Angličtina - Jandáčková

Vzhledem k aktuální situaci posílám zadání k domácí přípravě.
 
Vzhledem ke stávající situaci, kdy není jistý termín návratu do školy, jsou podmínky pro klasifikaci následující:
- pravidelné zasílání fota domácí práce (vždy opravené zašlu zpět)
- vypracovávání kvízů v google učebně (bude bodově hodnoceno)
- účast na online výuce přes ZOOM
 
Matriál z vyučování must x have to.docx (14274)
 
15.6.-30.6.
Opakování have to/must
Předpřítomný čas/minulý.
 
 
10.6.
V hodině jsme opakovali předpřítomný čas (U5)
doplnit pracovní list (slovesa v minulém a předpřítomném čase)
uč. str. 66/1 - Have you evere done this? - napiš, krátké věty.

 

8.6.-14.6.

Zadání na stránky proběhne po středeční výuce ve škole. Prosím o přípravu na hodinu (slovíčka, dosavadní gramatika, případně konkrétní otázky). V následujících hodinách budeme opakovat látku probranou během online hodin.

 

1.6.- 7.6.2020

 

V úterý 2.6. proběhne online hodina.

 

sb. 71/6 – 32 Stopa 32.mp3 (971342)podle poslechu rozhodni: must, mustn't, don't have to

sb. 71/7 – ke každé otázce napiš dvě odpovědi.

sb. 72/1b, 2

 
25.5.-31.5.2020
 
slovíčka wb.68/6B
SB. 70/1, 2 - poslechni si příběh, odpověz na otázky ve cv. 1 a následně rozhodni, zda věty ve cv. 2 jsou T/F/DS
 
WB. 57/4, 5
 
25.5.-31.5.2020
 
V úterý 26.5.  proběhne online hodina.
 
slovíčka wb.68/6B
SB. 70/1, 2 31 Stopa 31.mp3 (3054930)- poslechni si příběh, odpověz na otázky ve cv. 1 a následně rozhodni, zda věty ve cv. 2 jsou T/F/DS
 
WB. 57/4, 5
 
 

18.5.-24.5.2020

Prosím o vypracování stávajících úkolů.

19.5. proběhne online hodina.

SB. 69/5a,b – poslechni si nahrávku29 Stopa 29.mp3 (1652559). Jaké problémy zmiňují a jaké dostávají rady?

 

11.5.-17.5.2020

Prosím o dodělání zadaných úkolů.

12.5. proběhne další online hodina.

Slovíčka: WB 78/6A 

SB. 68/1a, b – doplň tabulku a přiřaď k obrázkům správný výraz.

WB. 54/1,2 – prosím o vypracování až po výuce online.

 
4.5.-10.5.2020
Prosím o zaslání vypracovaných cvičení, kdo tak ještě neučinil.
Hodně z zvás nemá vyplněná cvičení na Google učebně (GU)!
 
5.5. proběhne další hodina na ZOOM.
 
wb. 50/1, 2, 3
 
 
27.4.-3.5.2020
Prosím o zaslání vypracovaných cvičení, kdo tak ještě neučinil.
Hodně z zvás nemá vyplněná cvičení na Google učebně (GU)!
 
28.4. od 10:30 proběhne další online hodina přes ZOOM, na streamu GU bude zveřejněna pozvánka.
 
sb.62/1b - read, listen and answer.21 Stopa 21.mp3 (2362710)
sb.63/2 - zodpověz
sb. 63/3a,b - spoj, použij vhodnou reakci ze cvičení 3a
            
 
20.4.-26.4.2020
Prosím o zaslání vypracovaných úkolů.
21.4. proběhne hodina na ZOOMu, žáci obdrží povánku.
uč, str. 60/1 (přečti si text a zodpověz otázky do sešitu/Word)
 
 
14.4.-19.4.2020
14.4. proběhne hodina na ZOOMu, žáci obdrželi pozvánku.
Uč. str.58 - poslech16 Stopa 16.mp3 (2371050)
    59/2 - podle poslechu napiš, kdo už někdy dělal tyto činnosti.
    59/5 - vytvoř otázku a napiš krátkou odpověď
 
6.4.-12.4.2020
Prosím žáky, kteří mi dosud neposlali žádnou vypracovanou práci, aby tak učinili!
Na vaše e-mailové adresy jsem poslala pozvánku do Google učebny. Prosím žáky, kteří ještě pozvánku nepřijali, aby tak učinili. Pokud máte problémy s přihlášením, prosím kontaktujte mě na níže uvedený e-mail.
 
Každé úterý, počínaje 7.4. 2020, bude probíhat online výuka přes ZOOM. Žáci obdrží pozvání e-mailem, proto prosím, pokud někdo používá jinou adresu, než ze které mi posíláte práci, informujte mě včas.
 
út 7.4. - před online hodinou - prosím o přečtení článku 56/2 pro snazší orientaci v textu
.
čt 9.4. - wb.44/3,4
         - třetí tvar sloves - str.79 (Past participle)
 
 
30.3.-5.4.2020
Prosím o zaslání fota vypracovaných cvičení.
 wb. 42,43 - Progress check
 
23.-29.3.2020
Prosím o zaslání fota nebo scanu vypracovaných úkolů z minulého týdne na adresu zsvp.jandackova@gmail.com
Sb.53/1, 2, 3, 4a
 
16.-22.3.2020
wb.38/1, 2, 3
    39/5
    41/3