Fyzika

10.6. 9.tř. Ještě dva žáky čeká prezentace na téma: jederná energie.
 
10.6. 8.B  Pokud má stále ještě někdo nerozhodnou známku, dostal za úkol vypracovat referát nebo prezentaci na téma: změny skupenství nebo na poslední látku letošního školního roku: motory.
 
10.6. 8.A  Zopakovali jsme na prověrku, která bude příští hodinu. Někteří žáci nemají stále doplněné všechny zápisy v sešitech.
 
10.6. 7.tř. Zopakovali jsme na prověrku podle otázek, které mají žáci u sebe (v sešitě mají mít vypracované otázky zapsány). Příští hodinu bude prověrka. Pokračujeme látkou: vztlaková síla v kapalinách, Archimedův zákon. Někteří žáci mají doplnit zápisy v sešitech a mají mít podpis od rodičů.
 
2.6. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 2x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 3x, ostatní dopíší příští hodinu.
 
2.6. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2(2-) 9x, 3(3-) 9x, 4) 2x, 5) 0x.
 
30.5. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 9x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 2x. Pokračujeme v tématu: jaderná energie.
 
28.5. 7., 8. a 9.tř. na konci měsíce budu opět prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
28.5. 8.B Výsledky prověrky (teplo): 1) 0x, 2) 4x, 3) 8x, 4) 1x, 5) 0x. Další látka: skupenství látek
 
28.5. 7.tř. Výsledky prověrky (tlak a třecí síla): 1(1-) 3x, 2(2-) 7x, 3(3-) 10x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Pokračujeme látkou tlak v kapalinách (dokonce šk.roku).
 
21.5. 8.A Výsledky prověrky (teplo): 1) 0x, 2) 9x, 3) 0x, 4(4-) 6x, 5) 0x. Někteří žáci psali opravnou prověrku. Ti, co chybí, budou psát příští týden.
 
13.5. 7.tř. Žáci mají vypracovat protol lab.práce. Obdrží otázky, podle kterých mohou zopakovat na prověrku: tlak a třecí síla.
 
10.5. 8.tř. Dokončili jsme téma: teplo, přenos energie. Žáci obdrží otázky, podle kterých mohou na prověrku opakovat.
 
10.5. 8.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2(2-) 4x, 3) 3x, 4(4-) 4x, 5) 4x.
 

8.5. 9.tř. Výsledky prověrky (střídavý proud): 1) 3x, 2(2-) 3x, 3(3-) 4x, 4(4-) 9x, 5) 4x, pět žáků nepsalo, dopíší příští hodinu. Někteří žáci mají mít připravené referáty z tématu: jaderná energie.

6.5. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 6x, 3(3-) 11x, 4) 2x, 5) 0x.

6.5. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2(2-) 2x, 3) 7x, 4) 1x, 5) 1x.

30.4. 7.tř. - výsledky prověrky (jednoduché stroje): 1) 3x, 2) 6x, 3) 12x, 4) 3x, 5) 0x, pokračujeme látkou: tlak a třecí síla, čeká nás laboratorní práce.

30.4. 7.a 8.tř. - prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin bude na konci tohoto týdne.

30.4. 9.tř. - zopakovali jsme téma: střídavý proud, na konci tohoto týdne bude prověrka.

22.4. 9.tř. Opakujeme téma: střídavý proud, pokračujeme látkou: polovodiče.

15.4. 9.tř. Někteří žáci ještě neodezdali protokol LP.

15.4. 8.A Opravná prověrka přesunuta na den až dotyčný žák (který ji nepsal) bude přítomen.

15.4. 7.tř. Zopakovali jsme, při matematice zapíšeme témata k opakování na prověrku (jednoduché stroje - páky, kladky, moment síly).

10.4. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 4x, 3(3-) 11x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Další látka, kterou procvičujeme je moment síly na jednoduchých strojích.

8.4. 8.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 2x, 2(2-) 6x, 3(3-) 2x, 4(4-) 6x, 5) 3x. V pátek mohou psát žáci opravnou prověrku. Pokračujeme látkou: teplo.

8.4. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 0x, 2(2-) 4x, 3(3-) 6x, 4(4-) 0x, 5) 3x. Další látka: teplo.

8.4. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 5x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Ti, co neodevzdali, mají vypracovat protokol LP na téma: transformátor. V dubnu budeme probírat polovodiče.

2.4.8.A Výsledky prověrky (druhy energie): 1(1-) 6x, 2) 2x, 3(3-) 5x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Další látka: změny vnitřní energie.

1.4. 7.,8. a 9.tř. Prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin bude příští týden.

1.4. 8.B Výsledky prověrky (druhy energie): 1(1-) 2x, 2) 1x 3(3-) 10x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: změny vnitřní energie.

24.3. 9.tř. Výsledky prověrky (elektromagnetická indukce): 1(1-) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 9x, 4(4-) 11x, 5) 0x. Na to, že jsme jednotlivé otázky společně zopakovali, jsou výsledky podprůměrné. Žáci si do hodin připravují referáty (prezentace), které si mohli sami vybrat z témat v učebnici.

24.3. 8.A Žáci mají rozdány otázky, které jsme společně prošli. V pondělí budou psát prověrku.

24.3. 7.tř. Látku: Newtonovy zákony jsme zopakovali ve více hodinách. Výsledky prověrky (New.zákony): 1(1-) 5x, 2(2-) 6x, 3(3-) 10x, 4) 2x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: moment síly.

18.3. 9.tř. Výsledky prověrky (elekromagnetická indukce): 1(1-) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 9x, 4(4-) 11x, 5) 0x. Převody jednotek jdou žákům mnohem lépe. Pokračujeme látkou: střídavý proud

17.3. 7.a 8.tř.- kvůli velké nemocnosti postupujeme velice pomalu, byli jsme v počítačové učebně, kde každý pracoval individuálně (procvičoval látku matematiky nebo fyziky - převody jednotek, apod.)
 

11.3. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 7x, 2) 7x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo. Žákům byly rozdány otázky na téma: elektromagnetická indukce (příští týden bude prověrka).

11.3. 8.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(-1) 2x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4) 4x, 5) 1x.

11.3. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1-) 3x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x, více žáků nepsalo.

11.3. 8.tř. Pokračujeme látkou: vnitřní energie

11.3. 7.tř. Chybějící žáci dopsali prověrku na téma síla. Po prázdninách jsme psali také převody jednotek a značky fyz.veličin - výsledky: 1(1-) 5x, 2) 1x, 3) 12x, 4(4-) 4x, 5) 0x. Další látka: Newtonovy pohybové zákony.

25.2. 7.tř. Výsledky prověrky (síla): 1(1-) 6x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4) 2x, 5) 1x, více žáků z důvodu velké nemocnosti nepsalo. Stále probíráme sílu.

24.2. 7.,8.a 9.tř. Hned po jarních prázdninách bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

24.2. 8.B Výsledky prověrky (mech.práce, výkon): 1-) 2x, 2(2-) 6x, 3) 3x, 4) 4x, 5) 0x. Další látka: mech.energie

24.2. 8.A Žáci si mohli napsat opravnou prověrku, někteří toho využili.

24.2. 7.a 8.tř. Kdo odevzdal protokol labor.práce hned následující den, mohl si zapsat známku do ŽK, někteří nevypracovali zápis LP - dostali poznámku do ŽK. Na konci hodiny mohou žáci počítat příklady a řešení odevzdávat (jde o přípravu na fyzikální olympiádu).

18.2. 9.tř. Výsledky prověrky (zvuk): 1(1-) 2x, 2(2-) 3x, 3(3-) 8x, 4) 9x, 5) 0x, více žáků nepsalo - dopíší příští týden. Probíráme téma: elektromagnetické jevy.

18.2. 8.A Výsledky prověrky (mech.práce, výkon): 1(1-) 3x, 2) 5x, 3(3-) 3x, 4(4-) 3x, 5) 3x, dva žáci dopíší příští týden. Čtyři žáci neodevzdali protokol LP - mají přinést v pondělí i s vypracovanými otázkami (za trest) nebo si do ŽK zapíší nedostatečnou. Pokračujeme látkou: mechanická energie.

9.2. 7., 8. a 9.tř. - příští týden bude prověrka z témat, které jsme při hodině zopakovali.

9.2. 7.a 8.tř.  Proběhly lab.práce, žáci mají vypracovat protokol LP.

1.2. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 8x, 2(2-) 9x, 3(3-) 5x, 4) 4x, 5) 0x. Skvělé výsledky, průměr třídy 2,2.

1.2. 8.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 3x, 2(2-) 3x, 3(3-) 6x, 4) 3x, 5) 2x, průměr třídy 3.

1.2. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 0x, 2) 5x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 2x, průměr třídy 3 (více žáků nepsalo)

28.1. 8.a 9.tř.Příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.

28.1. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 4x, 3) 13x, 4) 4x, 5) 0x. I když kalkulačku povluji, jsou žáci, kteří ji nenosí (možná pak nestíhají všechny převody). Průměr tídy: 3

20.1. Hodnocení jsem uzavřela, od příštího týdne už pracujeme do nového pololetí.

14.1. 8.tř. Probíráme látku: mechanická práce a výkon. Žáci si připravují otázky z učebnice (každý žák ví konkrétní otázku). Přesto jsou žáci, kteří si během prvního pololetí svoje otázky nepřipravili.

14.1. 9.tř. Ještě do 23.1. mohou žáci přednášet své prezentace na téma zvuk.

14.1. 7.tř. Žáci psali prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin. Ti, kterým vychází nerozhodná známka, budou psát znovu i příští týden. Pokračujeme látkou: síla.

6.1. 7.a 8.tř. Nutné zopakovat převody jednotek a značky fyz.veličin (kdykoli může být prověrka).

6.1. 9.tř. Žáci, kterým vychází nerozhodná známka, si připravují referáty z tématu: akustika

2.1. 7.tř. Výsledky prověrky (pohyb těles): 1) 0x, 2) 7x, 3) 7x, 4) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo, dopíší tento týden.

22.12. 9.tř. Výsledky prověrky (odpor): 1(1-) 6x, 2(2-) 3x, 3(3-) 5x, 4(4-) 4x, 5) 3x, více žáků nepsalo, napíší v lednu.

22.12. 8.A Výsledky prověrky (lom světla): 1) 1x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 2x.

22.12. 8.B Výsledky prověrky (lom světla): 1) 2x, 2(2-) 4x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 1x.

16.12. 7., 8. a 9.tř. Zopakovali jsme, příští týden bude prověrka.

16.12. 8.A Proběhla lab.práce, žáci mají do pondělí vypracovat protokol LP.

10.12. 7., 8. a 9.tř. Příští týden budou žákům zadány otázky k zopakování učiva, potom bude prověrka (ještě před vánocemi). Prověrku z převodů jednotek přesuneme a budou ji žáci psát až po vánocích.

10.12. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 10x, 2) 5x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 1x. Nejlepší výsledky ze všech tříd!

10.12. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značek fyz.veličin): 1) 4x, 2) 3x, 3) 3x, 4/5) 1x, ostatní kvůli nemoci nepsali. Proběhla labor.práce, někteří žáci již odevzdali protokol LP a budou si moci zapsat známku do ŽK.

5.12. 8.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 5x, 3) 5x, 4) 2x, 5) 4x. Někdo nemá zájem se to naučit.

5.12 7.tř.  Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 4x, 2) 7x, 3) 11x, 4) 1x, 5) 1x. Většina se to naučila dobře.

3.12. 9.tř. Proběhla lab.práce, někteří žáci odvzdali protokol LP včas a budou si moci zapsat známku do ŽK, polovina žáků protokol ještě neodevzdala (hrozí jim pětka).

3.12. 8.A  Výsledky prověrky (optika - šíření světla): 1) 2x, 2) 3x, 3) 6x, 4(4-) 3x, 5) 2x. Chybějící žáci dopíší příští týden. Pokračujeme látkou kulová zrcadla, čočky.

27.11. 7.tř. Výsledky prověrky (elekt.obvod): 1(1-) 6x, 2(2-) 11x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Začali jsme látku: druhy pohybů, dráha a rychlost těles.

27.11. 8.B Výsledky prověrky (optika - šíření světla): 1-) 1x, 2(2-) 3x, 3) 5x, 4) 1x, 5) 1x (chybějící žáci dopíší tento týden). Pokračujeme látkou kulová zrcadla.

26.11. 7., 8.a 9.tř. Konec měsíce se blíží a tedy i prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin. Někteří žáci si ráno přišli na doučování nebo na opravu špatných známek.

19.11. 7., 8. a 9.tř. Žákům byly rozdány otázky (podle kterých jsme i zopakovali), příští týden budou psát prověrku.

10.11. 7.a 8.tř. Někteří žáci vypracovali protokol LP, příští týden si zapíší známku do ŽK.

5.11. 8.tř. Proběhla lab.práce, žáci si mohou známku z fyziky vylepšit vypracováním protokolu LP (pokud ho odevzdají zítra).

1.11. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 8x, 3) 7x, 4) 6x, 5) 1x.

1.11. 8.B Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4(4-) 4x, 5) 3x.

31.10. 8.A Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 5x, 2(2-) 3x, 3) 2x, 4(4-) 4x, 5) 4x.

31.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2(2-) 9x, 3(3-) 8x, 4) 4x, 5) 1x. V pátek proběhne lab.práce - zapojení el.obvodu.

22.10. 7.,8.a 9. tř. Blíží se konec měsíce a tedy prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin. Žáci 7.tř. ji budou psát ve středu 25.10., ostatní až po prázdninách.

22.10. 8.A Žáci měli možnost psát opravnou prověrku, někteří toho využili (známky si zapíší do ŽK zítra).

16.10. 8.B Výsledky prověrky (amosf.tlak): 1(1-) 3x, 2(2-) 3x, 3) 5x, 4(4-) 4x 5) 0x. Pěkné výsledky. Pokračujeme látkou: světelné jevy.

15.10. 8.A Výsledky prověrky (atmosf.tlak): 1) 0x, 2) 0x, 3(3-) 11x, 4(4-) 4x, 5) 3x. Žáci měli rozdány otázky, podle kterých se mohli na prověrku připravit. Otázky jsme společně zopakovali. Čekala jsem výsledky o stupeň lepší. Pokračujeme látkou: světelné jevy.

15.10. 7.tř. Už v pátek jsme si do ŽK zapsali známku z prověrky (el.obvod): 1(1-) 6x, 2(2-) 13x, 3) 4x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Pokračujeme látkou: magnetické pole cívky.

14.10. 9.tř. Výsledky prověrky (elektr.jevy): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3(3-) 5x, 4(4-) 11x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: elektrický obvod - měření proudu a napětí.

6.10. 7.,8.a 9.tř. Jednu známku (z převodů jednotek a značek fyz.veličin) mají žáci zapsánu v ŽK. Výsleky prověrky: 7.tř: 1(1-) 4x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4) 3x, 5) 2x, 8.A 1-) 0x, 2(2-) 5x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 3x, 8.B 1) 0x, 2(2-) 5x, 3) 6x, 4) 0x, 5) 3x, 9.tř. 1(1-) 2x, 2) 8x, 3) 6x, 4) 6x, 5) 0x.

6.10.Tento týden jsme opakovali učivo a příští týden bude prověrka 7.tř. - elektrický obvod, 8.tř. - atmosferický tlak, 9.tř.- elektrostat.jevy.