Český jazyk

Prosím zejména u slabších žáků a kontrolu osvojených znalostí. Stále bojujeme s vyjmenovanými slovy, pády, vzory podstatných a přídavných jmen a od minulého roku i s větnými členy. Jde pouze o memorování a někteří žáci ještě stále neumí dané učivo 1. stupně!!!! Budeme navazovat a prohlubovat znalosti a v takových případech pak žáci nebudou novému učivu rozumět a zvládat ho.

Děkuji

v úterý 14.1. opakovací test z literatury - Renesance a humanismus a v pátek 17.1. opakovací písemnou práci z českého jazyka (součástí bude diktát, učivo - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, přídavná jména, přívlastek - volný, těsný, postup. rozvíjející a několikanásobný, rozbor věty jednoduché)

8.11. píšeme opakovací písemnou práci - slovanské jazyky; sloní zásoba - způsoby obohacování; slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova; podstatná jména - mluvnické kategorie; skloňování obecných jmen přejatých

 

Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy ve středu. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.

Každou středu pak žáci dostávají domací úkol - písemný z učebnice nebo pracovního sešitu. Na základě domácího úkolu budeme psát pravopisná cvičení, zaměřená na stejné nebo podobné jevy.
 
 
 
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
1. Kniha, která mě zaujala obálkou
2. Kniha od současného autora
3. Kniha vydaná v roce čtenářova narození
4. Jan Neruda - Povídky malostranské (1 povídka)
5. Karel Jaromír Erben - Kytice
6. Karel Havlíček Borovský - Epigramy
7. Božena Němcová - 1 pohádka
 

 

Termín odevzdání - do konce května!!!!!!!!