Fyzika

podklad pro laboratorní práce je zde
 
9.11. 7.tř. Vzhledem k množství písemek z jiných předmětů, prověrka posunuta až na pondělí 11.11.
 
9.11. 9.tř. Výsledky prověrky (měření proudu a napětí): 1(1-) 3x, 2) 0x, 3(3-) 8x, 4(4-) 4x, 5) 3x. Na to, že žáci měli rozdány otázky a všechny jsme je při hodině prošli, prověrka nedopadla nejlépe. Pokračuje téma: Ohmův zákon.
 
6.11. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 7x, 3(3-) 8x, 4) 1x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Proběhla lab.práce, žáci mají vypracovat protokol LP do příští hodiny. Pokračuje téma: zrcadla.
 
31.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2(2-) 2x, 3) 8x, 4(4-) 5x, 5) 0x. Žákům byly rozdány otázky k ukončenému tém.celku (magnet.pole a el.proud), příští týden budou psát prověrku. Začali jsme nové téma: pohyb těles.
 
25.10. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 4x, 3(3-) 10x, 4) 7x, 5) 0x. Další téma: zdroje el.napětí.
 
23.10. 8.a 9.tř. Žáci se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan - výsledky umístění již vědí. V hodinách fyziky se vracíme k fyzikálním příkladům (dělaly problémy).
 
20.10. 8.tř. Výsledky prověrky (atmosf.tlak): 1(1-) 4x, 2(2-) 9x, 3(3-) 6x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme tématem: světelné jevy.
 
20.10. 9.tř. Výsledky prověrky (el.náboj): 1(1-) 6x, 2(2-) 11x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky, pokračujeme tématem: měření el.proudu a napětí.
 
20.10. 7.tř. Někteří žáci již odevzdali protokol LP, ostatní by měli zítra. Na konci měsíce bude opět prověrka na převody jednotek a značky fyz.veličin.
 
13.10. 8. a 9.tř. Žákům byly rozdány otázky k zopakování, příští týden budou psát prověrku.
 
13.10. 7.tř. Výsledky prověrky (elektr.obvod): 1(1-) 10x, 2(2-) 11x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme tématem: Magnetické pole cívky. Příští týden bude labor.práce.
 
3.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 5x, 5) 1x. Zopakujeme a příští hodinu bude prověrka z tématu: elektr.obvod.
 
30.9. 9.tř. Téma: elektrický náboj, výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4) 7x, 5) 1x.
 
30.9. 7.tř. Téma: elektrický obvod
 
30.9. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 13x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 1x. Téma: atmosférický tlak
 
září 7., 8. a 9.tř. - opakujeme značky a vzorce pro fyz.veličiny, také převody jednotek. Na konci měsíce bude prověrka.