Matematika:

19.1. Po dopsání čtvrt.pís.práce je průměr 2,44. Budeme počítat obvod a obsah kružnice. Žáci psali sam.práci - známku si zapíší jen ti, kterým se práce zdařila.
 
11.1. Výsledky 2,písemné práce: 1) 5x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 1x. Více žáků nepsalo, dopíší příští týden. Pokračujeme látkou: kružnice.
 
20.12. Někteří žáci psali dobrovolnou prověrku na téma výrazy. Učivo jsme zopakovali, 9.1.2020 budou psát žáci písemnou práci. Témata: druhá mocnina a odmocnina, třetí mocnina, Pythagorova věta, mocnina s přirozeným mocnitelem, výrazy, kružnice.
 
14.12. Výsledky prověrky (mocniny - shrnutí): 1(1-) 3x, 2(2-) 8x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme geometrií ze 3.dílu - nutné nosit pomůcky na rýsování.
 
6.12. Velká nepřítomnost žáků - psali jsme dobrovolnou prověrku na téma mocniny.
 
24.11. Výsledky prověrky (Pythag.věta v prostoru): 1(1-) 6x, 2(2-) 6x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 2x. Čeká nás třetí a vyšší mocniny čísel.
 
16.11. Výsledky prověrky (Pythagorova věta): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Skvělé výsledky, vidím, že danou látku zvládají. Pokračuje téma: Pythagorova věta v prostoru.
 
9.11. Výsledky 1.pís.čtvrtletní práce: 1) 3x, 2) 10, 3) 5x, 4) 4x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: Pythagorova věta ve slovních úlohách.
 
23.10. Průběžně opakujeme na pís.práci, témata: procenta, hranoly, druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta.
 
19.10. Výsledky prověrky (druhá odmocnina): 1(1-) 9x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Příští týden si zapíšeme témata na 1.pís.práci, kterou budou psát žáci první týden v listopadu.
 
13.10. Výsledky prověrky (druhá mocnina - pomocí tabulek): 1) 1x, 2(2-) 12x, 3(3-) 7x, 4) 0x, 5) 1x. DÚ je na zítřek 14.10. - rozdaný lístek s příklady na druhou mocninu. Pokračujeme tématem: druhá odmocnina.
 
4.10. Výsledky prověrky (druhá mocnina): 1) 5x, 2) 8x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 1x. Novou látku většina pochopila skvěle. Dále budeme druhou mocninu odhadovat a hledat v tabulkách. DÚ je na pondělí 7.10. - rozdaný text se slovními úlohami.
 
30.9. Výsledky prověrky (hranoly): 1) 4x, 2(2-) 10x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 1x. Vyměnili jsme učebnice (žáci mají nosit 1.díl + tabulky), pokračujeme tématem: druhá mocnina, žáci si mají zopakovat násobení desetinných čísel.
 
23.9. Výsledky prověrky (procenta): 1) 8x, 2) 9x, 3) 2x, 4) 3x, 5)1x. Zadán DÚ z učebnice - výpočet povrchu hranolu, pokračujeme výpočtem objemu hranolu.
 
17.9. DÚ - oprava prověrky na téma procenta, probíráme hranoly - nutné zopakovat vzorce na obvody a obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníku
 
9.9. Domácí úkol bude zadáván na začátku týdne, na konci týdne budou žáci psát prověrku. Zatím jsme zopakovali procenta a vzorce pro obvody a obsahy rovinných obrazců.