Občanská výchova

Krásné prosluněné dny!
V občanské výchově jsme začali kapitolu "Stát a národní hospodářství". Na Vás teď bude udělat si několik poznámek do sešitu. Z nich pak budu vycházet a nebudeme se už zdržovat zápisem.
Celá kapitola začíná na straně 51. 
A to je úkol pro Vás:
- na str. 51 vypsat úkoly státu - co by stát měl zajišťovat (v dolní třetině strany)
- nakreslit schéma trhu na str. 52
- napsat co je státní rozpočet (vpravo nahoře str. 53)
- vypsat příjmy a výdaje státního rozpočtu (str. 55)
Tak to je prozatím všechno!
O.H.