Matematika

9.1. Výsledky 2.pís.práce: 1) 2x, 2) 10x, 2-) 3x, 3) 7x, 4) 1x, 5) 1x. Průměr třídy 2,48. (4 žáci dopíší příští týden)
 
6.1. 2.pís.práci budou žáci psát v úterý 8.1.2019. Vše jsme zopakovali, pokračujeme tématem: celá čísla.
 
15,12. Výsledky prověrky (středová souměrnost): 1(1-) 12x, 2(2-) 6x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 1x. Většina žáků tuto látku pochopila skvěle.
 
14.12. Témata na 2. písemnou práci (bude ve druhém týdnu v lednu): zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení), slovní úlohy na zlomky, osová a středová souměrnost, věta sus a usu (postup konstrukce), osově a středově souměrné útvary. Vše jsme již zopakovali.
 
8.12. Výsledky prověrky (osová souměrnost): 1(1-) 13x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 1x. Geometrie jde lépe než počítání zlomků. Pokračujeme látkou. středová souměrnost. (Někteří žáci si kazí rysy špatně ořezanou tužkou.)
 
3.12. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 5x, 2(-) 6x, 3(3-) 7x, 4) 0x, 5) 4x. Přecházíme na geometrii, nutné nosit 3.díl učebnice, geom.sešit a rýsovací potřeby. Pokud chybí více žáků, využíváme počítačové učebny, kde žáci individuálně procvičují probíranou látku.
 
23.11. Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 11x, 2(2-) 7x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Rychlejší počtáři mají při hodinách možnost počítat dál a odevzdávat sešit na konci hodiny. Zapojuje se čtvrtina žáků. Chválím! Pokračujeme látkou: dělení zlomků.
 
18.11. Výsledky prověrky (sčítání a odčítání zlomků): 1(1-) 9x, 2(2-) 6x, 3) 5x, 4/5) 1x, 5) 1x. Skvělé výsledky! Dále pokračujeme násobením a dělením zlomků. Nutné umět násobilku!
 
10.11. Výsledky prověrky (sčítání zlomků): 1(1-) 13x, 2(2-)3x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 3x. Více žáků nepsalo (reprezentovali školu ve sportu). Prověrka byla cvičná, tj.známku do ŽK si zapíše jen ten, kdo bude chtít. Pokračujeme látkou: odčítání zlomků.
 
4.11. Výsledky 1.písemné (čtvrtletní) práce: 1) 6x, 2) 11x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 1x. (dva žáci nepsali, dopíší dodatečně). Průměr třídy: 2,73. Přecházíme opět do 1.dílu učebnice, budeme sčítat a odčítat zlomky.
 
29.10. Opět jsme opakovali na čtvrtletní pís.práci, bude v pátek 2.11.
 
21.10. Výsledky prověrky (věta sss): 1(1-) 11x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4/5) 1x, více žáků nepsalo. Skvělé výsledky. Chybějící žáci by si měli látku doplnit, objeví se v 1.čtvrtletní písemné práci (na začátku listopadu). Ve ŠS procvičujeme příklady do pís.práce (krácení a rozšiřování zlomků, zobrazení na čís.ose, převedení do deset. a smíš.čísel) V geometrii pokračujeme větou sus a usu o shodnosti trojúhelníků.
 
14.10. Výsledky prověrky (geom.symboly): 1(1-) 10x, 2(2-) 9x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme větou sss o shodnosti trojúhelníků.
 
6.10. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 7x, 2(2-) 5x, 3) 6x, 4-) 4x, 5) 1x. Pokračujeme geomerií. Žáci musí nosit velký sešit na geometrii a veškeré rýsovací potřeby (pravítka, úhloměr, kružítko a hlavně ořezané tužky).
 
29.9. Výsledky dobrovolné prověrky (některé příklady přímo z dom.úkolu): 1-) 2x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4(4-) 3x, 5) 2x, více žáků nepsalo (reprezentace školy v přespolním běhu). Dále budeme procvičovat zlomky, přibereme i smíšená čísla.
 
23.9. Výsledky prověrky (krácení a rozšiřování zlomků): 1(1-) 12x, 2(2-) 6x, 3(3-) 4x, 4-) 1x, 5) 1x. Pokračujeme porovnáváním zlomků (převádění na společného jmenovatele), převod zlomků do deset.čísel.
 
16.9. Výsledky prověrky (zlomky na čís.ose, početní operace s deset.čísly): 1(1-) 6x, 2(2-) 5x, 3) 9x, 4) 2x, 5) 1x. Pokračujeme látkou krácení a rozšiřování zlomků.

Domácí úkol bude (tak jako minulý šk.rok) zadáván vždy v pondělí a na konci týdne budou psát žáci prověrku z procvičeného učiva. Individuálně budu opravovat jen ty domácí úkoly, které budou rodiči podepsány. Řešení složitějších příkladů z Dú zapíší žáci na tabuli.