Anglický jazyk

2.5. - 5. lekce str.57 Great Britain - poslech, přídavná jména

DÚ PS str.45/6

zítra test na many, few, a few, much, little, a little, o lot of - lots of

 

3.5. - 5. lekce stupňování příd. jmen 2. stupeň - ER str. 59/4b (old, nice, big, happy - platí pravidla jako u tvoření pravidelných sloves min. času)

DÚ - slovíčka téma COUNTRY ve ŠS spojit s vhodným příd. jménem, možno pracovat se slovníkem (forests, woods, rivers, hills, ponds, fields, meadows, brooks)

příští týden test na Velkou Británii - slepá mapa + čtení str.57

 

9.5. - 5. lekce str. 56/3 číslovky, anglické délkové míry ŠS, opakování příd. jmen 2. stupeň

DÚ PS str.44/2,3

 

10.5. - 5. lekce str.59/4 b - 2. stupeň příd. jmen MORE + beautiful....

DÚ PS str. 46/2, příští týden test na 2. stupeň příd. jmen

 

14.5. - 5. lekce str,58/2,3 poslech, 2. stupeń nepr. příd. jmen GOOD - better, BAD - worse

srovnávací stupeń THAN.....

DÚ PS str.46/1,3

 

16.5. - 5. lekce str.39 poslech,  příd. jména typu FAMOUS 2. stupeň more famous

DÚ PS str.47/5

příští týden test na celý 2. stupeň př.jmen

 

17.5. - 5. lekce přirovnání as.....as PS str. 50/1, opakování komparativu

DÚ  dokončit překlad přirovnání v ŠS, učit se slovíčka příd. jmen