Zeměpis 9

j.polej@zsvporici.cz
 
17.3.
Zemědělství uč. str. 69 - 70 - číst
Napiš "Zemědělský půdní fond". Napiš do sešitu co je to zemědělský půdní fond a struktura půdního fondu. Jak se změnil podíl hospodaření v letech 1990 až 2000? Okomentuj do sešitu graf na str. 70. Čeho ubylo nebo přibylo a proč? (Změna režimu).
 
20.3.
zemědělství uč. str. 71, mapa
napiš nadpis " Okresy podle úrodnosti půdy"
 
Podívej se na legendu k mapě a pak písemně odpověz  (nezapomeň napsat do sešitu i zadání)
 
1, 10 okresů, které mají nejvyšší úrodnost
2, 5 okresů s nejnižší úrodností
3, Jaký převažuje povrch v prvním a druhém bodě?
4, Které kraje patří do nejúrodnějších oblastí?
5, Které hory patří k nejméně úrodným oblastem?
6, Které plodiny se pěstují v nejúrodnějších oblastech? (atlas, www stránky)
7, Jaká je úrodnost v našem okresu? Napiš hodnotu a porovnej s celou ČR.
 
Opiš shrnutí na str.71