Fyzika

podklad pro laboratorní práce je zde
 
16.11. 9.tř. Tento a příští týden probíhá testování žáků, prověrku jsme odložili na příští týden.
 
16.11. 8.tř. Žákům byly rozdány otázky, podle kterých jsme i látku zopakovali. Příští týden bude prověrka.
 
16.11. 7.tř. Výsledky prověrky (magnetické pole cívky): 1(1-) 10x, 2(2-) 12x, 3(3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Chybějící žáci dopíší dodatečně. Pokračujeme látkou: pohyb těles, rychlost.
 
10.11. 9.tř. Žáci obdrželi otázky, podle kterých jsme zopakovali látku (mohli si je vyfotit). Příští týden budou psát prověrku.
 
8.11. 7.tř. Žáci obdržely otázky, podle kterých jsme zopakovali látku (mohli si otázky vyfotit). Příští týden budou psát prověrku. Rozdali jsme nové učebnice, po prověrce vybereme ty staré.
 
8.11. 8.tř. Zítra proběhne LP (mají zapsáno v ŽK). Každý si přinese malé zrcátko - budeme pozorovat předměty a určovat vlastnosti vzniklého obrazu.
 
31.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2(2-) 11x, 3) 4x, 4(4-) 5x, 5) 2x. Stejnou prověrku jsme psali na konci šesté třídy, čekala jsem lepší výsledky. Žákům byly rozdány učebnice pro 7.tř., příští hodinu začneme téma: pohyb těles.
 
29.10. 7.tř. Znovu jsme procvičovali převody jednotek a značky fyz.veličin, hned po prázdninách ve středu bude prověrka.
 
29.10. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 8x, 3) 8x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: odraz světla.
 
29.10. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2) 4x, 3(3-) 7x, 4-) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo (dopíší příští hodinu).
 
29.10. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 6x, 3) 5x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: zdroje el.napětí. 
 
21.10. 7.,8.a 9.tř. Připomínám: konec měsíce se blíží, nutné zopakovat značky fyz.veličin a převody jednotek.
 
21.10. 8.tř. Výsledky prověrky (tlak vzduchu): 1(1-) 2x, 2(2-) 5x, 3(3-) 10x, 4) 3x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: šíření světla.
 
17.10. 9.B  Výsledky prověrky (el.náboj): 1) 0x, 2) 3x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: měření el.proudu a napětí.
 
17.10. 9.A Výsledky prověrky (el.náboj): 1) 5x, 2) 2x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 4-a 5) 5x. Opravit mohou každé úterý od 7.15h. Dříve než přijdou na opravu, musí předložit sešit s doplněnou látkou.
 
12.10. 7.tř. Výsledky prověrky (elektr. obvod): 1(1-) 3x, 2(2-) 10x, 3) 6x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Další látka: magnetické pole cívky, elektromagnet.
 
12.10. 8.tř. Žáci obdrželi otázky k zopakování učiva, také jsme vše společně zopakovali, příští týden bude prověrka.
 
12.10. 9.tř. Kvůli soutěži Přírodovědný klokan prověrka odložena na příští hodinu.
 
5.10. 7.tř. Zopakovali jsme téma: elektrický obvod. Příští týden bude prověrka.
 
5.10. 9.tř. Žáci obdrželi otázky k zopakování učiva (opakovali jsme také při hodině). Příští týden bude prověrka.
 
30.9. 7.tř. Proběhla labor.práce a někteří žáci si mohou zapsat do źk známky: 1(1-) 10x, 2(2-) 3x, horší známky nejsou. Zápis do Žk dostane ten, kdo LP neodevzdá vůbec. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 12x, 3) 8x, 4) 2x, 5) 0x. Stále probíráme elektr.obvod.
 
30.9. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 4x, 3(3-) 12x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: atmosfer.tlak, vztlaková síla, přístroje na měření tlaku vzduchu.
 
30.9. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 5x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 3x. Více žáků  nepsalo (reprezentyce školy v přesp.běhu). Další látka: elektrický obvod.
 
30.9. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.velčin): 1) 0x, 2) 3x, 3(3-) 5x, 4) 3x, 5) 0x. Více žáků nepsalo (reprezentace školy v přespolním běhu).
 
23.9. 7., 8.a 9.tř. Příští týden prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
21.9. 7.tř. Proběhla laboratorní práce, žáci mají vypracovat protokol LP.
 
21.9. 9.B  Výsledky prověrky (motory): 1-) 2x, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4-) 1x.
 
20.9. 9.A Výsledky prověrky (motory): 1) 3x, 2(2-) 4x, 3) 5x, 4(4-) 5x. Další látka: elektrický náboj
 
16.9 9.tř. Zopakovali jsme téma: motory, příští hodinu budou psát žáci prověrku.
 
14.9. 7., 8.a 9.tř. Zopakovali jsme převody jednotek a značky fyz.veličin. Vždy ke konci měsíce budou žáci psát prověrku.