Český jazyk


Závěrečná páísemná práce - 12.6.

- pravopis formou doplňovacího cvičení

- rozbor věty jednoduché - větné členy, druhy přísudků, grafické znázornění (bez doplňku)

- vedlejsí věty - věta hlavní a vedlejší + druh (bez doplňkové)

- slovesa - slovesný rod

- mluvnické kategorie slovních druhů, slovní druhy


  

ve čtvrtek 15.2. píšeme diktát č.5, přes jarní prázdniny si opakujte větné členy a vedlejší věty, toto učivo považujte za probrané! Budu ho po Vás požadovat!

 

výsledky 2. čtvrtletní práce:    5x jednička, 4x dvojka, 6x trojka, 4x čtyřka
                                                 průměrná známka 2,47
2. ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- základní větné čelny, druhy přísudků
- rozvíjející větné členy
- rozbor věty jednoduché
- rozbor jednoduchého souvětí (věta hlavní a vedlejší, spojovací výraz, druh věty vedlejší - odmětná, předmětná, přísudková)
- pravopis velkých písmen
 

 

ve čtvrtek 11.1. píšeme diktát č.4 a v úterý 16.1. 2. čtvrtletní práci (obsah testovaného učiva bude během týdne upřesněn)

 

 

 

procvičování on-line:

https://www.umimecesky.cz/

registrace: https://www.umimeto.da a heslo: velkeporici7

sledky 1. čtvrtletní práce:    1x jednička, 5x dvojka, 14x trojka, 3x čtyřka

                                                         průměrná známka: 2,88       

 

ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- podstatná jména  (LÁTKOVÁ, HROMADNÁ, POMNOŽNÁ)
- přídavná jména (ovi/ovy, jmenné tvary)
- zájmena - druhy, pravopis (ji/jí, mě/mně, sebou/s sebou)
- dvojné číslo - části lidského těla
- veta jednočlenná/bezpodmětná, dvojčlenná/podmětná, větný ekvivalent
- základní a rozvíjející větné členy, druhy přísudků
- rozbor věty jednoduché
 

16.11. píšeme diktát č. 2 z českého jazyka (vyjmenovaná slova, shoda Po s Přs, přídavná jména...) a 21.11. - 1. písemnou čtvrtletní práci z probraného učiva, součástí bude i pravopisné cvičení formou doplňovačky

10.10. - příští týden DIKTÁT!!!!

Prosím o zaplacení 78 Kč za pracovní sešity, a to do 4.10.2017!

 

Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy ve čtvrtek. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.

Každý čtvrtek pak žáci dostávají domací úkol - písemný z učebnice nebo pracovního sešitu.
 
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) Karel Čapek - Povídky z jedné a druhé kapsy (2 povídky z jedné kapsy a 2 povídky z druhé kapsy) - 1. pololetí
2) Ota Pavel / Jack London (cokoliv) - 2. pololetí
3) libovolná kniha (beletrie)
 
Termín odevzdání - do konce května!!!!!!!!