Anglický jazyk

1. skupina L. Zelená

4.6. ve středu 6.6. píšeme test na 5. lekci včetně slovní zásoby!!!!!!, na pondělí 11.6. project - My town!!!!!

4.4. Dnes měli úkol pouze tři žáci! Následující hodinu budeme procvičovat present simple, zejména tvoření otázek. Příští týden budeme psát opakovací test na 4. lekci včetně slovní zásoby!!!!!

21.3. Nezapomeňte na přípravu ústního cvičení v pracovním sešitě. Stále procvičujte slovní zásobu. Opakujeme tvoření otázek v přítomném čase prostém.

9.3. Nezapomeňte na D.ú. Opakujeme přítomný čas prostý-věty kladné a záporné, pozor na 3. os.č.j. Připomínám možnost cvičení na CD.

5.3. Tento týden jsme spojeni, připomínám domácí cvičení v prac. sešitě;-)M. Hofírková

23.2 píšeme test na hodiny, určování času

29.1. - v pondělí 5.2. píšeme opakovací test na třetí lekci, doporučuji k přípravě využít i CD z pracovního sešitu. Součástí bude i slovní zásoba. Dnešní namátkový test na slovíčka prokázal, že žáci se slovíčka průběžně neučí!!!!!!

Připomínám také, že na 5.2. je zádán domácí úkol My project - My school (plakát)

 

19.1. - v pondělí píšeme test na předložky pojící se s časem (at, on, in)

opakování, procvičování My school + slovíčka!!!!!!!

 

5.1. - v pondělí píšeme test na sloveso HAVE GOT a slovní zásobu

 

 

4.12. - ve středu 6.12. píšeme opakovací test z 2. lekce!!!! Doporučuji opakování WB str. 20-21, učebnice str.26 a CD z pracovního sešitu. Cvičení budou zaměřena na - Názvy dnů (ústně i písemně), slovní zásobu na téma rodina, přivlastňovací zájmena a přídavná jména, tvoření otázek se slovesem TO BE, WH- otázky

         - je nutná domací příprava zejména procvičování slovní zásoby!!!!!! Z dnešní pětiminutovky na slovička (days, months), byly až na výjimky trojky a horší známky!!!!!!

 

15.11. - v pondělí 20.11. - píšeme test na přivlastňovací zájmena - possessive adjectives and possessive ´s , doporučuji procvičovat na cvičeních v pracovním sešitě a CD z pracovního sešitu!!!!!!

10.11. V úterý 14.11. nezapomeňte věci na AJ-náhrada za pondělní hodinu.

2.11. - do 15.11. doplnit obálky se slovní zásobou!!!! Procvičovat krátké a dlouhé tvary slovesa TO BE (kladné i záporné věty)!!!

20.10. - opakování první lekce včetně cvičení na CD - bude součástí testu!!!!

13.10. - do 30.10. vypracovat My project - plakát na téma About me

9.10. - ve středu píšeme test na vazbu there is/there are

27.9. - opakovat abecedu, hláskování (DÚ - pracovní sešit- číslovky, spelling)

2. skupina M. Hofírková
 
 

4.5. Ve středu odevzdáte projekt o vašem městě-promrskejte si znovu předložky a slovíčka. M. Hofírková

21.5. Na středu máme D.ú. Procvičujeme věty s CAN/CAN´T a také tvoření otázek. Předložky a vazba THERE IS/ARE jsou předmětem opakování.

9.5. Na pátek připomínám úpravu psaného textu My flat/My house a domácí úkol z učebnice do sešitu. Napíšeme si test na předložky.

25.4. Začínáme 5. lekci (opakování ze 4. třídy a rozšíření-důraz na psanou formu), připomínám D.ú. na kopii-na přítomný prostý čas budeme ještě psát testík.

18.4. Připomínám procvičování učiva v prac. sešitě str. 40-41 (na pondělí).

13.4. Test prokázal, že domácí přípravě nevěnujete velkou pozornost-určitě dostanete šanci v opravném menším testíku. Pokud některou hodinu chybíte, stačí zatelefonovat spolužákovi o úkol, případně o zjištění informací k doplnění učiva. Následně můžete zkonzultovat se mnou. M.H.

4.4. Připomínám D.ú. v pracovním sešitě, je nutno opravdu se naučit tvoření otázek s DO nebo DOES (viz tabulka). Nezapomeňte na procvičování na CD-romu. Příští týden si napíšeme testík na kladné, záporné a tázací věty v přítomném čase prostém.

21.3. Nezapomeňte na přípravu ústního cvičení v pracovním sešitě. Stále procvičujte slovní zásobu. Opakujeme tvoření otázek v přítomném čase prostém.

14.3. Probrali jsme tvoření otázek pomocí DO/DOES (viz pomůcka). Na pátek opis tabulky do sešitu.

9.3. Nezapomeňte na D.ú. Opakujeme přítomný čas prostý-věty kladné a záporné, pozor na 3. os.č.j. Připomínám možnost cvičení na CD.

5.3. Tento týden jsme spojeni, připomínám domácí cvičení v prac. sešitě;-)M. Hofírková

23.2 píšeme test na hodiny, určování času

26.1. Opakování částí těla-lidského i zvířecího (viz rozšíření v sešitě), WB-str. 30-31 (opakovací cvičení)-zadáno již 22.1., procvičovat téma School.

19.1. Časové předložky IN/ON/AT-trénovat, připomínám D.ú. v prac. sešitě a povídání o škole a rozvrhu. Napíšeme si opakovací testík. M.H.

12.1. Začínáme téma School-zopakovat názvy školních předmětů, doučit se nová slovíčka (i písemně), WB-str. 29/4.

3.1. Připomínám doporučená cvičení v prac. sešitě k procvičení slovní zásoby a domácí úkol tamtéž. Procvičovat časování have got ve všech osobách, tvoření záporu a otázky.

18.12. Vzhledem k opakované neznalosti učiva časování have got-zvláštní písemný úkol-opis gramatické tabulky (nutno naučit jako slovíčka). Nezapomeňte na D.ú.v prac. sešitě. Dodělat opravy v sešitě.

4.12. Možnost procvičování WB str. 20-21 využili pouze dva žáci ze skupiny. Pokud chybí cvičení ve WB, očekávám, že bude obratem doplněno. M. Hofírková

29.11. Končíme U2 a je třeba doma opakovat: Názvy dnů (ústně i písemně), slovní zásobu na téma rodina, přivlastňovací zájmena a přídavná jména, tvoření otázek se slovesem TO BE. Příští týden píšeme větší test.

15.11. Připomínám přípravu Family tree na A4 papír+ústně, procvičovat tvoření otázek se slovesem TO BE (CD).

10.11. V úterý 14.11. nezapomeňte věci na AJ-náhrada za pondělní hodinu.

24.10. Připomínám, že součástí WB je CD, na kterém máte spoustu cvičení na vše, co děláme-sl. zásoba, gramatika, fráze atd.

20.10. Zapomenout pomůcky jednou může každý, ale povinností žáka je si učivo doplnit. Množné číslo podstatných jmen-uč. str. 10-11, kdo se od minula neučil.

13.10.Je nutné učit se pravidelně slovní zásobu i písemně-viz slovník na zadní straně WB. Připomínám d.ú. v PS

9.10. Odevzdat urychleně ke kontrole obálku se slovy typu cat. Procvičování vět s vazbou There is/There are.

4.10. Tvoření vět s vazbou There is/are... Připomínám domácí úkol v prac. sešitě.

2.10. Příprava obálek na výslovnost. Stále procvičovat psaní číslovek a spelling (viz pracovní sešit).

25.9. Zopakovat spelling, abecedu, procvičovat psaní číslovek.

 

20.9. D.ú.odevzdalo 6 žáků z 12-prázdniny už skončily!

 

 

Seznam knih anglické literatury (k zapůjčení u I.Borsové)

1) Beginners

A.Dumas - The Man in the Iron Mask

A.Dumas - The Three Musketeers

Philip Prowse - This is London
Jules Verne - Journey to the Centre the Earth
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
Ch.Dickens - Christmas Carol
the Grimm Brothers - Snowwhite and 7 Dwarfs
S.Rabley - Maisie and the Dolphin
M.Twain - Tom Sawyer
M.Potter - Truck Driver
S.Krensky - Arthur Makes the Team
Disney - Toy Story 2

2) Elementary
P.Banerji - Last Chance for a First Date
J.McCulley - The Mark of Zorro
G.Maxwell - The Ring of Bright Water
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
M.Shelley - Frankenstein
R.L.Stevenson - Treasure Island

3) Pre-intermediate
S. Colbourn - Robin Hood
I.Fleming - Casino Royale

4) Intermediate
H.Fielding - Bridget Jones ´s Diary
B.Stoker - Dracula