Český jazyk

V úterý a čtvrtek mluvnice, ve středu sloh, v pátek literatura.

Dú pravidelně v úterý z mluvnice.

Pravopisná cvičení, písemky vždy ve čtvrtek.

Nepravidelně slohový a literární úkol.

Čtenářský deník na konci měsíce.

Mluvnice:

září:               pravopis, větný rozbor, podstatná jména

říjen:             pravopis, větný rozbor, přídavná jména, zájmena

listopad:        pravopis, větný rozbor, slovesa

prosinec:       pravopis, větný rozbor, slovesa

leden:           nauka o slově, odborné názvy,pravopis, větný rozbor

únor:           pravopis, větný rozbor, tvorba slov

březen:        pravopis, větný rozbor, vedlejší věty

duben, květe, červen:    pravopis, větný rozbor, vedlejší věty

květen:    pravopis, větný rozbor, vedlejší věty

Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) Karel Čapek - Povídky z jedné a druhé kapsy (1 povídka z jedné kapsy a 1 povídka z druhé kapsy) 
2) Ivan Olbracht - Biblické příběhy ( 3 příběhy)
3) Eva Vrchlická - Z oříšku královny Mab (1 drama)
4) Fantasy/Sci-fi - např. Harry Potter, Pán prstenů, Letopisy Narnie, Karlík a továrna na čokoládu, knihy J. Verna atd. (velká část je i zfilmována - pro méně čtivé žáky)
5) jakákoliv volitelná knížka
 
Veďte své děti k samostatnosti. Děkuji.