Matematika

17.11. Minulý týden jsme psali sam.práci do školních sešitů (do ŽK si mohli zapsat známku ti, co s ní byli spokojeni). Včera stejné příklady psali do prověrkového sešitu. Výsledky: 1-) 1x, 2(2-) 5x, 3(3-) 2x, 4) 2x, 5) 0x. Čtyři žáci nebyli ve škole. Je vidět zlepšení. Pokračujeme látkou: násobení a dělení lom.výrazů.
 
10.11. Výsledky 1.písemné práce: 1) 0x, 2) 4x, 3) 6x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Jedna žákyně dopíše dodatečně. Vracíme se od geometrie opět k lomeným výrazům. Nejprve je budeme krátit, potom násobit (sčítání a odčítání si necháme až na konec měsíce).
 
29.10. Výsledky prověrky (změna úsečky v daném poměru): 1(1-) 3x, 2(2-) 4x, 3) 0x, 4) 3x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: využití podobnosti. Při hodinách stále opakujeme na čtvrtletní pís.práci, žáci vědí termín, kdy ji píšeme (zapsáno ve třídní knize). Témata jsou: mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení, vzorce pro rozklad na součin), rovnice, mocniny, lomený výraz (podmínky, dosazování do výrazu) a podobnost.
 
21.10. Výsledky prověrky (podobnost): 1(1-) 7x, 2(2-) 3x, 3(3-) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme větami o podobnostech trojúhelníků.
 
12.10. Výsledky prověrky (podmínky lomen.výrazu): 1) 1x, 2-) 1x, 3) 7x, 4) 3x, 5) 2x. Budeme pokračovat geometrií, nutné nosit rýsovací potřeby.
 
6.10. Výsledky prověrky (rovnice): 1-) 1x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: podmínky lomeného výrazu.
 
29.9. Výsledky dobrovolné prověrky z opakovací látky mnohočleny: 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 5x, 4(4-) 3x. Žáci mají procvičovat (např.ze Sbírky Běloun rozklad mnohočlenů na součin a užití vzorců (A+B).....). Co se týká čtvrteční hodiny a opakování k přij.zkouškám, musím většinu žáků pochválit. Svůj přidělený příklad mají spočítaný a sešit doplněný. (Pouze u tří žáků chybí výpočty v sešitech.)
 
21.9. Výsledky prověrky (procenta, mocniny): 1) 0x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x. Pokračujeme látkou: mnohočleny.
 
20.9. Statistika ve Velkém Poříčí - žáci si sami zvolí téma a vypracují stat.šetření na počítači (do konce října)
 
16.9. Výsleky prověrky (statistika): 1(1-) 7x, 2(2-) 3x, 3(3-) 2x, 4-) 1x. Pěkné výsledky.
 
Vždy na čtvrtek budou mít žáci zadány příklady k procvičení ze Sbírky Běloun. Budeme tímto opakovat k přijímacím zkouškám jednotlivá témata (racionální čísla, procenta, přímá a nepř.úměrnost, konstrukční úlohy, výpočet obvodů, povrchů, objemů,....)do