Matematika

16.2. Výsledky prověrky (znázorňování rac.čísel na čís.ose): 1(1-) 8x, 2(2-) 3x, 3) 5x, 4) 5x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: sčítání, odčítání a násobení racion.č.
 
8.2. Výsledky prověrky (násobení a dělení celých čísel): 1) 0x, 2(2-) 9x, 3) 9x, 4) 3x, 5) 0x. Pokračujeme zobrazováím racion. čísel na čís.ose, převod do smíš.a deset.čísel, porovnávání.
 
1.2. Výsledky prověrky (celá čísla- sčítání a odčítání): 1) 0x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 7x, 5) 0x. Ve škole proběhla matem.soutěž Pythagoriáda, která nedopadla nejlépe. Prosím podepište ji (žáci ji obdrží v pondělí 3.2.) Pokračujeme látkou: racionální čísla (tj.záporná deset.čísla a záporné zlomky).
 
19.1. Procvičuje téma: celá čísla. Žáci psali sam.práci procvičovací - známku si zapíší jen ti, kterým dopadla dobře.
 
12.1. Výsledky 2.písemné práce: 1) 2x, 2) 8x, 3) 12x, 4) 1x, 5) 0x. Dva žáci dopíší příští týden. Pokračujeme látkou:celá čísla. Průměr třídy: 2,6
 
20.12. Někteří žáci psali dobrovolnou prověrku na téma: osová a středová souměrnost. Učivo jsme zopakovali, 10.1.2020 bude písemná práce. Témata: osová a středová souměrnost, osově a  středově souměrně útvary, věta sus a usu o shodnosti trojúhelníků, početní operace se zlomky, slovní úlohy.
 
14.12. Výsledky prověrky (celá čísla - absolutní hodnota): 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 0x. Další téma: osová a středová souměrnost.
 
6.12. Výsledky dobrovolné prověrky byly špatné, asi jen čtvrtina žáků byla se svojí známkou spokojena - nutné se doučit počítání se zlomky! Budeme pokračovat geometrií - nutné nosit 3.díl učebnice, geom.sešit a rýsovací potřeby.
 
1.12. Výsledky prověrky (početní operace se zlomky): 1(1-) 4x, 2(2-) 2x, 3(3-) 3x, 4(4-) 3x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Nutné se doučit! Pokrčujeme látkou: celá čísla.
 
24.11. Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 11x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 2x. Násobení zlomků jde žákům lépe než sčítání. Budeme procvičovat všechny početní operace se zlomky.
 
16.11. Výsledky prověrky (sčítání zlomků): 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 2x. Společně jsme cvičení prošli, před samotnou prověrkou jsme zopakovali i společného jmenovatele zadaných příkladů (dalším ulehčením bylo, že žáci nemuseli vyřešit celé cvičení). Čekala jsem lepší výsledky. Pokračujeme násobením zlomků.
 
9.11. Výsledky 1.písemné čtvrtletní práce: 1) 2x, 2) 10x, 3) 11x, 4) 0x, 5) 2x. Průměr třídy: 2,6 Pokračujeme látkou: sčítání a odčítání zlomků.
 
25.10. Výsledky prověrky (deset.a smíš.čísla): 1) 7x, 2(2-) 9x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 1x. Témata na pís. práci: Zlomky, slovní úlohy, geometrie - věta sss, geom.symbolika. Pokračujeme tématem: sčítání a odčítání zlomků.
 
19.10. Výsldky prověrky (věta sss): 1(1-) 8x, 2(2-) 11x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Do sešitů jsme si zapsali témata na 1.čtvrtlení práci (na celou hodinu), žáci ji budou psát první týden v listopadu, průběžně na ni opakujeme.
 
13.10. Výsledky prověrky (geom.symbolika): 1(1-) 3x, 2(2-) 11x, 3) žx, 4) 1x, 5) 1x. I dále pokračujeme geometrií (věta sss) - bude zítra zadáno za DÚ.
 
8.10. Žákům byl rozdán lístek s geometrickou symbolikou - nutné si zopakovat za DÚ.
 
3.10. Budeme pokračovat geometrií, nutné nosit velký sešit (třeba i z loňského roku) a rýsovací potřeby.
 
30.9. Výsledky prověrky (zlomky): 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3(3-) 2x, 4) 1x, 5) 0x, zadán DÚ z učebnice (porovnávání zlomků, smíš.čísla, krácení a rozšiřování zlomků).
 
23.9. Výsledky prověrky (zlomky): 1) 3x, 2) 7x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 1x, zadán DÚ na krácení zlomků (z učebnice). Pokračujeme porovnáváním zlomků.
 
17.9. Z důvodu mé nepřítomnosti v pondělí  bude DÚ zadán ve středu 18.9. z tématu zlomky (zobrazování na čís.ose, čitatel, jmenovatel, převody jednotek délky a hmotnosti), dále probíráme krácení a rozšiřování zlomků
 
9.9. Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí a na konci týdne budou psát žáci prověrku z procvičeného učiva. Individuálně budu opravovat jen ty domácí úkoly, které budou rodiči podepsány. Zopakovali jsme početní operace s přirozenými čísly, čekají nás zlomky.