Chemie

Nová zpráva: na základě informace tř.učitelky navrhuji tento postup:
 
1. YOUTUBE - zapiš NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDÚ
                         zvol 2.nebo3.odkaz- POKUS SE VNÍMAT ! (klidně 2x,3x)
 
2. Přečti si ještě jednou pozorně následující text
POJMY:  -halogenid:  dvouprvková sloučenina halogenu (F,Cl.Br,I) s atomem jiného prvku,př. NaCl - 1 atom sodíku+1 atom chloru
                                CaF2(jeden atom vápníku,2 atomy fluoru)
            - názvosloví:íNaCl  podstatné jméno 2.prvek CHLORID,koncovka-ID
                                        přídavné jméno 1.prvek SODNÝ,koncovka - NÝ
            -OXIDAČNÍ ČÍSLO !!!!!!!!!: KLADNÉ +I, +II, +III, +IV,+V, +VI, +VII, +VIII   římská číslice od 1 do 8
                                                  ZÁPORNÉ: -I,-II,..... římská číslice,v rámci ZŠ nejčastěji -I a -II
                                                  místo zapsání v chem.vzorci:  malá číslice vlevo nahoře u značky  
            Platí:  1. ATOMY nesloučené,např. Na,Fe,Au,.... mají vždy oxidační číslo = 0
                      2.ATOMY sloučené téhož prvku, např. H2, O2 (poznámka:ta 2 je malá vpravo dole,to znáte) ,N2,P4,...... mají vždy ox.číslo = 0
                      3. součet kladného a zápornéh ox.čísla je ve sloučenině = 0 !!!!!!!!!. příklad viz učebnice str.61,prostřední rámeček.
 
KAŽDÉ KLADNÉ OXIDAČNÍ ČÍSLO má příslušnou koncovku přídavného jména, VIZ TABULKA vpravo dole str.61!!!!!
Příslušné kocovky kladných ox.čísel bezpodmínečně naučit zpaměti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,tzn.např. +III -koncovka -ITÝ, +V vyjímečně dvě koncovky
    -ičný nebo -ečný.
 
 
3.
Procvičení na IT:                 www.nazvoslovi.cz
 
                                            POSTUP na stránce: PROCVIČOVÁNÍ
                                                                          obtížnost:ZŠ
                                                                          OBSAH: a)pouze vzorce b)pouze
                                                                                                             názvy
                                                                          počet: např.15
                                                                          sloučeniny: vybrané - šipkou dolů na
                                                                           halogenidy a zkoušejte tvořit !!!
                            -nebo jiná stránka
 
4. YOUTUBE NÁZVOSLOVÍ OXIDÚ ( zkusit pustit vysvětlení)
 
Zvládneme to !!!!!!!!!! Komunikujte se mnou: p.lokvenc@zsvporici.cz
Pavel Lokvenc
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PLATÍ: HALOGEN (F,Cl,Br,I) má v halogenidech oxidační číslo vždy -I  !!!!!!!!!!!   
 postup: 1. tvorba vzorce z názvu   např.  název: fluorid draselný   vzorec: KF   str.62
             2. tvorba názvu ze vzorce např.  vzorec SiCl4  název: chlorid křemičitý (ne pouze -itý,ale- ičitý !!!!!!!!!!) str.63
 
 
 
 
 
Dobrý den!
 
Látka: CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ
Téma: HALOGENIDY
 
POJMY:  -halogenid:  dvouprvková sloučenina halogenu (F,Cl.Br,I) s atomem jiného prvku,př. NaCl - 1 atom sodíku+1 atom chloru
                                CaF2(jeden atom vápníku,2 atomy fluoru)
            - názvosloví:íNaCl  podstatné jméno 2.prvek CHLORID,koncovka-ID
                                        přídavné jméno 1.prvek SODNÝ,koncovka - NÝ
            -OXIDAČNÍ ČÍSLO !!!!!!!!!: KLADNÉ +I, +II, +III, +IV,+V, +VI, +VII, +VIII   římská číslice od 1 do 8
                                                  ZÁPORNÉ: -I,-II,..... římská číslice,v rámci ZŠ nejčastěji -I a -II
                                                  místo zapsání v chem.vzorci:  malá číslice vlevo nahoře u značky  
            Platí:  1. ATOMY nesloučené,např. Na,Fe,Au,.... mají vždy oxidační číslo = 0
                      2.ATOMY sloučené téhož prvku, např. H2, O2 (poznámka:ta 2 je malá vpravo dole,to znáte) ,N2,P4,...... mají vždy ox.číslo = 0
                      3. součet kladného a zápornéh ox.čísla je ve sloučenině = 0 !!!!!!!!!. příklad viz učebnice str.61,prostřední rámeček.
 
KAŽDÉ KLADNÉ OXIDAČNÍ ČÍSLO má příslušnou koncovku přídavného jména, VIZ TABULKA vpravo dole str.61!!!!!
Příslušné kocovky kladných ox.čísel bezpodmínečně naučit zpaměti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,tzn.např. +III -koncovka -ITÝ, +V vyjímečně dvě koncovky
    -ičný nebo -ečný.
 
Takže hurá na názvosloví halogenidů.
 
PLATÍ: HALOGEN (F,Cl,Br,I) má v halogenidech oxidační číslo vždy -I  !!!!!!!!!!!   
 postup: 1. tvorba vzorce z názvu   např.  název: fluorid draselný   vzorec: KF   str.62
             2. tvorba názvu ze vzorce např.  vzorec SiCl4  název: chlorid křemičitý (ne pouze -itý,ale- ičitý !!!!!!!!!!) str.63
 
TABULKA K POROVNÁNÍ: str.62 uprostřed
 
Učební TEXT na IT:     GOOGLE ,názvosloví halogenidů
                                 www.zschemie.euweb.cz
                                    1. až 4. stránka
Procvičení: učebnice str.63,cv.2,3
Procvičení na IT:   GOOGLE - VZORCE a NÁZVY halogenidů
                                           Halogenidy-názvosloví.cz
                                           www.nazvoslovi.cz
 
                                            POSTUP na stránce: PROCVIČOVÁNÍ
                                                                          obtížnost:ZŠ
                                                                          OBSAH: a)pouze vzorce b)pouze názvy
                                                                          počet: např.15
                                                                          sloučeniny: vybrané - šipkou dolů na
                                                                           halogenidy a zkoušejte tvořit !!!
Přeji chuť přemýšlet a snahu o pochopení !
S pozdravem
Pavel Lokvenc