Vitverová  Borsová

3.1. healthy eaters str. 36, opakování slovní zásoby FOOD
DÚ PS str. 28/1 + čtení a překlad textu

7.1. nutrition experts str. 36, poslech
DÚ PS str.28/3
tento týden test slovíčka str. 32 - 33 + vztažné věty

8.1. - at the doctor´s str. 37, poslech a slovíčka
DÚ PS str. 29/5, informace z poslechu zpracovat do převyprávění rozhovoru (ne přímá řeč

9.1. - str.37 rozhovory at the doctor´s
DÚ do DS rozhovor na obrázek č.4 ve cv.8/37

10.1. - str.38, vyjádření souhlasu So do I.....
DÚ PS str.27/4, příští týden test na porozumění textu

14.1. - PS str. 31, vyjádření souhlasu přitakáním (so...neither)
DÚ - uč. str. 38 převyprávění do DS asi 8 vět
čtvrtletní pís. práce 22.1. - slovosled, použití slovesných časů (přítomné, minulé, budoucí) porozumění textu, poslech a zpracování informací

15.1. - kontrola DÚ str. 38 retelling, opakování souhlasu SO....NEITHER
, DÚ zpracování textu str. 41 (čtení, překlad, slovíčka)

16.1. - str.42 poslech at the doctor´s, opak vyjádření souhlasu a nesoulasu
DÚ PS str.31/7

17.1. - str. 41 Vitamins and minerals , porozumění textu, skupinová práce

 

 

Možnost vypůjčení knih  (u I.Borsové)

1) Beginners

A.Dumas - The Man in the Iron Mask

A.Dumas - The Three Musketeers

Philip Prowse - This is London
Jules Verne - Journey to the Centre the Earth
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
Ch.Dickens - Christmas Carol
the Grimm Brothers - Snowwhite and 7 Dwarfs
S.Rabley - Maisie and the Dolphin
M.Twain - Tom Sawyer
M.Potter - Truck Driver
S.Krensky - Arthur Makes the Team
Disney - Toy Story 2

2) Elementary
P.Banerji - Last Chance for a First Date
J.McCulley - The Mark of Zorro
G.Maxwell - The Ring of Bright Water
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
M.Shelley - Frankenstein
R.L.Stevenson - Treasure Island

3) Pre-intermediate
S. Colbourn - Robin Hood
I.Fleming - Casino Royale

4) Intermediate
H.Fielding - Bridget Jones ´s Diary
B.Stoker - Dracula