Český jazyk

11.6. - ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE
- doplňovací cvičení na pravopisné jevy
- rozbor věty jednoduché - větné členy včetně druhů přísudků, slovní druhy
- tvarosloví - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
 
 
4.4. Máme probrané/zapsané všechny větné členy (podmět, přísudek, předmět, přívlastek a příslovečná určení). Je nutné, aby se žáci toto učivo naučili!!!! Bez něho nebudou ovládat navazující učivo!!!!!
 
22.2. Po prázdninách budeme prokračovat ve větných členech, je nutné, aby si žáci, kteří byli nepřítomni, doplnili zápisy(kartičky)!!!!!!! Toto učivo je náročnější a pokud si ho žáci neosvojí, budou mít problémy s navazujícím učivem.
 
29.1. Dnešní pravopisné cvičení dopadlo velmi špatně, z 24 známek je celkem 11 pětek!!!!! Cvičení bylo zaměřené vzory podstatných jmen, které od minulého týdne opakujeme. Je nutné pravopis procvičovat i doma a především znát a umět používat všechny vzory!!!!!!!
 
 
2. ČTVRTLETNÍ PRÁCE
 
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
 
- základní větné čelny, druhy přísudků
 
- shoda podmětu s přísudkem (pravopis -i, -y, -a)

- pravopis s-, z-, vz- a pravopis zdvojených hlásek

- slovní druhy

 
- podstatná jména (kategorie, druhy - hromadná, látková, pomnožná, abstraktní, konkrétní, obecná, vlastní)
 
 
 
 
 

v pondělí 8.1. píšeme diktát č.4 a ve čtvrtek 18.1. 2. čtvrtletní práci (obsah testovaného učiva bude během týdne upřesněn)

v pondělí 11.12. píšeme diktát č.3
 
výsledky čtvrtletní práce:    12x dvojka, 8x trojka, 4x čtyřka, 2x pětka
                                        průměrná známka: 2,84
 
 

procvičování on-line:

https://www.umimecesky.cz/

registrace: https://www.umimeto.org/index.php?p=prihlasse&system=uc

třída a heslo: velkeporici6

 

ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- nářečí
- hláskosloví - systém hlásek
- rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor
- slova příbuzná
- základní větné členy - podmět a přísudek (druhy přísudků) KARTIČKY!!!!!
 
 
 
Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy v pondělí. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.
Každý čtvrtek pak žáci dostávají domací úkol - písemný z učebnice nebo pracovního sešitu.
Příležitostně je pak zadáván domací úkol z literatury a slohu.
Kromě učebnice pracujeme i s pracovními sešity, které škola žákům zajistí - objedná. Jedná se o dva díly pracovních sešitů zaměřených na procvičování a upevňování učiva 6. ročníku. Cena jednoho sešitu je 39 Kč.
 
Žáci si nosí následující pomůcky:
- mluvnice: učebnice, pracovní sešity, sešit školní (popř. domácí) a sešit na praviopisná cvičení (mají možnost si ho ponechat ve třídě)
- literatura: čítanka, sešit na literaturu
- sloh: učebnice, slohový sešit
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) do prosince přečíst Staré řecké báje a pověsti - Eduard Petiška (formou referátu, každý žák bude mít přidělený jeden příběh)
2) jedna pohádka od Boženy Němcové či K. J. Erbena
3) jedna pohádka od H. Ch. Andersena
4) Bylo nás pět - Karel Poláček
5) libovolná kniha (beletrie)
 
Termín odevzdání - do konce května!!!!!!!!