Fyzika

22.3. práce na týden 23.-27.3.2020: zatím vynecháme str.53 - 63 a přejdeme na jednodušší látku: str.64 Tepelná výměna prouděním - přečtěte str.64-67, do sešitu vypracujte výpisky, nakreslete obr.1.35 na str.65, zodpovězte na str.67/O1,O4. Dále str.68 Tepelné záření - přečtěte str.68-69, do sešitu si vypracujte výpisky, nakreslete termosku a zodpovězte na str.70/4,7. Nezapomínejte opakovat převody jednotek a značky fyz.veličin.
 
17.3. Zadání na tento týden: str.47/O1,2,3 (probírali jsme minulou hodinu),  str.48 Proč se tělesa zahřívají při tření? - přečíst, do sešitu udělat výpisky (nazapomenout na drobně psanou poznámku), promyslet úkoly 1, 2 na str 49 a 3,4,5 na str.50,
str.51 Změna teploty těles tepelnou výměnou - přečíst, do sešitu udělat výpisky, promyslet úkoly 1,2,3 na str.52