Matematika a fyzika

19.10 fyzika - příští hodinu bude prověrka na probranou látku (k učení stačí doplněný sešit). Chválím některé žáky - měli připravený pokus nebo pustili zajímavé video.
 
19.10. matematika - výsledky prověrky (obvod čtverce a obdélníku): 1(1-) 15x, 2(2-) 8x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 0x, opět skvělé výsledky. Chválím žáky - sešity mají vzorně vedené, nezapomínají pomůcky na rýsování.
 
13.10. fyzika - někteří žáci stále ještě nemají doplněnou látku v sešitě, prosím o její doplnění.
 
13.10. matematika - výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 12x, 2(2-) 9x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme převody jednotek délky, výpočtem obvodu čtverce a obdélníku - z této látky bude v úterý zadán DÚ.
 
8.10. matematika - DÚ str.42/4
 
6.10. matematika - výsledky prověrky (deset.č. a zlomky): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 0x. Jsou ještě žáci, kteří nemají velký sešit na geometrii - nutné doplnit látku. Žác imají mít trojůhelník s ryskou + druhé pravítko, ořezanou tužku, funkční kružítko - vše připravené před hodinou na lavici!
 
6.10. fyzika - výsledky prověrky (tělesa a látky): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Většina žáků zvládá tuto látku výborně. Pokračujeme tématem: složení a vlastnosti látek.
 
3.10. matematika - pokračovat budeme geometrií, nutné nosit velký sešit (třeba i z loňského roku) a rýsovací potřeby
 
30.9. matematika - výsledky prověrky (dělení přir.čísel): 1(1-) 19x, 2(2-) 4x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. skvělé výsledky. Pokračujeme tématem: zlomky, deset.čísla. Zítra bude zadán DÚ z tohoto tématu.
 
23.9. matematika - výsledky prověrky (násobení přir.čísel): 1) 16x, 2) 7x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Zítra bude zadán DÚ na dělení přirozených čísel.
 
18.9. fyzika - čtvrtina žáků ještě neodevzdala sešit ke kontrole
 
17.9. matematika: DÚ str.21/8 jen sk.A , probíráme násobení přirozených čísel

9.9. Domácí úkol z matematiky bude zadáván vždy v úterý, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu). Žáci potřebují 3 sešity: školní 540 bez linek, na prověrky 520 bez linek, na geometrii - velký bez linek (mohou pokračovat do sešitu z minulého šk.roku).

Na fyziku žáci potřebují pouze sešit 540 bez linek.