Matematika

září: učivo Základy statistiky

               Opakování učiva 8. třídy - Mocniny, mnohočleny

25.9. domácí cvičení uč. str. 6 cv. 3

říjen: učivo Lomené výrazy

5.10. domácí příprava - úprava mnohočlenů (viz. kopírovaný text)

6.10. domácí příprava uč. str. 17 cv. 5.A, 7.A

11.10. domácí příprava uč. str. 16 cv.4

12.10. domácí úkol: uč. str. 21 cv. 1.6 A (úlohy na závěr)

17.10. domácí úkol: uč. str. 24 - 25 cv. 5., 6., 7. (dokončit úlohy, které nebyly vyřešeny při vyučovací hodině)

19.10. domácí úkol: vypracování úloh z kopírovaného textu

V případě zájmu žáků a po dohodě s vyučujícím je možné realizovat přípravu na přijímací zkoušky z matematiky na střední školu.

23.10. domácí úkol: vypracování úloh z kopírovaného textu

30.10. domácí úkol. vypracování úloh ze samostatné práce (druhou skupinu)

listopad: učivo Početní operace s lomenými výrazy

6.11. domácí úkol: uč. str. 37 cv. 8 a dokončit cv. 7

8.11. domácí úkol: uč. str. 40 cv. 4 A a cv. 5

        žáci, kteří se hlásí na střední školu s maturitou vypracují úlohy z kopírovaného textu

Všichni žáci napíší opravu samostatné práce a vypracují úlohy z druhé skupiny samostatné práce.

10.11. domácí úkol: uč. str. 43 cv. 2.6 A, opakování výrazů, příprava na samostatnou práci

14.11. domácí úkol: vyřešit rovnice z kopírovaného textu, příprava na samostatnou práci z lomených výrazů

Ve středu 22.11. čtvrtletní písemná práce z matematiky.

15.11. domácí úkol: uč. str. 51 cv. 3 (dořešit úlohy z vyuč. hodiny), cv. 4 A

Změna termínu čtvrtletní práce z matematiky na čtvrtek 23.11.2017.

Žáci mají do pátku 24.11.2017 vypracovat a odevzdat opravu samostatné práce na úpravu výrazů.

učivo: Rovnice s neznámou ve jmenovateli + slovní úlohy

Dnes byla krátká samostatná práce na rovnice s neznámou ve jmenovateli. Příklady byly vyřešeny při vyučovací hodině, žáci měli dost úloh na

domácí procvičení, přesto výsledky samostatné práce jsou špatné. Žáci mají po dohodě s vyučujícím možnost konzultací.

Zájem o přípravu na přijímací zkoušky žáci neprojevili.

23.11. domácí úkol: uč. str. 56 cv. 4, 5

24.11. domácí úkol: uč. str. 58 cv. 4.4 A (úlohy na závěr - opakování)

29.11. domácí úkol: uč. str. 62 cv. 5

učivo: Soustava rovnic s dvěma neznámými

Do pondělí 4.12. žáci vypracují opravu písemné práce do školního sešitu.

6.12. domácí úkol: uč. str. 66 dokončit cv. 5, str. 66 cv. 6 A i B

8.12. domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu, příprava na samostatnou práci v pondělí 11.12.

11.12. domácí úkol: úloha č. 2 a 3 z kopírovaného textu

14.12. domácí úkol: 2 slovní úlohy z kopírovaného textu

15.12. domácí úkol: úloha č. 3 a 4 z kopírovaného textu na téma roztoky

leden: učivo: Funkce

3.1. domácí úkol: uč. str. 75 cv. 5.5 A Úlohy na závěr (opakování soustavy rovnic)

5.1. domácí cvičení: dokončit úlohu z kopírovaného textu


8.1. domácí cvičení: uč. str. 9 cv. 4

9.1. domácí cvičení: oprava samostatné práce

11.1. domácí cvičení: uč. str. 13 cv. 1.3 A (úlohy na závěr)

12.1. domácí příprava: dokončení úlohy z vyučovací hodiny

Ve čtvrtek 18.1.2018 čtvrtletní písemná práce. Témata: rovnice z neznámou ve jmenovateli, soustava rovnic, slovní úlohy (na práci, směsi, roztoky, pohyb), pojem funkce (zadání - funkční předpis, tabulka, graf, def. obor, obor hodnot)

16.1. domácí příprava: vypracování druhé skupiny z kopírovaného textu samostatné práce

22.1. domácí příprava: oprava čtvrtletní písemné práce do středy 24.1.

23.1. domácí úkol: úloha 3. z kopírovaného textu

Od středy 17.1.2018 probíhá v daných termínech (17.1., 24.1., 26.1., 7.2., 9.2., 14.2., 16.2., 7.3., 9.3., 14.3., 16.3., 21.3., 23.3., 28.3.) příprava na přijímací zkoušky z matematiky. Scházíme se ráno v 7:15 hod. Účast dobrovolná. Změna termínů možná (dle situace, přítomnosti učitele).

29.1. domácí úkol: uč. str. 30 cv. 2.5 A Úlohy na závěr

únor. učivo Kvadratická funkce, nepřímá úměrnost

1.2. domácí příprava: oprava samostatné práce (odevzdat v pondělí 5.2.)

13.2. domácí úkol: uč. str. 39 cv. 3.3 A Úlohy na závěr

14.2. domácí příprava na samostatnou práci na téma Nepřímá úměrnost

březen: učivo Podobnost

7.3. domácí úkol: uč. str. 51 cv. 3

9.3. domácí úkol: uč. str. 55 cv. 13 A

12.3. domácí úkol: uč. str. 55 cv. 14 b)

15.3. domácí přípravfa: dokončit úlohy z kopírovaného textu

učivo: Goniometrické funkce

23.3. domácí příprava: narýsovat trojúhelník (zadání ve vyuč. hodině), zopakovat teorii funkce

4.4. domácí úkol: uč. str. 64 cv. 8

23.4. domácí úkol: kopírovaný text tabulka 10, sloupek b) - doplnit

25.4. domácí úkol: příklad 1 a 2 z kopírovaného texru

květen: učivo: Stereometrie - jehlan, kužel, koule

4.5. - domácí příprava: dokončení úlohy z vyučovací hodiny

      - oprava 3. písemné práce do pátku 11.5.

9.5. - domácí příprava: oprava samostatné práce do školního sešitu

11.5. - domácí úkol: uč. str.10 cv. 6A, 8

14.5. - domácí příprava. oprava samostatné práce

18.5. - domácí úkol: uč. str. 21 cv. 3 A

24.5. - domácí příprava: vypracování úloh z kopírovaného textu

červen: učivo: Finanční matematika

V pondělí 11.6.2018 čtvrtletní píésemná práce z matematiky.