Anglický jazyk

4.10. - řadové číslovky 1. - 7. str.10

přít. čas prostý v porovnání s průb.časem

DÚ PS str.6/3 - část

 

5.10.- řadové číslovky 8. - 19. str.10

DÚ opakovat názvy měsíců + řadová číslovka, pís. do DS str.10/3b - opsat číslovku a doplnit slovy měsíc

příští hodinu test na průb. čas kladné a záporné věty, slovosled

 

9.10. - datum psaný slovy (on the ninth of October) str. 10

převádění z času průběhového do prostého a naopak  ve všech osobách typy sloves SIT,COME,READ

DÚ pís. do DS uč. str.10/5 b pouze řadové číslovky do 19

příští hodinu test na základní a  řadové číslovky 1. - 19.

 

11.10. - řadové číslovky desítkové str. 10 (twenty - the twentieth....)

DÚ pís. do DS str. 10/3c celé slovy ne podle vzoru

příští hodinu test na psaní datumu slovy

 

12.10. - řadové číslovky s desítkami a jednotkami ( the twenty - third)

DÚ PS str. 6/4, opakovat si i přítomný čas průběhový a prostý

příští hodinu test na datumy poslechově