Matematika a fyzika

19.1. Matematika - výsledky prověrky(úhel): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 5x, 4(4-) 4x, 5) 0x. I když procvičujeme, je vidět, že látka je pro žáky obtížnější (hlavně zápis geom.symbolikou). Budeme úhly sčítat početně i graficky.
 
19.1. Fyzika - probíráme měření délky, nutné zopakovat převodovou řadu délky. Příští hodinu zopakujeme podle otázek, které budou žákům rozdány (na konci měsíce budou psát prověrku už na nové pololetí).
 
12.1. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 10x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo. I dále pokračujeme látkou: úhel.
 
21.12. Fyzika - výsledky prověrky (magnety): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3(3-) 5x, 4-) 1x, 5) 0x. Po ván.prázdninách budeme probírat jednotlivé fyz.veličiny (délka, hmotnost, teplota,čas,...)
 
15.12. Matematika - výsledky prověrky (převody jednotek): 1)10x, 2) 6x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 1x. Téma: úhel - nutné nosit úhloměr a geom.sešit.
 
10.12. Fyzika - ukončili jsme téma: magnety, příští týden bude prověrka (budeme opakovat i v hodinách matematiky).
 
6.12. Matematika  - prověrka byla dobrovolná, většina si do ŽK známku zapsala. Ti, co látce nerozumí, mohou přijít ve středu v 7 hodin na doučování. Přejdeme do 3.dílu a budeme se měsíc zabývat geometrií - nutné nosit geom.sešit a rýsovací potřeby.
 
6.12. Fyzika  - dvě žákyně ještě neodevzdali protokol LP.
 
1.12. Matematika - Výsledky prověrky (deset.č.): 1(1-) 12x, 2(2-) 10x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Procvičujeme látku, která již není z 1.st. - násobení a dělení des.čísel 10, 100, 1000,...a její užití v převodech jednotek
 
1.12. Fyzika - výsledky prověrky (atom, iont): 1(1-) 16x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Výborné výsledky, chválím žáky. Příští týden proběhne lab.práce na téma magnety.
 
24.11. Mtematika - výsledky prověrky (zaokrouhlování a čítání des.č.): 1(1-) 12x, 2(2-) 10x, 3) 0x, 4) 1x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Pokračuje odčítání des.č.
 
24.11. Fyzika - ukončili jsme téma: atomy a ionty, příští hodinu bude prověrka.
 
16.11. Matematika - výsledky prověrky (porovnávání des.čísel): 1(1-) 14x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 0x. Stále budeme pracovat s des.ččísly (zaokrouhlování, čítání, odčítání).
 
9.11. Matematika - výsledky prověrky (tělesa): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x. Dokončili jsme 1.díl učebnice, přecházíme opět na počítání deset.čísel ze 2.dílu. Žáci nemusí nosit geometrický sešit. Do hodin jsem zařadila i problémové úlohy. Děkuji dvěma žákům, kteří se pokoušeli řešit příklady domácího kola matem.olympiády.
 
9.11. Fyzika - pokračuje téma: atomy a ionty. Žákyně z 8.tř. nám předvedla tři pěkné pokusy.
 
6.11. Matematika  - v hodinách i v DÚ jsme zopakovali výpočet povrchu kvádru a krychle, zítra bude prověrka.
 
25.10. Matematika - výsledky prověrky (obsah čtverce a obdélníku): 1(1-) 11x, 2(2-) 5x, 3(3-) 8x, 4) 1x, 5) 0x. Dalším tématem je povrch krychle a kvádru.
 
23.10. Fyzika - výsledky prověrky (složení látek): 1(1-) 19x, 2(2-) 3x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x, skvělé výsledky!
 
19.10 Fyzika - příští hodinu bude prověrka na probranou látku (k učení stačí doplněný sešit). Chválím některé žáky - měli připravený pokus nebo pustili zajímavé video.
 
19.10. Matematika - výsledky prověrky (obvod čtverce a obdélníku): 1(1-) 15x, 2(2-) 8x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 0x, opět skvělé výsledky. Chválím žáky - sešity mají vzorně vedené, nezapomínají pomůcky na rýsování.
 
13.10. Fyzika - někteří žáci stále ještě nemají doplněnou látku v sešitě, prosím o její doplnění.
 
13.10. Matematika - výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 12x, 2(2-) 9x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme převody jednotek délky, výpočtem obvodu čtverce a obdélníku - z této látky bude v úterý zadán DÚ.
 
8.10. Matematika - DÚ str.42/4
 
6.10. Matematika - výsledky prověrky (deset.č. a zlomky): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 0x. Jsou ještě žáci, kteří nemají velký sešit na geometrii - nutné doplnit látku. Žác imají mít trojůhelník s ryskou + druhé pravítko, ořezanou tužku, funkční kružítko - vše připravené před hodinou na lavici!
 
6.10. Fyzika - výsledky prověrky (tělesa a látky): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Většina žáků zvládá tuto látku výborně. Pokračujeme tématem: složení a vlastnosti látek.
 
3.10. matematika - pokračovat budeme geometrií, nutné nosit velký sešit (třeba i z loňského roku) a rýsovací potřeby
 
30.9. matematika - výsledky prověrky (dělení přir.čísel): 1(1-) 19x, 2(2-) 4x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. skvělé výsledky. Pokračujeme tématem: zlomky, deset.čísla. Zítra bude zadán DÚ z tohoto tématu.
 
23.9. matematika - výsledky prověrky (násobení přir.čísel): 1) 16x, 2) 7x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Zítra bude zadán DÚ na dělení přirozených čísel.
 
18.9. fyzika - čtvrtina žáků ještě neodevzdala sešit ke kontrole
 
17.9. matematika: DÚ str.21/8 jen sk.A , probíráme násobení přirozených čísel

9.9. Domácí úkol z matematiky bude zadáván vždy v úterý, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu). Žáci potřebují 3 sešity: školní 540 bez linek, na prověrky 520 bez linek, na geometrii - velký bez linek (mohou pokračovat do sešitu z minulého šk.roku).

Na fyziku žáci potřebují pouze sešit 540 bez linek.