Anglický jazyk

1. skupina L. Zelená

9.3. Nezapomeňte na D.ú. Opakujeme přítomný čas prostý-věty kladné a záporné, pozor na 3. os.č.j. Připomínám možnost cvičení na CD.

5.3. Tento týden jsme spojeni, připomínám domácí cvičení v prac. sešitě;-)M. Hofírková

23.2 píšeme test na hodiny, určování času

29.1. - v pondělí 5.2. píšeme opakovací test na třetí lekci, doporučuji k přípravě využít i CD z pracovního sešitu. Součástí bude i slovní zásoba. Dnešní namátkový test na slovíčka prokázal, že žáci se slovíčka průběžně neučí!!!!!!

Připomínám také, že na 5.2. je zádán domácí úkol My project - My school (plakát)

 

19.1. - v pondělí píšeme test na předložky pojící se s časem (at, on, in)

opakování, procvičování My school + slovíčka!!!!!!!

 

5.1. - v pondělí píšeme test na sloveso HAVE GOT a slovní zásobu

 

 

4.12. - ve středu 6.12. píšeme opakovací test z 2. lekce!!!! Doporučuji opakování WB str. 20-21, učebnice str.26 a CD z pracovního sešitu. Cvičení budou zaměřena na - Názvy dnů (ústně i písemně), slovní zásobu na téma rodina, přivlastňovací zájmena a přídavná jména, tvoření otázek se slovesem TO BE, WH- otázky

         - je nutná domací příprava zejména procvičování slovní zásoby!!!!!! Z dnešní pětiminutovky na slovička (days, months), byly až na výjimky trojky a horší známky!!!!!!

 

15.11. - v pondělí 20.11. - píšeme test na přivlastňovací zájmena - possessive adjectives and possessive ´s , doporučuji procvičovat na cvičeních v pracovním sešitě a CD z pracovního sešitu!!!!!!

10.11. V úterý 14.11. nezapomeňte věci na AJ-náhrada za pondělní hodinu.

2.11. - do 15.11. doplnit obálky se slovní zásobou!!!! Procvičovat krátké a dlouhé tvary slovesa TO BE (kladné i záporné věty)!!!

20.10. - opakování první lekce včetně cvičení na CD - bude součástí testu!!!!

13.10. - do 30.10. vypracovat My project - plakát na téma About me

9.10. - ve středu píšeme test na vazbu there is/there are

27.9. - opakovat abecedu, hláskování (DÚ - pracovní sešit- číslovky, spelling)

2. skupina M. Hofírková
 
 

14.3. Probrali jsme tvoření otázek pomocí DO/DOES (viz pomůcka). Na pátek opis tabulky do sešitu.

9.3. Nezapomeňte na D.ú. Opakujeme přítomný čas prostý-věty kladné a záporné, pozor na 3. os.č.j. Připomínám možnost cvičení na CD.

5.3. Tento týden jsme spojeni, připomínám domácí cvičení v prac. sešitě;-)M. Hofírková

23.2 píšeme test na hodiny, určování času

26.1. Opakování částí těla-lidského i zvířecího (viz rozšíření v sešitě), WB-str. 30-31 (opakovací cvičení)-zadáno již 22.1., procvičovat téma School.

19.1. Časové předložky IN/ON/AT-trénovat, připomínám D.ú. v prac. sešitě a povídání o škole a rozvrhu. Napíšeme si opakovací testík. M.H.

12.1. Začínáme téma School-zopakovat názvy školních předmětů, doučit se nová slovíčka (i písemně), WB-str. 29/4.

3.1. Připomínám doporučená cvičení v prac. sešitě k procvičení slovní zásoby a domácí úkol tamtéž. Procvičovat časování have got ve všech osobách, tvoření záporu a otázky.

18.12. Vzhledem k opakované neznalosti učiva časování have got-zvláštní písemný úkol-opis gramatické tabulky (nutno naučit jako slovíčka). Nezapomeňte na D.ú.v prac. sešitě. Dodělat opravy v sešitě.

4.12. Možnost procvičování WB str. 20-21 využili pouze dva žáci ze skupiny. Pokud chybí cvičení ve WB, očekávám, že bude obratem doplněno. M. Hofírková

29.11. Končíme U2 a je třeba doma opakovat: Názvy dnů (ústně i písemně), slovní zásobu na téma rodina, přivlastňovací zájmena a přídavná jména, tvoření otázek se slovesem TO BE. Příští týden píšeme větší test.

15.11. Připomínám přípravu Family tree na A4 papír+ústně, procvičovat tvoření otázek se slovesem TO BE (CD).

10.11. V úterý 14.11. nezapomeňte věci na AJ-náhrada za pondělní hodinu.

24.10. Připomínám, že součástí WB je CD, na kterém máte spoustu cvičení na vše, co děláme-sl. zásoba, gramatika, fráze atd.

20.10. Zapomenout pomůcky jednou může každý, ale povinností žáka je si učivo doplnit. Množné číslo podstatných jmen-uč. str. 10-11, kdo se od minula neučil.

13.10.Je nutné učit se pravidelně slovní zásobu i písemně-viz slovník na zadní straně WB. Připomínám d.ú. v PS

9.10. Odevzdat urychleně ke kontrole obálku se slovy typu cat. Procvičování vět s vazbou There is/There are.

4.10. Tvoření vět s vazbou There is/are... Připomínám domácí úkol v prac. sešitě.

2.10. Příprava obálek na výslovnost. Stále procvičovat psaní číslovek a spelling (viz pracovní sešit).

25.9. Zopakovat spelling, abecedu, procvičovat psaní číslovek.

 

20.9. D.ú.odevzdalo 6 žáků z 12-prázdniny už skončily!

 

 

Seznam knih anglické literatury (k zapůjčení u I.Borsové)

1) Beginners

A.Dumas - The Man in the Iron Mask

A.Dumas - The Three Musketeers

Philip Prowse - This is London
Jules Verne - Journey to the Centre the Earth
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
Ch.Dickens - Christmas Carol
the Grimm Brothers - Snowwhite and 7 Dwarfs
S.Rabley - Maisie and the Dolphin
M.Twain - Tom Sawyer
M.Potter - Truck Driver
S.Krensky - Arthur Makes the Team
Disney - Toy Story 2

2) Elementary
P.Banerji - Last Chance for a First Date
J.McCulley - The Mark of Zorro
G.Maxwell - The Ring of Bright Water
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
M.Shelley - Frankenstein
R.L.Stevenson - Treasure Island

3) Pre-intermediate
S. Colbourn - Robin Hood
I.Fleming - Casino Royale

4) Intermediate
H.Fielding - Bridget Jones ´s Diary
B.Stoker - Dracula