Zeměpis 6

j.polej@zsvporici.cz
 
25.3.
 
Opakování

Vytvořte prezentaci na Stepi nebo Subtropy (stručný popis oblasti, rostlinstvo, zvířata, poloha na Zemi) asi 6 stránek a pošlete mi to na: j.polej@zsvporici.cz
 
 
20.3.
Opakování předchozího učiva: Napiš do sešitu opakování a srozumitelně odpověz na otázky. (zadání i odpověď)
 
Co tvoří povrch stepí? (Co tam roste?). Jsou v oblastí stepí stromy nebo dokonce lesy?  Jaké půdy vznikají ve stepích a jsou úrodné? Pokud nevíš, podívej se do učebnice.
 
Nová látka  je Krajina olivových hájů. str.58-59
Nadpis do sešitu: Subtropy
Přečíst text a opsat shrnutí str. 59
Napiš "Oblast středomoří " a vypiš evropské státy, které leží u Středozemního moře. (atlas, mapy na počítači)
Napiš "Tvrdolistý les" a vypiš co je typické pro tento druh lesa. (učebnice)
"Subtropické ovoce" vypsat jednotlivé druhy (učebnice)
"Korek" str.59 vpravo nahoře, modrý pruh, opsat
 
Najdi si na www, jak vypadá subtr. ovoce na stromech.
 
 
 
17.3.
Opakování "Vzhůru do lesů" (uč. str 54-55).
Všichni ať mají v sešitě nadpis "Lesy mírného pásu". Napsat "Shrnutí" na str. 55. Napsat co je to "Tajga" a vypsat zvířata. Vybrat si zvíře a nakreslit.
 
O krajině slavných indiánských časů (str. 56-57)
Přečíst text. Nadpis "Stepi". Opsat "Shrnutí" (57). Napsat co to jsou prérie a pampy. Dále napsat bizoni (text s. 56 a 57 vpravo nahoře modrý pruh).