Dějepis

16.3. práce na 14 dní
učebnice str. 129 - 131 - přečíst text, udělat zápis do sešitu, možno dopnit o videa: film Milada, Den, kdy začal proces s Rudolfem Slánským, České století - Všechnu moc lidu Stalinovi