Anglický jazyk 

26.11. - Everyday English str. 27, opak bud. čas s will
DÚ PS str. 20/1, dobrovolně převyprávění textu str. 26 v bud. čase
 
27.11. - 2. lekce str. 29/Solar system poslech, opak. bud. časů
DÚ čtení a překlad str. 26, 29, příští hodinu test na slovíčka
 
29.11. - Revision str. 30, opak bud. časů
DÚ - uč. str. 29 čtení a překlad (dobrovolníci), příští týden test na používání bud. časů
 
30.11. - 2. lekce porozumění textu str. 28 Transport, ukončení 2. lekce
DÚ PS str. 22/4
 
3.12. - 3. lekce str. 32, min. čas průběhový
DÚ PS str.24/1
 
4.12. - 3. lekce min. čas průběhový - kladná, záporná otázka str.32/2 poslech, PS str. 21/4
DÚ PS str. 25/6
 
6.12. - 3. lekce str. 33/7 popis obrázku s min. časem průb., použití min. časů
DÚ PS str. 25/5, příští týden test na porozumění textu