Angličtina - Zelená Lucie

 
Prosím o důslednější domácí přípravu! Opakovaně žáci velmi často zapomínají domácí úkoly a průběžně se neučí. Slovíčka je nutné učit se pravidelně a to i písemnou formou!!!!!!!!
 
V termínu 9. - 13.9. jsou žáci spojeni, nestěhují se. Vyučuje Iveta Borsová.
 
9.9. HW - pracovní sešit 9/3 (zapsat číslovky k natištěným číslům)