Anglický jazyk

11.10. - porovnání min. času slovesa BÝT a ostatních nepravidelných, poslech str. 11/7
DÚ - zůstávají rozhovory z minulé hodiny
 
 
9.10. - převyprávění obsahu textu str. 10, sloveso BÝT str. 11/5, procvičování minulého času prostého
DÚ rozhovor ve dvojicích 5 otázek na text str. 10
 
 
8.10. - práce z časopisu Gate, porozumění textu Tornado s přítomnými časy
dělená hodina se zahraničními lektory
 
7.10. -str.10 A surprise for Smart Alec, minulý čas sloveso být
DÚ  str. 10 obsah čísel 4 - 6 v minulém čase
 
 
4.10. - str.9 film The Tale of Peter Rabbit, porozumění a převyprávění v min. čase prostém www.The World of Peter Rabbit
DÚ dobrovolně 5-8 vět převyprávění děje filmu, PS str.7/4, příští týden test komunikace - doplnění textu správnými slovy
 
2.10. - str. 9/6 poslech a převyprávění obsahu, min. čas prostý
DÚ - čtení a překlad str.8 My new home
 
1.10. - rozdělená hodina se zahraničními lektory, opakování minulého času v záporu
 
30.9. - str. 8/2, přítomné časy - použití
DÚ PS str. 5/7
 
27.9. - 1. lekce str. 9/5 minulý čas a přítomný prostý, text str. 8 - slovíčka
DÚ do ŠS dokončit cv.5/9, příští týden test poslech
 
25.9. - 1. lekce str. 8 A new home, slovíčka a vyhledání min. času pravidelných a nepravidelných sloves, předložka času AGO
DÚ PS str5/6
 
24.9. - 1. lekce str. 8 Life stages + slovíčka okruhu Family, minulý čas prostý
DÚ PS str. 5/5
 
23.9. - str. 7 přítomné časy, poslech 7/7
DÚ¨- nazpaměť 4/7, PS str. 5/5