Anglický jazyk

17.5. 6. lekce Problems str. 68, opakování učiva nižších ročníků

mluvnice - should, shouldn´t

DÚ PS str. 54, cv. 1 nebo 2


18.5. 6. lekce str. 69 Advice- should...

příští týden test slovíčka str. 68

 

23.5. 6. lekce str.71 sloveso must a mustn´t

rozbor porozumění textu v testu

DÚ učeb. str. 69, cv. 5 přečíst si  přeložit

 

24.5. 6. lekce str.69 opis slovesa muset HAVE TO

DÚ PS str. 57, cv. 4