Anglický jazyk

23.10. - Invitations PS str.10/3, podmiňovací způsob would
DÚ opakovat str. 16 + slovíčka
 
 
21.10. - str.16 British families, nepravidelná slovesa str. 13
DÚ PS str. 10/3
 
 
18.10. - str. 12-13, My family,nepravidelná slovesa (spend, send,say, pay,tell)
DÚ - 10 - 15 vět My family do DS, příští týden test na nepr. slovesa
 
 
16.10. - str. 12 Family tree, slovíčka, poslech textu a jeho porozumění
DÚ PS  str. 8/1,2, dobrovolný úkol pís. zajímavosti o aktivitách v rodině
 
 
15.10. - dělená hodina se zahraničními lektory, komunikace - doplnění minulých časů str.18/1, vocabulary games