September

Novinka pro letošní školní rok: každý žák  (podle abecedy) bude prezentovat v hodině nějakou zajímavost, událost, novinku, zprávu za světa/ sportu/ umění/ kultury / vědy, aby jste se rozmluvili anglicky a uměli předstovoupit před publikum

Cena pracovního sešitu: 282,-

Nabízím možnost půjčení knih v anglickém jazyce nebo aktuálních čísel časopisů.

21.9.  Procvičování vazby used to/ didn´t use to, domácí úkol: prac.sešit 7/3