Strašidelný rej

08.11.2022

V pátek 4.11. navečer silně pršelo, ale přesto spousta dětí a jejich rodičů přišlo ke škole, aby si prošlo stezku v maskách a zjistilo, kde se vlastně strašidelný rej koná. Na sále Sokolovny byly připraveny úkoly, tancování, zpívání a hlavně zábava s kamarády. Součástí byla také výstava dětských výrobků ze soutěže "Strašidýlko Emílek", kterou vyhlásil žákovský parlament. Organizaci akce měla na starost Rodičovská unie a do přípravy se zapojilo hodně dětí napříč školou, od výzdoby sálu, vyznačení strašidelné stezky až po zajištění jednotlivých soutěží. Akce byla ukončena parádním vystoupením skupiny Dark Breakers, která ve spolupráci s firmou Pyromaniac nabízí pódiové efekty, točení se světly a ohněm až po speciální efekty pro film. Všem, kdo se na akci podílel, patří velký dík za jejich čas, nadšení a chuť dělat něco pro ostatní ve volném čase. Za Rodičovskou unii Iveta Borsová