Anglický jazyk

 

18.10. - str.16/1, dokončení poslechu str.15/7

DÚ opakovat si modální slovesa, příští týden test na slovíčka , nebo použití modálních sloves

 

17.10. - str. 15 reakce na informace v rozhovorech

DÚ PS str. 11/6

 

16.10. - dělená hodina se zahraničními lektory , komunikace - food shop

 

14.10. -poslech a jeho zpracování str. 15/3, sloveso MUST

DÚ PS  str. 11/5 dokončit sloveso could

 

11.10. - modální slovesa str. 15/6, sloveso MUST 

příští týden test ma MUST

 

10.10. - str.18/4, poslech a zpracování rozhovorů, modální slo vesa v min. čase str.15/6

DÚ PS str. 11/4

 

9.10. - dělená hodina se zahraničními lektory, použití časů přítomných, minulých a budoucích prostých , časopis Gate