Anglický jazyk

7.2. - str. 44 text poslech, mluvnice - používání určitého členu THE, PS str.35/4
DÚ - čtení a překlad textu str. 44
příští týden test na určitý člen ze str. 44 - 45
 
8.2. - str.45 převyprávění poslechu str.45/7, určitý člen v ustálených spojeních
DÚ PS str.36/2
 
11.2. - str.46 předložky, ustálená spojení s THE
DÚ PS str. 37/3 bod 1.,2
 
12.2. - str.47, určitý a neurčitý člen, PS str.42/1
 
14.2. - předložky v popisu města str.47/2, poslech str. 46
DÚ slovíčka str. 46, čtení, překlad
 
15.2. - video guide London, rozhovory Ve městě Where is...?How can I get....?
DÚ PS str. 42/1 zakreslit cestu na obr., 10 vět On ma way to school (cesta do školy)
do 28.2. zpracovat 20 vět o Londýnu obecně + vybrat si 1 památku podrobněji, v březnu prezentace