Aj-Vi

23.9. - str. 26 - spojení obrázku a textu, přít. č.průb. všechny typy sloves,  The Dot Song - doplnění slov podle poslechu
DÚ uč. str. 26, písemně co kdo dělá na obrázku - 5 vět v přít. č.průb.
Prosím o kontrolu doma - každou hodinu někdo nemá učebnici nebo PS, často zapomínají psát úkol
 
20.9. - přít. čas průb. typ slovesa SIT,SWIM,rozhovory What are you doing?
DÚ rozhovory What are you doing?, opakovat si čas průběhový všechny typy sloves (read - make - sit)
příští týden test na slovíčka
 
18.9. - čtení Dot song, opak. přít. čas průběhový slovesa typu read a write
DÚ - procvičovat čtení Dot, song, uč. str.24 - 25
 
17.9. - str. 25/rozhovory, přít.čas průb. typ slovesa write,come
DÚ - kopírka cv. 5
 
16.9. - str. 25 poslech rozhovor, tázací zájmeno WHAT v otázce př. č. průb.
DÚ PS str. 25/4 jen nakreslit
 
13.9. str. 24 zápor přít. času průběhového, opakování kladných vět str. 26 fotografie
DÚ zopakovat si přítomný čas průběhový (sestavit větu kladnou, zápornou, otázku)
příští týden test na průběhový čas +,-, ? typu sloves read, play
 
 
11.9. - přítomný čas průběhový - otázky a krátké odpovědi Yes str. 24 uč.,PS
DÚ - ústně - rozhovor 5 otázek + odpovědi, střídat osoby. Např. Is he reading? Yes, he is......
 
10.9. - přítomný čas průběhový , typy sloves read, play, open, jump...5. lekce str. 24 čtení vět
DÚ ústně opakovat si sloveso být, přít. průběhový
 
 
6.9. -  opakování 4. ročníku - zájmena osobní 1. pád (I, you, he.....they), sloveso být v přítomném čase v dlouhém tvaru a ktátkém tvaru (am, is, are - ´m, ´s, ´re)
          seznámení se s přítomným časem průběhovým ústně ( přidáme ke slovesun - ing), poslech písně a vytváření př.č. průb.
          příští týden 10.9. test na zájmena a sloveso být
9.9. - opakování na test ( I am , I´m)
         The Dot Day www. youtube. com - The Dot Song - do ŠS si nalepit kopírovaný text 1. části
         DÚ - čtení 1. sloky z kopírky