Anglický jazyk

2nd term

LEDEN:

30.1. Virtual soap - pracovní sešit 30/1 (doplnit slova do textu a očíslovat věty podle příběhu v knize str. 38)

6.1. Ukázka textu Winter Olympic Games z časopisu JUMP - možnost dalšího vzdělávání na stránkách Gradus.cz (lze i koupit časopis JUMP za 145,- na pololetí)

7.1. Responses - pracovní sešit 31/3, v úterý závěrečné opakování lekce 3 (minulé časy, nebezpečné situace, ZOH)