Matematika a fyzika

29.3. Než zadám další práci, chci vám všem poděkovat (žákům i rodičům) za vaši práci. Už zbývá jen pět žáků, kteří mi neposlali osovou souměrnost (str.28/3). Věšina z vás to zvládla skvěle, zatím je 14 jedniček.

 Matematika - práce na týden 30.3. - 3.4.2020: zkusíme řešit příklady z přijímacích zkoušek ze 2.termínu r. 2019 - M9PBD19COTO2. Do šk.sešitu se pokuste řešit pouze 6.1 + 6.2 (6.3 ne), někomu půjde i 11 a 16. Do geom.s. řešte ze 3.dílu učebnice str.37/7, 38/8, dále str.37/H - přepište celé do sešitu a přemýšlejte nad tím. Pokuste se podle řešeného příkladu vyřešit str.38/9. Vše si kontrolujte podle výsledků. Tentokrát nic neposílejte. Děkuji.

29.3. Fyzika str.100 Měření teploty - přečíst 100 až 102, opsat do sešitu žlutý rámeček ze str.101, nakreslit (nebo oskenovat a vlepit do sešitu) obr.2.33, 2.34 a 2.35 na str.102.

 
25.3. Děkuji sedmi z vás, kteří jste si již se mnou začali dopisovat a posílat osovou souměrnost str.28/3a,b,c,d. Ostatní prosím, aby mi tyto čtyři obrázky poslali do konce tohoto týdne.

22.3. Matematika - věřím, že máte ve šk.sešitě vypočítáno 10 příkladů (5 na násobení a 5 na dělení deset.čísla deset.číslem) a v geom.sešitě narýsovanou osovou souměrnost. Prosím vyznačte v obrázcích samodružné body, vyfotografujte nebp oskenujte dané obrázky a pošlete na moji adresu: V.krivohlavkova@seznam.cz

Práce na týden 23.-27.3.2020: zkusíme řešit příklady z přijímacích zkoušek. Začneme ostrým testem 1.řádného termínu r.2019 - M9PAD19COTO1 (najdete na internetu). Do šk.sešitu vyřešte pouze 1. a 2. příklad. (Kdo si chce zapřemýšlet, pokusí se vyřešit ještě příklady 14. a 16.) Do geom.s. pokračujte látkou ze 3.dílu uč.str.32/úlohy na závar- jen sk.A (kontrola podle výsledků), str.33 Trojúhelník - opsat rámeček, vyřešit str.33/1 (kontrola podle výsledků), opsat na str.35 - rámeček nahoře, přečíst str.35/F, opsat na str.36 - rámeček nahoře, řešit na str.36/3,4,5 (kontrola podle výsledků).

 
22.3. Fyzika - v učebnici zatím přeskočíme str.86-94 a půjdeme na jednodušší látku: str.95 Měření času - přečtěte si str.95 - 99 a do sešitu vypište tři údaje, které jste už věděli a tři poznatky, které jsou pro vás nové. K dané látce nakreslete jakýkoli obrázek.
 
16.3. Matematika - uč.3.díl str.23 až 32 - osová souměrnost: některá cvičení již mají žáci v sešitech vypracovány. Do sešitů vypracovat: str.28/3 + str.29/5. Žáci si mohou pustit na youtube toto téma (stačí zadat : osová souměrnost). Dále v rámci opakování by měli žáci počítat každý den jeden příklad na dělení a jeden na násobení deset.čísla deset.číslem (kontrolu ověřit pomocí kalkulačky).
 
16.3. Fyzika - dokončili jsme téma hmotnost - žáci mají opakovat převodové řady nejen hmotnosti, ale i obsahu, objemu a délky! Někteří žáci si do ŽK zapíší i pěknou známku z protokolu LP, který odevzdali v daném termínu (asi čtvrtina žáků ještě neodevzdala).
 
1.3. Matematika - výsledky prověrky (násobení deset.čísel): 1) 3x, 2(2-) 11x, 3(3-) 7x, 4(4-) 4x, 5) 0x, pokračujeme látkou dělení deset.čísel, v druhé polovině týdne přejdeme ke geometrii (nutné mít geom.sešit a rýsovací potřeby).
 
1.3. Fyzika - výsledky prověrky (ojem): 1(1-) 4x, 2(2-) 7x, 3(3-) 4x, 4) 2x, 5) 1x. Pokračujeme tématem: hmotnost. Příští týden proběhne lab.práce.
 
23.2. Matematika - výsledky prověrky (násobení deset.čísel): 1) 14x., 2) 5x, 3) 1x, 4) 5x, 5) 2x. skvělé výsledky! Od násobení des.čísel přejdeme k dělení des.čísel.
 
18.2. Fyzika - žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva, příští týden budou psát prověrku z tématu: objem. Mohou se při hodinách matematiky na cokoli zeptat.
 
18.2. Matematika - žáci si zapsali do ŽK známky z látky: objem. Stále se někteří nechtějí naučit převodové řady pro jednotky objemu. Nutné doučit pro prověrku z fyziky! Výsledky prověrky (objem): 1(1-) 10x, 2(2-) 6x, 3(3-) 4x, 4) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo.
 
12.2. Fyzika - děkuji za podepsání prověrek, výsledky opravné prověrky: 1) 3x, 2(2-) 12x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 1x. Je vidět zlepšení. Pokračujeme látkou: měření objemu pevných a kapalných těles.
 
8.2. Matematika - výsledky prověrky (str.22 úlohy na závěr): 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou: objem (str.68 až 74).
 
8.2. Fyzika - příští týden budou moci psát opravnou prověrku (kdo bude mít zájem). Pokračujeme látkou: objem.
 
1.2. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 11x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Ve škole proběhla matem.soutěž Pythagoriáda. Nedopadla nejlépe. Prosím o podepsání (v úterý 4.2. ji žáci dostanou).
 
1.2. Fyzika - výsledky prověrky (délka): 1(1-) 2x, 2(2-) 9x, 3(3-) 4x, 4(4-) 6x, 5) 1x. Na to, že žáci měli rozdané otázky a společně jsme opakovali, jsem čekala lešpí výsledky. Prosím o podepsání prověrek (v úterý 4.2. je žáci dostanou).
 
19.1. Matematika - výsledky prověrky(úhel): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 5x, 4(4-) 4x, 5) 0x. I když procvičujeme, je vidět, že látka je pro žáky obtížnější (hlavně zápis geom.symbolikou). Budeme úhly sčítat početně i graficky.
 
19.1. Fyzika - probíráme měření délky, nutné zopakovat převodovou řadu délky. Příští hodinu zopakujeme podle otázek, které budou žákům rozdány (na konci měsíce budou psát prověrku už na nové pololetí).
 
12.1. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 10x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo. I dále pokračujeme látkou: úhel.
 
21.12. Fyzika - výsledky prověrky (magnety): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3(3-) 5x, 4-) 1x, 5) 0x. Po ván.prázdninách budeme probírat jednotlivé fyz.veličiny (délka, hmotnost, teplota,čas,...)
 
15.12. Matematika - výsledky prověrky (převody jednotek): 1)10x, 2) 6x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 1x. Téma: úhel - nutné nosit úhloměr a geom.sešit.
 
10.12. Fyzika - ukončili jsme téma: magnety, příští týden bude prověrka (budeme opakovat i v hodinách matematiky).
 
6.12. Matematika  - prověrka byla dobrovolná, většina si do ŽK známku zapsala. Ti, co látce nerozumí, mohou přijít ve středu v 7 hodin na doučování. Přejdeme do 3.dílu a budeme se měsíc zabývat geometrií - nutné nosit geom.sešit a rýsovací potřeby.
 
6.12. Fyzika  - dvě žákyně ještě neodevzdali protokol LP.
 
1.12. Matematika - Výsledky prověrky (deset.č.): 1(1-) 12x, 2(2-) 10x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Procvičujeme látku, která již není z 1.st. - násobení a dělení des.čísel 10, 100, 1000,...a její užití v převodech jednotek
 
1.12. Fyzika - výsledky prověrky (atom, iont): 1(1-) 16x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Výborné výsledky, chválím žáky. Příští týden proběhne lab.práce na téma magnety.
 
24.11. Mtematika - výsledky prověrky (zaokrouhlování a čítání des.č.): 1(1-) 12x, 2(2-) 10x, 3) 0x, 4) 1x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Pokračuje odčítání des.č.
 
24.11. Fyzika - ukončili jsme téma: atomy a ionty, příští hodinu bude prověrka.
 
16.11. Matematika - výsledky prověrky (porovnávání des.čísel): 1(1-) 14x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 0x. Stále budeme pracovat s des.ččísly (zaokrouhlování, čítání, odčítání).
 
9.11. Matematika - výsledky prověrky (tělesa): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x. Dokončili jsme 1.díl učebnice, přecházíme opět na počítání deset.čísel ze 2.dílu. Žáci nemusí nosit geometrický sešit. Do hodin jsem zařadila i problémové úlohy. Děkuji dvěma žákům, kteří se pokoušeli řešit příklady domácího kola matem.olympiády.
 
9.11. Fyzika - pokračuje téma: atomy a ionty. Žákyně z 8.tř. nám předvedla tři pěkné pokusy.
 
6.11. Matematika  - v hodinách i v DÚ jsme zopakovali výpočet povrchu kvádru a krychle, zítra bude prověrka.
 
25.10. Matematika - výsledky prověrky (obsah čtverce a obdélníku): 1(1-) 11x, 2(2-) 5x, 3(3-) 8x, 4) 1x, 5) 0x. Dalším tématem je povrch krychle a kvádru.
 
23.10. Fyzika - výsledky prověrky (složení látek): 1(1-) 19x, 2(2-) 3x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x, skvělé výsledky!
 
19.10 Fyzika - příští hodinu bude prověrka na probranou látku (k učení stačí doplněný sešit). Chválím některé žáky - měli připravený pokus nebo pustili zajímavé video.
 
19.10. Matematika - výsledky prověrky (obvod čtverce a obdélníku): 1(1-) 15x, 2(2-) 8x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 0x, opět skvělé výsledky. Chválím žáky - sešity mají vzorně vedené, nezapomínají pomůcky na rýsování.
 
13.10. Fyzika - někteří žáci stále ještě nemají doplněnou látku v sešitě, prosím o její doplnění.
 
13.10. Matematika - výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 12x, 2(2-) 9x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme převody jednotek délky, výpočtem obvodu čtverce a obdélníku - z této látky bude v úterý zadán DÚ.
 
8.10. Matematika - DÚ str.42/4
 
6.10. Matematika - výsledky prověrky (deset.č. a zlomky): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 0x. Jsou ještě žáci, kteří nemají velký sešit na geometrii - nutné doplnit látku. Žác imají mít trojůhelník s ryskou + druhé pravítko, ořezanou tužku, funkční kružítko - vše připravené před hodinou na lavici!
 
6.10. Fyzika - výsledky prověrky (tělesa a látky): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Většina žáků zvládá tuto látku výborně. Pokračujeme tématem: složení a vlastnosti látek.
 
3.10. matematika - pokračovat budeme geometrií, nutné nosit velký sešit (třeba i z loňského roku) a rýsovací potřeby
 
30.9. matematika - výsledky prověrky (dělení přir.čísel): 1(1-) 19x, 2(2-) 4x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. skvělé výsledky. Pokračujeme tématem: zlomky, deset.čísla. Zítra bude zadán DÚ z tohoto tématu.
 
23.9. matematika - výsledky prověrky (násobení přir.čísel): 1) 16x, 2) 7x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Zítra bude zadán DÚ na dělení přirozených čísel.
 
18.9. fyzika - čtvrtina žáků ještě neodevzdala sešit ke kontrole
 
17.9. matematika: DÚ str.21/8 jen sk.A , probíráme násobení přirozených čísel

9.9. Domácí úkol z matematiky bude zadáván vždy v úterý, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu). Žáci potřebují 3 sešity: školní 540 bez linek, na prověrky 520 bez linek, na geometrii - velký bez linek (mohou pokračovat do sešitu z minulého šk.roku).

Na fyziku žáci potřebují pouze sešit 540 bez linek.