Anglický jazyk

29.11. - 2. lekc str.30 opak. přít. časů, str.26 sloveso MUST

DÚ PS  str.20/2, na příští týden si vyberu buď převyprávění pohádky Chicken Licken, nebo předvedení dramatizace pohádky ve skupině 5 žáků (role)

příští týden test na používání přít. časů

 

30.11. - 2. lekce str.27/4 sloveso must, str.25 text Meerkats

DÚ PS str. 21/5 + dokončit str.22/4 práce z hodiny

samostatná domácí práce project My favourite animal (15 vět) str.31 Your project, přít. čas prostý jako informace z "encyklopedie"

příští týden test na použití přítomných časů

 

4.12. - 2. lekce osobní zájmena v 1. pádě opakování, osobní zájmena v 2. - 7. pádě str.26/1

opakování slovesa must

 

6.12. - 2. lekce osobní zájmena str. 27/3, minulý čas pravidelných sloves PS str. 68/3.5 typ sloves PLAY, CLOSE, STOP

příští týden test na osobní zájmena