Fyzika

podklad pro laboratorní práce je zde
 
6.6. 9.tř. Žáci mají vypracované prezentace na  téma: jaderná energetika (např. jaderné reakce, reaktor, radioaktivita, využití jad.záření, ....). Většina prezentací je na pěkné úrovni.
 
2.6. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 2x, 3) 10x, 4) 2x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Pokračuje téma: změny skupenství, motory.
 
2.6. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 10x, 4) 2x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Stále probíráme kapaliny, Archimedův zákon, výpočet vztlakové síly.
 
26.5. 8.tř. Žáci mají vypracovat protokol LP.
 
26.5. 7.tř. Výsledky prověrky (tlak a třecí síla): 1(1-) 3x, 2(2-) 12x, 3(3-) 5x, 4) 4x 5) 1x. Pokračuje téma: tlak v kapalinách.
 
21.5. 7.tř. Žáci obdrželi otázky, podle kterých jsme látku zopakovali. Zítra budou psát prověrku. Pokračujeme tématem: tlak v kapalinách.
 
21.5. 8.tř. V pátek proběhne labor.práce.
 
21.5. 9.tř. Žáci si mají připravit prezentece nebo referáty z tématu: jaderné reakce.
 
12.5. 7.tř. V pátek proběhla labor.práce, žáci zaslouží pochvalu za pěknou práci. Mají vypracovat protokol LP, příští hodinu budeme opakovat téma: třecí síla a tlak.
 
12.5. 9.A Výsledky prověrky (střídavý proud): 1) 0x, 2) 5x, 3) 2x, 4) 8x, 5) 2x, chybějící žáci dopíší dodatečně. Pokračujeme látkou: polovodiče.
 
12.5. 9.B Výsledky prověrky (střídavý proud): 1) 1x, 2) 3x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 2x, chybějící žáci dopíší dodatečně. Další látka: polovodiče.
 
8.5. 8.tř. Výsledky prověrky (teplo): 1) 2x, 2) 3x, 3) 10x, 4) 3x, 5) 0x, více žáků nepsalo, dopíší příští hodinu. Pokračujeme tématem: změny skupenství
 
6.5. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 4x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Pokračujeme tématem: tlak a třecí síla.
 
5.5. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 7x, 3) 5x, 4) 4x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Příští týden bude prověrka na téma: střídavý proud a transformátory.
 
5.5. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 2x, 3) 5x, 4) 1x, 5) 2x., více žáků nepsalo. Příští týden bude prověrka na téma: střídavý proud a transformátory.
 
1.5. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 7x, 2) 7x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 1x. Kvůli mé nemoci, prověrka z tématu teplo přesunuta na pátek 3.5.
 
30.4. 7. a 9.tř. Na konci týdne bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
21.4. 7.tř. Výsledky prověrky (jednoduché stroje): 1(1-) 5x, 2(2-) 8x, 3(3-) 7x, 4) 1x, 5) 1x, chybějící žáci dopíší následující hodinu. Pokračujeme látkou: tlak.
 
14.4. 8.tř. Ukončili jsme téma: teplo. Zítra žáci obdrží otázky k zopakování učiva. Prověrku budou psát až po velikonočním volnu.
 
11.4. 7.tř. Zopakovali jsme, příští týden bude prověrka (moment síly, jednoduché stroje, druhy pák, kladka pevná, volná, kladkostroj).
 
6.4. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek, vzorce, značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 6x, 3) 10x, 4) 1x, 5) 4x. Ukončili jsme téma: jednoduché stroje (opakujeme). Třetina žáků nemá doplněny zápisy v sešitech, nutné doplnit!
 
2.4. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek): 1) 4x, 2(2-) 9x, 3(3-) 7x, 4) 3x, 5) 0x. Počítáme příklady na teplo přijaté a odevzdané tělesem.
 
28.3. 7.tř. Chybějící žáci dopisovali dodatečně prověrku z Newt.zákonů. Z převodů jednotek a značek fyz.veličin budou žáci psát prověrku až příští týden ve středu 3.4. (tento pátek z důvodu Dne naruby hodina odpadá).
 
28.3. 9.tř. Bez prověrek až do přijímacích zkoušek.
 
25.3. 8.tř. Příští pondělí (1.4.) bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin. Procvičujeme vzorec na výpočet tepla (může být také v prověrce).
 
25.3. 7.tř. Výsledky prověrky (Newtonovy zákony): 1) 5x, 2(2-) 8x, 3(3-) 8x, 4) 2x, 5) 0x, ti co nepsali, dopíší příští hodinu. Pokračujeme látkou: moment síly, druhy pák. Příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
24.3. 9.B Výsledky prověrky (magnet.pole cívky): 1) 0x, 2) 4x, 3) 3x, 4) x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: střídavý proud.
 
17.3. 7.tř. Žákům budou rozdány otázky k zopakování učiva na téma: Newtonovy pohybové zákony (nutné se je naučit zpaměti). Příští týden budou psát prověrku.
 
17.3. 8.tř. Výsledky prověrky (energie): 1) 2x, 5x, 3) 11x, 4) 5x, 5) 1x. Pokračujeme láktkou: změny vnitřní energie, teplo.
 
17.3. 9.A Výsledky prověrky (magnetické pole cívky): 1) 2x, 2) 2x, 3) 5x, 4) 5x, 5) 2x, chybějící žáci dopíší přístí hodinu. Pokračujeme látkou: střídavý proud.
 
13.3. 8. a 9.tř. Žákům byly rozdány otázky (podle kterých jsme i zopakovali probranou látku) - zítra a pozítří bude prověrka.
 
7.3. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 7x, 2) 5x, 3) 8x, 4) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: pohyb molekul - vnitřní energie.
 
3.3. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2) 4x, 3) 5x, 4) 5x, 5) 3x. Místo, aby si známky opravili, mám pocit, že výsledky jsou ještě horší. Stále platí nabídka oprav (ráno nebo odpoledne po vzájemné domluvě). Pokud nepřistoupí na opravu při hodinách, zapíší si do ŽK:"Nechtěl(a) jsem si opravit známku."
 
27.2. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek, značky fyz.veličin, vzorce): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 4x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Ukončili jsme Newtonovy pohyb.zákony, po prázdninách a po výcviku zopakujeme (potom bude prověrka).
 
27.2. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek, značky fyz.veličin, vzorce): 1-) 1x, 2) 1x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 3x, více žáků nepsalo. Pokračuje látka: elektromagnetická indukce
 
24.2. 8.tř. Výsledky prověrky (mech.práce, výkon): 1(1-) 2x, 2(2-) 10x, 3(3-) 10x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: energie polohová a pohybová.
 
23.2. 7.tř. Chybějíc žáci dodatečně dopsali prověrky a odevzdali protokoly LP. Je tu konec měsíce, ve středu 27.2. bude prověrka na převody jednotek a značek fyz.veličin. Stále jsme u tématu: Newtonovy pohybové zákony. Děkuji žákům, kteří si přpravili pokusy nebo měli připravené zajímavé video.
 
21.2. 9.A Vybraná témata žáci odprezentují až po jarních prázdninách. Všichni, kdo dostali horší známku než čtyřku z prověrky budou psát znovu. Je na žácích, zda přijdou ráno (nanečisto) nebo to nechají při hodině (známka se počítá).
 
17.2. 7.tř. Výsledky prověrky (síla): 1(1-) 7x, 2(2-) 6x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 0x, 7 žáků nepsalo - dopíší později. Pokračujeme látkou: Newtonovy pohybové zákony.
 
17.2. 9.B Výsledky prověrky (zvuk): 1(1-) 2x, 2(2-) 6x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: magnetické pole cívky - užití v praxi.
 
16.2. 8.tř. Žáci dostanou protokol na LP až v pondělí a v rámci procvičování na prověrku ho vyplní výpočty na mech.práci a výkon. Prověrku budou psát v pátek 22.2.
 
16.2. 9.A Výsledky prověrky (zvuk): 1) 2x, 2) 0x, 3(3-) 7x, 4(4-) 6x, 5) 1x, tři žáci dopíší příští týden. Mají si vybrat téma prezentace na druhé pololetí.
 
10.2. 8.tř. Příští týden proběhne lab.práce. Žáci mají rozdány otázky k zopakování učiva na téma: mech.práce, výkon, účinnost.
 
10.2. 9.tř. Zopakovali jsme téma: zvuk (podle otázek, které mají již přes týden rozdány), příští týden budou psát prověrku.
 
10.2. 7.tř. Proběhla LP, žáci mají vypracovat protokol LP, dále obdrželi otázky k zopakování učiva (téma:síla). Příští týden budou psát prověrku.
 
31.1. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 3x, 3) 3x, 4) 4x, 5) 0x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou: magn.pole
 
31.1. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: Magnetické pole
 
31.1. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 3x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: mechanická energie
 
31.1. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2(2-) 10x, 3(3-) 7x, 4)2x, 5) 3x. Pokračujeme látkou o síle a těžišti těles. Někteří žáci stále ještě nepředložili doplněný sešit ke kontrole.
 
27.1. 7.,8. a 9.tř. Příští hodinu bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
20.1. 7. a 8. tř. Pokračuji ve výkladu nové látky, uzavírám známky na první pololetí. Na nové pololetí budou psát žáci prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin až na konci ledna.
 
13.1. 9.tř. Žáci, kteří mají nerozhodnou známku, si připravili prezentace na téma zvuk. Žáci, kterým hrozí nedostatečná, vědí, co mají doplnit, co se mají doučit.
 
13.1- 8. a 7.tř Chybějící žáci dopisují prověrky (které ostatní psali již před ván.prázdninami).
 
6.1. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 8x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 0x, čtyři žáci nepsali. Více žáků stále ještě neodevzdalo protokol LP, nutné odevzdat! Někteří žáci kvůli nemoci nepsali prověrku z prosince na téma čočky, dopíší příští týden. Pokračujeme látkou mech.práce.
 
6.1. 7.tř. výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 6x, 2) 9x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo (dopíší v následujících hodinách). Čtyři žáky čeká ještě dopsat prověrku z prosince - pohyb a rychlost těles. V lednu pokračujeme tématem: síla. Čtyři žáci ještě stále neodevzdali protokol lab.práce (do ván.prázdninměli všichni odevzdat). Pokud neodevzdají, zapíší si do ŽK poznámku.
 
6.1. 9.tř. Stále jsou žáci, kteří neodevzdali protokol LP. Zbytečně si tím zhoršují známku na vysvědčení.
 
16.12. 7. a 8.tř Prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin proběhne hned první hodinu po ván.prázdninách.
 
16.12. 8.tř. Výsledky prověky (čočky): 1) 2x, 2(2-) 6x, 3) 9x, 4) 0x, 5) 2x. Více žáků nepsalo, dopíší zítra nebo v lednu. Proběhla labor.práce, žáci mají odevzdat protokol LP.  Pokračujeme látkou: mechanická práce.
 
16.12. 7.tř. Výsledky prověrky (pohyb těles): 1-) 1x, 2(2-) 7x, 3(3-) 13x, 4) 0x, 5) 1x. Více žáků nepsalo, dopíší v lednu. Pokračujeme látkou: síla. Děkuji jedné žákyni, která má na hodiny připravené pěkné pokusy.
 
16.12. 9.tř. Někteří žáci stále ještě neodevzdali protokol LP (pokud do středy 19.12. neodevzdaji, zapíší si to do ŽK). Se žáky, kterým vychází nerozhodná známka, jsme se domluvili na vypracování prezentace (nebo referátu), kterou přednesou v lednu - téma: zvuk.
 
9.12. 7.,8. a 9.tř. I zápisy v sešitech patří do celkového hodnocení. Nutné je mít v pořádku!
 
8.12. 7. a 8.tř. Společně jsme zopakovali podle otázek. Příští hodinu budou psát žáci prověrku.
 
8.12. 9.tř. Proběhla lab.práce, žáci mají vypracovat protokol LP (chlapci 9.A až v pondělí)
 
4.12. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2(2-) 9x, 3(3-) 6x, 4) 3x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: výpočet dráhy, rychlosti, času, graf rovnoměr.pohybu.
 
3.12. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 2x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: výpočty.
 
3.12. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2) 6x, 3) 3x, 4) 6x, 5) 3x. Pokračujeme látkou: výpočty odporů a proudů v obvodech.
 
3.12. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 6x, 3) 10x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme látkou užití čoček.
 
24.11. 7., 8. a 9.tř. Příští týden je konec měsíce, tedy opět prověrka na převody jednotek a značky fyz.veličin.
 
24.11. 8.tř. Výsledky prověrky (šíření světla): 1(1-) 3x, 2(2-) 9x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 1x. Pěkné výsledky. Pokračujeme látkou: lom světla, čočky.
 
23.11. 9.A Výsledky prověrky (ampérmetr a voltmetr v obvodu): 1(1-) 4x, 2(2-) 4x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: Ohmův zákon, výpočet odporu.
 
23.11. 9.B Výsledky prověrky (ampérmetr a voltmetr v obvodu): 1(1-) 0x, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: výpočty - Ohm.zákon.
 
23.11. 7.tř. Proběhla lab.práce, žáci mají vypracovat protokol LP na téma: rychlost.
 
16.11. 9.tř. Tento a příští týden probíhá testování žáků, prověrku jsme odložili na příští týden.
 
16.11. 8.tř. Žákům byly rozdány otázky, podle kterých jsme i látku zopakovali. Příští týden bude prověrka.
 
16.11. 7.tř. Výsledky prověrky (magnetické pole cívky): 1(1-) 10x, 2(2-) 12x, 3(3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Chybějící žáci dopíší dodatečně. Pokračujeme látkou: pohyb těles, rychlost.
 
10.11. 9.tř. Žáci obdrželi otázky, podle kterých jsme zopakovali látku (mohli si je vyfotit). Příští týden budou psát prověrku.
 
8.11. 7.tř. Žáci obdržely otázky, podle kterých jsme zopakovali látku (mohli si otázky vyfotit). Příští týden budou psát prověrku. Rozdali jsme nové učebnice, po prověrce vybereme ty staré.
 
8.11. 8.tř. Zítra proběhne LP (mají zapsáno v ŽK). Každý si přinese malé zrcátko - budeme pozorovat předměty a určovat vlastnosti vzniklého obrazu.
 
31.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2(2-) 11x, 3) 4x, 4(4-) 5x, 5) 2x. Stejnou prověrku jsme psali na konci šesté třídy, čekala jsem lepší výsledky. Žákům byly rozdány učebnice pro 7.tř., příští hodinu začneme téma: pohyb těles.
 
29.10. 7.tř. Znovu jsme procvičovali převody jednotek a značky fyz.veličin, hned po prázdninách ve středu bude prověrka.
 
29.10. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 8x, 3) 8x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: odraz světla.
 
29.10. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 1x, 2) 4x, 3(3-) 7x, 4-) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo (dopíší příští hodinu).
 
29.10. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 6x, 3) 5x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: zdroje el.napětí. 
 
21.10. 7.,8.a 9.tř. Připomínám: konec měsíce se blíží, nutné zopakovat značky fyz.veličin a převody jednotek.
 
21.10. 8.tř. Výsledky prověrky (tlak vzduchu): 1(1-) 2x, 2(2-) 5x, 3(3-) 10x, 4) 3x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: šíření světla.
 
17.10. 9.B  Výsledky prověrky (el.náboj): 1) 0x, 2) 3x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 2x. Pokračujeme látkou: měření el.proudu a napětí.
 
17.10. 9.A Výsledky prověrky (el.náboj): 1) 5x, 2) 2x, 3(3-) 6x, 4) 0x, 4-a 5) 5x. Opravit mohou každé úterý od 7.15h. Dříve než přijdou na opravu, musí předložit sešit s doplněnou látkou.
 
12.10. 7.tř. Výsledky prověrky (elektr. obvod): 1(1-) 3x, 2(2-) 10x, 3) 6x, 4(4-) 3x, 5) 0x. Další látka: magnetické pole cívky, elektromagnet.
 
12.10. 8.tř. Žáci obdrželi otázky k zopakování učiva, také jsme vše společně zopakovali, příští týden bude prověrka.
 
12.10. 9.tř. Kvůli soutěži Přírodovědný klokan prověrka odložena na příští hodinu.
 
5.10. 7.tř. Zopakovali jsme téma: elektrický obvod. Příští týden bude prověrka.
 
5.10. 9.tř. Žáci obdrželi otázky k zopakování učiva (opakovali jsme také při hodině). Příští týden bude prověrka.
 
30.9. 7.tř. Proběhla labor.práce a někteří žáci si mohou zapsat do źk známky: 1(1-) 10x, 2(2-) 3x, horší známky nejsou. Zápis do Žk dostane ten, kdo LP neodevzdá vůbec. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 12x, 3) 8x, 4) 2x, 5) 0x. Stále probíráme elektr.obvod.
 
30.9. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 4x, 3(3-) 12x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: atmosfer.tlak, vztlaková síla, přístroje na měření tlaku vzduchu.
 
30.9. 9.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 5x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 3x. Více žáků  nepsalo (reprezentyce školy v přesp.běhu). Další látka: elektrický obvod.
 
30.9. 9.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.velčin): 1) 0x, 2) 3x, 3(3-) 5x, 4) 3x, 5) 0x. Více žáků nepsalo (reprezentace školy v přespolním běhu).
 
23.9. 7., 8.a 9.tř. Příští týden prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
21.9. 7.tř. Proběhla laboratorní práce, žáci mají vypracovat protokol LP.
 
21.9. 9.B  Výsledky prověrky (motory): 1-) 2x, 2(2-) 5x, 3(3-) 6x, 4-) 1x.
 
20.9. 9.A Výsledky prověrky (motory): 1) 3x, 2(2-) 4x, 3) 5x, 4(4-) 5x. Další látka: elektrický náboj
 
16.9 9.tř. Zopakovali jsme téma: motory, příští hodinu budou psát žáci prověrku.
 
14.9. 7., 8.a 9.tř. Zopakovali jsme převody jednotek a značky fyz.veličin. Vždy ke konci měsíce budou žáci psát prověrku.