CO SE DĚJE VE ŠKOLE

Emergency Day

03.06.2024

ˇŽáci 6. A a 6.B se v pondělí 3.6. vydali do Náchoda na akci Emergency Day, kterou pořádala náchodská nemocnice ve spolupráci se ZZS Královehradeckého kraje a ZZS hl. m. Prahy. Děti si mohly prohlédnout zdravotnickou techniku, včetně zdravotnického kamiónu Golem, vrtulníku Kryštof 6 a záchranářských vozů. Co bavilo děti asi nejvíce? Maskování...

Naše škola letos vyhlásila 1. ročník literárně výtvrané soutěže, které se účastnili nejen naši žáci, ale i děti z hronovské základní školy a ze základní školy ve Žďárkách.

OVOV - kraj

23.05.2024

V pondělí 20.5.2024 jsme se zúčastnili krajského finále OVOV olympijského víceboje v Hradci Králové. Za naší školu do kraje postoupili pouze jednotlivci Jan Jüpner ze 4. třídy a Anička Bubeníčková s Eliškou Homolkovou z 5.třídy. Všichni startovali v katogorii podle ročníku narození 2013. Soutěžilo se v disciplínách: skok do dálky, hod míčkem, shyby...

I v letošním roce proběhla v naší škole recitační soutěž. Nejlepší recitátorky z mladší kategorie - Eliška Teclová a Petruška Ulmanová, z kategorie starších - Elen Krtičková a Anička Bubeníčková reprezentovaly naši školu na okresním kole. A nevedly si vůbec špatně. Všechna děvčata získala čestná uznání a Elenka, stejně jako v loňském roce,...

V úterý 15.5.2024 jsme navštívili muzeum hornictví v Nowe Rudě. Součástí expozice byla i návštěva podzemí s ukázkami těžby a těžebních strojů. Nechyběla ani jízda podzemním vláčkem. V druhé části exkurze jsme vystoupali na rozhlednu na vrcholu kopce Wlodzicka gora

Pátračka

13.05.2024

Rodičovská unie připravila ke Dni Země (22.4.) procházku po okolí Velkého Poříčí, kde děti musely hledat 13 úkolů se zaměřením na ochranu naší planety. Všech 32 účastníků správně dešifrovalo tajenku - krásné motto: "Jedna planeta, jedno lidstvo", a proto každý získal drobnou odměnu při dnešním slavnostním vyhlášení. Děkujeme za účast, za RU Iveta...

Osmáci a deváťáci se společně s p. uč. Lokvencem a p. uč. Zelenou vydali poznávat Prahu očima přírodovědce. První zastávka byla na Strahově, kde jsme si prošli Petřín, vystoupali na Petřínskou věž a "ztratili" se v zrcadlovém bludišti. Poté na nás už čekal průvodce v botanické zahradě. Zde jsme se v tropickém skleníku Fata Morgana seznámili s...

Anglie 2024

08.05.2024

Ve středu 24. 5. odjela v podvečerních hodinách skupina žáků 8. a 9. třídy v doprovodu p. uč. Machové a Zelená na poznávací zájezd do Amsterdamu a Londýna. Ačkoli nám počasí moc nepřálo, i přesto jsme si výlet užili a poznali spoustu krásných míst. První den jsme strávili v Amsterdamu, kde jsme měli možnost poznat město i z vodní...

V sobotu 4.května jsme se vydali do Borovnice, kde se konalo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěžící musí prokázat znalosti napříč biologií. Na stanovištích odpovídali na záludné otázky zkoušejících. Dalším úkolem byla poznávačka rostlin a živočichů a na závěr práce pro přírodu. Zde museli soutěžící obhájit, co doma nebo ve škole...