Přírodopis

NOVÁ LÁTKA:

 

Vnější geologické děje

 

 

ZÁPIS

 

Činnost vody:a) dešťová voda KRASOVÉ OBLASTI

 

Kras: vznik- doplň vzorce:

uhličitan vápenatý + voda + oxid uhličitý vzniká hydrogenuhličitan vápenatý

(vápenec) (rozpuštěný vápenec)

……………. + …………..+ …………. vzniká …………………………

zvratná reakce:

hydrogenuhličitan vápenatý vzniká uhličitan vápenatý + voda + oxid uhličitý

(např.krápník)

……………………….. vzniká ……………..+ …………...+ ………….

 

Přečtisi vznik krasu str.56

Pojmy: uč.str.56

jeskyně : hledej na ,WIKI např.Amatérská,Koněpruské,…...obr.GOOGLE

krápník: a)…..b)…….c)…….. obr.GOOGLE

propast:Macocha,Hranice na Moravě obr.GOOGLE

podzemní řeka:Punkva

sintr,….WIKI

škrap,…...WIKI

závrt,…...WIKI

b)tekoucí voda

Říční tok: fáze: opakování:1……..2.transport,3.třídění,4………….

 

1.horní tok………………………………………………………….

2.střední tok………………………………………………………..

3.dolní tok………………………………………………………...výpisky:str.57

 

hledej na google,youtube: vodopád,meandr,delta,údolí tvaru V ,údolí tvaru U,GRAND CANYON,Dinárské hory,Pálava,..

 

dokumenty YOUTUBE: KRASOVÉ PODIVUHODNOSTI

ŘÍŠE KRÁPNÍKÚ

 

Prohlédněte si neživou přírodu a doufám,že to bude zajímavé.

 

Pavel Lokvenc

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Opakování: viz připravovaná písemná práce
 
Písemná práce:DOPLŇ vytečkované
učebnice st.50-51
1.Tektonické poruchy: a) vrásy (........................ , ......................)
                                   b) zlomy (......................, ............................)
                                 popis vrásy:.........................................................
                                    b)zlomy (........................., ...........................)
                                      pobyb dolů .................................,   soustava poklesů .............. příklad.....................
                                      pohyb nahoru ..............................,  soustava zdvihů ................. příklad......................
                                      pohyb horizontálně............................
2.Lit.desky:  Litosfera je .........................,.................................
                    Příklady desek......................................................
                    Pohyby: a)........................
                                b)proti sobě :1.  oceánská -pevninská: výsledek..................................
                                                    2.  oceánská - oceánská: výsledek...................................
                                                   3. pevninská - pevninská:výsledek.........................             VIZ SEŠIT
                                c)...........................
3.Zemětřesení:  Schéma........................
                       Typy..........................................
                        Přístroj...........................
                        Stupnice.........................
4.Tsunami:  vznik.................................
                důsledek........................
5.Sopečná činnost:  popis sopky: ................................................................................................................................
                            typy sopek: a) podle aktivity v čase ..................................................
                                              b) podle  činnosti ...........................................................
                            sopky(vyhledej WIKI): a)ČR
                                                             b)Evropa
                                                              c)svět
vyhledej WIKI: vřídlo,gejzír,geotermální energie ,YOUTUBE
 
 
NOVÁ LÁTKA:  učebnice str.54-55,sešit(zápis),WIKI,GOOGLE
 
Vnější geologické děje (nadpis)
 
Příčiny: energie SLUNCE(počasí)+energie MĚSÍCE (slapové jevy-příliv,odliv)+ gravitace ZEMĚ
Důsledek: zvětrávání,eroze,koloběh vody,změny teplot, a další
                obecně: zarovnávání  povrchu
FÁZE:     1.
            2.
            3.
event.   4.                          str.54 nahoře
 
 
Zvětrávání: je..........................................................
             
 
ZVĚTRÁVÁNÍ: a) mechanické str.54 čti
                            důsledek: mrazový srub............................ hledej GOGLE, Petrovy kameny
                                           popraskaná vozovka GOOGLE
                    b)chem.zětrávání,str.54
                    c)biologické zvětrávání,str.55 uveď příklady....................
GRAVITACE ZEMĚ:
1.sesuv hornin ,př.Kamenná moře obr.GOOGLE,YOUTUBE
2.bahenní proud, GOOGLE,YOUTUBE
3.laviny,YOUTUBE
 
 
Užijte si to!
Pavel