Český jazyk

 
Učivo: viz. učebnice
březen - červen 2018
mluvnice: skladba, věta, souvětí
               nová látka - přechodníky, vsuvka, výpustka, osamostatnělý, samostatný větný člen
               průběžně - pravopis, rozbor věty, souvětí, slovní zásoba
sloh: opakování jednotlivých slohových postupů, útvarů
literatura: česká a světová literatura 2. pol. 20. století, vlastní četba, domácí četba daného autora
DÚ: vždy v pondělí z mluvnice, cca 1/měsíc slohový úkol, cca 1/měsíc literární úkol
test, diktát....: vždy v pátek 
příprava na přijímací zkoušky zkoušky: od ledna, vždy v úterý od 7.10 hodin
Veďte, prosím, své děti k samostatnosti. Děkuji.