Matematika

25.6. Výsledky čtvrtletní písemné práce: 1(1-) 4x, 2) 2x, 3(3-) 5x, 4(4-) 5x, 5) 0x. Průměr třídy: 2,8
 
10.6. Zopakovali jsme na písemnou práci, zítra ji budeme psát.
 
1.6. Výsledky prověrky (geom.symbolika, vzorce): 1-) 1x, 2(2-) 5x, 3(3-) 4(4-) 3x, 5) 0x. Rýsujeme čtyřúhelníky, zapisujeme postup konstrukce.
 
28.5. Tento týden bude prověrka z goem.symboliky a vzorců na obvody + obsahy geom. obrazců a povrchy + objemy těles. Za dva týdny budou psát žáci čtvrtletní písemnou práci - témata: rovnice, slovní úlohy řešené rovnicí, vyjadřování neznámé ze vzorce, objem a povrch válce, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.
 
21.5. Pokračujeme geometrií, nutné nosit učebnici 3.díl a rýsovací potřeby.
 
13.5. Výsledky prověrky (rovnice): 1(1-) 2x, 2) 4x, 3) 3x, 4(4-) 6x, 5) 0x. Třetina třídy stále nepochopila princip řešení rovnic. Mohou si se mnou domluvit doučování. Při hodině nás čeká látka: využití rovnic ve slovních úlohách.
 

5.5. Výsledky prověrky (rovnice): 1(1-) 4x, 2) 2x, 3) 3x, 4) 4x, 5) 3x. Nutné doma látku prcvičovat! Žáci mi mohou odevzdat ke kontrole jakékoli rovnice, které si doma spočítají. Čekají nás rovnice se závorkami a se zlomky.

30.4. Výsledky prověrky (rovnice): 1) 0x, 2(2-) 7x, 3) 7x, 4) 1x, 5) 0x, budeme řešit složitější rovnice.

22.4. Výsledky prověrky (válec): 1) 0x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4(4-) 3x, 5) 3x. Procvičujeme zkoušku rovnice, budeme řešit rovnice.

15.4. Výsledky 3.písemné práce: 1) 2x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4(4-) 5x, 5) 1x, průměr třídy 3. Dokončili jsme válec, opakujeme výrazy, čekají nás rovnice.

8.4. Na pís.práci jsme zopakovali, žáci vědí den, kdy ji budou psát. Proběhla mat.soutěž Pythagoriáda (žáci řeší 15 slovních úloh, úspěšný je ten, kdo vyřeší 9 úloh). Nikdo do okresního kola nepostupuje. Žáci psali také mat.Klokana - jak dopadli již vědí.

1.4. Žáci mají zapsány v sešitech témata na pís.práci (vědí, co mají opakovat), příští týden se domluvíme na termínu.

25.3. Místo DÚ si žáci vybrali slovní úlohy (téma: obsah kruhu, obvod kružnice) a řeší je u tabule. Výsledky prověrky (obsah kruhu, obvod kružnice): 1) 3x, 2(2-) 6x, 3) 3x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Příští týden si zapíšeme témata na 3.písemnou práci a budeme na ni opakovat.

17.3. Výsledky prověrky (kružnice): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 1, pokračujeme látkou: obsah kruhu, slovní úlohy na kruh a kružnici.

11.3. Stále velká nemocnost žáků! S novou látkou postupujeme velice pomalu, spíše se vracíme a procvičujeme mnohočleny. Psali jsme již dvakrát prověrku na téma: kružnice. Známky zapíšeme až bude většina žáků ve škole.

25.2. Psali jsme celkem třikrát prověrku na mnohočleny - žáci si do ŽK zapsali průměrnou známku: 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 6x, 4) 2x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: vzájemná poloha kružnic. Zatím jsme psali jednu sam.práci - její výsledky jsou lepší: 1(1-) 3x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 0x.

10.2. Co se týká domácích úkolů, musejí ho vypracovat i žáci, kteří jsou nepřítomni (stačí, když mi pošlou mail a já jim přesně napíšu, co mají procvičovat). Je nutné, aby si za dobu nemoci doplnili i látku ve šk.sešitech.

28.1. Výsledky prověrky (odčítání a násobení mnohočlenů): 1) 2x, 2) 1x, 3) 3x, 4) 1x, 5) 6x, tři žáci nepsali. Domácí úkol druhý den odevzdají tak tři žáci, na cvičení z matematiky nechtějí nic vysvětlit a na doučování nepřijdou. Zřejmě se to nechtějí naučit.

20.1. Výsledky prověrky (sčítání mnohočlenů): 1-) 1x, 2(2-) 6x, 3(3-) 5x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Domácí úkol je stále zadáván v pondělí, ale kontrolu provádíme až ve čtvrtek. Pokud něčemu nerozumí, mohou si domluvit doučování.

14.1. Výsledky 2.písemné práce: 1) 1x, 2) 3x, 3) 6x, 4) 5x, 5) 1x.Průměr: 3,2 Čekala jsem lepší výsledky. Pokračujeme látkou mnohočleny.

6.1. Výsledky prověrky (výrazy): 1-) 2x, 2) 3x, 3) 5x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Opakujeme na pís.práci.

2.1. Výsledky dobrovolné prověrky psané před ván.prázdninami (výrazy): 1(1-) 2x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4) 2x, 5) 1x. Tento týden si zapíšeme témata na 2.pís.práci a druhý týden v lednu ji žáci budou psát.

16.12. Výsledky prověrky (pravidla pro počítání s mocninami): 1(1-) 2x, 2(2-) 6x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 2x. Pokračujeme látkou výrazy.

10.12. Výsledky prověrky (n-tá mocnina): 1) 3x, 2(2-) 3x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x, ostatní kvůli nemoci nepsali. Pokračujeme pravidly pro počítání s mocninami.

3.12. Výsledky prověrky (třetí mocnina): 1(1-) 4x, 2(2-) 8x, 3) 0x, 4) 0x, 5) 0x, 4 žáci nepsali. Skvělé výsledky. I nadále budeme probírat n-tou mocninu.

26.11. Výsledky prověrky (Pythagorova věta): 1(1-) 5x, 2(2-) 6x, 3-) 1x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Pokračujeme látkou třetí mocniny.

5.11. Výsledky 1.písemné práce: 1) 3x, 2) 4x, 3) 7x, 4) 1x, 5) 1x. Průměr: 2,5 Pokračujeme látkou: Pythagorova věta.

24.10. Výsledky prověrky (odmocniny): 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky.

22.10. Příští týden si žáci do sešitů zapíší témata na 1.písemnou práci, kterou budou psát po prázdninách. Je nutné, aby si opatřili své kalkulačky, se kterými se naučí pracovat (budou je potřebovat jak v 9.třídě, tak na SŠ).

15.10. Výsledky prověrky (určení druhé mocniny pomocí tabulek): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4) 3x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: druhá odmocina. Za dva týdny budeme psát čtvrtletní písemnou práci z učiva probraného v září a říjnnu.

8.10. Výsledky prověrky (druhá mocnina): 1) 2x, 2) 4x, 3(3-) 2x, 4(4-) 7x, 5) 0x. Pokrračujeme látkou: druhá mocnina. Nutné nosit matematickofyzikální tabulky!

1.10. Jestli chcete i informace ohledně fyziky, napište mi prosím mail.

24.9. Výsledky prověrky (povrch hranolu): 1(1-) 3x, 2(2-) 7x, 3) 1x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: objem hranolu.

Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí, prověrku budou žáci psát v pátek (na probrané a procvičené učivo).

17.9. Domácí úkol nevypracovali tři žáci, dvě žákyně naopak měly úkol bezchybný. Výsledky prověrky (zlomky a procenta): 1) 0x, 2(2-) 4x, 3(3-) 6x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Pokračujeme látkou ze 3.dílu učebnice pro 7.třídu - hranoly.