Matematika

25.6. Výsledky čtvrtletní písemné práce: 1) 2x, 2(2-) 8x, 3) 10x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Průměr třídy: 2,7
 
1.6. Výsledky prověrky (nepřímá úměrnost): 1) 4x, 2(2-) 5x, 3(3-) 4x, 4(4-) 4x, 5) 3x. Nutné doučit do čtvrtletní písemné práce. Rýsujeme čtyřúhelníky, zapisujeme postup konstrukce geom.symbolikou.
 
28.5. Tento týden bude prověrka na nepřímou úměrnost. Přešli jsme opět na geometrii, nutné nosit geomerický sešit, rýsovací potřeby a 3.díl učebnice. Za dva týdny bude čtvrtletní písemná práce - témata: poměr, měřítko mapy, přímá a nepřímá úměrnost, obsah trojúhelníku a lichoběžníku, konstrukce čtyřúhelníků.
 
21.5. Výsledky prověrky (přímá úměrnost): 1) 9x, 2(2-) 6x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 1x. Pěkné výsledky, pokračujeme látkou: nepřímá úměrnost.
 
13.5. Výsledky prověrky (měřítko plánu a mapy): 1) 2x, 2(2-) 8x, 3(3-) 3x, 4) 7x, 5) 0x. Je vidět, že jde o náročnější látku (asi čtvrtina třídy tuto látku nezvládla), pokračujeme přímou a nepřímou úměrností. Nutné nosit geometrický sešit!
 

30.4. Výsledky prověrky (poměr): 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 6x, 4) 2x, 5) 0x, pokračujeme látkou: měřítko mapy.

22.4. Výsledky prověrky (poměr): 1(1-) 2x, 2(2-) 11x, 3(3-) 10x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Dále nás čekají slovní úlohy na využití poměru.

15.4. Výsledky 3.písemné práce: 1) 2x, 2) 5x, 3) 10x, 4) 6x, 5) 0x, další látka: poměr.

8.4. Na pís.práci jsme zopakovali, žáci vědí den, kdy ji budou psát. Pokračujeme látkou: poměr (nosíme nyní 2.díl učebnice z matematiky). Proběhla mat.soutěž Pythagoriáda (15 slovních úloh, úspěšný je ten, kdo vyřeší 9 úloh). Nikdo do okrasního kola nepostupuje. Žáci také již znají výsledky mat.Klokana.

1.4. Příští týden se domlvíme na termínu pís.práce (žáci vědí, co mají opakovat).

26.3. Výsledky prověrky (kosodélník): 1(1-) 4x, 2(2-) 10x, 3(3-) 10x, 4) 0x, 5) 1x. Zapsali jsme si témata na čtvrtletní písemnou práci. Opakujeme.

17.3. Výsledky prověrky (vlatnosti čtverce a obdélníku): 1(1-) 3x, 2(2-) 7x, 3) 2x, č) 0x, 5) 0x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou rovnoběžníky (kosočtverec, kosodélník).

13.3. Výsledky prověrky (racionální čísla - početní operace): 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 9x, 4(4-) 5x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Přejdeme do 3.dílu učebnice a budeme probírat čtyřúhelníky. Nutné nosit geom.sešity a rýsovací potřeby.
 

25.2. Výsledky prověrky (racion.čísla): 1(1-) 9x, 2(2-) 3x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 1x, více žáků nepsalo z důvodu velké nemocnosti. Další látka: sčítání, odčítání násobení a dělení racionálních čísel.

10.2. Výsledky prověrky (celá čísla): 1) 7x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou racionální čísla.

28.1. Výsledky prověrky (celá čísla): 1(1-) 6x, 2) 6x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 0x. Někomu se plete sčítání s násobením, někdo zapomíná znaménka mínus. Příští týden budeme dále procvičovat celá čísla a absolutní hodnotu čísel.

20.1. Žáci vědí, jak dopadla čtvrtletní pís.práce, ale rozdám ji až dopíší všichni žáci. Probíráme sčítání a odčítání celých čísel. Žáci psali samost.práci a je vidět, že látku pochopili skvěle - výsledky: 1) 10x, 2) 2x, 3) 6x, 4) 0x, 5) 3x. Další látkou je násobení a dělení celých čísel.

14.1. Výsledky 2.písemné práce: 1) 2x, 2) 8x, 3) 8x, 4) 2x, 5) 0x, čtyři žáci dopíší dodatečně.

7.1. Výsledky prověrky (středová souměrnost): 1(1-) 12x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4) 0x, 5) 0x, Skvělé výsledky!

2.1. Výsledky dobrovolné prověrky psané před ván.prázdninami (osová souměrnost): 1) 1x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 3x, stále velká nemocnost žáků. Tento týden si zapíšeme témata na 2.písemnou práci a druhý týden v lednu ji žáci budou psát.

18.12. Výsledky prověrky (věta sus, usu): 1(1-) 7x, 2(2-) 8x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x, velká nemocnost žáků. Pokračujeme látkou osová a středová souměrnost.

10.12. Výsledky prověrky (celá čísla + zlomky): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 1x. Skvělé výsledky. Přecházíme opět na geometrii, žáci mají nosit uč.3.díl, geom.sešit a geom.potřeby.

3.12. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3) 4x, 4(4-) 5x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: složený zlomek a dále celá čísla.

26.11. Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 3x, 2(2-) 9x, 3) 5x, 4(4-) 3x, 5) 3x. Pokračujeme látkou dělení zlomků.

19.11. Známky na první čtvrtletí jsou uzavřeny, tyto výsledky prověrky jsou na další čtvrtletí (sčítání a odčítání zlomků(: 1(1-) 4x, 2(2-) 14x, 3) 2x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou násobení a dělení zlomků.

5.11. Výsledky 1.písemné práce: 1) 2x, 2) 13x, 3) 3x, 4) 6x, 5) 0x. Průměr: 2,5. Vracíme se do 1.dílu učebnice - téma: sčítání a odčítání zlomků.

22.10. Výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 7x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Budeme sestrojovat trojúhelník, zapisovat postup konstrukce, měřit úhly v trojúhelníku. Napíšeme si do sešitů témata na 1.písemnou práci, kterou budou žáci psát po prázdninách.

14.10. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 5x, 2(2-) 5x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 1x. Probíráme geometrii. Někteří žáci neměli geom.sešit, musí si látku doplnit. Za dva týdny bude 1.písemná práce z látky dvou měsíců (září a říjen).

8.10. Výsledky prověrky (krácení a rozšiřování zlomků): 1(1-) 5x, 2(2-) 11x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Pokračujeme látkou o zlomcích: porovnávání zlomků, převod na desetinné a smíšené číslo. V průběhu tohoto týdne začneme geometrii, nutné si obstarat geometrický sešit (může být z minulého roku) a funkční rýsovací potřeby.

1.10. Pokud chcete i informace ohledně fyziky, napište mi prosím mail.

24.9. Výsledky prověrky (zlomky): 1(1-) 4x, 2) 10x, 3) 6x, 4) 0x, 5) 0x, skvělé výsledky. Pokračujeme dál látkou zlomky: zobrazování zlomků na čís.ose, krácení a rozšiřování zlomků.

Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí, prověrku budou žáci psát v pátek (na probrané a procvičené učivo).

17.9. Již minulý týden si žáci mohli zapsat známku z dobrovoulné prověrky (početní operace), využila toho asi čtvrtina žáků. Výsledky byly: 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 4x, 4) 2x, 5) 3x. V pondělí 11.9. byl zadán domácí úkol z dělitelnosti čísel a v pátek 15.9. z této procvičené látky psali žáci prověrku. Výsledky jsou: 1(1-) 2x, 2(2-) 9x, 3(3-) 10x, 4) 0x, 5) 0x. V pondělí si zapíší do ŽK. Pokračujeme novou látkou z 1.dílu učebnice - zlomky.