Matematika

22.4. Výsledky prověrky (poměr): 1(1-) 2x, 2(2-) 11x, 3(3-) 10x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Dále nás čekají slovní úlohy na využití poměru.

15.4. Výsledky 3.písemné práce: 1) 2x, 2) 5x, 3) 10x, 4) 6x, 5) 0x, další látka: poměr.

8.4. Na pís.práci jsme zopakovali, žáci vědí den, kdy ji budou psát. Pokračujeme látkou: poměr (nosíme nyní 2.díl učebnice z matematiky). Proběhla mat.soutěž Pythagoriáda (15 slovních úloh, úspěšný je ten, kdo vyřeší 9 úloh). Nikdo do okrasního kola nepostupuje. Žáci také již znají výsledky mat.Klokana.

1.4. Příští týden se domlvíme na termínu pís.práce (žáci vědí, co mají opakovat).

26.3. Výsledky prověrky (kosodélník): 1(1-) 4x, 2(2-) 10x, 3(3-) 10x, 4) 0x, 5) 1x. Zapsali jsme si témata na čtvrtletní písemnou práci. Opakujeme.

17.3. Výsledky prověrky (vlatnosti čtverce a obdélníku): 1(1-) 3x, 2(2-) 7x, 3) 2x, č) 0x, 5) 0x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou rovnoběžníky (kosočtverec, kosodélník).

13.3. Výsledky prověrky (racionální čísla - početní operace): 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 9x, 4(4-) 5x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Přejdeme do 3.dílu učebnice a budeme probírat čtyřúhelníky. Nutné nosit geom.sešity a rýsovací potřeby.
 

25.2. Výsledky prověrky (racion.čísla): 1(1-) 9x, 2(2-) 3x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 1x, více žáků nepsalo z důvodu velké nemocnosti. Další látka: sčítání, odčítání násobení a dělení racionálních čísel.

10.2. Výsledky prověrky (celá čísla): 1) 7x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou racionální čísla.

28.1. Výsledky prověrky (celá čísla): 1(1-) 6x, 2) 6x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 0x. Někomu se plete sčítání s násobením, někdo zapomíná znaménka mínus. Příští týden budeme dále procvičovat celá čísla a absolutní hodnotu čísel.

20.1. Žáci vědí, jak dopadla čtvrtletní pís.práce, ale rozdám ji až dopíší všichni žáci. Probíráme sčítání a odčítání celých čísel. Žáci psali samost.práci a je vidět, že látku pochopili skvěle - výsledky: 1) 10x, 2) 2x, 3) 6x, 4) 0x, 5) 3x. Další látkou je násobení a dělení celých čísel.

14.1. Výsledky 2.písemné práce: 1) 2x, 2) 8x, 3) 8x, 4) 2x, 5) 0x, čtyři žáci dopíší dodatečně.

7.1. Výsledky prověrky (středová souměrnost): 1(1-) 12x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4) 0x, 5) 0x, Skvělé výsledky!

2.1. Výsledky dobrovolné prověrky psané před ván.prázdninami (osová souměrnost): 1) 1x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 3x, stále velká nemocnost žáků. Tento týden si zapíšeme témata na 2.písemnou práci a druhý týden v lednu ji žáci budou psát.

18.12. Výsledky prověrky (věta sus, usu): 1(1-) 7x, 2(2-) 8x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x, velká nemocnost žáků. Pokračujeme látkou osová a středová souměrnost.

10.12. Výsledky prověrky (celá čísla + zlomky): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 1x. Skvělé výsledky. Přecházíme opět na geometrii, žáci mají nosit uč.3.díl, geom.sešit a geom.potřeby.

3.12. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3) 4x, 4(4-) 5x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: složený zlomek a dále celá čísla.

26.11. Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 3x, 2(2-) 9x, 3) 5x, 4(4-) 3x, 5) 3x. Pokračujeme látkou dělení zlomků.

19.11. Známky na první čtvrtletí jsou uzavřeny, tyto výsledky prověrky jsou na další čtvrtletí (sčítání a odčítání zlomků(: 1(1-) 4x, 2(2-) 14x, 3) 2x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou násobení a dělení zlomků.

5.11. Výsledky 1.písemné práce: 1) 2x, 2) 13x, 3) 3x, 4) 6x, 5) 0x. Průměr: 2,5. Vracíme se do 1.dílu učebnice - téma: sčítání a odčítání zlomků.

22.10. Výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 7x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Budeme sestrojovat trojúhelník, zapisovat postup konstrukce, měřit úhly v trojúhelníku. Napíšeme si do sešitů témata na 1.písemnou práci, kterou budou žáci psát po prázdninách.

14.10. Výsledky prověrky (zlomky - shrnutí): 1(1-) 5x, 2(2-) 5x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 1x. Probíráme geometrii. Někteří žáci neměli geom.sešit, musí si látku doplnit. Za dva týdny bude 1.písemná práce z látky dvou měsíců (září a říjen).

8.10. Výsledky prověrky (krácení a rozšiřování zlomků): 1(1-) 5x, 2(2-) 11x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Pokračujeme látkou o zlomcích: porovnávání zlomků, převod na desetinné a smíšené číslo. V průběhu tohoto týdne začneme geometrii, nutné si obstarat geometrický sešit (může být z minulého roku) a funkční rýsovací potřeby.

1.10. Pokud chcete i informace ohledně fyziky, napište mi prosím mail.

24.9. Výsledky prověrky (zlomky): 1(1-) 4x, 2) 10x, 3) 6x, 4) 0x, 5) 0x, skvělé výsledky. Pokračujeme dál látkou zlomky: zobrazování zlomků na čís.ose, krácení a rozšiřování zlomků.

Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí, prověrku budou žáci psát v pátek (na probrané a procvičené učivo).

17.9. Již minulý týden si žáci mohli zapsat známku z dobrovoulné prověrky (početní operace), využila toho asi čtvrtina žáků. Výsledky byly: 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 4x, 4) 2x, 5) 3x. V pondělí 11.9. byl zadán domácí úkol z dělitelnosti čísel a v pátek 15.9. z této procvičené látky psali žáci prověrku. Výsledky jsou: 1(1-) 2x, 2(2-) 9x, 3(3-) 10x, 4) 0x, 5) 0x. V pondělí si zapíší do ŽK. Pokračujeme novou látkou z 1.dílu učebnice - zlomky.