Dobrý den!

Informace o přírodopisu a chemii.

Jeden z možných termínů návratu do školy je  2.pol. května,to  znamená,že musíme min.2 měsíce komunikovat pomocí IT,v mém případě je to e-mail

p.lokvenc@zsvporici.cz. Pro výuku budu připravovat text s různými odkazy na samostatnou práci,  GOOGLE,YOUTUBE,..aj.Práce bude vždy  na týden,zadání v pondělí-středa,čas na zpracování cca do následující  neděle.

Povinné výstupy pro moje žáky z hlediska klasifikace:

 1.zápis do sešitu dle zadání

 2.založené portfolio písemných a opakovacích zkušebních prací

 3. v uvedených případech odpovědi na zadání v rámci e-mailové korespondence.

 Děkuji

S pozdravem

Pavel Lokvenc

 

 

 

 

 

 

 Vážení rodiče

veškeré informace k jednotlivým předmětům od všech vyučujících budou na našich webových stránkách v sekci informace pro rodiče.  Nadále bude fungovat postup, na kterém jsme se společně v pátek domluvili. Pro rychlejší komunikaci mám e-mailové adresy dětí a založila jsem skupinu na Messengeru, kde budu fungovat každé dopoledne od 8.00 do 12.00 hod. V odpoledních hodinách dle potřeby. Pro výuku budu využívat Google Classroom, který si měli žáci možnost přes víkend vyzkoušet. Pokud tedy budou žáci mít potřebu cokoli konzultovat, můžou se na mě prostřednictvím těchto komunikačních kanálů kdykoli obrátit. Nechci je nějakým způsobem časově omezovat. Práce bude vždy zadána na den/týden, aby měli možnost si ji zpracovat dle svých momentálních potřeb a časových možností. Klasifikovat budu v tomto období sporadicky – převážně za odvedenou práci, splnění úkolu, zodpovězení otázek atd. Rozhodně Vám nechci v této situaci ještě přidělávat starosti s učivem a vzděláváním vašich dětí. Náplň předmětů bude převážně opakovací a procvičovací, nové učivo bude probíráno minimálně s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků.

Protože předpokládaná doba domácího vzdělávání je uváděna v rozmezí jednoho měsíce, byla bych ráda, aby si žáci veškeré výstupy zakládali do tzv. PORTFOLIA v rámci předmětu Český jazyk a literatura (provedení nechám na nich).

Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se na mě kdykoli obrátit l.zelena@zsvporici.cz

Pevně věřím, že se nejpozději za měsíc všichni společně sejdeme ve třídě a celá tato situace již bude minulostí.

Berme toto opatření jako možnost vyzkoušet něco nového a dát více důvěry, zodpovědnosti  a samostanosti za učení samotným dětem, oni to zvládnou!

 

 

 

 

v pondělí 16.12. se zúčastníme preventivního programu Kyberlife - 50 Kč uhradím z fondu; žáci budou potřebovat mobilní telefony!

 

Ve čtvrtek 7.11. navštívíme v rámci výtvarné výchovy výukový program v GVUN, vstupné 20 Kč a doprava cca 10 Kč bude uhrazeno z třídního fondu

 

V úterý 22.10. jedeme na exkurzi do Prahy. Děti dostali návratky, prosím o vyplnění a zaslání zpět společně s částkou 330 Kč (většina má u mě 178 Kč přeplatek z cyklistického kurzu)

Sraz bude v 6:15 před školou, předpokládaný návrat kolem 19:00 hodiny.

 

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění Vaší i mé informovanosti a zpětné vazby (absence žáků a její omluva, informace o třídních schůzkách a jiných školních akcích) Vám nabízím možnost komunikace přes e-mail. Proto Vás prosím, pokud souhlasíte, abyste mi napsali potvrzovací e-mail z Vaší adresy, kterou běžně používáte na  l.zelena@zsvporici.cz.

Zároveň Vás ale prosím, abyste e-mail nepoužívali k řešení jakýchkoli problémů. V tomto případě upřednostňuji osobní schůzku.

 

Prosím rodiče, aby omluvenky zapisovali výhradně do žákovské knížky, ne na papírky! (a to i v případě, že má žák sám odejít např. po 3. vyučovací hodině)
Dále prosím, abyste omlouvali děti v případě nepřítomnosti ihned - nejlépe telefonicky, následně pak omluvenkou v žákovské knížce!
 
Veďte své děti k samostatnosti a zodpovědnosti, děkuji.