Matematika:

září: učivo Opakování - procenta, rovinné obrazce

14.9. - domácí příprava: dopočítat příklady z kopírovaného textu na výpočet procent, zopakovat obvod a obsah rovinných obrazců

učivo: Hranoly (uč. str. 73 - 85)

19.9. - domácí úkol: uč. str. 74 cv. 3 A

21.9. - domácí příprva: vystřihnout z papíru siť hranolu podle úlohy z vyučovací hodiny

24.9. - domácí příprava: narýsovat síť hranolu dle kopírovaného textu