6. třída

český jazyk
mluvnice          - vždy v pondělí a v pátek
literatura          - vždy v úterý a ve středu
sloh                 - vždy ve čtvrtek
domácí úkoly     - vždy v pondělí z mluvnice, ze slohu občas týdenní úkol, z literatury občasný 
čtenářský deník  - k poslednímu každého měsíce (viz sešit z literatury)
testy, diktáty...   - vždy v pátek
čtvrtletky           - budou dopředu hlášeny
Velmi orientační plán učiva v jednotlivých měsících (může se měnit dle znalostí žáků)
V průběhu celkého roku pravopis, rozbory

 

 

Mluvnice

literatura

sloh

Září

 

Jazyk a jeho útvary, jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka

Pořekadla, přísloví,pranostiky

Hádanky

Literární druhy a žánry: lyrika, epika, drama, próza, poezie

Vypravování

Říjen

Zvuková stránka jazyka

Stavba slova

Druhy slov

Bajky: výběr z autorů (Ezop, Olbracht)

Vypravování

1. slohová práce

1. kontrolní práce

Listopad

Pravopis

Opakování probraného učiva

Báje a mýty: výběr z autorů (E. Petiška, R. Mertlík, I.Olbracht...)

Pověsti: výběr z autorů (A. Jirásek, E. Petiška)

Pověsti

Popis

Prosinec

Podstatná jména

Pravopis

Pohádky: výběr z autorů (K. J. Erben; B. Němcová, bři Grimmové, H.CH. Andersen, J. Werich, K. Čapek, P. Šrut, Z. Svěrák, ...)

Popis

Leden

Skloňování podstatných jmen

Dobrodružná literatura: výběr z autorů (E. Štorch, K. May, J. Foglar...)

Zpráva a oznámení

2. slohová práce

2. kontrolní práce

Únor

Pravopis vlastních jmen

Literatura s dětským hrdinou: výběr z autorů (K. Poláček…)

Humoristická literatura

Výpisky

 

Březen

Přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

Lyrika: výběr z autorů (E. Frynta, J. Žáček, J. V. Sládek, K. J. Erben,..., nonsencová poezie)

Výtah

3.slohová práce

3. kontrolní práce

Duben

Shoda podmětu s přísudkem

Větné členy

Drama

 

 

Dopis

 

Květen

Větné členy

Komiks

Dopis

Červen

Věta jednoduchá, souvětí

Procvičování

Naučná literatura

Objednávka, inzerát

4. kontrolní práce

4. slohová práce

 

Prosím, veďte své děti k samostatnosti.

 Vyplatí se nám to. Děkuji.