Matematika a fyzika

9.12. Fyzika - žáci, kteří chyběli si vyjímečně mohli dopsat sešit při hodině fyziky. I doplněný sešit patří k celkovému hodnocení! Fyzika je pouze jednou za týden, žáci mají dostatek času na to, aby zápisy byly v pořádku. Stále se budeme zabývat magnety.
 
9.12. Matematika - výsledky prověrky (deset.č. - porovnávání, zaokrouhlování): 1(1-) 9x, 2(2-) 6x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Stejnou prověrku psali před dvěma týdny - došlo k výraznému zlepšení. Pokračujeme látkou: převody jednotek délky a hmotnosti. Pokud chybí více žáků, využíváme možnosti pracovat v počítačové učebně, kde žáci individuáně procvičují probíranou látku.
 
4.12. Fyzika - výsledky prověrky (atomy a inonty): 1(1-) 9x, 2(2-) 8x, 3(3-) 4x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Někteří žáci využili možnost a psali opravnou prověrku. Pokračujeme látkou: magnety.
 
3.12. Matematika  - výsledky prověrky (deset.čísla): 1(1-) 7x, 2(2-) 10x, 3) 0x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: násobení a dělení des.čísel 10, 100, 1000,...
 
23.11. Matematika - výsledky prověrky (deset.čísla - porovnávání, zaokrouhlování): 1(1-) 4x, 2(2-) 6x, 3(3-) 7x, 4(4-) 7x, 5) 1x. I přesto, že jsme při hodinách procvičovali, došlo k zhoršení. Pokračujeme látkou: sčítání a odčítání des.čísel. Budeme i nadále zakrouhlovat čísla.
 
17.11 Matematika - výsledky prověrky (krychle, kvádr - výpočet povrchu): 1(1-) 9x, 2(2-) 11x, 3) 1x, 4) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky! Pokračujeme porovnáváním a zaokrouhlováním deset.čísel. V hodinách řešíme i slovní úlohy, ale ty žákům moc nejdou. Do prověrek je zařazuji jen jako příklady navíc pro rychlejší počtáře.
 
17.11. Fyzika - zopakovali jsme látku:atom, iont, elektrování těles. Příští hodinu budou psát žáci prověrku. Děkuji těm žákům, kteří mají do hodin připraveny zajímavé pokusy.
 
10.11. Matematika - výsledky cvičné prověrky (tělesa): 1(1-) 10x, 2(2-) 8x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 2x. Známky do ŽK si zapíše jen ten, kdo bude chtít. Naposledy si žáci přinesou 1.díl učebnice a geom.sešit. Přecházíme do 2.dílu učebnice, kde budeme opět pracovat s deset.čísly.
 
10.11. Fyzika - děkuji za pokusy připravené žáky. Pokračujeme látkou: kladné a záporné ionty.
 
29. 10. Matematika - výsledky prověrky (obvod a obsah čtverce a obdélníku): 1(1-) 11x, 2(2-) 6x, 3(3-) 3x, 4(4-) 2x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: geometrická tělesa.
 
29.10. Fyzika - výsledky prověrky (vlastnosti látek): 1(1-) 11x, 2(2-) 8x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme látkou: elekrování těles, model atomu.
 
21.10. Fyzika - zopakovali jsme vlastnosti látek, příští hodinu bude prověrka (okopírovaný text mají vlepený v sešitě)
 
21.10. Matematika - výsledky prověrky (ovbody): 1(1-) 10x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4(4-) 2x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: jednotky obsahu
 
12.10. Fyzika - výsledky prověrky (tělesa, látky): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Pokračujeme látkou: vlastnosti látek
 
12.10. Matematika - výsledky prověrky (geometr.symboly): 1(1-) 10x, 2(2-) 9x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme rýsováním čtverce a obdélníku a výpočtem obvodu a obsahu.
 
6.10. Matematika - výsledky prověrky (příklady se závorkami): 1(1-) 11x, 2(2-) 12x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme rýsováním.
 
6.10. Fyzika - příští týden bude prověrka z probrané látky (tělesa, látky, grav.síla)
 
29.9. Matematika - i přesto, že více žáků chybělo (reprezentace školy v přespolním běhu), psali žáci prověrku ze zlomků: 1(1-) 5x, 2(2-) 8x, 3) 0x, 4(4-) 4x. Je vidět, že zlomky jsou pro mnohé obtížnější (podrobněji budou probírány až v 7.tř.). Kdo bude chtít, zapíše si známku do ŽK. Pokračujeme geometrií, žáci musí nosit i velký geometrický sešit a veškeré rýsovací potřeby (kružítko, pravítko s ryskou + druhé pravítko).
 
29.9. Fyzika - žáci odpovídali do sešitů na otázky (mohli spolupracovat ve dvojicích), výsledky jsou skvělé: 1(1-) 16x, 2) 3x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 1x.
 
23.9. Matematika - výsledky prověrky (početní operace s přir.čísly): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3) 3x, 4(4-) 2x, 5) 1x. Pokračujeme zlomky a deset.čísly.
 

16.9. Matematika - výsledky prověrky (přirozená čísla): 1(1-) 13x, 2(2-) 12x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Pěkné výsledky.


Domácí úkol z matematiky bude zadáván vždy v pondělí, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu). Žáci potřebují 3 sešity: školní 540 bez linek, na prověrky 520 bez linek, na geometrii - velký bez linek (mohou pokračovat do sešitu z minulého šk.roku).

Na fyziku žáci potřebují pouze sešit 540 bez linek.