - spočítej a vybarvi

Č - PS 11/4 - dokonči práci z hodiny

 

18.10.

V PÁTEK PŘINÉST OBVAZOVÝ MATERIÁL - ZKUSÍME SI OŠERTŘIT RÁNU

 

16.10.

M - pracovní list - spočítej a vybarvi (úkol je na středu!)

 

13.10.

Č 26/5 b)

 

V úterý 17.10. jedeme všichni (v rámci výuky) na dětské dopravní hřiště do Bělovse.

Pojedeme vlakem v 7:53 h, vrátíme se pravděpodobně vlakem ve 13:08 h. Na oběd se stihneme vrátit.

Sejdeme se u školy v 7:40 h, na vlakovou zastávku půjdeme společně.

S sebou: cyklistickou helmu (!!!), svačinu, příp. kapesné na další občerstvení

Jízdné zaplatím najednou, vyberu ho od vás později.

 

12.10.

Č 23/3 - připrav se na diktát

Č 22/7 - napiš poslední tři řádky

Aj (Borsová) - napsat větu (zašifrovanou podle cvičení z prac.sešitu 45/8 nebo vlastní šifru), téma jídlo (I like .., My favourite fruit is ...)

                   - opakování slovní zásoby části těla, oblečení, jídlo (příští týden opakovací test)

AJ (Hofírková)-PS str. 45/8, příští týden opakovací test (opakování slovní zásoby na části těla, oblečení a jídlo)

VL-příprava pověstí O Čechovi, Krokovy dcery, O Libuši (viz sešit), opakování učiva o pravěku, Keltech a Sámově říši

 

11.10.

Č 19/17 - PS

na geometrii potřebujeme trojúhelník s ryskou!!!

 

6.10.

Č 20/4 (poslední tři řádky) - napiš, pak barevně vyznač předponu

kopírování a čtvrtky                70 Kč

Unie rodičů                           130 Kč

exkurze Č. Skalice (24.10.)      70 Kč   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.10.

Č 21/5 napiš správně do domácího sešitu

AJ (M. Hofírková) Prosím o zakoupení průhledné fólie na psaní-stačí A5-kdo tak ještě neučinil. Děkuji M. Hofírková

 

4.10.

Č - 15/9 PS (kdo nestihl ve škole...)

 

3.10.

Nezapomeňte rodičům ukázat procvičovací sešity Čj a M, pokud si je koupíte, přineste peníze (75 Kč za každou), pokud nemáte zájem, nepoškozené je vraťte.

Anglický jazyk (I.Borsová): dnes test (téma jídlo) dopadl výborně -13x1, 1x2 Congratulations!

2.10.

Připomínám sběr starého papíru ve dnech 4.-6.10.!

M - pracovní list - dopočítej a dobarvi

 

27.9.

Konečně nám vykouklo sluníčko! Užijte si čtyři dny volna, choďte do přírody, jeďte na výlet s rodiči, ale buďte na sebe opatrní!

Úkol vám tentokrát nedávám :-)

 

26.9.

M 14/82

 

25.9.

VL-kdo si chce opakovat učivo v době volna, použijte kopie o pravěku a Keltech. M. Hofírková

22.9.

Č 5/18 PS

Sběr papíru bude 4.10. a potom každý druhý měsíc.

Děti dostaly přihlášky na školní kroužky.

 

21.9.

M 13/78

procvičovat násobilku beze zbytku i násobení se zbytkem!

připomínám ručníky a ubrusy (Vv, Pč), kdo ještě nemá!

 

20.9.

příprava diktátu Č 14/4

kdo ještě nemá, doplní si do sešitů (VL, Přv, Geom) velkou linkovanou podložku, do geometrie také tvrdou podložku (kvůli práci s kružítkem)

 

19.9.

Č 9/12 PS

Aj (Borsová) - dnes měly úkol pouze 3 děti, prosím o kontrolu rodičů - domácí úkol pro někoho znamenal 4 nebo 6 vět podle toho, co stihly děti ve škole

 

18.9.

Každé pondělí dostanou všichni žáci školy dotované (zdarma!) neochucené mléko. Další nabídka mléčných výrobků k pravidelnému odběru bude později...

Přehled školních kroužků a kroužků Domina je na stránkách školy - viz Rozcestník školy - Přehled zájmových kroužků

M 8/39

Angličtina: Dnes hodina s maskami, procvičování: "Whose hat is this?" - foto: https://atevi22.rajce.idnes.cz/Aj_4tr._Who_are_you/

         p.uč. Hofírková - splnilo 9 dětí

p.uč.Borsová- splnila pouze 1 žákyně, domácí úkol: prac.sešit 40/5 - pouze odpovědi typu: It´s the clown´s hat.

 

15.9.

Č 12/3 (od 3. řádku)

přinést na Vv příští pátek suchý pastel

 

14.9.

Ve středu 20.9. proběhne tradiční cyklozávod Do vrchu. Start u jídelny ve 13:30 h.

Kdo chce závodit, odevzdá do 15.9. písemný souhlas rodičů.

 

Ve čtvrtek 21.9.2017 proběhnou od 16 hodin třídní schůzky.

 

V pátek 29.9. je volný den ředitele školy!

Žáci mohou jít na nedotovaný oběd. ŠD bude v omezeném povozu (viz lístečky).

 

Žáci dostali nabídku kroužků Domina. Přihlášky odevzdají v Dominu Hronov.

Nabídku školních kroužků (florbal, dramatický, sportovní a angličtina) ještě upřesním.

 

Děkuji za včasné zaplacení sešitů!

 

12.9.

Č 8/3 napiš věty správně

 

7.9.

Č 6/9 napiš

ukaž rodičům informace o plaveckém kurzu!

kdo si ještě nepřinesl do třídy ručník, nezapomeňte ho přinést!


cena objednaných sešitů:

malé sešity 42 Kč

velké sešity 27 Kč

notýsek        2,60 Kč

PS M 2 díly 108 Kč

PS Čj           89 Kč

celkem        268,60 Kč

 

plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 11.9. do 13.11.2017 (10 lekcí)

Sraz vždy v 6:50 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů

Cena: 10 lekcí x 30 Kč = 300 Kč celkem - žáci hradí pouze dopravu! (pokud škola ještě nesežene dotaci na dopravu)

Ostatní náklady hradí škola a městys.