Matematika

září: učivo: Základy statistiky

9.9. - domácí cvičení: úloha z vyučovací hodiny

13.9. - zadání projektu na statistické šetření, žáci odevzdají zpracované šetření 27.9.2019

17.9. - domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu

18.9. - dpmácí úkol: uč. str. 60 cv. 4.4 A, str. 63 cv. 13

učivo: Mocniny, mnohočleny - opakování

23.9. - domácí příprava: pravidla pro počítání s mocninami

26.9. - domácí úkol: uč. str. 66 cv. 11 A, 12 a 13


30.9. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu

4.10. - domácí úkol: uč. str. 67 cv. 2 A a str. 69 cv. 7 A

učivo: Lomené výrazy

8.10. domácí cvičení: uč. str. 72 cv. 5 A a 7 A

16.10. domácí úkol: uč. str. 76 cv. 5.5 A

31.10. domácí příprava: vypracování úloh z kopírovaného textu

4.11. domácí příprava - oprvit samostatnou práci z vyučovací hodiny, uč. str. 90 cv. 2 A, 3

učivo: Rovnice s neznámou ve jmenovateli

18.11. - domácí úkol: uč. str. 101, 102 cv. 7, 8

19.11. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu

Ve čtvrtek 21.11.2019 píší žáci čtvrtletní práci z matematiky.

22.11. - domácí příprava: vyřešit úlohu zadanou při vyučovací hodině

učivo: Soustava rovnic

25.11. - oprava písemné práce do pondělí 2.12.2019

27.11. - domácí úkol: uč. str. 12 cv. 2

4.12. - domácí úkol: řešení 3 soustav rovnic z kopírovaného textu

17.12. - domácí úkol: úloha 3 z kopírovaného textu

18.12. - domácí úkol: uč. str. 22 cv. 1.6 A

učivo: Funkce

7.1. - domácí příprava - úloha z kopírovaného textu

15.1. - domácí příprava: uč. str. 45 cv. 2 a), c)

Ve čtvrtek 16.1. píší žáci čtvrtletní práci z matematiky.