Matematika

září: učivo: Základy statistiky

14.9. - domácí příprava: vypracování úlohy na zkopírovaném textu

19.9. - samostatná práce ze statistiky. Žáci vypracují a zhodnotí statistické šetření ve Velkém Poříčí na téma, které si zvolili. Termín odevzdání práce - 1.10.2018.

učivo: Opakování - mocniny, mnohočleny

21.9. - domácí úkol: uč. str. 65 cv. 6

25.9. - domácí úkol: uč. str. 66 cv. 11 B, 12, 13

1.10. - domácí příprava: vypracování skupiny B z kopírovaných úloh

učivo: Lomené výrazy

5.10. - domácí úkol: uč. str. 72 cv. 5 B, 7 B

9.10. - domácí úkol: uč. str. 75 cv. 15

15.10. - domácí úkol: uč. str. 81 cv. 10, 12

19.10. - domácí úkol: uč. str. 85 cv. 6, 7A

23.10. - domácí úkol: uč. str. 86 cv. 8

24.10. - domácí příprava: oprava samostatné práce a vypracování druhé skupiny

2.11. - domácí příprava: kopírovaný text na sčítání, odčítání lomených výrazů (příprava na samostatnou práci)

5.11. - domácí příprava: oprava samostatné práce a vypracování druhé skupiny

16.11. - domácí příprava: řešení rovnic z kopírovaného textu

V úterý 20.11.2018 píší žáci čtvrtletní písemnou práci z matematiky. Témata: statistika, lomené výrazy, rovnice

učivo: Soustava rovnic

domácí úkol: uč. str. 8 cv. 3

26.11. - domácí úkol: uč. str. 12 cv. 2

29.11. - domácí příprava - oprava samostatné práce, vypracování druhé skupiny

30.11. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu na čtvrtek 6.12.

11.12. - domácí úkol: úloha 5 a 6 z kopírovaného textu

18.12. - domácí úkol: dokončení úlohy z vyučovací hodiny, př. 4 z kopírovaného textu Úlohy na pohyb

19.12. - domácí úkol: Opakování tématu - soustava rovnic, uč. str. 22 cv. 1.6 A

učivo: Funkce

8.1. - domácí cvičení: úloha č. 10 z kopírovaného textu

10.1. - domácí příprava: dokončení úloh z kopírovaného textu

11.1. - domácí úkol: úloha 13 z kopírovaného textu

18.1. - čtvrtletní písemná práce

21.1. - domácí příprava - sestrojení grafu funkce dle zadaných podmínek

25.1. - dpmácí úkol: úloha 5 b), úloha 2 z kopírovaných textů


8.2. - domácí úkol: úloha z kopírovaného textu

11.2. - domácí úkol: dvě úlohy z kopírovaného textu (nalepit do sešitu)

13.2. - domácí úkol: uč. str. 42 cv. 9, 10

15.2. - domácí úkol: úloha 5 z kopírovaného textu

21.2. - dokončit úlohu z vyučovací hodiny

učivo: Podobnost

27.2. - domácí příprava - narýsovat trojúhelník pro práci při vyučovací hodině

20.3. - domácí úkol: uč. str. 46 cv. 4 A, 5 A

25.3. - domácí úkol: úloha č. 13 z kopírovaného textu

26.3. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu na podobnost (termín: pondělí 1.4.)

učivo: Goniometrie

Vzhledem k přijímacím zkouškám nemají v tomto období žáci domácí úkoly.

Ve středu 17.4.2019 se bude psát 3. čtvrtletní písemná práce (témata: funkce, podobnost)

24.4. - domácí příprava: oprava písemné práce (na pondělí 29.4.)

25.4. - domácí úkol: úloha 11 b) z kopírovaného textu

2.5. - domácí úkol: uč. str. 72 - 73 cv. 2A, 4A

učivo: Stereometrie - jehlan, kužel, koule

13.5. - domácí úkol: úloha z goniometrie (diktovaná)

15.5. - domácí úkol: uč. str. 11 cv. 5

22.5. - domácí úkol: z kopírovaného textu v tabulce první dva řádky

28.5. - domácí úkol: uč. str. 27 cv. 8 a str. 29 cv. 6