Anglický jazyk

30.5. 6. lekce str. 71 sloveso mustn´t , traffic signs

DÚ opakovat si modální sloveso muset ve všech časech

příští týden 8.6. čtvrtletní pís.práce (všechny časy, slovso MUST, HAVE TO, MUSTN´T, sloveso should)

 

31.5. 6. lekce str.72, porozumění textu

DÚ uč. str. 72-73, cv. 1 dokončit, PS str. 57 cv. 4

 

28.5. 6. lekce str. 70, modální sloveso mustn´t

DÚ PS str. 56, cv. 2

 

25.5. 6. lekce school rules str. 71

 

6.6. 6. lekce str. 73 frazeologická slovesa, poslech 3b

DÚ PS str. 59 cv. 7 náročnější , zájemci, cv. 5

 

7.6. 6. lekce str. 74

DÚ PS str. 62, cv. 2 nebo str.65, cv. 6