5. třída

Fotografování ve škole Prestige photo  - 3.10. 

Informace z třídní schůzky:

Každý žák má ve třídě svůj šuplík na učebnice a sešity. V pátek si všechny sešity a pracovní sešity děti odnáší domů na opravu.

DÚ: po, čt - M; út, pá - ČJ

The Dot Day

V pondělí 16.9. se naše třída připojí k mezinárodnímu "puntíkatému dni" The Dot Day. Prosím podle možností o puntíkaté oblečení a doplňky.

 

Přehled učiva

  Český jazyk Matematika
Co nás brzy čeká:

Stálé procvičování vyjmenovaných slov

Stavba slova- předpona, kořen, příponová část

procvičování násobení a dělení

římská čísla

práce s tabulkou

převody jednotek délky

Geometrie - grafický součet a rozdíl úseček

Přehled učiva k 30.9.2019  
Co bychom měli umět : abeceda

hlásky - tvrdé, měkké souhlásky; psaní ú, ů

český jazyk - spisovná a nespisovná slova; synonyma

malá násobilka

pořadí výpočtů

písemné sčítání a odčítání; písemné násobení a dělení jednociferným činitelem a dělitelem

čtení, zápis, porovnávání a  zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000 000

Geometrie: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kolmice, rovnoběžky; síť krychle a kvádru

 

 

Anglický jazyk - skupina Je

Co nás čeká:

L5 str. 27

tabulka časování slovesa MÍT

Co bychom měli umět:

L5 - str. 24-26 - přítomný čas průběhový

tabulka časování slovesa BÝT

Anglický jazyk - skupina Vi - str. 22, opak. tématu TOWN.

DÚ -pís. do sešitu 5 vět I live in Velke Porici (upravit si text ze str. 22)

příští týden test na sllovíčka ze str.10 - 12 house

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně vás zdravím a vítám v novém školním roce 2019/2020. Doufám, že jste si prázdniny užili a budete mít na co vzpomínat. Nyní se společně pustíme do zdolávání páté třídy. :-)

Těším se na naši spolupráci.

Mgr. Monika Jelínková

 

Přidávám pár organizačních informací:

Domácí úkoly

Většina domácích úkolů bude probíhat v režimu:

pondělí - matematika

úterý - český jazyk

středa - bez úkolu

čtvrtek - matematika

pátek-český jazyk

anglický jazyk - dle potřeby

Domácí úkoly slouží k procvičení probrané látky. Jsou povinné. Někdy mohou být ověřeny testem.

 

Platby

školní sešity 92,-

Pracovní sešity 312,- (Matematika 3 x 50,-; Opakujeme češtinu ve 3.-5. ročníku 41,-; Počtářské chvilky 32,-; Hravá čeština 89,-)

 

Potřeby žáka 5. ročníku:

- přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška (nebo pytel) s oblečením na TV (ven i dovnitř, PEVNÁ obuv!!!, gumička na dlouhé vlasy), kufřík (uzavíratelná krabice) na VV, stírací tabulka s fixem a hadříkem, folie malá A5 a velká A4

- vybavený penál: 2x obyčejná tužka č.2, 1x č.1 a 1x č.3, ořezávátko, guma, pastelky (cca 12 barev), ostré nůžky se zaoblenou špičkou, 2x pero na psaní (nedoporučuji gumovací!), kružítko + náhradní tuhy!, krátké pravítko na podtrhávání, lepidlo v tubě

- rýsovací pomůcky: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, podložka do sešitu A4 (do sešitu geometrie, vlastivědy a přírodovědy)

- potředby na Vv: vodové a temperové barvy, paleta, štětce (alespoň 2 ploché a 2 kulaté), kelímek na vodu, tuš, voskovky, barevné papíry, igelitový ubrus nebo noviny na lavici, staré triko nebo zástěru, hadřík