Matematika

září: učivo: Základy statistiky

9.9. - domácí cvičení: úloha z vyučovací hodiny

13.9. - zadání projektu na statistické šetření, žáci odevzdají zpracované šetření 27.9.2019

17.9. - domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu

18.9. - dpmácí úkol: uč. str. 60 cv. 4.4 A, str. 63 cv. 13

učivo: Mocniny, mnohočleny - opakování

23.9. - domácí příprava: pravidla pro počítání s mocninami

26.9. - domácí úkol: uč. str. 66 cv. 11 A, 12 a 13


30.9. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu

4.10. - domácí úkol: uč. str. 67 cv. 2 A a str. 69 cv. 7 A

učivo: Lomené výrazy

8.10. domácí cvičení: uč. str. 72 cv. 5 A a 7 A

16.10. domácí úkol: uč. str. 76 cv. 5.5 A