Matematika a fyzika

10.6. Matematika - výsledky závěrečné písemné práce: 1) 3x, 2) 7x, 3) 13x, 4) 3x, 5) 0x. Budeme rýsovat krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání a počítat objem.
 
10.6. Fyzika - žáci psali znovu převody jednotek, ale výrazné zlepšení nevidím. Nutné doučit tuto látku!
 
3.6. Matematika - dnes jsme zopakovali násobení, dělení a zaokrouhlování deset.čísel a také rozklad čísel na prvočísla (nejmenší spol.dělitel a největší spol.násobek), zítra zopakujeme téma: úhly(sčítání, odčítání, měření) a trojúhelníky (těžnice, výšky, kružnice opsaná a vepsaná), pozítří osovou souměrnost. Ve čtvrtek 6.6. žáci budou psát písemnou práci na celou hodinu. Nutné opět nosit geom.sešit a rýsovací potřeby.
 
2.6. Fyzika - výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3(3-) 4x, 4) 5x, 5) 3x. Žáci mohou používat kalklačky. Pokračujeme tématem: teplota.
 
28.5. Matematika - výsledky prověrky (dělitelnost): 1(1-) 10x,2(2-) 11x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x, další téma: hledání společných dělitelů a násobků.
 
28.5. Fyzika - procvičujeme i v hodinách matematiky, ve čtvrtek 30.5. bude prověrka na převody jednotek a značky fyz.veličin.
 
21.5. Matematika - výsledky prověrky (pravidla dělitelnosti čísel): 1(1-) 10x, 2(2-) 12x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 1x, pokračujeme tématem: rozklad složeného čísla na prvočísla.
 
21.5. Fyzika - výsledky prověrky (převody jednotek, výpočet hustoty): 1(1-) 4x, 2(2-) 4x, 3(3-) 8x, 4(4-) 6x, 5) 2x, dalšími převody jsou jednotky času.
 
12.5. Matematika - procvičujeme dělení čísel, čeká nás téma: pravidla dělitelnosti čísel.
 
12.5. Fyzika - dvakrát nebyla hodina, přesto opakujeme převody jednotek (i hustotu) v hodinách matematiky, ve středu bude prověrka.
 
5.5. Matematika - výsledky prověrky (kružnice vepsaná a opsaná): 1(1-) 10x, 2(2-) 12x, 3) 1x, 4) 2x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Vyměníme učebnice (zpět 2.díl) a budeme počítat (k rýsování se vrátíme za měsíc). Zároveň stále procvičujeme převody jednotek, které potřebujeme do fyziky na výpočet hustoty. Tato látka žákům nejde. Nutné se naučit všechny převodové řady!
 
30.4. Matematika - zopakovali jsme kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku, ve čtvrtek bude prověrka (nutné jsou rýsovací potřeby, ořezané tužky a funkční kružítko)
 
30.4. Fyzika - 1. a 8. 5. fyzika nebude, procvičujeme tedy i v hodinách matematiky převody jednotek a výpočet hustoty.
 
25.4. Matematika - výsledky prověrky (těžnice a výšky v trojúhelníku): 1(1-) 5x, 2(2-) 12x, 3(3-) 4x, 4) 3x, 5) 1x. Rýsovali jsme již kružnici opsanou a vepsanou trpjúhelníku. Nutné procvičovat.
 
14.4. Fyika  - výsledky prověrky (hmotnost): 1(1-) 8x, 2(2-) 10x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 0x. S výsledky jsem spokojena. V každé další prověrce budou zařazeny převody ze všech převod.řad, tj. délky, obsahu, objemu a hmotnosti + látka, kterou probíráme: hustota (vzorec, dosazení, výpočet pomocí kalkulačky).
 
14.4. Matematika - výsledky prověrky (úhly v trojúhelníku): 1(1-) 10x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 3x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme sestrojováním výšek a těžnic v trojúhelníku.
 
6.4. Fyzika - zopakovali jsme, ve středu bude prověrka na téma: hmotnost (převodová řada hmotnosti, popis labor.vah, sada závaží, vzorec na výpočet hustoty). Nutné do hodin nosit kalkulačku!
 
6.4. Matematika - kvůli besedě odpadla hodina ve čtvrtek, prověrka bude až příští týden. Stále je tématem trojúhelník.
 
31.3. Fyzika - všichni již dopsali prověrku na téma: objem, pokračujeme látkou: hmotnost a hustota látek.
 
31.3. Matematika - výsledky prověrky (osová souměrnost): 1) 7x, 2) 9x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: trojúhelník.
 
24. 3. Fyzika - výsledky prověrky (objem těles): 1(1-) 10x, 2-) 2x, 3) 3x, 4(4-) 2x, 5) 1x, z důvodu nepřítomnosti více žáků nepsalo (napíší příští hodinu). Protokol LP většina žáků odevzdala v termínu, mohli si do ŽK napsat pěkné známky. Pokračujeme látkou: převody jednotek hmotnosti.
 
24.3. Matematika - v pátek 22.3. se psala matem.soutěž Klokan (výsledky budou příští týden), v hodinách probíráme osovou souměrnost, hledáme v útvarech osy souměrnosti.
 
17.3. Fyzika - většina žáků již odevzdala protokol LP. Příští týden bude prověrka z převodů jednotek objemu a měření odměrným válcem (určení rozsahu stupnice a odchylky měření).
 
17.3. Matematika - výsledky prověrky (početní operace s des.čísly): 1(1-) 11x, 2(2-) 7x, 3) 5x, 4) 2x, 5) 1x. Pokračujeme látkou ze 3.dílu: osová souměrnost a  jednotky objemu. Nutné nosit geomerický sešit a rýsovací potřeby!
 
13.3. Fyzika - ve čtvrtek proběhne lab.práce, žáci vypracují protokol LP (téma: měření odměrným válcem, vážení na labor.vahách)
 
13.3. Matematika - stále procvičujeme dělení des.čísel a také převody jednotek objemu
 
7.3. Fyzika - po prázdninách proběhne lab.práce na téma: měření objemu odměrným válcem, vážení na lab.vahách.
 
7.3. Matematika - výsledky prověrky (dělení des.č.): 1(1-) 7x, 2(2-) 7x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 1x. Pěkné výsledky. Budeme dále procvičovat dělení des.čísel a také převádění jednotek objemu. Prosím, aby žáci nosili i 3.díl učebnice.
 
23.2. Fyzika - stále probíráme jednotky objemu, budeme procvičovat i při matematice. Je nutné dplnit látku v sešitech v době nepřítomnosti (nebo když zapomenou sešit). Někdo si připravil praktické měření - chválím.
 
23.2. Matematika - výsledky prověrky (násobení des.čísel): 1) 2x, 2) 8x, 3) 10x, 4) 3x, 5) 1x.  Pokračujeme dělením deset.čísel.
 
16.2. Fyzika - výsledky prověrky (měření délky): 1(1-) 4x, 2) 9x, 3(3-) 8x, 4) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: jednotky objemu.
 
16.2. Matematika - výsledky prověrky (násobení des.čísel): 1(1-) 4x, 2(2-) 11x, 3) 3x, 4) 4x, 5) 2x. Někteří žáci nepochopili novou látku oddělování deset.míst při násobení, budeme dále procvičovat.
 
10.2. Matematika - výsledky prověrky (úhel - shrnutí): 1(1-) 5x, 2(2-) 8x, 3(3-) 8x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: násobení deset.čísel.
 
10.2. Fyzika - žáci si do sešitů vlepili lístek s otázkami, příští hodinu budou psát prověrku na téma: měření délky. K výpočtu aritmetického průměru mohou používat kalkulačku (nikoli mobil).
 
31.1. Matematika - dokončili jsme téma úhel, od příštího týdne vyměníme učebnice a budeme násobit deset.čísla (žáci nemusí nosit geom.sešit).
 
31.1. Fyzika - měříme délku, příští hodinu obdrží žáci otázky k zopakování učiva. Chybějící žáci by si měli doplnit zápisy v sešitě.
 
27.1. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 6x, 2(2-) 10x, 3(3-) 4x, 4) 3x, 5) 0x. Do konce ledna ještě budeme probírat úhel, v únoru přejdeme zpět do 2.dílu učebnice, kde nás čeká násobení deset.čísel.
 
21.1. Fyzika - výsledky prověrky (magnety): 1(1-) 12x, 2(2-) 8x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 0x. Pěkné výsledky! Pokračujeme látkou: měření fyz.veličin - délka.
 
20.1. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 3x, 2(2-) 5x, 3(3-) 8x, 4(4-) 8x, 5) 0x. Mnozí žáci troskotají na tom, že neumí vydělit číslo šedesáti. Budeme dále procvčovat. Stále platí, že DÚ je zadáván vždy v pondělí.
 
13.1. Fyzika - zopakovali jsme téma magnety podle otázek, které žáci obdrželi. Ve středu bude prověrka.
 
13.1. Matematika - výsledky prověrky (úhel, převody jednotek): 1(1-) 2x, 2(2-) 12x, 3(3-) 6x, 4) 2x, 5) 0x. I nadále budeme pracovat s úhly (převod minut na sekundy a opačně).
 
6.1. Fyzika - žáci, kteří odevzdali protokol LP včas, si mohli do ŽK zapsat známku. Pět žáků stále ještě protokol neodevzdalo - budou si muset do ŽK zapsat poznámku.
 
6.1. Matematika - rýsujeme a měříme úhly, je nutné nosit úhloměr a funkční kružítko (samozřejmě i pravítko a ořezanou tužku). Stále se také vracíme k převodům jednotek a procvičujeme. Opět bude v pondělí dom.úkol a prověrka na konci týdne. Některým žákům chybí zápisy v geom.sešitě, prosím doplnit.
 
14.12. Fyzika - proběhla lab.práce na téma magnety. Žáci mají vypracovat protokol LP.
 
14. 12. Matematika - výsledky prověrky (násobení a dělení des.č.10, 100, 1000,...) 1(1-) 13x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4-) 2x, 5) 1x. Většina žáků se novou látku naučila skvěle! Přecházíme opět na geometrii, nutné nosit rýsovací potřeby, 3.díl učebnice a geometrický sešit.
 
9.12. Fyzika - žáci, kteří chyběli si vyjímečně mohli dopsat sešit při hodině fyziky. I doplněný sešit patří k celkovému hodnocení! Fyzika je pouze jednou za týden, žáci mají dostatek času na to, aby zápisy byly v pořádku. Stále se budeme zabývat magnety.
 
9.12. Matematika - výsledky prověrky (deset.č. - porovnávání, zaokrouhlování): 1(1-) 9x, 2(2-) 6x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Stejnou prověrku psali před dvěma týdny - došlo k výraznému zlepšení. Pokračujeme látkou: převody jednotek délky a hmotnosti. Pokud chybí více žáků, využíváme možnosti pracovat v počítačové učebně, kde žáci individuáně procvičují probíranou látku.
 
4.12. Fyzika - výsledky prověrky (atomy a inonty): 1(1-) 9x, 2(2-) 8x, 3(3-) 4x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Někteří žáci využili možnost a psali opravnou prověrku. Pokračujeme látkou: magnety.
 
3.12. Matematika  - výsledky prověrky (deset.čísla): 1(1-) 7x, 2(2-) 10x, 3) 0x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: násobení a dělení des.čísel 10, 100, 1000,...
 
23.11. Matematika - výsledky prověrky (deset.čísla - porovnávání, zaokrouhlování): 1(1-) 4x, 2(2-) 6x, 3(3-) 7x, 4(4-) 7x, 5) 1x. I přesto, že jsme při hodinách procvičovali, došlo k zhoršení. Pokračujeme látkou: sčítání a odčítání des.čísel. Budeme i nadále zakrouhlovat čísla.
 
17.11 Matematika - výsledky prověrky (krychle, kvádr - výpočet povrchu): 1(1-) 9x, 2(2-) 11x, 3) 1x, 4) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky! Pokračujeme porovnáváním a zaokrouhlováním deset.čísel. V hodinách řešíme i slovní úlohy, ale ty žákům moc nejdou. Do prověrek je zařazuji jen jako příklady navíc pro rychlejší počtáře.
 
17.11. Fyzika - zopakovali jsme látku:atom, iont, elektrování těles. Příští hodinu budou psát žáci prověrku. Děkuji těm žákům, kteří mají do hodin připraveny zajímavé pokusy.
 
10.11. Matematika - výsledky cvičné prověrky (tělesa): 1(1-) 10x, 2(2-) 8x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 2x. Známky do ŽK si zapíše jen ten, kdo bude chtít. Naposledy si žáci přinesou 1.díl učebnice a geom.sešit. Přecházíme do 2.dílu učebnice, kde budeme opět pracovat s deset.čísly.
 
10.11. Fyzika - děkuji za pokusy připravené žáky. Pokračujeme látkou: kladné a záporné ionty.
 
29. 10. Matematika - výsledky prověrky (obvod a obsah čtverce a obdélníku): 1(1-) 11x, 2(2-) 6x, 3(3-) 3x, 4(4-) 2x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: geometrická tělesa.
 
29.10. Fyzika - výsledky prověrky (vlastnosti látek): 1(1-) 11x, 2(2-) 8x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme látkou: elekrování těles, model atomu.
 
21.10. Fyzika - zopakovali jsme vlastnosti látek, příští hodinu bude prověrka (okopírovaný text mají vlepený v sešitě)
 
21.10. Matematika - výsledky prověrky (ovbody): 1(1-) 10x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4(4-) 2x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: jednotky obsahu
 
12.10. Fyzika - výsledky prověrky (tělesa, látky): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Pokračujeme látkou: vlastnosti látek
 
12.10. Matematika - výsledky prověrky (geometr.symboly): 1(1-) 10x, 2(2-) 9x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme rýsováním čtverce a obdélníku a výpočtem obvodu a obsahu.
 
6.10. Matematika - výsledky prověrky (příklady se závorkami): 1(1-) 11x, 2(2-) 12x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme rýsováním.
 
6.10. Fyzika - příští týden bude prověrka z probrané látky (tělesa, látky, grav.síla)
 
29.9. Matematika - i přesto, že více žáků chybělo (reprezentace školy v přespolním běhu), psali žáci prověrku ze zlomků: 1(1-) 5x, 2(2-) 8x, 3) 0x, 4(4-) 4x. Je vidět, že zlomky jsou pro mnohé obtížnější (podrobněji budou probírány až v 7.tř.). Kdo bude chtít, zapíše si známku do ŽK. Pokračujeme geometrií, žáci musí nosit i velký geometrický sešit a veškeré rýsovací potřeby (kružítko, pravítko s ryskou + druhé pravítko).
 
29.9. Fyzika - žáci odpovídali do sešitů na otázky (mohli spolupracovat ve dvojicích), výsledky jsou skvělé: 1(1-) 16x, 2) 3x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 1x.
 
23.9. Matematika - výsledky prověrky (početní operace s přir.čísly): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3) 3x, 4(4-) 2x, 5) 1x. Pokračujeme zlomky a deset.čísly.
 

16.9. Matematika - výsledky prověrky (přirozená čísla): 1(1-) 13x, 2(2-) 12x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Pěkné výsledky.


Domácí úkol z matematiky bude zadáván vždy v pondělí, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu). Žáci potřebují 3 sešity: školní 540 bez linek, na prověrky 520 bez linek, na geometrii - velký bez linek (mohou pokračovat do sešitu z minulého šk.roku).

Na fyziku žáci potřebují pouze sešit 540 bez linek.