Matematika:

září: učivo Opakování - procenta, rovinné obrazce

14.9. - domácí příprava: dopočítat příklady z kopírovaného textu na výpočet procent, zopakovat obvod a obsah rovinných obrazců

učivo: Hranoly (uč. str. 73 - 85)

19.9. - domácí úkol: uč. str. 74 cv. 3 A

21.9. - domácí příprva: vystřihnout z papíru siť hranolu podle úlohy z vyučovací hodiny

24.9. - domácí příprava: narýsovat síť hranolu dle kopírovaného textu

1.10. - domácí příprava: dokončení úlohy na povrch hranolu z kopírovaného textu

2.10. - domácí úkol: uč. str. 81 cv. 8

4.10. - domácí příprava: oprava samostatné práce, uč. str. 84 cv. 7, první úloha z kopírovaného textu

učivo: Druhá mocnina (uč. str. 3 - 11)

9.10. - domácí úkol: uč. str. 91 cv. 23 (ještě hranol)

15.10. - domácí příprava: oprava samostatné práce

16.10. - domácí úkol: uč. str. 9 cv. 3 A, 6 A

učivo: Druhá odmocnina (uč. str. 12 - 21)

24.10. - domácí úkol: uč. str. 19 cv. 4 B a str. 20 cv. 6 B

31.10. - domácí příprava - kopírovaný text s odmocninami

učivo: Pythagorova věta (uč. str. 23 - 33)

2.11. - domácí úkol: uč. str. 24 cv. 1 A

5.11. - domácí úkol: uč. str. 26 cv. 9 A

6.11. - domácí úkol: 1. a 2. příklad z kopírovaného textu

13.11. - domácí úkol: příklad 10 a) z kopírovaného textu

16.11. - domácí příprava na čtvrtletní písemnou práci, která se píše v pondělí 19.11. Témata - povrch, objem hranolu, drumá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta.