8.A

2nd term

30.1. Pracovní sešit 30/1 - doplnit do vět chybějící slova+ očíslovat věty podle příběhu z knihy

12.2. Opakování progress check - 33/5, v úterý test - minulý čas průběhový/prostý

15.2. Pracovní sešit 32/3 - doplnit otázky v minulém čase

19.2. Unit 4 -London, písemné opakování Unit 3 ve středu 21.1.

20.2. Pracovní sešit 34/3 - opakování slovní zásoby, hledej názvy budov/míst v křížovce

5.3. Domácí úkol - pracovní sešit 35/4 - použití členů the, zítra test na slovní zásobu z učebnice str.44

7.3. Pracovní sešit 36/1 - přiřadit popisy/instrukce k obrázkům

8.3. Pracovní sešit 37/4 - kdo nestihl cvičení, dodělejte doma (popis cesty z  Vašeho domova do školy)


April

10.4. Pracovní sešit str.42/43 -příprava na písemné opakování do 17.4. (minulé časy, předložky místa, budovy a místa ve městě, popis cesty, spojení            

        some/any/no+body,thing,where)

16.4.  Test lekce 4 se přesouvá na středu 18.4. (v úterý program Jeden svět, angličtina odpadá)

18.4. Test dopadl dobře (1x1, 8x2, 4x3, 6x4)

19.4. Předpřítomný čas - domácí úkol prac.sešit 44/1 - doplnit has/have


23.4. prac.sešit 46/3 - utvořit otázky

May

3.5. prac.sešit 49/4 - co jste udělali ( I have...) nebo ješte ne ( I have never....)

      Zájemci o referát mohou připravit prezentaci /video/ text / doplňovačku o nějakém rekordu/zajímavosti