5.třída

Stránky budou průběžně aktualizovány, doplňovány důležité informace a termíny. Dokumenty a fotky budou aktualizovány v albech  www.hejc.rajce.idnes.cz  - alba jsou zaheslovaná přístupovými údaji!

Děkuji za pochopení.

 

V případě dalších dotazl či připomínek mě můžete kontaktovat telefonicky v době výuky (cca 8: 00 - 14:00) na telefonní číslo do školy nebo na mail HejclovaMica@seznam.cz. Popřípadě se zastavit ve škole (doporučuji ale předchozí domluvu, zvláště u důležitějších situací).

 

 

12. ledna 2018

Zapomněla jsem žákům zpět rozdat karty na čtení - tímto se omlouvám -  čtení bude moci být zapsáno po víkendu.

Pěkný víkend!

 

3. ledna 2018

Na konci roku 2017 jsme dokončili výuku přídavných jmen v českém jazyce. V měsíci lednu proběhne už jen její procvičení a zopakování, nadále bude látka braná jako probrané a znalé učivo. Souběžně budeme také opakovat slovesa až do měsíce února. V matematice budeme dále trénovat vypracování slovních úloh, všechny početní operace (x,:x+,-) ve vyšších číslech. S koncem měsíce se postupně budeme dostávat k desetinným číslům.

11. ledna 2018 - Pololetní práce z Matematiky

    - písemné počítání (násobení, dělení, sčítání, odčítání)

    - slovní úlohy (pochopení a zpracování informací z textu a následné vypočítání)

    - jednotky délky, hmotnosti, času

    - zlomky

    - geometrie: geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh/kružnice) - vlastnosti, konstrukce (rýsování), obvody (o), obsahy (s), souřadnice bodů

17. ledna 2018 - Pololetní práce z Českého jazyka

    - podstatná jména - určování, skloňování

    - přídavná jména - určování, skloňování

    - slovesa - určování, časování

    - slovní druhy

    - práce s textem (porozumění textu)

    - diktát (vyjmenovaná slova, předpony, psaní e/ě, spodoba souhlásek, koncovky)

 

VŠEM RODINÁM PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÉ VKROČENÍ DO ROKU 2018!!

 

8. prosince 2017

Ve středu 13. 12. 2017 od 15:30 proběhnou již tradiční Vánoční trhy naší školy, v 16:30 pak Vánoční cinkání a zpívání u stromečku na náměstí.

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhnou konzultační hodiny pro rodiče v čase 15:30 - 18:00. V 16:30 schůzka rodičů, kteří přihlásili své žáky na Soptíkovo lyžování.

 

4. prosince 2017

Dnes DÚ z českého jazyka místo matematiky!

 

30. listopadu 2017

S koncem měsíce listopadu jsme zahájili výuku nového učiva v českém jazyce. Látku, kterou od začátku školního roku opakovali již probírat nebudeme, máme ji uzavřenou a žáci ji znají a umí. Kdo ještě látku zcela neovládá, je potřeba doma trénovat to, v čem má potíže. Žáci znají podstatná jména, umí u nich určit mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor) a díky tomu jsou schopni určit koncovky slov podle vzorů. Dále znají vyjmenovaná slova, psaní velkých a malých písmen (jména), psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách a umí si odvodit psaní i,í/y,ý ve slově díky kořeni, předponám a příponám (stavba slova). Žáci také umí vyjmenovat, charakterizovat a určit slovní druhy. V případě nejasností je možné se za mnou stavit během výuky (žáci) nebo po předchozí domluvě (rodiče - e-mail).

Nová látka - PŘÍDAVNÁ JMÉNA

 

20. listopadu 2017

Ve středu 22. 11. 2017 jedeme na exkurzi do Dvora Králové nad Labem, kde navšítívíme výrobnu vánočních ozdob. Odjezd ze školy je v 9:45, takže první dvě hodiny proběhnou dle rozvrhu. Návrt mezi 13. a 14. hodinou (ODHLÁSIT OBĚD)! Vybírá se záloha 100 Kč. S sebou: jídlo na celý den, pití, vhodné oblečení, kapesné - možnost zakoupení vánočních ozdob v místní prodejně.

 

!!! DÚ  9. 11. 2017 z ČJ: PS 35/1 (a-e) JE NEPLATNÝ! Pracovní sešity jsem vybrala při hodině slohu. Omlouvám se za chybu! MH

 

Na VV 6. 11. přinést dva obrázky formátu A5 (čisté obrázky, bez popisků atd.)

 

DÚ z 3. 11.:

Matematika: PS 13/4

Český jazyk: PS 32/4 a 33/3

 

13.10. VL-připomínám, že je prostor pro přípravu referátů k probíraným kapitolám našich dějin.

           AJ (Hofírková)-Nezapomeňte na větičky v sešitě.

12.10. PŘ-PL-Slunce. Připomínám, že je prostor pro přípravu referátů k tématu Vesmír.

 

Třídní schůzka 21. 9. 2017 - informace pro rodiče

Školní řád (ke stažení v dokumentech)

- Nová kapitola 3 Škola a pedagogové

- 5. 12 – Mobilní telefony ve škole

- 5. 6, 5. 7 – uvolňování z hodin, omlouvání

- další důležité body (viz Školní řád)

Nové topení – řízené dálkově, žáci byli poučeni, že při poničení ventilů uhradí částku ventilu (cca 6 000Kč)

Rozvrh hodin – ve třídě, v ŽK, na zvláštní kartě (každý žák obdržel 1. den školy)

Sběr papíru – 4. 10. Následně každý 2. měsíc (přibližně)

29. 9. Ředitelské volno – možnost obědu za NEdotovanou cenu (oběd sníst v jídelně)

Kroužky pro žáky začnou v říjnu – florbal (300Kš + 100Kč na míčky), keramika (300Kč + 50Kč na materiál), dramatický kroužek (300Kč)

Ovoce do škol – 1/týdně, Neochucené mléko – 1/týden

Omlouvání – omlouvání zameškaných hodin se omlouvá do 3 dne po návratu do školy v ŽK!!! Předchozí omlouvání na lístečku (datum, jméno, důvod).

Pomůcky na VV a PČ – viz seznam. HADR!

Domácí úkoly – podpis rodičů!!!

Prosím rodiče, aby domácí úkoly svým dětem neopravovali, pouze podepsali jako kontrolu, že úkol udělaly. V případě, že dětem úkol opravíte, nepoznám, zda má žák s daným učivem problémy a může se to pak projevit na případných testech.

Domácí úkoly - denně:

Český jazyk – úterý, čtvrtek, občas pátek

Matematika – pondělí, středa, občas pátek

Anglický jazyk (p. Hejčlová) – cca 1x týdně

Vlastivěda, Přírodověda – určí p. Hofírková (bude informovat na stránkách třídy)

Matematika – vždy poslední týden v měsíci proběhne „týden geometrie“. Žáci si látku více osvojí, procvičí a ukotví, než když je podávána v jedné hodině jednou týdně.

Žákovské knížky (ŽK) – průběžná kontrola (alespoň 1x týdně) – prospěch, doplnění omluvenek, jiná sdělení.

Čtenářské deníky – mustr v sešitě literatury, 1x měsíčně (na konci měsíce). V případě náročnější knihy nebo knihy s větším počtem stran, po předchozí domluvě, možnost odevzdat po delší době. Dále mají žáci zaznamenávat svou literární činnost ve Čtenářském bingu (viz obrázek na rajce.idnes.cz). Po zaznamenání 5 částí po sobě jdoucích (řada, sloupec, diagonála), přijde odměna.

Odměnový systém – letošní motivace na téma Večerníčkova cesta. K tomuto tématu se budeme v průběhu roku vracet, převážně k historii a tvůrcům Večerníčka, ne k obsahu pohádek. Jaké, a za co, mohou žáci dostávat odměny, se můžete podívat v příloze (viz rajce.idnes.cz).

Referáty – cca 5 minut - Literatura: český a zahraniční spisovatel (viz tabulka - rajce.idnes.cz) – nejdůležitější informace: Jméno, kdo to byl, kdy žil (žije), kde žil (žije), co tvořil, ukázka, fotografie + zajímavosti (nepovinné). Hudební výchova: hudební nástroj (viz tabulka - rajce.idnes.cz) – nejdůležitější informace: Název, co to je, popis, kdy vzniklo, z čeho se vyrábí, představitelé, obrázek, ukázka + zajímavosti (nepovinné).

Zapomínání – v případě častého zapomínání (zaznamenávám si) poznámka do ŽK, při opakovaném zapomínání i nadále Napomenutí třídního učitele atd.

Akce: (viz Kalendář akcí školy) – nejbližší:

20. 9. 2017 Časovka do vrchu – 1. – 3. místo v kategorii 4. a 5. třída dívky i chlapci (Anetka G., Anetka F., Anetka H., Honza F., Štěpa V., Kuba R.) – GRATULUJEME!!!

3. 10. 2017 Pohár starostů – DDH Náchod, vybraní žáci (Friedová, Kostlán, Úlehlová, ?)

3. 11. 2017 Hvězdárna a Elektrárna HK – exkurze, s 9. třídou (vstupné 60Kč)

16. 11. 2017 Beseda Jíme zdravě – ve škole

22. 11. Dvůr Králové n. Labem – Vánoční ozdoby – exkurze, možnost zakoupení ozdobiček (vstupné 20Kč)

29. 11. 2017 divadelní představení Devatero pohádek – ve škole

5. 12. 2017 Školní Mikuláš

Prosinec 2017 – Vánoční cinkání

14. 12. 2017 – Den otevřených dveří, Konzultace pro rodiče

22. 12. 2017 – projektový den Vánoční tradice

- další akce – informace budou včas upřesněny:

- Soptíkovo lyžování – 29. 1. – 2. 2. – přihlašování žáků již možné

- duben 2018 Loučeň – exkurze

- 19. 4. Třídní schůzky

- květen 2018 Bambiriáda

- 31. 5. Konzultace pro rodiče

- červen 2018 Týden v přírodě (informace v 2. pololetí)

Finance:

Třídní fond – 50Kč (možnost úhrady do konce roku 2017)

UNIE rodičů – 130Kč

Kopie, čtvrtky – 70Kč (40,-/30,-)

Kapesníky! – po společné domluvě na TS jsme rozhodli, že žáci přinesou krabici papírových kapesníků, které budou uschovány ve třídě a budou se postupně používat pro všechny žáky – ve školce je toto povinné. (V případě, že někdo vysloveně nesouhlasíte s tímto způsobem, sami dohlédnete na to, že vaše dítě má dostatečnou zásobu vlastních papírových kapesníků a nebude ve škole potahovat a využívat kapesníky ostatních žáků!).

Potřeby žáka 5. třídy

Přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška nebo pytlík s věcmi na TV (ven i do tělocvičny, pevná cvič. obuv podmínkou)

Kufřík nebo zavíratelná krabice ( temperové barvy, plastová paletka, vodové barvy, kelímek na vodu, hadřík, štětce kulaté a ploché-obojí 1 slabší a 1 silný, voskovky, modelína, suché pastely, tuš,uhel, barevné papíry, igelitový ubrus 40 x 60 cm (i větší), vysouvací lepidlo, lepidlo Herkules tekuté, pracovní oděv-starší triko nebo košile)

Pozn.: Doporučuji zakoupit výtvarné potřeby např. značky Kohinoor nebo Centropen z důvodu lepší kvality.

Penál (2x tužka č. 2, 2x tužka č. 1, ořezávátko, guma, pastelky-12 barev, ostré nůžky se zaoblenou špičkou, pero na psaní (nedoporučuji gumovací), kružítko, náhradní tuha do kružítka)

Mazací tabulka A4 s 2 fixy a hadříkem, průhledná fólie A4 propisovací, plast. košík do lavice- 37 x 24,5 x 6 cm, linkovaná podložka A4-3 ks, pravítko 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník s ryskou.