Matematika a fyzika

24.6. Všechny prověrky z matematiky a fyziky dopsány. Žáci si vypsali ze ŽK známky, které dostali z matematiky a fyziky ve druhém pololetí. Většina z nich měla  známky v pořádku, jen ojediněle chyběly nějaké známky nebo byly zapsány jiné známky než u mne.
 
10.6. Matematika- výsledky závěrečné písemné práce: 1) 2x, 2) 12x, 3) 7x, 4) 0x, 5) 1x, čtyři žáci dopíší příští týden. Zatím je průměr třídy: 2,5. Nutné opět nosit geometrický sešit a rýsovací potřeby. Poslední téma: rýsování krychle a kvádru,výpočet objemu a povrchu.
 
10.6. Fyzika - tento týden byla prověrka na převody jednotek dobrovolná (většina žáků stále neumí převádět jednotky hmotnosti a objemu), příští hodinu budeme psát znovu. Někteří žáci mohou používat převodové řady (této možnosti někdo z nich nevyužívá).
 
3.6. Matematika - témata na závěrečnou písemnou práci: 1) Desetinná čísla (početní operace, zaokrouhlování), 2) Rozklad čísel na prvočísla, nejmenší společný násobek a největší společný dělitel, 3) Trojúhelník (náčrtek a sestrojení, měření úhlů, výšky, těžnice, kružnice vepsaná a opsaná, dopočítání třetího úhlu) 4) osová souměrnost
 
1.6.   Fyzika - výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1( 1x, 2) 2x, 3) 15x, 4) 2x, 5) 2x. Příští týden budou psát znovu. 
 
1.6. Matematika - výsledky prověrky (pravidla dělitelnosti, rozklad na prvočísla): 1(1-) 10x, 2(2-) 8x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x.  Skvělé výsledky, chválím. Pokračujeme látkou největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel.                  
 
28.5. Matematika - Prověrku z rozkladu čísla na prvočísla budou psát žáci zítra (+ pravidla dělitelnosti 5, 10 a 3).
 
28.5. Fyzika - ve středu bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin
 
21.5. Matematika - výsledky prověrky (dělitel a násobek): 1(1-) 7x, 2(2-) 12x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky, pokračujeme látkou: rozklad čísel na prvočísla. Žáci nesmí používat kalkulačky!
 
21.5. Fyzika - tento týden pokračujeme látkou: změna objemu a délky při zahřívání látek, při hodinách mohou žáci používat kalkulačky.
 
13.5. Matematika - výsledky prověrky (kružnice vepsná a opsaná): 1(1-) 5x, 2(2-) 9x, 3(3-) 6x, 4(4-) 0x. Je nutné nosit 2.díl učebnice a procvičovat dělení čísel se zbytkem a beze zbytku.
 

8.5. Fyzika - výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2(2-) 11x, 3(3-) 3x, 4) 4x, 5) 0x. Na konci měsíce budeme psát znovu. Pokračujeme látkou: měření času.

8.5. Matematika - v pátek bude prověrka z kružnice vepsané a opsané trojúhelníku. Přejdeme opět do 2.dílu učebnice a budeme probírat násobky a dělitele čísel (nutné umět malou násobilku).

30.4. Matematika - výsledky prověrky (výšky a těžnice v trojúhelníku): 1(1-) 8x, 2(2-) 9x, 3(3-) 4x, 4/5) 2x, pokračujeme vepsanou a opsanou kružnicí.

30.4. Fyzika - při matematice jsme opakovali. Pro velkou absenci ve středu 2.5. (sportovní reprezentace školy) přesuneme prověrku na konec týdne do hodiny matematiky.

22.4. Matematika - výsledky prověrky (trojúhelníky): 1(1-) 9x, 2(2-) 10x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 1x. Většina žáků látku zvládá, zaslouží pochvalu. Stále budeme rýsovat trojúhelník, jeho těžnice a výšky.

22.4. Fyzika - proběhla labor.práce, žáci mají vypracovat protokol LP (nejdéle do středy 25.4.), nutné naučit se značky fyz.veličin, jejich základní jednotky a výpočet hustoty (vzorec).

15.4. Matematika - výsledky čtvrtletní písemné práce: 1) 3x, 2) 9x, 3(3-) 8x, 4) 3x, 5) 1x, dva žáci dopíší příští týden. Pokračjeme látkou - trojúhelník.

8.4. Matematika - minulý týden psali žáci Pythagoriádu (15 slovních úloh, úspěšný je ten, kdo vyřeší 9 úloh). Nikdo nepostupuje do okresního kola. Žáci také již vědí výsledky mat.Klokana. Na písemnou práci jsme zopakovali - bude v úterý 10.3.

8.4. Fyzika - pokračujeme látkou: hustota. Je nutné, aby si chybějící žáci doplnili sešity (opsali vzor zápisu řešení příkladů ve fyzice).

1.4. Matematika - příští týden si zapíšeme témata na písemnou práci a domluvíme se na termínu, kdy ji budeme psát

24.3. Fyzika - dvěma žákům jsem zapsala do ŽK, že nevypracovali protokol LP. Výsledky prověrky (hmotnost tělesa): 1(1-) 12x, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 0x. Pěkné výsledky! Pokračujeme látkou: hustota látek.

24.3. Matematika - znovu jsme psali prověrku na dělení deset.čísel- výsledky: 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 1x. Další látka: osová souměrnost. Příští týden se již žáci seznámí s výsledky matemat.soutěže Klokan.

17.3. Matematika - výsledky prověrky (dělení des.čísel): 1(1-) 5x, 2(2-) 6x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo, dopíší příští týden. Přecházíme opět do 3.dílu učebnice matematiky, kde budeme pokračovat osovou souměrností. Nutné nosit geom.sešit a rýsovací potřeby.

17.3. Fyzika - při hodinách matematiky budeme opakovat jednotky hmotnosti a ve středu budou žáci psát prověrku. Někteří žáci již odevzdali protokol LP a budou si moci zapsat do ŽK známku.

13.3 Fyzika - výsledky prověrky (měření objemu): 1) 9x, 2(2-) 7x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 0x. Tento týden bude lab.práce na měření objemu a hmotnosti, žáci budou muset vypracovat protokol LP.
 

11.3. Matematika - výsledky prověrky (násobení des.č.): 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3) 4x, 4(4-) 3x, 5) 2x. Další látka: Dělení deset.čísla desetinným číslem.

27.2. Matematika - výsledky prověrky (násobení deset.čísel): 1(1-) 3x, 2(2-) 8x, 3(3-) 7x, 4-) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo (napíší po prázdninách). Budeme i dále procvičovat násobení deset.čísel a pokračovat v dělení deset.čísel.

24.2. Fyzika - výsledky prověrky (měření objemu): 1) 5x, 2(2-) 8x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 1x, více žáků nepsalo (napíší po prázdninách). Další látka: hmotnost těles

18.2. Výsledky prověrky (převody jednotek): 1(1-) 7x, 2(2-) 12x, 3-) 1x, 4) 1x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Vyměnili jsme učebnice - žáci mají nosit 2.díl, kde budeme pokračovat látkou: násobení deset.čísel.

Fyzika: ve středu bude prověrka z objemu (dílky na odměrném válci, převody jednotek objemu)

10.2. Výsledky prověrky (úhel-shrnutí): 1(1-) 11x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4/5) 1x. Skvělé výsledky!  Protože ve fyzice probíráme téma objem, skočili jsme v učebnici matematiky až na konec, kde jsou také jednotky objemu.

28.1. Výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 9x, 2(2-) 9x, 3) 3x, 4) 1x, 5) 0x, příští týden dokončíme kapitolu: úhly.

Fyzika: Výsledky prověrky (měření délky): 1) 6x, 2(2-) 11x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 0x. Někomu stále nejdou převody jednotek - nutné doučit! Pokračujeme látkou: objem

21.1. Výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 3x, 2(2-) 12x,  3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 1x. Toto je poslední známka do prvního pololetí, příští bude již na nové pololetí. Stále probíráme téma: úhly.

fyzika: Žáci si měli do sešitů vlepit otázky, které jsme částečně zopakovali, dvě mají k vypracvání do středy 24.1.za DÚ. Budeme opakovat i při hodinách matematiky a ve středu 24.1. budou psát žáci prověrku již na nové pololetí. Při fyzice je nutná kalkulačka!

14.1. Výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 5x, 2(2-) 8x, 3(3-) 8x, 4(4-) 2x, 5) 1x. Došlo k zhoršení výsledků, žáci se musí už matematiku začít učit, přibývají nové pojmy.

fyzika: někteří žáci přinesli přístroje na měření délky, chválím.

6.1. Výsledky prověrky (násobení a dělení des.č.10,100,...): 1) 4x, 2) 11x, 3) 7x, 4) 1x, 5) 2x. Stejnou prověrku žáci psali před vánočními prázdninami jako dobrovolnou. Někteří si nechali pěknou známku zapsat do ŽK. V lednu budeme probírat geometrii ze 3.dílu učebnice matematiky. Jsou žáci, kteří stále namají obalené učebnice nebo sešity. Nosíme geometrický sešit, rýsovací potřeby a úhloměr!

Fyzika probíráme látku: měření délky těles.

22.12. Matematika - po vánočních prázdninách budeme opět rýsovat, žáci budou potřebovat úhloměr.

22.12. Fyzika - výsledky prověrky (magnety): 1(1-) 15x, 2(2-) 3x, 3(3-) 5x, 4) 0x,4/5) 1x. Chválím!

16.12. Výsleky prověrky (deset.čísla): 1(1-) 6x, 2(2-) 11x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme násobením a dělením des.čísla 10,100, 1000,...

Fyzika: při hodině matematiky zopakujeme a ve středu napíšeme prověrku z magnetů

10.12. Výsledky prověrky (deset.čísla): 1(1-) 4x, 2(2-) 13x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 2x. Pokračujeme sčítání a odčítání deset.čísel, problémy jsou se slovními úlohami.

Fyzika: někteří žáci vypracovali protokol LP a budou si moci zapsat známku do ŽK (ostatní musí odevzdat příští týden - známkovat už jim práci nebudu).

3.12. Výsledky prověrky (kvádr): 1(1-) 12x, 2(2-) 4x, 3) 7x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Ukončili jsme učebnici 1.díl, žáci mají nosit 2.díl matematiky (přendat obal).

Výsledky prověrky z fyziky 1(1-) 16x, 2(2-) 2x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 0x. Obě prověrky dopadly pěkně. Příští týden proběhne laboratorní práce, žáci budou muset vypracovat protokol LP.

26.11. Výsledky prověrky (kryhle): 1(1-) 14x, 2(2-) 8x, 3) 0x, 4) 0x, 5) 1x. Tyto výsledky jsou mnohem lepší než ty minulé, chválím! Další látka - kvádr. Žáci si mají nosit již 2.díl učebnice z matematiky (geometrické sešity už nemusí nosit). Z fyziky bude prověrka ve středu (téma: atomy a ionty), budeme při matematice opakovat.

19.11. Známky za první čtvrtletí jsou uzavřeny, tyto výsledky z prověrky jsou na další čtvrtletí (čtverec a obdélník): 1(1-) 8x, 2(2-) 6x, 3(3-) 2x, 4(4-) 6x, 5) 0x. I když vzorce na výpočet obvodu a obsahu  byly napsány na tabuli, někteří žáci mají s touto látkou problémy. Pokračujeme tělesy a výpočtem povrchu krychle a kvádru. Ve fyzice probíráme model atomu.

5.11. Z matematiky jsme prověrku nepsali, protože více žáků chybělo (reprezentovali školu v běžeckých závodech). Probíráme jednotky obsahu. Dále je nutné znát vzorce na výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku.

5.11. Výsledky prověrky z fyziky(síla, pohyb částic): 1(1-) 10x, 2) 10x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme látkou: elektrické jevy

26.10. Při fyzice jsme zopakovali probranou látku a 1.11. budou psát žáci prověrku (při matematice ještě zopakujeme).

22.10. Výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 13x, 2(2-) 8x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Převádíme jednotky délky, budeme rýsovat čtverec a obdélník.

15.10. Výsledky prověrky (zlomky): 1(1-) 13x, 2(2-) 9x, 3(3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Chválím! Někteří žáci neměli sešit na geometrii, musí si látku doplnit. Tento týden budeme rýsovat. Ve fyzice probíráme gravit.sílu. Někteří žáci měli připravené pěkné pokusy.

8.10. Výsledky prověrky (přirozená čísla - zaokrouhlování, porovnávání): 1(1-) 15x, 2(2-) 7x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. Opět skvělé výsledky, chválím! Pokračujeme látkou : zlomky a v průběhu týdne začneme geometrii. Nutné si založit velký geometrický sešit (může být z minulého roku) a funkční rýsovací potřeby.

4.10. Výsledky prověrky z fyziky: 1(1-) 18x, 2(2-) 5x, 3) 0x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky!

1.10. Ve středu budou psát žáci prověrku z fyziky na téma: látky a tělesa. Prosím chybějící žáky, aby si látku doplnili do sešitů. Zítra při matematice zopakujeme.

26.9. Výsledky prověrky (dělení přir.čísel): 1(1-)10x, 2(2-) 9x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 1x. Vracíme se na začátek učebnice str.5 - 13.


Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu).

17.9. Výsledky prověrky (sčítání, odčítání a násobení přirozených čísel): 1(1-) 9x, 2(2-) 6x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou dělení jednociferným a dvojcif.číslem.