Matematika

6.6. Výsledky 4. čtvrtletní písemné práce: 1) 7x, 2) 6x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 1x, čtyři žáci dopíší příští týden, zatím průměr : 2,4. Pokračujeme tématem: procenta.
 
26.5. Výsledky prověrky (nepřímá úměrnost): 1(1-) 6x, 2(2-) 7x, 3(3-) 4x, 4(4-) 5x, 5) 0x. Pokračujeme geometrií. Nutné nosit geom.sešit + rýsovací potřeby a 3.díl učebnice. Opakujeme na 3.pís.práci, kterou žáci budou psát na začátku června. Témata: poměr, měřítko mapy, přímá a nepřímá úměrnost + geometrie (trojúhelník a lichoběžník).
 
21.5. Výsledky prověrky (přímá úměrnost - měřítko mapy): 1(1-) 7x, 2(2-) 9x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme tématem: nepřímá úměrnost.
 
6.5. Výsledky prověrky (poměr - shrnutí): 1(1-) 7x, 2(2-) 8x, 3-) 1x, 4) 0x, 5) 2x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou: měřítko plánu a mapy.
 
30.4. Znovu jsme zopakovali téma: poměr - v pátek budou psát žáci prověrku. Pokračujeme látkou: přímá úměrnost.
 
21.4. Žáci psali prověrku na poměr, ale výsledy nejsou zrovna nejlepší. Vědí, co se mají doučit!
 
14.4. Všichni žáci už dopsali čtvrtletní pís.práci, její výsleky jsou: 1) 2x, 2) 10x, 3) 9x, 4) 2x, 5) 2x. Přešli jsme do 2.dílu učebnice matematiky, se kterou budeme pracovat až do konce šk.roku. Probíráme téma: poměr (látka navazuje na vědomosti s počítáním deset.číslel a zlomků). Žáci, kteří delší dobu chyběli, si musí učivo doplnit! (Měli by využít volných velikonočních dnů.)
 
2.4. Z důvodu čtvrteční besedy bude čtvrtletní písemná práce přeložena na pátek 5.4.
 
31.3. Výsledky prověrky (rovnoběžník): 1(1-) 10x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Tuto látku žáci skvěle zvládli. Přejdeme do 2.dílu učebnice, kde nás čeká téma: poměr
 
25.3. Minulý týden proběhla matem.soutěž Klokan (výsledky budou až na konci týdne). Procvičujeme téma: rovnoběžníky (ve čtvrtek 28.3. budou psát žáci prověrku). Čtvrtletní písemná práce bude ve čtvrtek 4.4.2019.
 
17.3. Za dva týdny bude čtvrtletní písemná práce, průběžně na ni budeme opakovat. Témata: početní operace s racionálními čísly, slovní úlohy, celá čísla (odchylka od normálu, absolutní hodnota. početní operace - přednost závorek), geometrie - rovnoběžníky (vlastnosti, vzorce na obvod a obsah), souřadnice bodů v Oxy.
 
9.3. Výsledky prověrky (násobení a dělení rac.č.): 1) 3x, 2(2-) 10x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 1x. Přešli jsme na geometrii, nutné nosit rýsovací potřeby, geom.sešit a třetí dál učebnice.
 
23.2. Výsledky prověrky (sčítání a odčítání racion.čísel): 1) 5x, 2(2-) 11x, 3(3-) 4x, 4) 3x, 5) 2x. Pokračujeme látkou dělení a násobení rac.čísel).
 
16.2. Výsledky prověrky (znázornění racion.čísel na čís.ose): 1(1-) 9x, 2(2-) 5x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 3x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou: sčítání a odčítání racion.čísel.
 
10.2. Psali jsme 2x sam.práci na celá čísla, žáci si mohou zapsat tu lepší známku. Pokračujeme tématem: znázorńování racion.čísel na čís.ose, převedení na smíš.a deset.číslo, porovnávání. K opravě známky mohou žáci přijít kdykoli po předchozí domluvě.
 
31.1. Psali jsme samostatnou práci na celá čísla (okopírovaný tiskopis), kdo bude chtít, bude si moci zapsat známku do ŽK. Ostatní by měli docvičit tuto látku. Příští týden ji budeme ještě procvičovat.
 
27.1. Výsledky prověrky (sčítání a odčítání celých čísel): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 3x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Je vidět, ževětšina žáků nové látce rozumí. Pokračujeme násobením a dělením celých čísel.
 
21.1. Výsledky prověrky (celá č.-absol.hodnota): 1(1-) 12x, 2) 2x, 3(3-) 2x, 4) 1x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Pokračujeme sčítáním a odčítáním celých čísel.
 
9.1. Výsledky 2.pís.práce: 1) 2x, 2) 10x, 2-) 3x, 3) 7x, 4) 1x, 5) 1x. Průměr třídy 2,48. (4 žáci dopíší příští týden)
 
6.1. 2.pís.práci budou žáci psát v úterý 8.1.2019. Vše jsme zopakovali, pokračujeme tématem: celá čísla.
 
15,12. Výsledky prověrky (středová souměrnost): 1(1-) 12x, 2(2-) 6x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 1x. Většina žáků tuto látku pochopila skvěle.
 
14.12. Témata na 2. písemnou práci (bude ve druhém týdnu v lednu): zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení), slovní úlohy na zlomky, osová a středová souměrnost, věta sus a usu (postup konstrukce), osově a středově souměrné útvary. Vše jsme již zopakovali.
 
8.12. Výsledky prověrky (osová souměrnost): 1(1-) 13x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 1x. Geometrie jde lépe než počítání zlomků. Pokračujeme látkou. středová souměrnost. (Někteří žáci si kazí rysy špatně ořezanou tužkou.)
 
3.12. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 5x, 2(-) 6x, 3(3-) 7x, 4) 0x, 5) 4x. Přecházíme na geometrii, nutné nosit 3.díl učebnice, geom.sešit a rýsovací potřeby. Pokud chybí více žáků, využíváme počítačové učebny, kde žáci individuálně procvičují probíranou látku.
 
23.11. Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 11x, 2(2-) 7x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Rychlejší počtáři mají při hodinách možnost počítat dál a odevzdávat sešit na konci hodiny. Zapojuje se čtvrtina žáků. Chválím! Pokračujeme látkou: dělení zlomků.
 
18.11. Výsledky prověrky (sčítání a odčítání zlomků): 1(1-) 9x, 2(2-) 6x, 3) 5x, 4/5) 1x, 5) 1x. Skvělé výsledky! Dále pokračujeme násobením a dělením zlomků. Nutné umět násobilku!
 
10.11. Výsledky prověrky (sčítání zlomků): 1(1-) 13x, 2(2-)3x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 3x. Více žáků nepsalo (reprezentovali školu ve sportu). Prověrka byla cvičná, tj.známku do ŽK si zapíše jen ten, kdo bude chtít. Pokračujeme látkou: odčítání zlomků.
 
4.11. Výsledky 1.písemné (čtvrtletní) práce: 1) 6x, 2) 11x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 1x. (dva žáci nepsali, dopíší dodatečně). Průměr třídy: 2,73. Přecházíme opět do 1.dílu učebnice, budeme sčítat a odčítat zlomky.
 
29.10. Opět jsme opakovali na čtvrtletní pís.práci, bude v pátek 2.11.
 
21.10. Výsledky prověrky (věta sss): 1(1-) 11x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4/5) 1x, více žáků nepsalo. Skvělé výsledky. Chybějící žáci by si měli látku doplnit, objeví se v 1.čtvrtletní písemné práci (na začátku listopadu). Ve ŠS procvičujeme příklady do pís.práce (krácení a rozšiřování zlomků, zobrazení na čís.ose, převedení do deset. a smíš.čísel) V geometrii pokračujeme větou sus a usu o shodnosti trojúhelníků.
 
14.10. Výsledky prověrky (geom.symboly): 1(1-) 10x, 2(2-) 9x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme větou sss o shodnosti trojúhelníků.
 
6.10. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 7x, 2(2-) 5x, 3) 6x, 4-) 4x, 5) 1x. Pokračujeme geomerií. Žáci musí nosit velký sešit na geometrii a veškeré rýsovací potřeby (pravítka, úhloměr, kružítko a hlavně ořezané tužky).
 
29.9. Výsledky dobrovolné prověrky (některé příklady přímo z dom.úkolu): 1-) 2x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4(4-) 3x, 5) 2x, více žáků nepsalo (reprezentace školy v přespolním běhu). Dále budeme procvičovat zlomky, přibereme i smíšená čísla.
 
23.9. Výsledky prověrky (krácení a rozšiřování zlomků): 1(1-) 12x, 2(2-) 6x, 3(3-) 4x, 4-) 1x, 5) 1x. Pokračujeme porovnáváním zlomků (převádění na společného jmenovatele), převod zlomků do deset.čísel.
 
16.9. Výsledky prověrky (zlomky na čís.ose, početní operace s deset.čísly): 1(1-) 6x, 2(2-) 5x, 3) 9x, 4) 2x, 5) 1x. Pokračujeme látkou krácení a rozšiřování zlomků.

Domácí úkol bude (tak jako minulý šk.rok) zadáván vždy v pondělí a na konci týdne budou psát žáci prověrku z procvičeného učiva. Individuálně budu opravovat jen ty domácí úkoly, které budou rodiči podepsány. Řešení složitějších příkladů z Dú zapíší žáci na tabuli.