Český jazyk

Závěrečná písemná práce 12.6.:

- pravopisné cvičení formou doplňovačky

- rozbor věty jednouché - větné členy, druhy přísudků, několikanásobný větný člen

- rozbor souvětí - podřadné, souřadné, věta hlavní a vědlejší, poměry

- druhy vět vedlejších

- tvarosloví - mluvnické kategorie, slovesný vid, slovní druhy


v pátek 23.2. píšeme diktát č.5
 
výsledky 2. čtvrtletní práce:    2x jednička, 6x dvojka, 4x trojka, 4x čtyřka, 2x pětka
                                                průměrná známka: 2,88
                  
         
2. ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- základní větné čelny, druhy přísudků
- rozvíjející větné členy, přívlastek volný/těsný, postupně rozvíjející/několikanásobný
- rozbor věty jednoduché
- rozbor jednoduchého souvětí (věta hlavní a vedlejší, spojovací výraz, druh věty vedlejší)
- přídavná jména

 

v pátek 12.1. píšeme diktát č.4 a v úterý 16.1. 2. čtvrtletní práci (obsah testovaného učiva bude během týdne upřesněn)

 

výsledky 1. čtvrtletní práce:    5x jednička, 4x dvojka, 6x trojka, 4x čtyřka
                                                průměrná známka: 2,47
 

procvičování on-line:

https://www.umimecesky.cz/

registrace: https://www.umimeto.org/index.php?p=prihlasse&system=uc

třída a heslo: velkeporici8a

 
ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- jazyky
- obohacování slovní zásoby (skládání, zkracování, přejímání, odovzování)
- věta podmětná/dvojčlenná, bezpodmětná/jednočlenná a větný ekvivalent
- stavba věty jednoduché ( větné členy, druhy přísudků,  rozbor věty jednoduché)
- skloňování obecných jmen přejatých
- pravopis velkých písmen
 

16.11. píšeme diktát č. 2 z českého jazyka (vyjmenovaná slova, shoda Po s Přs, přídavná jména...) tento den bude sloh nahrazen hodinou mluvnice, která z důvodu státního svátku odpadá a 21.11. - 1. písemnou čtvrtletní práci z probraného učiva, součástí bude i pravopisné cvičení formou doplňovačky

10.10. - příští týden DIKTÁT!!!!
 

Prosím o zaplacení 78 Kč za pracovní sešity, a to do 4.10.2017!

 

Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy v pátek. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.

Každý pátek pak žáci dostávají domací úkol - písemný z učebnice nebo pracovního sešitu.
 
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) Eva Vrchlická - Z oříšku královny Mab (3 příběhy) - 1. pololetí
2) K. J. Erben - Kytice - 1. pololetí
3) sci-fi / fantasy (cokoliv) - 2. pololetí
4) libovolná kniha (beletrie)

 

Termín odevzdání - do konce května!!!!!!!!