MATEMATIKA
 
6.6. Výsledky 4.písemné čtvrtletní práce: 1) 0x, 2) 3x, 3) 6x, 4) 5x, 5) 0x, průměr: 3,14. Pokračujeme tématem: goniometrické funkce.
 
26.5. Výsledky prověrky (dobrovolné - funkce kvadrat., lineární,nepřímá úměrnost): 1) 1x, 2) 2x, 3) 3x, 4-) 3x, 5) 2x, tři žáci nepsali. Stále tomu ještě někteří žáci nerozumí. Pokračujeme látkou: goniometrické funkce. Opakujeme na 3.písemnou práci, kterou budou žáci psát na začátku června. Téma: funkce.
 
21.5. Výsledky prověrky (lineární funkce - shrnutí): 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 2x. Pokračujeme funkcemi: kvadratická a nepřímá úměrnost.
 
5.5. Výsledky prověrky (lineární funkce): 1(1-) 2x, 2(2-) 2x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 4x, více žáků nepsalo. Příští týden budou mít možnost psát znovu (mají dost času se láttku doučit).
 
30.4. Probrali jsme téma: lineární a konstantní funkce, přímá úměrnost. Dva žáci byli zkoušeni - uměli skvěle. V pátek bude prověrka.
 
21.4. Výsledky prověrky (funkce): 1) 1x, 2) 1x, 3) 12x, 4) 0x, 5) 0x. I další látkou budou funkce: přímá úměrnost a lineární funkce.
 
6.4. Výsledky 3. čtvrtletní písemné práce: 1) 2x, 2) 2x, 3) 3x, 4) 6x, 5) 1x. Průměr třídy: 3,2 Pokračujeme látkou: funkce
 
30.3. Výsledky prověrky (úrok a daň): 1) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 0x. Vyměníme učebnice a téma celého měsíce dubna je funkce.
 
25.3. V pátek psali žáci matem.soutěž Klokan (výsledky budou na konci týdne). Procvičujeme téma: finanční matematika (ve středu 27.3. budou psát žáci prověrku). Čtvrtletní písemná práce  bude ve středu 3.4. 2019.
 
17.3. Výsledky prověrky (procenta): 1) 0x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 0x. Téma do konce měsíce: finanční matematika.
 
13.3. Žáci jsou asi se svými výsledky z prověrek spokojeni, protože se nikdo k opravě nedostavil. Za tři týdny bude 3.písemná práce - témata: objem a povrch kužele a koule, narýsovat síť kužele, soustava dvou rovnic o dvou neznámých - metoda sčítací i dosazovací, slovní úlohy, finanční matematika (ještě probereme).
 
3.3. Výsledky prověrky (soustava rovnic - shrnutí): 1(1-) 3x, 2-) 2x, 3-) 2x, 4(4-) 3x, 5) 0x, čtyři žáci nepsali. Po prázdninách vymění žáci učebnici (3.díl) a budeme se zabývat tématem: finanční matematika. Tímto tématem zároveň opakujeme k přijímacím zkouškám látku procenta.
 
23.2. Výsledky prověrky (slovní úlohy na soust.rovnic): 1) 4x, 2) 0x, 3(3-) 4x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: úlohy o pohybu a o směsích.
 
16.2. Výsledky prověrky (soustava rovnic): 1-) 1x, 2(2-) 3x, 3(3-) 6x, 4-) 2x, 5) 2x. I dále budeme řešit slovní úlohy.
 
10.2. Výsledky prověrky (soustava rovnic): 1(1-) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 2x, 4) 2x, 5) 3x. K opravě mohou přijít kdykoli po předchozí domluvě. Pokračujeme látkou: řešení slovních úloh vedoucích k řešení soustavy rovnic.
 
31.1. Dokončili jsme téma koule, od příštího týdne přecházíme zpět do 1.dílu učebnice, kde pokračujeme látkou: soustava dvou rovnic o dvou neznámých.
 
27.1. Výsledky prověrky (kužel): 1) 0x, 2(2-) 4x, 3(3-) 5x, 4) 4x, 5) 0x. Procvičujeme slovní úlohy, nutné nosit kalkulačku. Ze sbírky Běloun máme spočítáno vrámci opakování na přij.zkoušky okolo 70 příkladů. Žáci si je zapisují do speciálního sešitu (věnujeme se jim vždy ve čtvrtek).
 
20.1. Výsledky 2.písemné práce: 1) 0x, 2) 2x, 3) 4x, 4(4-) 3x, 5) 2x. Průmer třídy: 3,2 Pokračujeme látkou: kužel a koule.
 
13.1. Výsledky prověrky (jehlan): 1-) 1x, 2(2-) 4x, 3(3-) 7x, 4(4-) 2x. Pokračujeme látkou kužel.
 
6.1. 2.písemnou práci budou psát žáci ve středu 16.1.2019. Látku jsme zopakovali, zbývá jen procvičit téma: jehlan.
 
15.12.  Výsledky prověrky (rovnice s neznámou ve jmenovateli): 1(1-) 4x, 2-) 1x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 2x. Ve středu jsme psali "nanečisto do škol.sešitu - výsledky byly pro většinu horší. Pokračujeme látkou: jehlan
 
14.12. Témata na 2. písemnou práci: Lomené výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, krácení, podmínky), rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy o společné práci, jehlan (síť, povrch, objem). Bude v polovině ledna. Vždy ve čtvrtek řešíme přílady ze Sbírky Běloun do zvláštního sešitu - připravujeme se tímto na při.zkoušky. Chválím žáky, vždy mají zadané úlohy vypracovány.
 
8.12. Výsledky prověrky (vzorce na obvody, obsahy, objemy a povrchy - opakování): 1) 0x, 2) 1x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 0x. Špolečně jsme opakovali, čekala jsem lepší výsledky (vždyť jde jen o naučení vzorců - nutné doučit k přij.zkouškám). Pokračujeme látkou: rovnice s neznámou ve jmenovateli.
 
8.12. Výsledky prověrky (z min.týdne - sčítání lom.výrazů): 1(1-) 5x, 2-) 1x, 3(3-) 3x, 4(4-) 2x, 5) 1x.
 
24.11. Výsledky prověrky (násobení a dělení lom.výrazů): 1-) 1x, 2(2-) 6x, 3(3-) 5x, 4-) 1x, 5) 1x. Další látka: sčítání a odčítání lom.výrazů.
 
17.11. Minulý týden jsme psali sam.práci do školních sešitů (do ŽK si mohli zapsat známku ti, co s ní byli spokojeni). Včera stejné příklady psali do prověrkového sešitu. Výsledky: 1-) 1x, 2(2-) 5x, 3(3-) 2x, 4) 2x, 5) 0x.(Čtyři žáci nebyli ve škole.) Je vidět zlepšení. Pokračujeme látkou: násobení a dělení lom.výrazů.
 
10.11. Výsledky 1.písemné práce: 1) 0x, 2) 4x, 3) 6x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Průměr třídy 3,0. Jedna žákyně dopíše dodatečně. Vracíme se od geometrie opět k lomeným výrazům. Nejprve je budeme krátit, potom násobit (sčítání a odčítání si necháme až na konec měsíce).
 
29.10. Výsledky prověrky (změna úsečky v daném poměru): 1(1-) 3x, 2(2-) 4x, 3) 0x, 4) 3x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: využití podobnosti. Při hodinách stále opakujeme na čtvrtletní pís.práci, žáci vědí termín, kdy ji píšeme (zapsáno ve třídní knize). Témata jsou: mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, vzorce pro rozklad na součin), rovnice, mocniny, lomený výraz (podmínky, dosazování do výrazu) a podobnost.
 
21.10. Výsledky prověrky (podobnost): 1(1-) 7x, 2(2-) 3x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme větami o podobnostech trojúhelníků.
 
12.10. Výsledky prověrky (podmínky lomen.výrazu): 1) 1x, 2-) 1x, 3) 7x, 4) 3x, 5) 2x. Budeme pokračovat geometrií, nutné nosit rýsovací potřeby.
 
6.10. Výsledky prověrky (rovnice): 1-) 1x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: podmínky lomeného výrazu.
 
29.9. Výsledky dobrovolné prověrky z opakovací látky mnohočleny: 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 5x, 4(4-) 3x. Žáci mají procvičovat (např.ze Sbírky Běloun rozklad mnohočlenů na součin a užití vzorců (A+B).....). Co se týká čtvrteční hodiny a opakování k přij.zkouškám, musím většinu žáků pochválit. Svůj přidělený příklad mají spočítaný a sešit doplněný. (Pouze u tří žáků chybí výpočty v sešitech.)
 
21.9. Výsledky prověrky (procenta, mocniny): 1) 0x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x. Pokračujeme látkou: mnohočleny.
 
20.9. Statistika ve Velkém Poříčí - žáci si sami zvolí téma a vypracují stat.šetření na počítači (do konce října)
 
16.9. Výsleky prověrky (statistika): 1(1-) 7x, 2(2-) 3x, 3(3-) 2x, 4-) 1x. Pěkné výsledky.
 
Vždy na čtvrtek budou mít žáci zadány příklady k procvičení ze Sbírky Běloun. Budeme tímto opakovat k přijímacím zkouškám jednotlivá témata (racionální čísla, procenta, přímá a nepř.úměrnost, konstrukční úlohy, výpočet obvodů, povrchů, objemů,....)do