Matematika

září: učivo: Základy statistiky

14.9. - domácí příprava: vypracování úlohy na zkopírovaném textu

19.9. - samostatná práce ze statistiky. Žáci vypracují a zhodnotí statistické šetření ve Velkém Poříčí na téma, které si zvolili. Termín odevzdání práce - 1.10.2018.

učivo: Opakování - mocniny, mnohočleny

21.9. - domácí úkol: uč. str. 65 cv. 6

25.9. - domácí úkol: uč. str. 66 cv. 11 B, 12, 13

1.10. - domácí příprava: vypracování skupiny B z kopírovaných úloh

učivo: Lomené výrazy

5.10. - domácí úkol: uč. str. 72 cv. 5 B, 7 B

9.10. - domácí úkol: uč. str. 75 cv. 15

15.10. - domácí úkol: uč. str. 81 cv. 10, 12