Matematika:

září: učivo Hranoly

25.9. domácí úkol: uč. str. 83 cv.2

27.9. domácí úkol: dokončení úlohy z vyučovací hodiny

2.10. domácí úkol: úloha č. 3 z kopírovaného textu

říjen: učivo Druhá mocnina, odmocnina

5.10. domácí úkol: oprava samostatné práce, druhé mocniny čísel 1 - 15

11.10. domácí úkoll: uč. str. 11 cv. 3

12.10. domácí úkol. uč. str. 11 cv. 6 A (výpočet všemi způsoby)

17.10. domácí úkol: uč. str. 17 cv. 4

Žáci budou psát krátké samostatné práce do prověrkového sešitu, kde musí také udělat opravu. Samostatné práce se týkají probíraného učiva, základních matematických dovedností (obvody, obsahy rovinných obrazců, procenta). Všechny známky nemusí být zapsány v žákovské knížce. Rodiče mají možnost nahlédnout a zkontrolovat daný sešit, který bude také jedním z podkladů při pololetním hodnocení.

Vzhledem k probíranému učivu matematiky v 8. a hlavně 9. třídě je potřeba, aby žáci používali kalkulačky, nejlépe své, se kterými se naučí pracovat. Kalkulačka musí mít funkce. Žáci ji určitě budou potřebovat i na dalším stupni školy.

23.10. domácí úkol: uč. str. 19 cv. 6., 7.

30.10. domácí úkol: uč. str. 24 cv. 1.7 A (příprava na samostatnopu práci)

listopad: učivo Pythagorova věta

6.11. domácí úkol: uč. str. 27 cv. 1 B

7.11. domácí úkol: uč. str. 29 cv. 7

13.11. domácí úkol: úloha č. 2 z kopírovaného textu

14.11. domácí úkol: uč. str. 31 cv. 1, 2 A

V úterý 21.11.2017 čtvrtletní písemná práce z matematiky.

učivo Třetí mocnina, odmocnina

22.11. Žáci dostali na samostatné procvičování úlohy na procenta. Termín odevzdání vypracovaných úloh je 14.12.2017.

Konzultace k úlohám na procenta kdykoliv po domluvě s vyučojícím.

23.11. domácí úkol: uč. str. 36 cv. 2.4 Úlohy na závěr A

29.11. domácí úkol: uč. str.78 cv. 6 A

Do pondělí 4.12.2017 žáci vypracují opravu písemné práce do školního sešitu.

učivo: Mocniny s přirozeným mocnitelem

6.12. domácí úkol: uč. str.85 cv. 7, str. 86 cv.12

11.12. domácí úkol: dořešení úloh z kopírovaného textu

12.12. příprava na samostatnou práci na téma mocniny

13.12. domácí úkol. úlohy z kopírovaného textu

leden: učivo: Výrazy v matematice

3.1. domácí úkol: dořešení úloh z kopírovaného textu

4.1. domácí úkol: uč. str. 51 cv. 4.4. A (úlohy na závěr) - příprava na samostatnou práci


8.1. domácí cvičení: uč. str. 53 cv. 4, 7

9.1. domácí cvičení: uč. str. 56 cv. 7, 8 A

10.1. domácí příprava: oprava samostatné práce

11.1.domácí cvičení: uč. str. 57 cv. 14 A

Ve čtvrtek 18.1.2018 čtvrtletní práce z matematiky. Témata: - Pythagorova věta, počítání s mocninami (zápisy čísel), matematické výrazy (číselné, s proměnnou), úlohy na procenta

16.1. domácí úkol. uč. str.60 cv. 12

22.1. domácí příprava: oprava čtvrtletní písemné práce do středy 24.1.

23.1. domácí úkol: uč. str. 64 cv. 3

25.1. domácí úkol: uč. str. 67 cv. 5

únor: učivo: Kružnice, kruh

1.2. domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu (16 a,b,c 19 a,b,c 12 a,b,c 15 a,b,c)

5.2. domácí příprava: úlohy na opakování - kopírovaný text (odevzdat ve čtvrtek 8.2.)

Příprava na samostatnou práci - početní operace s mnohočleny

Nutné pomůcky na vyučování: ořezané tužky, pravítka, kružítko.      

6.2. domácí úkol. uč. str. 6 cv. 3 A

8.2. domácí úkol: oprava samostatné práce, procvičování úloh na kopírovaném textu

13.2. domácí úkol: uč. str. 13 cv. 10

14.2. domácí příprava: oprava samostatné práce, dokončení úlohy z vyučovací hodiny

březen: učivo: Thaletova věta, obvod a obsah kruhu

7.3. domácí úkol: uč. str. 25 cv. 8

13.3. domácí úkol: uč. str. 29 cv. 5 a, d

15.3. domácí příprava: dokončit úlohu 9 str. 33 učebnice

22.3. domácí příprava: úloha 9 a 12 na kopírovaném textu

duben: učivo: Konstrukční úlohy

3.4. domácí úkol: uč. str. 61 cv. 3 B

4.4. domácí úkol: dokončit úlohu 4 b) uč. str. 62

10.4. domácí úkol: uč. str. 64 cv. 9 A

17.4. domácí úkol. konstrukční úlohy dle zadání z tabule

19.4. domácí úkol: uč. str. 67 cv. 2 a), b)

23.4. domácí příprava: dokončení úlohy z vyučovací hodiny (rýsování)

25.4. domácí úkol: uč. str. 72 cv. 4.4 A (úlohy na závěr)

květen: učivo: Lineární rovnice

2.5. domácí úkol: uč. str. 8 cv. 3, 4

9.5. domácí úkol: uč. str. 14 cv. 4, 5

14.5. domácí úkol: uč. str.19 a 20, cv. 3, 5, 6

vyřešení lineárních rovnic z připraveného textu - termín odevzdání 24.5.2018

24.5. - domácí cvičení: cv. 8 a 13 z kopírovaného textu

29.5. - domácí cvičení: cv. 7 a 10 z kopírovaného textu

červen: učivo: Válec

5.6. - domácí cvičení: uč. str. 40 cv. 11

Ve středu 13.6.2018 čtvrtletní písemná práce z matematiky.

11.6. - domácí úkol: úloha 1 a 2 z kopírovaného textu