Přírodopis

Práce pro tento týden
 

Téma:Krytosemenné rostliny

sešit,učebnice str.-13-14,GOOGLE,WIKI

 

ZÁPIS do sešitu

 

KOŘEN

 

1.FUNKCE: a)……………..

b)…………….

c)…………….

 

2 základní typy kořen.soustav:

a)dvouděložné: hlavní+vedlejší: nákres……….

b)jednoděložné: náhradní(SVAZČITÉ): nákres….

 

Stavba: nákres: 2 obrázky na str.14 nakreslit a popsat

dohromady jako jeden……………..

 

Přeměny kořene: a)kořenová hlíza : příklad WIKI ………

b)bulva : příklad WIKI ………………..

c)kořenový řízek: příklad WIKI …..

d)vzdušný kořen (orchideje,bromelie-viz GOOGLE)

 

Nasávejte infornace jako KOŘENY rostlin.

Pavel Lokvenc

 

 

 
Dobrý den!
1.
sešit: zápis (kdo má částečný zápis,pokračuje ,kde skončil)
NAHOSEMENNÉ ROSTLINY
 
dělení: a) cykasy
           b) jinany
           c) jehličnany
ZNAKY: dřeviny  (stromy,keře)
            listy - jehlice(smrk) nebo šupiny(tůje=zerav)
            brachyblast-zkrácená větvička s jehlicemi
            pryskyřičné kanálky v listech("smůla")
            neopadavé(vyjímka:modřín)
Rozmnožování: a) opylení (samčí květ=tyčinka s pylovými zrny-více květů tvoří květenství,název ŠIŠTICE)
                           přenos pylu na samičí část květu ,samičí ŠIŠTICE-větrem= VĚTROSNUBNOST
                       b)oplození -splynutí samčí a samičí pohlavní bunky (pyl.zrno + vaječná bunka) POHLAVNÍ ROZMN.
ZMĚNY: 1.vaječna b.+ samčí pohlavní bunka= zárodek(EMBRYO)
            2.vajíčko (mnohobuněčné) - SEMENO(leží na šupině)
             3.samičí šištice-dřevnatění - ŠIŠKA
význam: viz str.11 učebnice vypsat
 
Zástupci:viz.str.11 vypsat + odkaz: https://slideplayer.cz/slide/12268967/: ÚKOL: vypsat zkráceně znaky jednotivých jehličnánů
Nákres sešit: obr.str.11 dole samčí + samičí šištice
 
Poznávání jehličnanů: YOUTUBE  a)Milošova lesní školka 1,2,3,9
                                                b)jehličnany1
                                                   jehličnany2
 TEST : YOUTUBE  Poznávání jehličntýých stromů - DENDROLOGIE
 
2.
Zápis do sešitu:
Krytosemenné rostliny
 
učebnice str.12 doplň formou výpisků
 
-výskyt............
-znaky..................
-rozmnožování ..............
význam.............
STAVBA TĚLA: str.13 nahoře
 
S pozdravem
 Mgr.Pavel Lokvenc
poznámka: práce na tento týden
 
Výstup pro tento týden1. GOOGLE-test nahosemenné rostliny, xx-nahosemenne-r-opakovaci test-zsmarianske.cz
 
                                        https://www.zsmarianske.cz/sablony/vy_32/babickova/VY_32_INOVACE_159.pdf
                                        poznámka: test je včetně odpovědí
                                            
                                        2.poznávačka : GOOGLE-poznávačka jehličnany-
                                                                Poznávačky l testy
                                            
                                        https://testy.zsvsechovice.cz/?q=pozn/seznam
                                           7.ročník NAHOSEMENNÉ a)naučit
                                                                                b)přezkoušet
 
Jakékoliv dotazy,případně návrhy,případně poznámky na: p.lokvenc@zsvporici.cz
 
Rostlinám zdar!
Pavel Lokvenc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den!

Informace o přírodopisu .

Jeden z možných termínů návratu do školy je  2.pol. května,to  znamená,že musíme min.2 měsíce komunikovat pomocí IT,v mém případě je to e-mail

p.lokvenc@zsvporici.cz. Pro výuku budu připravovat text s různými odkazy na samostatnou práci,  GOOGLE,YOUTUBE,..aj.Práce bude vždy  na týden,zadání v pondělí-středa,čas na zpracování cca do následující  neděle.

Povinné výstupy pro moje žáky z hlediska klasifikace:

 1.zápis do sešitu dle zadání

 2.založené portfolio písemných a opakovacích zkušebních prací

 3. v uvedených případech odpovědi na zadání v rámci e-mailové korespondence.

 Děkuji

S pozdravem

Pavel Lokvenc