Anglický jazyk

 
 
27.5. - 6. lekce str. 67 poslech, str. 64 čtení textu, PS str. 61/7
DÚ opakovat si slovíčka a shoul/shouldn´t
 
30.5. - 6. lekce WS Romeo and Juliet story, dopnění textu slovesy
 
10.6. - 6. lekce, modální sloveso MUST = opis HAVE TO
DÚ PS str.57/5
čtvrtletní pís práce   17.6. - opak použití slovesných časů, předpř. čas + - ?. porozumění textu, poslech, rozhovor At the doctor´s
 
11.6. - 6. lekce str. 70-71, text Happy ending - slovíčka, gramatika, modální slovesa MUST - MUSTN´T 5/71
DÚ - dokončit do DS 5/71