Český jazyk

 

11.5. - 15.5.

mluvnice - zadáno přes G Classroom - přechodníky, diktát
 

4.5. - 8.5.

mluvnice - zadáno přes G Classroom - přijímačkový test, vedlejší věty, kvíz (práce s chybou)
 

27.4. - 30.4.

mluvnice - zádáno přes G Classroom - složitá souvětí

kod aq6qfli

literatura - opět pošlu zápis, doplnit si pracovní sešit str. 60 - 66 (sešit pro 8. ročník - loňský; hlavně Čapek a Bass) do 15.5.

20.-24.4

mluvnice - zadáno přes G Classroom - opakujeme slovesné třídy a vzory, opakujeme tvarosloví a skladbu
literatura - meziválečná literatura - v pátek mimořádná konference
 

14.-17.4

mluvnice - zadáno přes G Classroom - opakujeme slovesné třídy a vzory, opakujeme tvarosloví, skladbu
 

6.4. - 10.4.

mluvnice - zadáno přes G Classroom + pondělí konference -> slovesné třídy a vzory, středa konference -> přijímačkové úlohy
sloh - dopis z karantény do 12.4.
literatura - vložit/ přepsat zápis (viz mail), dohledat informace K. a J. Čapkové do 10.4.
Rv - do sešitu vysvětlit pojmy partnerství, manželství, rodičovství
     - podívat se na video a napsat mi do mailu jednu - dvě věty jako reakci na video https://www.youtube.com/watch?v=2Im5KQM_xLM do 17.4.
     - do konce dubna - úvaha na téma Potrat - ano či ne

Krásné Velikonoce :)

 

31.3. - sloh

Napište mi na e-mail "dopis z karantény", nezapoměňte na všechny náležitosti, které by měl dopis mít (do. 12.4.)
 
- videokonference vždy v Po a ve St od 9:30 hod. link zašlu přes chat, popř. do mailu, těším se na Vás :) (St bude více zaměřená na přijímací zkoušky)

podmínky klasifikace za 2.pololetí

- splnění zadaných úkolů ze slohu a literatury

- aktivní účast a plnění úkolů z mluvnice zadaných v Google Classroom popř. přes e-mail

orientační hodnocení odevzdané práce:      100 % - 90% = 1

                                                               89 % - 71 % = 2

                                                               70 % - 41 % = 3

                                                                40 % - 21 % = 4

                                                                20 % - 0 % = 5

- aktivní účast na online výkladu (videokonference; sdílené video - bude upřesněno na základě domluvy)

23.3.

literatura - pošlu zápis k poezii po 1.světové válce (vložit/přepsat do sešitu)

                - nový nadpis Próza mezi 1. a 2. sv. válkou    - vyhledat si informace: Karel Čapek, Joesef Čapek (společně zkontrolujeme a uděláme zápis) do                 10.4.

16.3. - 20.3. 2020

  • mluvnice:  průběžně procvičovat pravopis, slovní druhy, opakovat věty vedlejší a poměry mezi větnými členy a větami, rozbor věty jednoduché a souvětí (konkrétní úkoly budou v mailu/ G Classroom) jinak můžete využívat pracovní sešity, učebnici dle libosti

https://www.pravopisne.cz/

https://www.umimecesky.cz/

Sloh a literatura je na celé období domácího vzdělávání:

  • sloh:    úvaha  na téma Domácí vzdělávání (do konce března zaslat na mail l.zelena@zsvporici.cz), 

                    koupit si noviny a vystřihnout z nich úvodník, sloupek, reportáž, rozhovor......vše, co najdete (viz poslední hodina - zápis na kopii) a nalepit na papír a vložit do Portfolia ;)

  • literatura: číst, číst číst!!!!!!!!!!!!! nejen zadanou četbu                
  • pracovní sešit: doplnit pracovní listy - Remarque s.55, Hašek s.57, Exupery s.60, Hemingway s.63

 

                naučit se báseň od Jiřího Wolkera:    

Poštovní schránka (Host do domu - sbírka)

Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.

Psaníčka jsou bílá jako pel
a čekají na vlaky, lodě a člověka,
aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel,
- tam, kde jsou srdce,
blizny červené,
schované v růžovém okvětí.

Když na ně psaní doletí,
narostou na nich plody
sladké nebo trpké.

VV, RV

- v rámci výtvarné výchovy "navštivte" některou z galerií čí muzeum - vytvořte na základě této prohlídky informační materiál, ve které popíšete, kde jste byli a co jste zde zajímavého viděli
 
 
 
- v rámci Rv vytvořte jídelníček na jeden den tak, abyste splnili svůj kalorický příjem na den (cca 12 000kJ) a vaše strava byla zdravá, vyvážená a splňovala zásady potrvainové pyramidy. Nezapomeňte na pitný režim! - zasílejte na e-mail
 
- vytvořit reklamu na antikocepci :D (slušně, nápaditě.....)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2020

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala, že se začátkem druhého pololetí výrazně zhoršil prospěch žáků z českého jazyka. Nejen že polevili v teoretických věcech včetně pravpopisu, ale bohužel nepracují a neplní si své povinnosti ani ve slohu a literatuře. Za poslední 3 týdny jsem zadala dva slohové úkoly - oba dva na úvahu. Téměř polovina třídy úkol neodevzadala, a to v obou případech. Byla jsem tedy nucena je ohodnotit nedostatečnou! Domnívám se, že takovéto známky jsou naprosto zbytečné a mohli by si jimi vylepšit celkovou známku. Bohužel si ji tímto přístupem naopak zhoršují!

 

Každý čtvrtek počínaje příštím týdnem (od 16.1.)  se bude konat příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka, a to od 7:00 hodin. Účast je dobrovolná, avšak očekávám maximální spolupráci a přípravu ze strany žáků. Zároveň budou mít žáci možnost si alespoň jednou vyzkoušet test nanečisto.

 

v pátek 17.1. píšeme opakovací písemnou práci (diktát formou doplňovačky, rozbor věty jednoduché, druhy vět vedlejších, přívlastek, mluvnické kategorie)

ve čtvrtek 13.12. se konají konzultace pro rodiče; zastihnete mě v učebně 8. třídy od 16.30 hod.

v pondělí 11.11. píšeme opakovací písemnou práci (vývoj jazyka - základní mezníky; tvoření slov - slovotvrný rozbor a rozbor stavby slova; obohacování slovní zásoby; význam slov; podstatná jména)

 

Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy ve středu. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.

Každou středu pak žáci dostávají domácí úkol - písemný z učebnice, na jehož základě bude následující pravopisné cvičení.
 
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba a seminární práce, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) 1. a 2. světová válka v české literatuře
2) 1. a 2. světová válka ve světové literatuře
3) Kniha od českého autora, který žil v 2. pol. 20. stol.
4) Kniha začínající na stejné písmeno, kterým začíná čtenářovo křestní jméno (popř. příjmení)
 
 
Seminární práce - na jednu z povídek z knihy Němá barikáda od Jana Drdy
- seminární práce bude napsána písmem Times New Roman, vel. 12, řádkování 1,5
- součástí bude příloha uvedených zdrojů, z kterých žák čerpal (název knihy, autor, rok vydání, počet stran, ISBN), v případě internetového zdroje bude uvedena celá adresa
- práce bude zpracována s použitím min. 3 knih
- práce bude rozdělena do 5 kapitol - 1. Informace o autorovi
                                                     2. Charakteristika doby, ve které byla povídka/ kniha napsána
                                                     3. Děj povídky
                                                     4. Chrakterisktika hlavní postavy/ postav
                                                     5. Použité zdraje
 
 
Termín odevzdání:   četnářského deníku - do konce května
                                seminární práce - do konce prosince!!!!