Pasování na čtenáře

14.06.2022

V úterý 14.6. proběhlo v místní knihovně pasování malých čtenářů. Prvňáčci při zábavných hrách prokázali své čtenářské znalosti a za odměnu obdrželi šerpy čtenářů, průkazku do knihovny a malou pozornost.