Matematika

21.9. výsledky prověrky (procenta, mocniny): 1) 0x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x. Pokračujeme látkou: mnohočleny.
 
20.9. statistika ve Velkém Poříčí - žáci si sami zvolí téma a vypracují stat.šetření (do konce října)
 
16.9. výsleky prověrky (statistika): 1(1-) 7x, 2(2-) 3x, 3(3-) 2x, 4-) 1x. Pěkné výsledky.
 
Vždy na čtvrtek budou mít žáci zadány příklady k procvičení ze Sbírky Běloun. Budeme tímto opakovat k přijímacím zkouškám jednotlivá témata (racionální čísla, procenta, přímá a nepř.úměrnost, konstrukční úlohy, výpočet obvodů, povrchů, objemů,....)