Český jazyk

 

v pondělí 11.11. píšeme opakovací píésemnou práci (vývoj jazyka - základní mezníky; tvoření slov - slovotvrný rozbor a rozbor stavby slova; obohacování slovní zásoby; význam slov; podstatná jména)

 

Žáci píší pravidelně 1x týdně pravopisné cvičení, a to vždy ve středu. Kromě toho budeme psát 1x za měsíc v tento den diktát, který bude předem oznámený.

Každou středu pak žáci dostávají domácí úkol - písemný z učebnice, na jehož základě bude následující pravopisné cvičení.
 
 
Součástí literární výchovy bude i povinná četba a seminární práce, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) 1. a 2. světová válka v české literatuře
2) 1. a 2. světová válka ve světové literatuře
3) Kniha od českého autora, který žil v 2. pol. 20. stol.
4) Kniha začínající na stejné písmeno, kterým začíná čtenářovo křestní jméno (popř. příjmení)
 
 
Seminární práce - na jednu z povídek z knihy Němá barikáda od Jana Drdy
- seminární práce bude napsána písmem Times New Roman, vel. 12, řádkování 1,5
- součástí bude příloha uvedených zdrojů, z kterých žák čerpal (název knihy, autor, rok vydání, počet stran, ISBN), v případě internetového zdroje bude uvedena celá adresa
- práce bude zpracována s použitím min. 3 knih
- práce bude rozdělena do 5 kapitol - 1. Informace o autorovi
                                                     2. Charakteristika doby, ve které byla povídka/ kniha napsána
                                                     3. Děj povídky
                                                     4. Chrakterisktika hlavní postavy/ postav
                                                     5. Použité zdraje
 
 
Termín odevzdání:   četnářského deníku - do konce května
                                seminární práce - do konce prosince!!!!