Anglický jazyk - Zelená

ve čtvrtek 13.12. se konají konzultace pro rodiče; zastihnete mě v učebně 8. třídy od 16.30 hod.
 
Pokračujeme v učebnici Bloggers 2, internetova podpora je stejná jako v loňském roce. Žáci se můžou do svých účtů přihlásit i z domu a to na adrese: www.mcourser.cz
 
 
Každé úterý píšeme pětiminutovku na slovní zásobu!!!!
 
7.1. v pondělí 20.1. píšeme opakovací práci na učivo 1. lekce (slovní zásoba; spojky - and, but, because; modální slovesa - must, mustn´t, can...)
 
4.12. opakujeme přítomný čas, slovní zásoba - sports, adjectives
 
3.10.     Opakovací test na přítomný čas prostý dopadl velice špatně, prosím o  důslednější domácí přípravu - především ověření znalostí písemně nebo přezkoušením. Většina dětí se neumí učit. Slovíčka je nutné učit se s tužkou a papírem!!!!!
 
1.10.     Opakujeme přítomný čas prostý a průběhový