Český jazyk

Závěrečná písemná práce 12.6.:

- pravopisné cvičení formou doplňovačky

- rozbor věty jednouché - větné členy, druhy přísudků, několikanásobný větný člen

- rozbor souvětí - podřadné, souřadné, věta hlavní a vědlejší, poměry

- druhy vět vedlejších

- tvarosloví - mluvnické kategorie, slovesný vid, slovní druhy

v úterý 20.2. píšeme diktát č.5

 
výsledky 2. čtvrtletní práce:  5x dvojka, 8x trojka, 3x čtyřka
                                                průměrná známka: 2,87
 
2. ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- základní větné čelny, druhy přísudků
- rozvíjející větné členy, přívlastek volný/těsný, postupně rozvíjející/několikanásobný
- rozbor věty jednoduché
- rozbor jednoduchého souvětí (věta hlavní a vedlejší, spojovací výraz, druh věty vedlejší)
- přídavná jména
 

v úterý 9.1. píšeme diktát č.4 a v úterý 16.1. 2. čtvrtletní práci (obsah testovaného učiva bude během týdne upřesněn)

4.12. - v úterý 12.12. píšeme diktát č.3
 
výsledky čtvrtletní práce:    5x dvojka, 9x trojka, 2x čtyřka
                                        průměrná známka: 2,8
 
ČTVRTLETNÍ PRÁCE
- pravopisné cvičení formou doplňovacího cvičení
- jazyky
- obohacování slovní zásoby (skládání, zkracování, přejímání, odovzování)
- věta podmětná/dvojčlenná, bezpodmětná/jednočlenná a větný ekvivalent
- stavba věty jednoduché ( větné členy, druhy přísudků,  rozbor věty jednoduché)
- skloňování obecných jmen přejatých
- pravopis velkých písmen
 

14.11. píšeme diktát č. 2 z českého jazyka (vyjmenovaná slova, shoda Po s Přs, přídavná jména...) a 20.11. - 1. písemnou čtvrtletní práci z probraného učiva, součástí bude i pravopisné cvičení formou doplňovačky

31.10. DOUČIT SE VĚTNÉ ČLENY - ZÁKLADNÍ I ROZVÍJEJÍCÍ VČETNĚ JEJICH DRUHŮ!!!!!!!!!

10.10. - příští týden DIKTÁT!!!!

 

Prosím o zaplacení 78 Kč za pracovní sešity, a to do 4.10.2017!

 

Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy v úterý. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.

Každé úterý pak žáci dostávají domací úkol - písemný z učebnice nebo pracovního sešitu.
 
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) Eva Vrchlická - Z oříšku královny Mab (3 příběhy) - 1. pololetí
2) K. J. Erben - Kytice - 1. pololetí
3) sci-fi / fantasy (cokoliv) - 2. pololetí
4) libovolná kniha (beletrie)
 
Termín odevzdání - do konce května!!!!!!!!