Vitverová  Borsová


23.5. - 5. lekce str. 63/6  IF věty - změna budoucího času
DÚ  uč. rozhovor podle vzoru str. 63/6b ústně

27.5. - 6. lekce str. 69 podmínkové věty v bud. čase

24.5. - přehozená hodina ze středy 22.5. 6. lekce  IF věty, frazeologická slovesa
DÚ text str. 68
příští týden test porozumění textu

30.5. - 6. lekce str. 69/5 - podmínkové věty s IF
DÚ  příští týden odevzdat samostatnou domácí práci MY FUTURE - 15 vět

10.6. - 6. lekce str.70 - 71/5, časové věty se změnou bud. času

11.6. - dělená hodina se zahr. lektory, English plays, Shakespeare

12.6.- 6. lekce str.71 - poslechové cvičení

13.6. - 6. lekce str. 72 Problem page
 

 

 

Možnost vypůjčení knih  (u I.Borsové)

1) Beginners

A.Dumas - The Man in the Iron Mask

A.Dumas - The Three Musketeers

Philip Prowse - This is London
Jules Verne - Journey to the Centre the Earth
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
Ch.Dickens - Christmas Carol
the Grimm Brothers - Snowwhite and 7 Dwarfs
S.Rabley - Maisie and the Dolphin
M.Twain - Tom Sawyer
M.Potter - Truck Driver
S.Krensky - Arthur Makes the Team
Disney - Toy Story 2

2) Elementary
P.Banerji - Last Chance for a First Date
J.McCulley - The Mark of Zorro
G.Maxwell - The Ring of Bright Water
A.C.Doyle - The Hound of the Baskervilles
M.Shelley - Frankenstein
R.L.Stevenson - Treasure Island

3) Pre-intermediate
S. Colbourn - Robin Hood
I.Fleming - Casino Royale

4) Intermediate
H.Fielding - Bridget Jones ´s Diary
B.Stoker - Dracula