Anglický jazyk

17.5. - 5. lekce přirovnání as.....as PS str. 50/1, opakování komparativu

DÚ  dokončit překlad přirovnání v ŠS, učit se slovíčka příd. jmen

 

21.5. - 5. lekce str. 62, 3. stupeň příd. jmen the ..... - est

DÚ PS str. 49/6

 

23.5. - 5. lekce str.63 - použití 2. a 3. stupně příd. jmen

DÚ uč. str. 66/2 do DS

příští týden test na 3. stupeň příd. jmen

 

24.5. - 6. lekce str. 68, nová slovíčka TV programmes

DÚ uč. str. 69/4 - sami se zkusit naučit budoucí čas podle tabulky (samostudium)

 

30.5. - 6. lekce str.68/3 poslech bud. čas going to

DÚ - do DS napsat 6 vět najaké TV programy a filmy se dívám

příští týden test na nepravidelná slovesa

 

11.6. - 6. lekce str. 69/6 poslechové cvičení na budoucí čas plánovaná činnost - going to

příští hodinu čtvrtletní pís. práce - 13.6. (neprav. slovesa, minulý čas + - ?. přítomné časy, porozumění textu, poslech