Matematika:

září: učivo Opakování - procenta, rovinné obrazce

14.9. - domácí příprava: dopočítat příklady z kopírovaného textu na výpočet procent, zopakovat obvod a obsah rovinných obrazců

učivo: Hranoly (uč. str. 73 - 85)

19.9. - domácí úkol: uč. str. 74 cv. 3 A

21.9. - domácí příprva: vystřihnout z papíru siť hranolu podle úlohy z vyučovací hodiny

24.9. - domácí příprava: narýsovat síť hranolu dle kopírovaného textu

1.10. - domácí příprava: dokončení úlohy na povrch hranolu z kopírovaného textu

2.10. - domácí úkol: uč. str. 81 cv. 8

4.10. - domácí příprava: oprava samostatné práce, uč. str. 84 cv. 7, první úloha z kopírovaného textu

učivo: Druhá mocnina (uč. str. 3 - 11)

9.10. - domácí úkol: uč. str. 91 cv. 23 (ještě hranol)

15.10. - domácí příprava: oprava samostatné práce

16.10. - domácí úkol: uč. str. 9 cv. 3 A, 6 A

učivo: Druhá odmocnina (uč. str. 12 - 21)

24.10. - domácí úkol: uč. str. 19 cv. 4 B a str. 20 cv. 6 B

31.10. - domácí příprava - kopírovaný text s odmocninami

učivo: Pythagorova věta (uč. str. 23 - 33)

2.11. - domácí úkol: uč. str. 24 cv. 1 A

5.11. - domácí úkol: uč. str. 26 cv. 9 A

6.11. - domácí úkol: 1. a 2. příklad z kopírovaného textu

13.11. - domácí úkol: příklad 10 a) z kopírovaného textu

16.11. - domácí příprava na čtvrtletní písemnou práci, která se píše v pondělí 19.11. Témata - povrch, objem hranolu, drumá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta.

20.11. - provést opravu čtvrtletní práce do školního sešitu do pondělí 26.11.2018

         - domácí úkol: vypočítat obsah, obvod obrazce B, C z kopírovaného textu

učivo: Třetí mocnina (uč. str. 34 - 38)

23.11. - domácí úkol: uč. str. 36 cv. 6, 7

učivo: Mocniny s přirozeným mocnitelem

4.12. - domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu

7.12. - domácí úkol: uč. str. 48 cv. 3 A

11.12. - domácí příprava: oprava samostatné práce, vypracování druhé skupiny

                                     uč. str. 50 cv. 3.5 A

14.12. - domácí úkol: uč. str. 57 cv. 15

učivo: Výrazy

18.12. - domácí příprava: oprava samostatné práce, vypracování druhé skupiny

4.1. - domácí příprava: dokončení úloh z kopírovaného textu, nalepit do sešitu

7.1. - domácí úkol: uč. str. 63 cv. 6 + zadaná úloha

učivo: Mnohočleny

8.1. - domácí úkol: uč. str. 64 cv. 5.4 A Úlohy na závěr, opakování výrazů, příprava na samostatnou práci

11.1. - domácí úkol: uč. str.69 cv. 6, 7

21.1. - čtvrtletní písemná práce

22.1. - domácí úkol: uč. str. 75 cv. 15

25.1. - domácí úkol: uč. str. 76 cv. 20 B, cv. 21

8.2. - domácí úkol: úlohy z vyučovací hodiny, opravit samostatnou práci do školních sešitů

11.2. - domácí úkol: kopírovaný text, úlohy 15, 16 a, b, c, 19 a, b, c

učivo: Kružnice, kruh

15.2. - domácí úkol: uč. str. 6 cv. 3 B

19.2. - domácí úkol: úloha č. 12 a 14 z kopírovaného textu

20.2. - opravit samostatnou práci

22.2. - domácí úkol: uč. str. 15 cv. 19 A

učivo: Thaletova kružnice

27.2. - domácí úkol: vypracovat úlohu z kopírovaného textu

učivo: Obvod a obsah kruhu

13.3. - domácí úkol: str.33 cv.9

19.3. - domácí úkol: uč. str. 34 cv. 12 d)

20.3. - domácí úkol: kopírovaný text - úloha č. 9, 10

25.3. - domácí příprava: dokončení úlohy z vyučovací hodiny

26.3. - domácí úkol:uč. str. 36 cv. 1.7. A

učivo: Konstrukční úlohy

1.4. - úlohy z kopírovaného textu na množiny bodů dané vlastnosti

3.4. - úlohy z kopírovaného textu na konstrukci trojúhelníků

12.4. - domácí příprava - oprava samostatné práce, úlohy z kopírovaného textu

Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci, která se bude psát ve středu 17.4.2019.

24.5. - domácí příprava: oprava 3. písemné práce (na pondělí 29.4.)

26.5. - domácí úkol: uč. str. 72 cv. 4.4 A (na úterý 30.4.)


učivo: Lineární rovnice

3.5.. - domácí úkol: uč. str. 10 cv. 7, 9

10.5. - domácí úkol: uč. str. 14 cv. 5., 6 A

14.5. - domácí úkol: uč. str. 19 cv.1, 3

15.5. - domácí úkol: uč. str. 20 cv. 6 - dořešení úloh

22.5. - domácí příprava: řešení lineárních rovnic z kopírovaného textu na dvojlist A4 a odevzdat ke kontrole

                                   - pondělí 27.5. nebo pátek 24.5. (žáci, kteří jedou na zájezd do Anglie)

28.5. - domácí úkol: uč. str. 29 cv. 4 a str. 30 cv. 7